Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  401) CASA PĂDURILOR
 • Opera
 • Imagini
CASA PĂDURILOR
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi al Domeniilor

Nu exista imagini
  402) CASA RURALĂ
 • Opera
 • Imagini
CASA RURALĂ
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor

Nu exista imagini
  403) Casa Şcoalelor. Cartea de aur.
 • Opera
 • Imagini
Casa Şcoalelor. Cartea de aur.
• Casa Şcoalelor. Cartea de aur. Vezi: NEGOESCU, CRISTU S. Casa Scoalelor. Cartea de Aur. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  404) CASABIANU, MARIA I.
 • Opera
 • Imagini
CASABIANU, MARIA I.
Traduceri:
KÖHLER, AUGUST. Educaţiunea modernă. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  405) CASAN, GHEORGHE (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CASAN, GHEORGHE (1881-?)
10771. ~ Dreptul de proprietate. Teză pentru licenţă susţinută de Gheorghe Casan. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (I 3940)

Nu exista imagini
  406) CASASSOVICI, CORNELIU-GEORGE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASASSOVICI, CORNELIU-GEORGE (1886-?)
10772. ~ Chestia Zahărului în România, de Corneliu Casassovici, inginer de arte şi manufacturi, cu o prefaţă de A. C. Cuza, profesor universitar. Târgovişte (Tip. Viitorul Elie Angelescu), 1914. (24 x 16,5). XIII, 111 p. 1,50 lei. (II 36464)
10773. ~ Trustul zahărului, [de] C. Casassovici, inginer de arte şi manufacturi, cu o prefaţă despre carteluri, sindicate şi trusturi de A. C. Cuza, profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi, deputat. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1915. (23 x 16). XXXII, 168 p. 2 lei. (II 44351)

Nu exista imagini
  407) CASASSOVICI, EMANUEL H. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASASSOVICI, EMANUEL H. (1886-?)
10774. ~ Tratamentul chirurgical al Calculilor Vesiculei Biliare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la. Martie 1913 de Emanuel H. Casassovici. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1913. (24 x 16). 52 p. [imprimat greşit: 25]. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1278) (II 31537)

Nu exista imagini
  408) CASASSOVICI, HARALAMB (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CASASSOVICI, HARALAMB (1850-?)
10775 ~ Despre pilocarpină şi sărurile ei, în specialu. Despre chlorhydratulu de pilocar-pinu din punctulu de vedere physiologicu şi therapeuticu de H. Casassovici (Născutu în Alexandria) doctoru în medicina, fostu internu allu spitaleloru civile din Bucuresci, medicu de batallionu clasa I, cavaleru allu ordineloru Steaua României şi Tacova etc. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1880. (23,5 x 15,5). 86[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 70) (II 350236)
10776. ~ Despre reducţiunea luxaţiei subcoracoidiene prin metodul lui T. Kocher (din Berna) de Doctorul H. Casassovici. Bucuresci (Tipo-Lito. Naţionala, Ascher & Klein), 1885. (23,5 x 15,5). 48 p. cu il. (II 467961)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  409) CASCA, FR.
 • Opera
 • Imagini
CASCA, FR.
Traduceri:
KOGĂLNICEANU, MIHAIL. Skizze einer Geschichte der Zigeuner. Trad. de ~. Stuttgart, 1840.

Nu exista imagini
  410) Casele din colţ sau Amorul dobândeşte biruinţa
 • Opera
 • Imagini
Casele din colţ sau Amorul dobândeşte biruinţa
10777. • Casele din coltiu sau Amorul dobendesce biruinţa. Budapest’a (Tip. lui Victoru Hornyánszky), 1881. (18 x 11). 22 p. (I 364543)

Nu exista imagini
  411) CASELLI, DOMENICO (1875-1937)
 • Opera
 • Imagini
CASELLI, DOMENICO (1875-1937)
10778. ~ A fiinţat când-va o împărăţie bulgărească, cu 10 chipuri şi icoane, [de] D. Caselli. Bucureşti (Minerva), [1916]. (30,5 x 24). 8 p. cu il. 50 bani. (III 46143)
10779. ~ Crăciunul la diferite popoare, [de] D. Caselli. Cu 23 chipuri şi icoane în text. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (15 x 10). 119 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 208) (I 47773)
La p. 117 şi 118, lista lucrărilor publicate de autor. La p. 119, un cuvânt pentru cititori.
10780. ~ Dragostea Domniţei şi alte povestiri, scrise de D. Caselli. Bucureşti, Minerva, [1911]. (32 x 23). Pag. dif. cu il., 5 f. pl., 1 f. portr. 5 lei. (III 480695)
10781. ~ Fecioara de la Argeş. Povestire istorică din vremea celor d’intaii Basarabi scrisa de către dumnealui D. Caselli dupa cronici, hrisoave şi cărţi vechi, împodobita cu felurite icoane înfăţişând chipuri din acele vremuri, tipărita numai. In una suta foi. In scaun la cetate a Bucurescilor, in anul mantuirei 1907 in Aşezamintul de slove al dumnealui Nicolae Miulescu din uliţa Karagheorghevici No. 2. (32,5 x 23,5). 6 f., 75 p., IV[-VII] p., 38 pl., 1 f. portr. 20 lei. (III 11008)
Cuprinde şi: "Câteva cuvinte asupra activităţii literare a d-lui D. Caselli".
10782. ~ Idem, scrisă după cronici, hrisoave şi cărţi vechi de către D. Caselli. Bucureşti, Edit Librăriei Leon Alcalay, [1910]. (15,5 x 10,5). 121[-123] p. cu il., 2 f. (= Catalog. Biblioteca pentru Toţi. Pentru tineretul şcolari). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 588) (I 20065)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
10783. ~ Toderiţă, pircălab ot Galaţi. (Povestire). Bucureşti, 1911. 35 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin) (vezi şi: Cugetarea p. 177)
10784. ~ Vorniceasa Mitrea şi Fata comisului. Povestiri istorice din Vremea lui Mihai Voevod Viteazul, scrise de D. Caselli. [Bucureşti, 1909]. (33,5 x 25). 4 f., 34 p., 5 f., 53 p., 24 f., 5 f. pl. 5 lei. (III 30255)
Descriere după copertă.
Traduceri:
BOSULKA, SAVA. Dragoste de haiduc. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  412) Caseta cu cap de mort
 • Opera
 • Imagini
Caseta cu cap de mort
10785. • Caseta cu cap de mort sau O viaţă zdrobită. Fasc. 1-61. [Bucureşti, Edit. Soc. Adeverul, 1907]. (30 x 21,5). 488, 4 p. 5 bani fasc. (III 6822)
Descriere după titlul de la începutul textului. Fasc. nr. 1, gratis. În ultima fascicolă se publică şi începutul romanului: "Curierul din Lyon. Mare roman istoric". Editura, la finalul textului.

Nu exista imagini
  413) CASIAN CERNICANUL, monah
 • Opera
 • Imagini
CASIAN CERNICANUL, monah
10786. ~ Istoriile sfintelor monastiri Cernica şi Căldoraşani. Adunate de smeritul monah Casian Cernicanul. în zilele Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Primat al României D. D. Nifon. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1870. (24 x 16). VIII, 192 p., 1 pl. (II 18803)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  414) CASIAN, ŞTEFAN N. (1880-1937)
 • Opera
 • Imagini
CASIAN, ŞTEFAN N. (1880-1937)
10787. ~ Contribuţiuni clinice cu privire la Psihoza Pelagroasă. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Aprilie 1909 de Ştefan N. Casian, Fost intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (23 x 15,5). 30[-33] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 326) (BCU-ClN 218639)

Nu exista imagini
  415) CASIMIR, ALEXANDRU V.
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, ALEXANDRU V.
10788. ~ Bosforul Bosporos [pe copertă: Воσπоρоς], [de] Al. V. Casimir. Galaţi (Inst grafic Schenk-Burbea), 1912. (21 x 14). 159 p. cu il. 5 lei. (II 31487)
10789. ~ Drumul nostru către Ţara lui Soare-Răsare, [de] Alexandru V. Casimir. Galaţi (Inst. grafic Schenk-Burbea), 1912. (24,5 x 17). 47 p. (II 31550)
Despre dezvoltarea marinei comerciale române.
Prefeţe:
FILIPESCU, N. Momentul dela Lemberg. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  416) CASIMIR, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, COSTACHE
10790. ~ Epistolă adresată Înaltei Locotenenţi Domnesci de Costache Casimir [în legătură cu destituirea sa din funcţiunea de Preşedinte de Secţie la Curtea de Apel din Iaşi]. [Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1866]. (19,5 x 13). 6 p. (I 350104)

Nu exista imagini
  417) CASIMIR, EMIL (1841-1918)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, EMIL (1841-1918)
10791. ~ Amestecul pe faţă a Ministrului de resbel în Alegeri, extras din studiul critic: Loviturele date armatei de către ministrul de resbel General Lahovari publicat de Lt. Colonel Emil Casimir în anul 1893. Roman (Tip. Haber), 1895. (19 x 13,5). 19 p. (I 411419)
Reproduce cap. V (cu acest titlu) din lucrarea menţionată.
10792. ~ Loviturile dale armatei de cătră Ministrul de resbel general Lahovari. Studiu critic de Lt. Colonel Emil Casimir, fost adjutant al Regelui, fost comandant al Regimentului 8 Călăraşi, Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1893. (23 x 16). 78 p. (II 87518)
10793. ~ Perfidia ziarului Timpul (Răspuns la articolul Un recidivist) (publicat în acel ziar la 28 Iulie 1893) de Emil Cazimir, Locot.-Colonel în retragere. Roman (Tip. Louis M. Smolinsky), 1893. (22 x 15). 21 p. (II 76334)
Din text, reiese că autorul broşurei nu ştie cine a scris articolul.
10794. ~ Resbunarea generalului Lahovari. (Răspuns la acusările aduse în şedinţa Senatului de la 12 Decembrie 1894) de Emil Casimir, Lt. colonel în retragere. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1895. (20,5 x 13). 33, 1 f. (erata) (II 252762)
Anexe, la p. 19-33
10795. ~ Reorganisarea cavaleriei noastre de cătră Fostul ministru de rezbel generalul Lahovari. Studiu critic de Lt. Colonel Emil Casimir, fost comandant al Regimentului 8 de Călăraşi. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1894. (19,5 x 14). 71 p. 50 bani. (I 411476)
10796. ~ Sfruntate neadevăruri. (Respuns la articolul Un nedisciplinat) (publicat în ziarul Timpul de la 11 Iulie 1893), de Emil Casimir Locot-Colonel în retragere. Roman (Tip. Rotenberg & Abeles), 1893. (22 x 15,5). 31 p. (II 76325)
Articolul a apărut nesemnat.
Traduceri:
• Importanţa României în resbelul eventual austro-(germano)-rus. Trad. de ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  418) CASIMIR, EMIL E. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, EMIL E. (1886-?)
10797 ~ Studiul ţiţeiului din reg. Moreni. Bucureşti, 1909. 42 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)
10798. ~ Ueber das Ghedda=Wachs. Von der Kgl. Technischen Hochschule zu München zur Erlangung der Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften (Doktor-Ingenieurs) genehmigte Dissertation. Vorgelegt von Diplomingenieur Emil Casimir aus Bukarest. Tag der Annahme der Dissertation: 29. Iuli 1914. Tag der mündlichen Prüfung: 4 August 1914. München (Buchdruckerei J. Schön), 1914. (22 x 15). 2 f., 51 p., erata. (II 199654)

Nu exista imagini
  419) CASIMIR, TEODOR (1820-1869)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, TEODOR (1820-1869)
Traduceri:
LAMARTINE, A. de Istoria lui Cicerone. Trad. de ~. Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini
  420) CASSIUS
 • Opera
 • Imagini
CASSIUS
10799. ~ Ce pretind naţionalităţile dela Coloman Szèll, ca ministru president al statului ungar? De Cassius. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1899. (23 x 15,5). 14 p. (Studiu din dreptul constituţional al statului ungar) (BCU-ClN 74259)
Descriere după copertă. Cu un "cuvînt scurt" de Simeon Bărnuţiu.

Nu exista imagini
  421) CASSIUS, B.
 • Opera
 • Imagini
CASSIUS, B.
10800. ~ Instituţiunile de credit, [de] Cassius B., publicist. Rolul şi importanţa lor. împrumutul naţional. Banca Naţională a României, Banca Marmorosch Blank & Co., Banca Românească, Banca de Credit Român, Banca Generală Română, Banca Comercială Română şi The Bank of Roumanien[!], Ltd. Bucureşti (Tip. Idealul), 1916. (22,5 x 15,5). 19 p. 1 leu. (II 47916)

Nu exista imagini
  422) CASSO, LEON A. (1865-1914)
 • Opera
 • Imagini
CASSO, LEON A. (1865-1914)
10801. ~ *Византіǔское право въ Бессарабіи. [Dreptul bizantin în Basarabia], Moсквa, 1907. (Ciobanu, p. 328, nota 1)
10802 ~ Die Haftung des Benefizialerben nach römischen und heutigem Recht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctor-würde genehmigt von der juristischen Facultät der Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin und zugleich mit den angehängten Thesen öffentlich zu vertheidigen am 6 Mai 1889 von L. Casso. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), [1889]. (23 x 15,5). 73[-75] p. (BCU-ClN 11885)
Lebenslauf la p. 75.
10803. ~ *Pocciя на Дуная и образованіе бессарабской области (Russia la Dunăre şi formarea regiunei Basarabiei). Moscova, 1913. (Ad, 26 (1913), nr. 8602, aug. 24, p. 1 ; Ciobanu, p. 328, nota 4)
10804. ~ *Забытый кадификаторъ Бессарабскаго права (Un codificator uitat al dreptului basarabean). C.-Петербуг, 1913. (Ciobanu, p. 328, nota 3)

Nu exista imagini
  423) CASSVAN, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CASSVAN, HENRI
Traduceri:
FOURNIER, ALFRED. Pentru fetele noastre. Trad. de ~. Brăila, 1908.

Nu exista imagini
  424) CASSVAN-PASS, SARINA (1894-1978)
 • Opera
 • Imagini
CASSVAN-PASS, SARINA (1894-1978)
(CHÉRIE)
10805. ~ Crezul Ocnaşului, [de] Sarina Cassvan-Pass (Chérie) Septembrie 21/913 [Pe copertă şi: Dedicat M. S. Reginei Elisaveta]. Bucureşti (Tip. Naţională), 1914. (17,5 x 11). 40 p. 50 bani. (I 467746)
10806. ~ Intre artă şi iubire, [de] Sarina Cassvan. Roman. Bucureşti, Editor H. Steinberg, librar (Tip. Providenţa), 1918. (19,5 x 14). 148 p. 3 lei. (I 50296)
Traduceri :
IMMERMANN, KARL. Carnavalul şi Somnambula. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  425) CASTANIER, PROSPER
 • Opera
 • Imagini
CASTANIER, PROSPER
10807. ~ Nuvele antice. Moravuri din timpul decadenţei romane [de] Prosper Castanier. Traducţie şi o notiţă introductivă de Caion. Numeroase ilustraţiuni în text. Bucureşti, Edit. Tip. Adeverul, 1899. (15 x 10). 94 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Enciclopedică, Anul I, nr. 6, 1 Februarie 1899) (I 118069)
La p. 85-94: bibliografie.

Nu exista imagini
  426) CASTANO, EM. E. (1875-1940)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, EM. E. (1875-1940)
10808. ~ Apărătorul cătărei şi gurei ţevei aprobat de Ministerul de Război la armele şi carabinele actuale. Sistem brevetat de Căpitanul Em. E. Castano din Reg. 4 Ilfov No. 21. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu şi Legătoria de cărţi Dr. Athanasiu-Vergu), 1912. (20,5 x 13). 16 p., 1 pl. (II 27517)
10809. ~ Description du Couvre guidon et de la bouche du canon à fusil approuvé par le ministere de la guerre Roumain pour les armes et carabines actuelles. Systeme brevetă du Capitaine Em. E. Castano de l’Infanterie. Bucarest (Impr. du journal La Roumanie), 1913. (20 x 13). 14 p. (I 35619)

Nu exista imagini
  427) CASTANO, ŞTEFAN EMIL (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, ŞTEFAN EMIL (1870-?)
10810. ~ Tutela Femeilor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Căpitanul Ştefan Emil Castano. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 42 p., 1 f. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3859)

Nu exista imagini
  428) CASTANO, ST.
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, ST.
10811. ~ Dulci suspine (Poezii). Bucureşti, 1916. 19 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  429) CASTANO, TEREZA V.
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, TEREZA V.
10812. ~ Contribuţiuni la studiul Clinic şi Anatomo-Patologic al boalei lui Little. Lucrare făcută în Laboratorul Clinicei Infantile. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1905 de Tereza V. Castano. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (22,5 x 15,5). 75 p. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 212) (II 3730)

Nu exista imagini
  430) CASTANO, VICTOR I. (1842-1916)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, VICTOR I. (1842-1916)
10813. ~ *Curs metodic de citirea limbei franceze, în paralel cu cea română cu vocabular, exerciţii şi traducere şi o alegere de lecturi franceze pentru usul claselor I-a şi a II-a gimnasiale. Ed. IV. Iaşi (Tipo-Lit. Goldner), 1882. 8°. (23 x 15). 200 p. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 6)
Primele ediţii au apărut cu titlul: "Metodu de cetirea limbei franceze", în 1873 şi 1878.
10814. ~ Idem, cu exerciţii de traducere, vocabulariu franceso-românu şi o Alegere de Lecturi Francese adnotate pentru usulu claseloru I-a şi II-a gimnasiale, de Victor Castano, Profesoru la Liceulu Naţionalu şi la Institutulu Pedagogicu din Iaşi. Ed. V. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1885 [pe copertă: 1886]. (23,5 x 16). 215 p. 2 lei. (II 413047)
10815. ~ Gramatica franceza, cu teme şi versiuni cu vocabularele necesare, de Victor Castano, Profesor la Liceul Naţional din Iaşi. Partea I-a. Formele regulate. Pentru uzul claselor I-a şi a II-a gimnasiale. Partea II-a. Formele neregulate pentru uzul claselor II-a şi a III-a gimnaziale Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1891. (24,5 x 16) IV, 134 p. 1,50 lei (I) ; 99 p. 1 leu (II). (Curs metodic de limba franceza) (II 413401) (I) şi (BCU-Iaşi III 20612)
10816. ~ Idem. Ed. II. Partea I. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. graphic Miron Costin), 1893. (22,5 x 15,5). IV-166 p. 1,50 lei (Curs metodic de limba franceză) (II 412344)
10817. ~ Idem, pentru usul claselor II-a şi a III-a gimnasiale, de Victor Castano. Profesor la Liceul Naţional şi la Liceul Militar. Ed. III. Iaşi, Edit. Librăriei Scólelor, Fraţii Saraga (Stab. Grafic Miron Costin), 1896 [pe copertă: 1897]. (21 x 14,5). 220 p. 2 lei. (II 411978)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Prezenta. Gramatică [...] cuprinde pe lîngă formele regulate şi formele neregulate, care pînă acum au apărut separat, óre-care adausuri şi elemente de sintaxă".
10818 ~ Metodu de cetirea limbei franceze în paralelu cu cea română, pentru usulu clasei I Gimnasială, de V. I. Castano, Professore la Liceul Naţională din Iaşi. Iassi (Tip.H. Goldner) 1873. (23 x 14,5). 31 p. 60 bani. (II 521874)
10819. ~ Idem, cu exerciţii potrivite la fiecare regulă şi o alegere de lecturi franceze, pentru uzul clasei I-a gimnaziale, de V. I. Castano, Profesor la Liceul Naţional şi la Institutul Pedagogic din Iaşi. Ediţie nouă adăugită. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1878. (23 x 16). 100 p. 1 franc 50 bani. (II 105430)
10820. ~ Projet de status d’une association franco-roumaine, par Victor Castano, Ancien professeur de langue et littérature françaises au Lycée-Internat et à l’Ecole Militaire de Iassy, Officier de la Courronne de Roumanie, Officier de l’Instruction publique, etc. Iassy (Imp. Naţionale I. S. Ionesco), 1907. (23,5 x 16,5). 20 p. 50 centimes. (II 7934)
10821. ~ Résumé d’histoire de la littérature française. Aide-Mémoire à l’usage des élèves de VI-e et VII-e des lycées du Roumanie et des candidats au baccalauréat, par Victor Castano, professeur de langue et de littérature-françaises au Lycée-Internat et à l’Ecole Militaire de Iassy. Iassy, Libr. Şaraga Frères (Etablissement graphique Miron Costin), 1898. (19,5 x 13). 31 p. 50 bani. (I 411460)
Prefeţe:
• Dicţionar francezo-român, de o Asociaţiune de profesorii şi literaţi. Pref. de ~. Iaşi, 1897.

Nu exista imagini
  431) CASTELLAR, EMILIO (1832-1899)
 • Opera
 • Imagini
CASTELLAR, EMILIO (1832-1899)
10822. ~ *Latinii. Bucureşti (Typ. A. Grecescu), 1874. 12°. 49 p. (BB, 1(1879), nr. 4, apr., p. 21 ; Popescu. Siese ani., p. 11 ; exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  432) CASTELNUOVO, ENRICO
 • Opera
 • Imagini
CASTELNUOVO, ENRICO
10823. ~ Nepoata colonelului. Roman de sensaţie de Enrico Castelnuovo. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 110 p. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 30]) (I 411333)
Mai cuprinde: "Resplată dupe faptă", "Carmen", roman de marchiza Colombi şi "Zestrea", de Guy de Maupassant.

Nu exista imagini
  433) CASTELOT, E.
 • Opera
 • Imagini
CASTELOT, E.
Traduceri:
APOSTOL, PAUL. L’Artêle et la Coopération en Russie. Trad. de ~. 1899.

Nu exista imagini
  434) Castelul de Chaumont şi Întâlnirea
 • Opera
 • Imagini
Castelul de Chaumont şi Întâlnirea
10824. • Castelulu de Chaumont şi Intîlnirea. Traducţiune de A. A. B. Bucuresci (Imp. bisericeas[c]â din Sânta Metropolie), 1855. (19 x 12,5). 2 f., 140 p., 1 f. (I 7806)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  435) CASTILLE, HIPPOLYTE
 • Opera
 • Imagini
CASTILLE, HIPPOLYTE
10825. ~ Principatele dunărene, [de Hippolyte Castille]. S.l., [186?]. (18 x 12). 118 p. (I 100022)
Reprezintă traducerea unor articole apărute în magazinul "Journal pour tous" (1859-?). Autorul, menţionat în prefaţă. Mai cuprinde o serie de poezii şi proză de autori români, nesemnate, şi o poezie de Paris Momuleanul. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  436) CASTILLO, ALONSO del
 • Opera
 • Imagini
CASTILLO, ALONSO del
10826. ~ Amorul intre rudenii, de Don Alonzo del Castillo. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1903]. (19 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 79]) (I 410252)
Mai cuprinde: "Cariera", roman de F. Datat după reclama de la p. 56.
10827. ~ Contele Verde. Naraţiune istorică de Don Alonzo del Castillo. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1902]. (19 x 13). 6 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 64]) (I 408790)
Mai cuprinde: "Naşul" de L. Maurice.

Nu exista imagini
  437) CASTON, ALFRED de
 • Opera
 • Imagini
CASTON, ALFRED de
10828. ~ Bucarest pendant la guerre, par le V-te Alfred de Caston. Ne soyez pas prophète sur les rives du Bosphore! Ou le lecteur peut voir que nous avons tout prévu! Suppression de la revue de Constantinople. La conférence. Départ du Général Ignatiew! Bucarest St. Pétersbourg. L’Europe veut la paix, la guerre est déclarée! Plan en relief de la guerre de délivrance. Deuxlettres du B-on de Flô, ambassadeur de France. Nos trois premières brochures. Les marchés russes. Les fourniseurs, les contrats. Ce qui doit arriver demain! Bucarest (Impr. de la Cour, Propr. F. Göbl), 1878. (22,5 x 15). 34 p. (II 57867)
Urmată de: "La chronique de Bucarest (suite de Bucarest pendant la guerre et des événements du jour)" apărută în fascicole bilunare în acelaşi an (cota P I 1896).
10829. ~ Voyage dans la Dobroudcha. La vérité sur les hommes et les choses. La rentrée triomphale des troupes à Bucarest. S.A.R. La princesse Elisabeth. Une fête Nationale. Le Joyau royal, par le Vte Alfred de Caston. Bucarest (Imp. Thiel & Weiss), 1878. (24 x 17). 72 p. 2 francs. (II 89212)
Descriere după coperta.

Nu exista imagini
  438) CASTOR şi POLLUX, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CASTOR şi POLLUX, pseudonim
Vezi: DORIAN, EMIL (1893-?)

Nu exista imagini
  439) CASTRIŞ, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CASTRIŞ, ALEXANDRU
10830. ~ Libertatea Presei. Teză pentru licenţă de Alexandru Castriş. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24,5 x 16,5). 43[-45] p., 1 f. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 413381)

Nu exista imagini
  440) CASTRIŞANU, TEODOR (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
CASTRIŞANU, TEODOR (1885-?)
10831. ~ Fabule şi Povestiri, de Teodor Castrişanu. Bucureşti, Librăria Generală (Tip. Grossmann), 1910. (16 x 11,5). 61[-63] p. (Biblioteca pentru copii) (BCU-ClN 285803)

Nu exista imagini