Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  391) CARRUSSY, DANIIL G.
 • Opera
 • Imagini
CARRUSSY, DANIIL G.
10758. ~ Călăuza venătorului. Cunoştinţe practice a tot felul de pasări (stătătoare şi călătoare) precum şi a patrupedelor aflătoare în Romania. Culegere de Daniil G. Carrussy, pensionar. Cu peste 90 ilustraţiuni în text desemnate de autor. Bucureşti (Tip. Curţii regale F. Göbl fii), 1899. (23,5 x 16). XIV-180 p. cu il. şi portr., 1 f. tab. (II 254888)

Nu exista imagini
  392) CARVALLO, J.
 • Opera
 • Imagini
CARVALLO, J.
În colaborare:
ATHANASIU, J. şi ~. Action de la chaleur sur les êtres vivants. Paris, 1898.
~. L’action des hautes températures sur le cœur in viro. Paris, 1897.
~. Chien. Paris, 1898.
~. Contributon à l’étude de la coagulation du sang. Paris, 1896.
~. La polypnée thermique centrale... Paris, 1898.
~. Recherches sur le mécanisme de l’action anticoagulante des injections intraven. de peptone. Paris, 1896.
~. Remarques sur le fibrin-ferment et l’alcalinité du plasme peptonique. Paris, 1897.
~. Le travail musculaire et le rythme du cœur. Paris, 1898.

Nu exista imagini
  393) CASA CENTRALĂ A BĂNCILOR POPULARE ŞI COOPERATIVELOR SĂTEŞTI
 • Opera
 • Imagini
CASA CENTRALĂ A BĂNCILOR POPULARE ŞI COOPERATIVELOR SĂTEŞTI
Vezi şi: MINISTERUL Finanţelor
10759. ~ Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor Centrale. Cu adausele şi modificările făcute prin legile din 1 şi 8 Decembre 1904, 15 Martie şi 6 Aprilie 1905, 1 şi 4 Martie 1906. Dimpreună cu Regulamentul pentru Aplicarea art. 13 şi 36 din legea băncilor populare săteşti, în privinţa urmărirei creanţelor lor. Lege Privitoare la constituirea şi controlul societăţilor cooperative săteşti de producţie şi consumaţie. [Publicat de] Casa Centrală a Băncilor Populare şi Cooperativelor săteşti. Bucureşti (Atel. Socec & Comp.), 1906. (18,5 x 12). 31 p. (I 23346)
10760. ~ Lege pentru înfiinţarea unei case de asigurări ţărăneşti în contra lipsei de porumb provenită din secetă. Publicată în Monitorul Oficial No. 265 din 2/15 Martie 1906 şi Regulamentul legei pentru funcţionarea Casei de asigurări ţărăneşti. Publicat în Monitorul Oficial No. 35 din 16 Maiu 1906 cu adausele şi modificările făcute prin lege şi publicate în Monitorul Oficial No. 78 din 6 Iulie 1906 şi No. 100 din 1 August 1906. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (18 x 12). 23 p. (I 521039)
10761. ~ Lege pentru înfiinţarea unei Case de asigurări ţărăneşti în contra lipsei de porumb provenită din secetă şi Regulameutul legei pentru funcţionarea Casei de asigurări ţărăneşti. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1906. (18,5 x 12). 21 p. (I 521179)

Nu exista imagini
  394) CASA CENTRALĂ A MESERIILOR, CREDITULUI ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CASA CENTRALĂ A MESERIILOR, CREDITULUI ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREŞTI
10762. ~ Legea pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti. Promulgată prin înaltul Decret Regal No. 375 din 25 Ianuarie 1912, publicat îu Monitorul Oficial No. 236 din 27 Ianuarie 1912, cuprinzând modificările promulgate prin înaltele Decrete Regale No. 540 din 9 Februarie 1913, No. 3244 din 26 Aprilie 1913 şi No. 4206 din 31 Mai 1913, publicate în Monitorul Oficial No. 253 din 14 Februarie 1913, No. 21 din 28 Aprilie 1913 şi No. 48 din 5 Iunie 1913. [Publicată de] Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, 1913. (21 x 14). 82 p. 1 leu. (II 33837)
10763. ~ Idem. Bucureşti, 1915. (20,5 x 13,5). 74 p. 1 leu. (II 44425)
10764. ~ Idem. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1917. (20,5 x 13). 74 p. (I 542543)

Nu exista imagini
  395) Casa criminalilor din Corfu
 • Opera
 • Imagini
Casa criminalilor din Corfu
10765.• Casa criminalilor din Corfu. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 61) (II 58507)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  396) CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A CORPULUI DIDACTIC
 • Opera
 • Imagini
CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A CORPULUI DIDACTIC
Vezi: MINISTERUL Instructiunei Publice Şi Al Cultelor

Nu exista imagini
  397) CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A PERSONALULUI POSTAL-TELEGRAFIC-TELEFONIC
 • Opera
 • Imagini
CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A PERSONALULUI POSTAL-TELEGRAFIC-TELEFONIC
10766.~ Legea şi Regulamentul Casei de Economie, Credit şi Ajutor a întregului personal, superior şi inferior pendinte de Administraţia Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1905. (23 x 15). 23[-32] p. (II 64811)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  398) CASA DOTAŢIUNII OASTEI
 • Opera
 • Imagini
CASA DOTAŢIUNII OASTEI
10767.~ Acte şi fundaţiuni, [publicate de] Casa Dotaţiunii Oastei. [Vol. I]. 1863-1912. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (25,5 x 20,5). 1 f., 69 p. (II 28433)
10767a. ~ Idem. Vol. II. 1916. Bucureşti (Tip Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (27,5 x 21,5). 25 p.
10768. ~ Idem. 1863-1915. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (27,5 x 21,5). p. 83-96. (II 50320)

Nu exista imagini
  399) Casa Naţională a poporului românesc
 • Opera
 • Imagini
Casa Naţională a poporului românesc
10769. • Cassa Naţională a poporului românesc. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (19,5 x 12,5). 56 p., 2 f. pl. (Din publicaţiile Cassei Scoalelor) (I 37829)
Pentru întemeierea de casse naţionale (centre de viaţă cult. şi socială) în comune.

Nu exista imagini
  400) CASA OBŞTIEI TÂRGULUI BÂRLAD
 • Opera
 • Imagini
CASA OBŞTIEI TÂRGULUI BÂRLAD
10770. ~ Memoriu publicat în ziarul Paloda No. 3, 4, şi 5 de la 17, 24 şi 31 Iulie 1897. Bârlad (Tip. G. Caţafany), 1897. (16 x 9,5). 45 p. (I 522895)
Cuprinde: "Hrisovul Casei obştei oraşului Bîrlad al lui Scarlat Alexandru Callimach Voevod, Domnul Ţerei Moldovei" (p. 33-45).

Nu exista imagini
  401) CASA PĂDURILOR
 • Opera
 • Imagini
CASA PĂDURILOR
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi al Domeniilor

Nu exista imagini
  402) CASA RURALĂ
 • Opera
 • Imagini
CASA RURALĂ
Vezi: MINISTERUL Agriculturii şi Domeniilor

Nu exista imagini
  403) Casa Şcoalelor. Cartea de aur.
 • Opera
 • Imagini
Casa Şcoalelor. Cartea de aur.
• Casa Şcoalelor. Cartea de aur. Vezi: NEGOESCU, CRISTU S. Casa Scoalelor. Cartea de Aur. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  404) CASABIANU, MARIA I.
 • Opera
 • Imagini
CASABIANU, MARIA I.
Traduceri:
KÖHLER, AUGUST. Educaţiunea modernă. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  405) CASAN, GHEORGHE (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CASAN, GHEORGHE (1881-?)
10771. ~ Dreptul de proprietate. Teză pentru licenţă susţinută de Gheorghe Casan. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 16). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (I 3940)

Nu exista imagini
  406) CASASSOVICI, CORNELIU-GEORGE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASASSOVICI, CORNELIU-GEORGE (1886-?)
10772. ~ Chestia Zahărului în România, de Corneliu Casassovici, inginer de arte şi manufacturi, cu o prefaţă de A. C. Cuza, profesor universitar. Târgovişte (Tip. Viitorul Elie Angelescu), 1914. (24 x 16,5). XIII, 111 p. 1,50 lei. (II 36464)
10773. ~ Trustul zahărului, [de] C. Casassovici, inginer de arte şi manufacturi, cu o prefaţă despre carteluri, sindicate şi trusturi de A. C. Cuza, profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi, deputat. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1915. (23 x 16). XXXII, 168 p. 2 lei. (II 44351)

Nu exista imagini
  407) CASASSOVICI, EMANUEL H. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASASSOVICI, EMANUEL H. (1886-?)
10774. ~ Tratamentul chirurgical al Calculilor Vesiculei Biliare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la. Martie 1913 de Emanuel H. Casassovici. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1913. (24 x 16). 52 p. [imprimat greşit: 25]. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1278) (II 31537)

Nu exista imagini
  408) CASASSOVICI, HARALAMB (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CASASSOVICI, HARALAMB (1850-?)
10775 ~ Despre pilocarpină şi sărurile ei, în specialu. Despre chlorhydratulu de pilocar-pinu din punctulu de vedere physiologicu şi therapeuticu de H. Casassovici (Născutu în Alexandria) doctoru în medicina, fostu internu allu spitaleloru civile din Bucuresci, medicu de batallionu clasa I, cavaleru allu ordineloru Steaua României şi Tacova etc. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1880. (23,5 x 15,5). 86[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 70) (II 350236)
10776. ~ Despre reducţiunea luxaţiei subcoracoidiene prin metodul lui T. Kocher (din Berna) de Doctorul H. Casassovici. Bucuresci (Tipo-Lito. Naţionala, Ascher & Klein), 1885. (23,5 x 15,5). 48 p. cu il. (II 467961)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  409) CASCA, FR.
 • Opera
 • Imagini
CASCA, FR.
Traduceri:
KOGĂLNICEANU, MIHAIL. Skizze einer Geschichte der Zigeuner. Trad. de ~. Stuttgart, 1840.

Nu exista imagini
  410) Casele din colţ sau Amorul dobândeşte biruinţa
 • Opera
 • Imagini
Casele din colţ sau Amorul dobândeşte biruinţa
10777. • Casele din coltiu sau Amorul dobendesce biruinţa. Budapest’a (Tip. lui Victoru Hornyánszky), 1881. (18 x 11). 22 p. (I 364543)

Nu exista imagini
  411) CASELLI, DOMENICO (1875-1937)
 • Opera
 • Imagini
CASELLI, DOMENICO (1875-1937)
10778. ~ A fiinţat când-va o împărăţie bulgărească, cu 10 chipuri şi icoane, [de] D. Caselli. Bucureşti (Minerva), [1916]. (30,5 x 24). 8 p. cu il. 50 bani. (III 46143)
10779. ~ Crăciunul la diferite popoare, [de] D. Caselli. Cu 23 chipuri şi icoane în text. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (15 x 10). 119 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 208) (I 47773)
La p. 117 şi 118, lista lucrărilor publicate de autor. La p. 119, un cuvânt pentru cititori.
10780. ~ Dragostea Domniţei şi alte povestiri, scrise de D. Caselli. Bucureşti, Minerva, [1911]. (32 x 23). Pag. dif. cu il., 5 f. pl., 1 f. portr. 5 lei. (III 480695)
10781. ~ Fecioara de la Argeş. Povestire istorică din vremea celor d’intaii Basarabi scrisa de către dumnealui D. Caselli dupa cronici, hrisoave şi cărţi vechi, împodobita cu felurite icoane înfăţişând chipuri din acele vremuri, tipărita numai. In una suta foi. In scaun la cetate a Bucurescilor, in anul mantuirei 1907 in Aşezamintul de slove al dumnealui Nicolae Miulescu din uliţa Karagheorghevici No. 2. (32,5 x 23,5). 6 f., 75 p., IV[-VII] p., 38 pl., 1 f. portr. 20 lei. (III 11008)
Cuprinde şi: "Câteva cuvinte asupra activităţii literare a d-lui D. Caselli".
10782. ~ Idem, scrisă după cronici, hrisoave şi cărţi vechi de către D. Caselli. Bucureşti, Edit Librăriei Leon Alcalay, [1910]. (15,5 x 10,5). 121[-123] p. cu il., 2 f. (= Catalog. Biblioteca pentru Toţi. Pentru tineretul şcolari). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 588) (I 20065)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
10783. ~ Toderiţă, pircălab ot Galaţi. (Povestire). Bucureşti, 1911. 35 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin) (vezi şi: Cugetarea p. 177)
10784. ~ Vorniceasa Mitrea şi Fata comisului. Povestiri istorice din Vremea lui Mihai Voevod Viteazul, scrise de D. Caselli. [Bucureşti, 1909]. (33,5 x 25). 4 f., 34 p., 5 f., 53 p., 24 f., 5 f. pl. 5 lei. (III 30255)
Descriere după copertă.
Traduceri:
BOSULKA, SAVA. Dragoste de haiduc. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  412) Caseta cu cap de mort
 • Opera
 • Imagini
Caseta cu cap de mort
10785. • Caseta cu cap de mort sau O viaţă zdrobită. Fasc. 1-61. [Bucureşti, Edit. Soc. Adeverul, 1907]. (30 x 21,5). 488, 4 p. 5 bani fasc. (III 6822)
Descriere după titlul de la începutul textului. Fasc. nr. 1, gratis. În ultima fascicolă se publică şi începutul romanului: "Curierul din Lyon. Mare roman istoric". Editura, la finalul textului.

Nu exista imagini
  413) CASIAN CERNICANUL, monah
 • Opera
 • Imagini
CASIAN CERNICANUL, monah
10786. ~ Istoriile sfintelor monastiri Cernica şi Căldoraşani. Adunate de smeritul monah Casian Cernicanul. în zilele Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Primat al României D. D. Nifon. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1870. (24 x 16). VIII, 192 p., 1 pl. (II 18803)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  414) CASIAN, ŞTEFAN N. (1880-1937)
 • Opera
 • Imagini
CASIAN, ŞTEFAN N. (1880-1937)
10787. ~ Contribuţiuni clinice cu privire la Psihoza Pelagroasă. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Aprilie 1909 de Ştefan N. Casian, Fost intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (23 x 15,5). 30[-33] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 326) (BCU-ClN 218639)

Nu exista imagini
  415) CASIMIR, ALEXANDRU V.
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, ALEXANDRU V.
10788. ~ Bosforul Bosporos [pe copertă: Воσπоρоς], [de] Al. V. Casimir. Galaţi (Inst grafic Schenk-Burbea), 1912. (21 x 14). 159 p. cu il. 5 lei. (II 31487)
10789. ~ Drumul nostru către Ţara lui Soare-Răsare, [de] Alexandru V. Casimir. Galaţi (Inst. grafic Schenk-Burbea), 1912. (24,5 x 17). 47 p. (II 31550)
Despre dezvoltarea marinei comerciale române.
Prefeţe:
FILIPESCU, N. Momentul dela Lemberg. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  416) CASIMIR, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, COSTACHE
10790. ~ Epistolă adresată Înaltei Locotenenţi Domnesci de Costache Casimir [în legătură cu destituirea sa din funcţiunea de Preşedinte de Secţie la Curtea de Apel din Iaşi]. [Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1866]. (19,5 x 13). 6 p. (I 350104)

Nu exista imagini
  417) CASIMIR, EMIL (1841-1918)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, EMIL (1841-1918)
10791. ~ Amestecul pe faţă a Ministrului de resbel în Alegeri, extras din studiul critic: Loviturele date armatei de către ministrul de resbel General Lahovari publicat de Lt. Colonel Emil Casimir în anul 1893. Roman (Tip. Haber), 1895. (19 x 13,5). 19 p. (I 411419)
Reproduce cap. V (cu acest titlu) din lucrarea menţionată.
10792. ~ Loviturile dale armatei de cătră Ministrul de resbel general Lahovari. Studiu critic de Lt. Colonel Emil Casimir, fost adjutant al Regelui, fost comandant al Regimentului 8 Călăraşi, Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1893. (23 x 16). 78 p. (II 87518)
10793. ~ Perfidia ziarului Timpul (Răspuns la articolul Un recidivist) (publicat în acel ziar la 28 Iulie 1893) de Emil Cazimir, Locot.-Colonel în retragere. Roman (Tip. Louis M. Smolinsky), 1893. (22 x 15). 21 p. (II 76334)
Din text, reiese că autorul broşurei nu ştie cine a scris articolul.
10794. ~ Resbunarea generalului Lahovari. (Răspuns la acusările aduse în şedinţa Senatului de la 12 Decembrie 1894) de Emil Casimir, Lt. colonel în retragere. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1895. (20,5 x 13). 33, 1 f. (erata) (II 252762)
Anexe, la p. 19-33
10795. ~ Reorganisarea cavaleriei noastre de cătră Fostul ministru de rezbel generalul Lahovari. Studiu critic de Lt. Colonel Emil Casimir, fost comandant al Regimentului 8 de Călăraşi. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1894. (19,5 x 14). 71 p. 50 bani. (I 411476)
10796. ~ Sfruntate neadevăruri. (Respuns la articolul Un nedisciplinat) (publicat în ziarul Timpul de la 11 Iulie 1893), de Emil Casimir Locot-Colonel în retragere. Roman (Tip. Rotenberg & Abeles), 1893. (22 x 15,5). 31 p. (II 76325)
Articolul a apărut nesemnat.
Traduceri:
• Importanţa României în resbelul eventual austro-(germano)-rus. Trad. de ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  418) CASIMIR, EMIL E. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, EMIL E. (1886-?)
10797 ~ Studiul ţiţeiului din reg. Moreni. Bucureşti, 1909. 42 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)
10798. ~ Ueber das Ghedda=Wachs. Von der Kgl. Technischen Hochschule zu München zur Erlangung der Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften (Doktor-Ingenieurs) genehmigte Dissertation. Vorgelegt von Diplomingenieur Emil Casimir aus Bukarest. Tag der Annahme der Dissertation: 29. Iuli 1914. Tag der mündlichen Prüfung: 4 August 1914. München (Buchdruckerei J. Schön), 1914. (22 x 15). 2 f., 51 p., erata. (II 199654)

Nu exista imagini
  419) CASIMIR, TEODOR (1820-1869)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, TEODOR (1820-1869)
Traduceri:
LAMARTINE, A. de Istoria lui Cicerone. Trad. de ~. Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini
  420) CASSIUS
 • Opera
 • Imagini
CASSIUS
10799. ~ Ce pretind naţionalităţile dela Coloman Szèll, ca ministru president al statului ungar? De Cassius. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1899. (23 x 15,5). 14 p. (Studiu din dreptul constituţional al statului ungar) (BCU-ClN 74259)
Descriere după copertă. Cu un "cuvînt scurt" de Simeon Bărnuţiu.

Nu exista imagini