Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  391) CARRUSSY, DANIIL G.
 • Opera
 • Imagini
CARRUSSY, DANIIL G.
10758. ~ Călăuza venătorului. Cunoştinţe practice a tot felul de pasări (stătătoare şi călătoare) precum şi a patrupedelor aflătoare în Romania. Culegere de Daniil G. Carrussy, pensionar. Cu peste 90 ilustraţiuni în text desemnate de autor. Bucureşti (Tip. Curţii regale F. Göbl fii), 1899. (23,5 x 16). XIV-180 p. cu il. şi portr., 1 f. tab. (II 254888)

Nu exista imagini
  392) CARVALLO, J.
 • Opera
 • Imagini
CARVALLO, J.
În colaborare:
ATHANASIU, J. şi ~. Action de la chaleur sur les êtres vivants. Paris, 1898.
~. L’action des hautes températures sur le cœur in viro. Paris, 1897.
~. Chien. Paris, 1898.
~. Contributon à l’étude de la coagulation du sang. Paris, 1896.
~. La polypnée thermique centrale... Paris, 1898.
~. Recherches sur le mécanisme de l’action anticoagulante des injections intraven. de peptone. Paris, 1896.
~. Remarques sur le fibrin-ferment et l’alcalinité du plasme peptonique. Paris, 1897.
~. Le travail musculaire et le rythme du cœur. Paris, 1898.

Nu exista imagini
  393) CASA CENTRALĂ A BĂNCILOR POPULARE ŞI COOPERATIVELOR SĂTEŞTI
 • Opera
 • Imagini
CASA CENTRALĂ A BĂNCILOR POPULARE ŞI COOPERATIVELOR SĂTEŞTI
Vezi şi: MINISTERUL Finanţelor
10759. ~ Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor Centrale. Cu adausele şi modificările făcute prin legile din 1 şi 8 Decembre 1904, 15 Martie şi 6 Aprilie 1905, 1 şi 4 Martie 1906. Dimpreună cu Regulamentul pentru Aplicarea art. 13 şi 36 din legea băncilor populare săteşti, în privinţa urmărirei creanţelor lor. Lege Privitoare la constituirea şi controlul societăţilor cooperative săteşti de producţie şi consumaţie. [Publicat de] Casa Centrală a Băncilor Populare şi Cooperativelor săteşti. Bucureşti (Atel. Socec & Comp.), 1906. (18,5 x 12). 31 p. (I 23346)
10760. ~ Lege pentru înfiinţarea unei case de asigurări ţărăneşti în contra lipsei de porumb provenită din secetă. Publicată în Monitorul Oficial No. 265 din 2/15 Martie 1906 şi Regulamentul legei pentru funcţionarea Casei de asigurări ţărăneşti. Publicat în Monitorul Oficial No. 35 din 16 Maiu 1906 cu adausele şi modificările făcute prin lege şi publicate în Monitorul Oficial No. 78 din 6 Iulie 1906 şi No. 100 din 1 August 1906. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (18 x 12). 23 p. (I 521039)
10761. ~ Lege pentru înfiinţarea unei Case de asigurări ţărăneşti în contra lipsei de porumb provenită din secetă şi Regulameutul legei pentru funcţionarea Casei de asigurări ţărăneşti. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1906. (18,5 x 12). 21 p. (I 521179)

Nu exista imagini
  394) CASA CENTRALĂ A MESERIILOR, CREDITULUI ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CASA CENTRALĂ A MESERIILOR, CREDITULUI ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREŞTI
10762. ~ Legea pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti. Promulgată prin înaltul Decret Regal No. 375 din 25 Ianuarie 1912, publicat îu Monitorul Oficial No. 236 din 27 Ianuarie 1912, cuprinzând modificările promulgate prin înaltele Decrete Regale No. 540 din 9 Februarie 1913, No. 3244 din 26 Aprilie 1913 şi No. 4206 din 31 Mai 1913, publicate în Monitorul Oficial No. 253 din 14 Februarie 1913, No. 21 din 28 Aprilie 1913 şi No. 48 din 5 Iunie 1913. [Publicată de] Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, 1913. (21 x 14). 82 p. 1 leu. (II 33837)
10763. ~ Idem. Bucureşti, 1915. (20,5 x 13,5). 74 p. 1 leu. (II 44425)
10764. ~ Idem. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1917. (20,5 x 13). 74 p. (I 542543)

Nu exista imagini
  395) Casa criminalilor din Corfu
 • Opera
 • Imagini
Casa criminalilor din Corfu
10765.• Casa criminalilor din Corfu. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 61) (II 58507)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  396) CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A CORPULUI DIDACTIC
 • Opera
 • Imagini
CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A CORPULUI DIDACTIC
Vezi: MINISTERUL Instructiunei Publice Şi Al Cultelor

Nu exista imagini
  397) CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A PERSONALULUI POSTAL-TELEGRAFIC-TELEFONIC
 • Opera
 • Imagini
CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A PERSONALULUI POSTAL-TELEGRAFIC-TELEFONIC
10766.~ Legea şi Regulamentul Casei de Economie, Credit şi Ajutor a întregului personal, superior şi inferior pendinte de Administraţia Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1905. (23 x 15). 23[-32] p. (II 64811)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  398) CASA DOTAŢIUNII OASTEI
 • Opera
 • Imagini
CASA DOTAŢIUNII OASTEI
10767.~ Acte şi fundaţiuni, [publicate de] Casa Dotaţiunii Oastei. [Vol. I]. 1863-1912. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (25,5 x 20,5). 1 f., 69 p. (II 28433)
10767a. ~ Idem. Vol. II. 1916. Bucureşti (Tip Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (27,5 x 21,5). 25 p.
10768. ~ Idem. 1863-1915. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (27,5 x 21,5). p. 83-96. (II 50320)

Nu exista imagini
  399) Casa Naţională a poporului românesc
 • Opera
 • Imagini
Casa Naţională a poporului românesc
10769. • Cassa Naţională a poporului românesc. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (19,5 x 12,5). 56 p., 2 f. pl. (Din publicaţiile Cassei Scoalelor) (I 37829)
Pentru întemeierea de casse naţionale (centre de viaţă cult. şi socială) în comune.

Nu exista imagini
  400) CASA OBŞTIEI TÂRGULUI BÂRLAD
 • Opera
 • Imagini
CASA OBŞTIEI TÂRGULUI BÂRLAD
10770. ~ Memoriu publicat în ziarul Paloda No. 3, 4, şi 5 de la 17, 24 şi 31 Iulie 1897. Bârlad (Tip. G. Caţafany), 1897. (16 x 9,5). 45 p. (I 522895)
Cuprinde: "Hrisovul Casei obştei oraşului Bîrlad al lui Scarlat Alexandru Callimach Voevod, Domnul Ţerei Moldovei" (p. 33-45).

Nu exista imagini