Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  381) Cartea sergentului de oraş
 • Opera
 • Imagini
Cartea sergentului de oraş
10744. • Cartea sergentului de oraş. Bucureşti (Tip. Modernă Grigorie Luis), 1907. (15 x 11). 85 p. (I 7698)

Nu exista imagini
  382) Cartea soldatului
 • Opera
 • Imagini
Cartea soldatului
10745. • Cartea soldatului. Calendar pe anul 1916. Un mănunchiu de rugăciuni. Poezii de războiu şi cântece. Din vitejiile soldatului nostru. în amintirea eroilor noştri. Multe şi de toate. De mai mulţi prieteni ai soldaţilor. Braşov (Tip. A. Mureşianu: Branisce & Comp.), 1915. (19 x 14). 128 p. cu il., 6 f. pl. 50 bani. (I 639514)
10746.• Cartea soldatului artilerist. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911. (16 x 11). 83 p. (I 24699)

Nu exista imagini
  383) Cartea Verde
 • Opera
 • Imagini
Cartea Verde
10747. • Cartea Verde. Documente Diplomatice. Evenimentele din Peninsula Balcanică. Acţiunea României. Septemvrie 1912-August 1913. Textul tractatului de pace de la Bucureşti 1913. Traducere de Vintilă M. Ivănceanu, redactor în Ministerul Afacerilor Străine cu încuviinţarea Ministerului. [Publicată de T. Maiorescu]. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1913. (20,5 x 13,5). 270 p. 1,50 lei. (II 35278)
10748. • Cartea Verde [de] Un deputat. [Observaţii privitoare la Cartea Verde publicată de T. Maiorescu], [Bucureşti], Edit. Democraţiei, Revista Cercului de Studii PNL. (Inst. de Edit. şi Arte grafice Flacăra, [1913]. (23 x 16). 52 p. 1 leu. (III 35027)

Nu exista imagini
  384) Cartea Verde italiană
 • Opera
 • Imagini
Cartea Verde italiană
10749. • Cartea Verde italiană. Documente diplomatice prezentate Parlamentului italian de către ministrul Afacerilor străine, Baronul Sonnino, în şedinţa dela 7/20 Mai 1915. În Apendice: Discursul pronunţat în Capitoliul din Roma, în ziua de 2 Iunie 1915, de către Domnul Antonio Salandra, Preşedintele Consiliului, ca răspuns la proclamaţia adresată popoarelor sale de către împăratul Austro-Ungariei şi la discursul Cancelarului german în Reichstag. Bucureşti (Tip. Stab. de Arte grafice George Ionescu), 1915. (30 x 22,5). VI, 76 p. (III 46052)

Nu exista imagini
  385) Cartelul în judeţul Muscel
 • Opera
 • Imagini
Cartelul în judeţul Muscel
10750. • Cartelul în judeţul Muscel. Funestele lui Consecinţe Politice, Sociale şi Morale. Bucureşti (Tip. Diarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (20 x 13,5). 28 p. (I 6437)
La finalul textului, semnat: "Un vechiu liberal".

Nu exista imagini
  386) CARTIANU, NICOLAE GR. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CARTIANU, NICOLAE GR. (1874-?)
10751. ~ Fideicomisele la romani şi substituţiunile în dreptul român de N. Gr. Cartianu.[Teză]. Bucuresci (Tipo-Lito. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (21,5 x 14,5). 107 p. (Facultatea de Drept) (II 412154)

Nu exista imagini
  387) CARTIANU, POMPILIU (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CARTIANU, POMPILIU (1869-?)
10752. ~ Cercetări experimentale asupra rougetului şi pneumoenteritei infecţioase la porci comuni din ţara noastră. Thesa pentru obţinerea titlului de medic-veterinar Presentată şi susţinută la. Iunie 1893 de Pompiliu Cartianu. Bucureşti (Tip. Isac Binder), 1893. (22,5 x 15,5). 21 p. (Şcola Superioră de Medicină Veterinarăr) (II 76352)
10753. ~ Convenţiunea pentru exportul de Carne. Raport de Pompiliu Cartianu, Medic veterinar. [Bucureşti, 1912]. (25 x 17,5). 12 p. (Chestiuni economice) (Al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară) (II 29981)
Descriere după titlul de la începutul textului.
Vezi de asemenea:
PRIMĂRIA oraşului Bucureşti. DIRECŢIUNEA sanitară. Cîteva din rapoartele personalului sanitar. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  388) CARTIANU, TH. I.
 • Opera
 • Imagini
CARTIANU, TH. I.
10754. ~ Despre Economia Agricola sau ştiinţa beneficiului net. Conferinţă ţinută la 22 Decembrie 1885 la Cercul Agricultorilor din Craiova de Th. I. Cartianu, Director şi Profesor a şcoalei de agricultură din Strihareţu. Craiova (TipoLito Naţionala Ralian Samitca), 1886. (17,5 x 11,5). 31 p. (I 384798)

Nu exista imagini
  389) CARTOJAN, NICOLAE (1883-1944)
 • Opera
 • Imagini
CARTOJAN, NICOLAE (1883-1944)
10755. ~ Alexandria în literatura românească de N. Cartojan. Lucrare premiată de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hillel tipărită cu ajutorul Fundaţiunii Universitare Carol I. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1910. (24 x 17). VI, 102 p. (II 20354)
10756. ~ Pribegia lui M. Kogălniceanu lit Bucovina la 1848, de N. Cartojan. [Bucureşti, 1916]. (23,5 x 16). 12 p. (Extras din Vol. "Lui I. Bianu, amintire", Bucureşti, 1916) (II 357858)
Tipărirea, fiind întreruptă din cauza războiului, vol. a apărut abia în 1921.
Editări de texte:
BĂLCESCU, N. ; I. GHICA. Scrisori inedite. Ed. de ~. Bucureşti, 1913.
Vezi de asemenea:
• Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte... tipărite de profesorii demisionaţi ... 1915.
• Lui Ion BIANU... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  390) CARUNTESCU, ALESANDRU
 • Opera
 • Imagini
CARUNTESCU, ALESANDRU
10757. ~ Preservaţiunea personală séu Introducere chiară spre cunoscérea, tractarea şi vindecarea bólelor secrete, bólelor secsuale şi de piele. Mai cu sémă cu referinţă la onanie şi ca urmări triste ale acesteia la impotenţă şi vindecarea ei de Dr. Alesandru Caruntescu. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [186?]. (17,5 x 12). 4 f., 63 p., 16 f. pl., 1 f. litogr. (BCU-ClN 183613)
În: Crainicianu, p. 344, nu este menţionat anul de apariţie.

Nu exista imagini