Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  371) Cartea lui Iov
 • Opera
 • Imagini
Cartea lui Iov
10718. • Cartea lui Iov. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu & Comp.), 1895. (16 x 10,5). 110 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani) (I 82181)
10719. • *Cartea lui Iob, cu interesante explicaţiuni de Arhim. Dr. Silvestru Isopescul, 1904. (Op, 21 (1925), nr. 5280, ian. 8, p. 1-2: artic. lui C. Drimer ; Ieremia, cop. 4)

Nu exista imagini
  372) Cartea muncitorului
 • Opera
 • Imagini
Cartea muncitorului
10720. • Cartea muncitorului. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1906. (17 x 12,5). 68 p. 10 bani. (Biblioteca Romînia muncitoare, III) (I 5217)
Cu un "cuvînt Către cetitor" de C. Păcurariu. La p. 68, cu titlul: "Postfaţă", următoarea menţiune: "Cartea muncitorului este o prefacere a foastei broşuri Carte de citire socialistă. Publicarea ei era cerută de noa mişcare ce se afirmă tot mai mult printre muncitori, pe când schimbarea condiţiunilor din trecut, cît şi a tacticei propagandiste, impuneau modificări adînci în cuprinsul vechei broşuri. Aceste prefaceri au fost făcute după o delegaţie dată de cercul Romînia Muncitoare de tov. M. Gh. Bujor. Acesta la rîndul său a întrebuinţat pentru întreg cap. 4 un art. al tov. I. Moldoveanu, pe cînd pentru cap. 5 o parte numai dintr-un altul, ambele apărute în Romînia Muncitoare (numerele 16, 24, 26, an. I. Seria II). Capitolele 6, 7 şi 16 precum şi celelalte schimbări şi adăogiri, sînt scrise de tov. delegat cu orînduirea noăi broşuri".
10721. • Idem. Ed. IV. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă (Tip. coop. Poporul), 1910. (17 x 12). 64 p. 10 bani. (Biblioteca Romîniei Muncitoare, nr. 3) (I 18413)
10722. • Idem. Ed. V. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă (Tip. Coop. Poporul), 1912. (15,5 x 11,5). 64 p. 10 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, nr. 3) (I 28726)

Nu exista imagini
  373) Carte pentru datoriile preoţilor
 • Opera
 • Imagini
Carte pentru datoriile preoţilor
10723. • Întru Slava Sfintei Treimi a Tatălui şi a Fiiului şi a sfîntului Duh. S-au tipărit această Carte pentru datoriile preoţilor de popor, în anul al cincelea a domniei Înălţimei Sale Domnului nostru Mihail Grigoriu Sturza V: vod. Cu blagosloveniia Înalt prea sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Sucevii, şi Moldaviei D. D. Veniamin Costachi, Cavalieriu a mai multelor ordine ş.č. Iaşii (Tip: Sfintei Mitropolii), 1838. (24 x 18). 4 f., 204 p., 1 f. erata. (II 66646)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  374) Carte pentru pravilă din Octoihul cel mare luată...
 • Opera
 • Imagini
Carte pentru pravilă din Octoihul cel mare luată...
10724.• Carte pentru pravilă din Octoihul cel mare luată, şi cu altele îmbogăţită, care sau tipărit prin sîrguinţa şi cheltuiala prea Cuviosiei sale Kyr Neonil Arhimandrit şi Stareţ S. Mo. Neamţul şi Secul în typ. Sf. Mon. Neamţul. în anul 1848. (13,5 x 10,5). 8, 375, 1 f. (I 15379)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  375) Carte pentru tălmăcirea viselor
 • Opera
 • Imagini
Carte pentru tălmăcirea viselor
10725. • Carte pentru tălmăcirea viselor. Culeasă după mai mulţi autori. Muşătesci-Arges (Tip. Al. Valescu), 1903. (17 x 13). 56 p. 40 bani. (I 7096)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  376) Cartea Primarului G. M. Belitoreanu
 • Opera
 • Imagini
Cartea Primarului G. M. Belitoreanu
10726. • Cartea Primarului G. M. Belitoreanu 1888-1895. Roşiori (Typo-Libr. Lecca), 1903. (15 x 10). 24 p. (I 410800)
Este lăudată activitatea primarului G. M. Belitoreanu.

Nu exista imagini
  377) Cartea Psalmilor
 • Opera
 • Imagini
Cartea Psalmilor
10727. • Cartea Psalmilor tradusă după tecstul original. Publicată de Societatea Biblică, Britană şi Esternă. Bucureşti (Impr. lui Ioanne Weis), 1866. (14,5 x 10,5). 1 f., 131 p. (I 149422)
Cu alfabet de tranziţie.
10728. • Cartea Psalmiloru tradusă după tecstulu originalu. Publicată de Societatea biblică britană şi străină. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1867. (15,5 x 10). 167 p. (BCU-Iaşi I 2539)
Lipsă coperta.
10729. • Idem. Bucureşti, Publicată de Soc. biblică, britană şi esternă (Viena, Tipariul lui Adolf Holzhausen), 1868. (20 x 13). 148 p. (I 183049)
Cu alfabet de tranziţie.
10730. • Idem. Publicată de Societatea biblică britană şi străină. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1868. (12 x 8). 106 p. (I 410722)
Lipsă coperta.
10731. • Idem. Bucureşti, Pentru Societatea Biblică cea Britanică şi de străinătate (Viena, Tip. lui A. Holzhausen), 1877. (25 x 9). 96 p. (I 154657)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
10732 • Idem. Bucuresci, Soc. Biblică pentru Britania şi Străinătate (Tipariul lui Adolf Holzhausen în Viena), 1884. (13 x 18). 104 p. (1 176960)
10733 • Idem. Bucuresci, Societatea biblică pentru Britania şi Străinătate (Tip. lui Adolf Holzhausen în Viena), 1889. (12,5 x 7,5). 104 p. (BCU-ClN 392643)
10734. • Idem tradusă după testulu originală. Bucureşti, Pentru Societatea biblică, cea britanică şi de străinătate (Tip. lui A. Holzhausen în Viena), 1885. (26 x 19). 96 p. (II 572854)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
10735 • Idem. Bucuresci, Societatea biblică pentru Britania şi Străinătate (Tip. lui Adolf Holzhausen în Viena), 1889. (12,5 x 7,5). 104 p. (BCU-ClN 392643)
10736. • Idem. Bucuresci, Soc. Biblică pentru Britania şi Străinătate (Tipariul lui Adolf Holzhausen în Viena), 1900. (12 x 8). 104 p. (I 174876)
10737. • Idem. Bucuresci, Societatea Biblică pentru Britania şi Străinătate (Tip. lui Adolf Holzhausen în Viena), 1902. (12,5 x 7,5). 104 p., 2 p. (BCU-Iaşi I 18330)
Lipsă coperta.
10738.• Idem. Bucureşti, Soc. Biblică pentru Britania şi Străinătate (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1905. (17,5 x 12,5). 1 f., 133 p. (I 156245)
10739. • Idem. Viena, Edit. lui A. Reichard & Comp., 1875. (20,5 x 14). 142 p. (II 169683)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  378) Cartea românescă de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte judeţe
 • Opera
 • Imagini
Cartea românescă de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte judeţe
10740.• Cartea românescă de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudéţe. Cu zisa şi toată cheltuéla a lui Vasilie Voevodul şi Domnul Ţărei Moldovei d’in multe scripturi tălmăcită d’in limba ilenésca în limba românéscă în tipariul domnesc s’au tipărit în mănăstirea a Trei-Svetitele în Iaşi, de la Hristos 1646. Editor: Gheorghe I. Sion. Botoşani (Impr. Adrian), 1875. (20,5 x 13,5). 4 f., 179 p. (II 49964)

Nu exista imagini
  379) Cartea roşie austro-ungară
 • Opera
 • Imagini
Cartea roşie austro-ungară
10741. • Cartea roşie austro-ungară. Acte diplomatice istorice, ce au premers războiului 1914. Ediţie poporala. Traducere a ediţiei oficiale cu o prefaţă. Viena, Edit. librăriei curţii i. şi r. şi a Universităţii, proprietatea Manz (Tip. proprietatea Manz în Viena), 1915. (23,5 x 15,5). IX, 109 p. 1 coroană = 1 franc. (II 44344)
10742. • Idem. Documente diplomatice privitoare la relaţiunile dintre Austro-Ungaria şi România în perioada dela 22 Iulie 1914 până la 27 August 1916. Bucureşti, Edit. Regele Carol, 1917. (19,5 x 12,5). 89 p. 50 bani. (II 48309)

Nu exista imagini
  380) Cartea rugăciunilor Israelite pentru tot anul
 • Opera
 • Imagini
Cartea rugăciunilor Israelite pentru tot anul
10743. • [...] Cartea rugăciunilor Israelite pentru tot anul, tradusă de Jacques I. Moscovici Institutor la şcóla Luca-Moise, Ploesci. Ed. I. Ploesci, Propr. Editurei Tip. Bercovici, 1899. (21 x 13,5). 327 p. (II 423643)
Text paralel în l. română şi ebraică. Titlul rom. precedat de cel în l. ebraică (cu caractere ebraice).

Nu exista imagini