Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  361) Carte de rugăciuni
 • Opera
 • Imagini
Carte de rugăciuni
10629. • [Carte de rugăciuni]. [Sibiiu, 183?]. (16,5 x 10,5). 45 p. (I 442736)
Cu caractere chirilice.
10630. • * Idem. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1909. 8°. 68 p. 40 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 124: Public, rom. pe 1909)
10631. • *Idem. Sibiiu, 1913. (Bibl. pop. a Asoc. an. III, nr. 32) (Tr, 46(1915), nr. 1-6 iulie, cop. 3)
10632. • [Carte de rugăciune]. [Chişinău, Duhovniceasca Tipografie a Bessarabiei, 1838]. (21 x 17,5). 19 p. (BCU-Iaşi II 108289)
La începutul textului: "în 27 zile a lunii lui Iunie să cântă Slujba de mulţumire lui Dumnezeu [...] pentru biruinţa cea mare, care sau dăruit de Dumnezeu asupra Craiului Şvezilor Carolul al doisprezecelea şi asupra oastei lui, supt Poltava [...]". La finalul textului, menţiunea: "Sau tălmăcit de pe limba Slavonească în cea Moldovenească, şi sau tipărit în Duhovniceasa Tipografie a Bessarabiei, în Chişinău la anul 1838, în luna lui August". Cu caractere chirilice. Lipsă coperta şi p. de titlu.
10633. • Întru mărirea Săntei şi cei de Ofiinţă şi de viaţă făcătórei şi nedespărţitei Treimi. S-au tipărit acésta Carte de rugăciune în dilele iubitorului de Christos Alteţei Sale Regale Domnitorului Romanilor Carol I cu bine-cuventarea Înalt Prea Sanţitului Archiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlachiei şi Primat al României, Exarch plaiurilor şi cavaler al mai multor ordine D. D. Kalinik Miclescu. Prin ostenela Cucernicilor între fraţii lor preoţi Sachelarie Gh. Iónnescu Referendarie St. Călinescu. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1879. (20 x 13). l f, IV p., l f., 547[-551] p. cu il. (II 494002)
10634. • *Cea mai frumoasă şi mai eftină carte de rugăciune, cu 28 de rugăciuni şi mai multe iconiţe, dintre cari una colorată din stabilimentul grafic al D-lor Socecu et Teclu din Bucuresci. S.l., [1889]. 50 cr. (RP, 4(1889), nr. 11, iun. 1, p. 9: Bibliogr.)
10635 • Carte de rugăciuni. [Pe copertă: Cu 49 iconiţe în text]. Întocmită în al XXXIII-lea an al Domniei Maiestăţei Sale Carol I Regele României Cu binecuvîntarea şi aprobarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (16,5 x 11,5). 221 p. (I 410968)
10636 • Carte de Rugăciuni tipărită cu aprobarea şi Înalta bine-cuvîntare a Sfîntului Sinod, al Sfintei nostre biserici autocefale ortodoxe Române de Un pios creştin. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (15,5 x 11,5). 142 p. cu il. Gratis. (I 491651)
10637. • Carte de rugăciuni tipărită în al XLV-lea an al Domniei Maiestăţei Sale Carol I Regele României Cu aprobarea şi binecuvîntarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (16 x 12). 275 p. cu il. (I 23774)
10638 • Idem, tipărită a treia oară cu aprobarea şi Înalta Binecuvântare a Sf. Sinod, al Sf. noastre Biserici Autocefale Ortodoxe Române de Un pios creştin în 100.000 de exemplare care se distribuie gratuit la soldaţii răniţi. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (15 x 11,5). 150 p. cu il. (I 48492)
10639. • Carte de rugăciune cătră Prea Sfânta de Dumnezeu Născătoare, şi pururea Fecioara Măria. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1832. (15 x 9,5). [12] f. cu il. (I 80665)
Cu caractere chirilice.
10640. • Carte de rugăciune cătră prea Sfânta de Dumnezeu Născătoare, foarte folositoare, la toţi pravoslavnicii Creştini Gătt), 1837. (15 x 9). 24 p. (I 384733)
Cu caractere chirilice.
10641. • Carte de rogăciuni, cereri şi laude întru onorea preacuratei fecióre Marie pentru folosul şi mângăierea sufletelor creştineşci. Gherla (Tipografia diecesană), 1898. (20,5 x 14). 201[-205] p. (BCU-ClN 62351)
Lipsă coperta.
10642. • *Idem. Ed. II. Gherla (Tipografia diecesană), [1899?]. 16°. 204 p. 0,20 fl. (Tr,30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 224: Prod. lit. pe iul. 1898 - iul. 1899)
10643. • *Carte de rogăciuni, cereri şi laude pentru Cultul Domnului şi Mântuitoriul nostru Isus Christos şi onórea preacuratei fecióre Marie spre folosul şi mângâierea sufletelor creştineşci. Ediţiune jubileară tipărită. Gherla (cu literele tipografiei diecesane), 1900. (17 x 12). 201[205] p. (Astra-S 2062)
Lipsă coperta.
10644. • Carte de rugăciune folositoare. Epistolă cerească. Ed. I. Târgovişte (Noua Tip. I. N. Negoescu), 1918. (11,5 x 9). 16 p. (I 51759)
Descriere după copertă. La p. 16, menţiunea: "Această Carte [...] este tipărită [...] şi împărţită gratuit [...] de noi Fraţii: Stan I. Diaconescu şi Costică I. Diaconescu, comercianţi [...]".
10645 • Carte de rugăciuni folositoare Creştinilor Credincioşi şi Scólelor din clasele primare. Bucuresci (Tip. Concurenţa), [190?]. (15 x 10,5). 30[-32] p. cu il. (I 147307)
10646 • Carte de rugăciuni folositoare tuturor creştinilor. Cu aprobarea P.S.S. Episcop D. D. Athanasie, fost al Râmnicului-Noului Severin. Bucuresci, [189?]. (17 x 10,5). 32 p. 15 bani. (I 408818)
Cuprinde şi versuri de Cincinat Pavelescu şi Andrei Mureşianu, şi proverbe de Anton Pann.
10647. • Idem. Bucuresci, [1900]. (16 x 10). 32 p. 15 bani. (I 411144)
Anul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
10648 • Carte de rugăciuni necesara fiecărui creştin Întru acest chip regulată şi alesă din cărţile Bisericeşti aprobate de S. Sinod al Sântei nóstre Biserici Autocefale Ortodoxe Române în dilele Majestăţei Sale Carol I Regele României. Cu ordinul şi Bine-cuvîntarea Înalt Prea Sânţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al României şi Preşedintele S. Sinod D. D. Ghenadie. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1895. (16 x 12,5). 381[-384] p. cu il. (I 164657)
10649. • Carte de rugăciuni pentru desfacerea de farmecături sau făcături. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1909. (16,5 x 10,5). 24 p. (I 162659)
10650. • *Idem. Gherla (Tip. Aurora), 1913. 24 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
10651. • [...] Carte de rugăciuni pentru israeliţi. Tradusă de Dr. M. Gaster. Bucureşti, Editor L. Steinberg (Stampfel, Eder & Comp. Pressburg), 1883. (17,5 x 11,5). 4 f., 444 p. (I 107712)
Text bilingv în l. ebraică şi română. Titlul rom. precedat de cel în l. ebraică (cu caractere ebraice).
10652. • *Carte de rugăciuni pentru şcolarii începetori. Tipărită de unu iubitoru de copii. Cu bine-cuventarea şi cu îndreptarea Prea Sânţii Séle Părintelui Episcopii alu Eparchiei Râmnicu Noulu Severino, D. D. Athanasie. Craiova, Librario şi Tipografo, Philip Lasar, 1878. (14,5 x 10,5). 18 p. (BSS I 3852)
Exemplar incomplet (lipsă cop şi p. 19 şi urm).
10653. • *Idem. Craiova, Libr. şi Typ. Philip Lazar, 1879. (14,5 x 10,5). 32 p. 15 bani. (BSS I 3850)
10654 • Idem. Cu bine-cuvîntarea Prea Sânţiei Sele repausatului întru fericire, Episcopu de Rîmnicu D. D. Athanasie. Ed. XXIV. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1886. (15,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 384748)
10655. • Idem. Ed. XXVI. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1887. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410918)
10656. • Idem. Ed. XXVII. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1888. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 391683)
10657. • Idem. Ed. XXVIII. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1889. (15,5 x 12). 32 p. cu il. (I 410920)
10658. • Idem. Ed. XXIX. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1889. (15,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410894)
10659. • Idem. Ed. XXXI. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1890. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410930)
10660. • Idem. Ed. XXXII. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1891. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410902)
10661. • Idem. Ed. XXXIII, Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1891. (25,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410901)
10662. • Idem. Ed. XXXV. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1893. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410923)
10663. • Idem. Ed. XXXVI. Craiova, Libr. Edit, şi Tip. Filip Lazar & Comp, 1894. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 4109101
10664. • Idem. Ed. XXXVII. Craiova, Libr. Edit, şi Tip. Filip Lazar & Comp., 1895. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 411007)
10665. • *Carte de rugăciune.[Pe copertă: Editată de Domna Profira Stratt în onoare fiilor sei Costică şi Gheorghie]. Iaşi (Tip. Curţii regale, Pr. Th. Balassan), 1885. (15 x 11). 272 p. (BSS I 2344)
10665a. • *Carte de rugăciuni pentru tinerimea evlavioasă de legea drept credincioasă răsăriteană. Sibiu (Tip. dicezană), 1855 sau 1856. (TelR, 4(1856), p. 305-306)
10665b. • *Idem, pentru tinerimea gr. or. ortodocsă română. Sibiiu (Tip. Arhidiecezană), 1894. 15 cr. (Tr., 25(1894), nr. 5, mai 15, p. 149: Bibliogr.)
10665 c. • Carte de rugăciune pentru tot creştinul. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1906. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 17801)
10666. • Idem. Bucureşti (Tip. coop. Jubileu), 1911. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (Publicaţiuni religioase ale Mănăstirei romane Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 23768)
10667. • Idem. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1912. (15 x 11). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Religioasă a Monastirei Române Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 28147)
10668. • Idem. Bucureşti, Schitul Icoana (Tip. Breslelor), 1914. (15,5 x 11). 32 p. cu il. (Biblioteca religioasa a Monastirei române Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 39134)
10669. • Idem. Ed. IV. Bucureşti, Schitul Icoana (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), 1917. (17 x 13). 32 p. (Biblioteca religioasă a Monastirei române Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 50443)
10670. • *Carte de rogatiuni şi cântări pentru pietatea poporului, de Unu preotu. S.l, [1866]. Pretiulu 20 cr. se poate trage de la autoriulu, preotu in Portelek per. (plasa?) N. Károly (Careii Mari?) (F, 2(1866), nr. 14, maiu 15/27, p. 168: Literatura şi Arte)
10671. • Carte de Rugăciuni şi Cântări cu un adaos de cuvinte mângâietoare şi îndemnuri morale scoase din Sf. Scriptură. Tipărite cu binecuvântarea P. S. Sale Domnului Ioan I. Papp, Episcopul Aradului. Arad (Tiparul Tip. diecezane), 1915. (15 x 11,5). 144[-150] p. (I 467705)
10672. • Idem. Ed. II. Arad (Tipariul Tip. diecezane), 1916. (15,5 x 12). 160[-163] p. (I 97985)
10673. • *Carte de rugăciuni şi cântări bisericeşti pentru şcolari. Arad (Tipografia Diecezană), 1917. 176 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145).
10674. • Carte de rugăţiuni şi cântări bisericeşti pentru tinărimea şcolară gr.or. română de ambe secsele. Ed. II. Editor: Georgiu Papp, preot, actuariu consistorial. Oradea-Mare (Cu tipariul lui Eugeniu Boroş), 1905. (12 x 8). 100 p. cu il. Legat, 40 fileri. (I 156133)
Editorul, la p. 100.
10675. • *Idem. Ed. III. Oradea Mare (Tip.V. Neuman), 1913/1914. 128 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)

Nu exista imagini
  362) Carte de semne
 • Opera
 • Imagini
Carte de semne
10676. • [Carte de semne]. [Sibiu?, 184?]. (16 x 11). 16 p. (I 22258)
Cu caractere chirilice. Exemplar deteriorat în BAR. Datat cu aproximaţie de Dalila Aramă (Cab. Cartea rară).
10677. • Idem sau Trepetnicul cel mare. Între care se coprinde tóte semnele ce se fac la om precum: Bătaia ochilor, a buzelor şi în scurt de tóte mişcările şi încheeturile trupului omenesc ce sunt date de la natură. Bucuresci (Deposit şi edit. Libr. şi Antiquariei S. I. Pinath), 1886-87 [pe copertă: 1886]. (12 x 8). 31 p. 50 bani.(I 384708)
10678. • Idem. Trepetnicul cel mare. Între care se coprinde toate semnele ce se fac la om precum: Bătaia ochilor, a buzelor şi în scurt de toate mişcările şi încheeturile trupului omenesc ce sunt date de la natură. [Bucureşti, 189?]. (14,5 x 10). 14 p. 10 bani. (I 384730)
In: R. Bibliogr., 1(1903), nr. 3, mai-iunie, p. 56, cartea apare cu menţiunea "f.l. şi a".
10679. • Idem. Tălmăcite din limba franceză în limba română de Un iubitor de al său neam românesc. Bucureşti (Tip. I. Branişteânu), [191?]. (16,5 x 13). 13[-16] p. 3 lei. (I 83554)

Nu exista imagini
  363) Carte de suflet pentru creştinii ortodocşi
 • Opera
 • Imagini
Carte de suflet pentru creştinii ortodocşi
10680. • Folositoarea Carte de suflet pentru creştinii ortodocşi cei cu buna credinţă cari vor păzi cele scrise aici. Cel ce scrie aici, nu se face cunoscut. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu), 1907. (16,5 x 12) 15 p.(I 6970)
Descriere după copertă.
10681. • Idem. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1909. (16 x 10). 20 p. (I 14752)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Tipărită cu cheltuiala D-lui Mateiu C. Pavilescu, comuna Plaineşti, Judeţul Râmnicu-Sărat".

Nu exista imagini
  364) Carte de Tedeumuri la diferite ocaszii din viaţa publică şi particulară a creştinilor ortodoxi
 • Opera
 • Imagini
Carte de Tedeumuri la diferite ocaszii din viaţa publică şi particulară a creştinilor ortodoxi
10682. • Carte de Tedeumuri la Diferite ocasiuni din viaţa publică şi particulară a chreştinilor ortodoxi. Aprobată de Sântul Sinod al Bisericei ortodoxe Române. Bucuresci (Typ. St. Mihalescu), 1879. (24 x 16,5). 115 p. (II 157123)
10683. • Carte de tedeum. Tipărită în zilele Majestăţei Sale Iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele României. Cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Ed. I. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915. (24,5 x 16,5). 107 p. (II 47945)

Nu exista imagini
  365) Carte de teorie a Sergentului de oraş
 • Opera
 • Imagini
Carte de teorie a Sergentului de oraş
10684. • Carte de teorie a Sergentului de oraş. [Pe copertă, titlul: Cartea de Teorie a Sergentului de oraş şi Ghidul stradelor Capitalei]. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1900. (16,5 x 12). 68 p. (I 519651)
Cuprinde: "Regulamentul corpului sergenţilor de oraş" (p. 3-30) şi "Ghid de stradele capitalei..." (p. 31-68).

Nu exista imagini
  366) Carte de visuri
 • Opera
 • Imagini
Carte de visuri
10685. • Cea mai noua carte de visuri. Pest’a (tipariulu lui Aloisiu Bucsanszky), 1870. (18,5 x 12). 60 p. (I 14714)
10686. • *Cea mai nouă Carte de visuri. Budapest (Unio Kny), 1912. 60 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146).
10687. • Gea[!] mak[!] noua garte[!] de Visuri. Budapest’a, Coloman Leptsey (Unio -nyomda), 1915. (19 x 12). 60 p. cu il. (BCU-ClN 158812)
10688. • Mare şi ilustrată Carte de vise perso-egipteană Dupe celle mai vechi manuscripte Haldeice, Persiene şi Egyptene de unu renumitu magicu cu tótulu necunoscute penă acum cu unu adausu alu numerilor şi tarifelor de loterie şi cu esplicarea planetelor sau biletele lunare pentru ambele sexe pe urmă. Arta de a spune adeverulu dintr’unu jocu de cărţi de datu şi în fine dreptu adăogire grătisu Metodele lui Flechtner şi Bold pentru jocul de Loterie. Ed. I. Ploesci, Editor Dionis Czomafày (Typ. G. Walstein), [1871], (15 x 11). VIII-231 p., [26] f., cu il. 4 lei. vechi, 20 parale. (I 75214)
Pe copertă titlul: "Carte de Vise Perso-Egiptiană".
10689. • Mare şi illustrată Carte de vise persoegipteană după cele mai vechi manuscripte haldeice, persiene şi egiptene. Ed. I. Sibiiu, Tipariul şi Edit. Tip. Erezitoarei lui G. de Clozius, 1872. (16,5 x 10,5). 80 p. cu il. (I 134681)
Cu caractere chirilice.
10690. • Cea mai nouă şi mai bogată Carte de visuri perso-egipteană acum întâia oară îndreptată după vechile scrieri ale înţelepţilor din Persia, Chaldeia, Egipt şi India. Mai cuprinde: Esplicare pentru semnele omeneşti. Zodiacul, ce arată cum are se fie viaţa fiecărui om. Medicament universal pentru toţi nefericiţii din lumea aceasta. Vorbe înţelepte. Ed. III, revedută şi îmbunătăţită. Sibiiu, Tiparul şi editura lui W. Krafft, 1894. (15,5 x 10). 83 p. (BCU-ClN 96519)
10691. • *Carte de visuri perso-egipteană. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1909. 8°. 86 p. 32 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 131: Public, rom. pe 1909)
10692. • *Cea mai nouă şi mai bogată Carte de visuri perso-egipteană. Ed. 8. Sibiiu (W. Krafft), 1912. 86 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146)
10693. • *Carte de vise séu Explicaţiunea tuturor viselor [de] Aegidius Călugărul, traducere din limba germană. Galaţi (Typ. Comercială), 1875. 12°. 192 p. (Popescu. Siese ani, p. 1; BR, 1(1879), nr. 10, oct., p. 117)
10694. • *Carte de vise séu esplicarea [viselor]. Culeasă dupe mai mulţi autori români, germani şi francesi, arangiată dupe alfabet. Ed. II. Craiova (Typ. Ph. Lazar), 1879. 32°. 94 p. 1 leu 50 bani. (BR, 1(1879), nr. 5, maiu, p. 33 ; Popescu. Siese ani, p. 7)
10695. • Carte de vise sau Esplicarea viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani şi Francesi şi aranjată dupe alfabet. Ed. VIII. Craiova, Librar, editor şi tipograf Philip Lasar, 1885. (18,5 x 13). 96 p. 1,50 lei. (I 384849)
La p. 93-96, catalogul Editurii.
10696. • Idem. Ed. IX. Craiova, Librar, editor şi tipograf Philip Lasar, 1886. (19 x 13,5). 96 p. 1,50 lei. (I 411461)
La p. 93-96: catalogul Editurii.
10697. • Idem. Ed. X. Craiova, Librar, Editor şi Tipograf Philip Lasar, 1887. (18 x 12,5). 95 p. 1,50 lei. (I 411317)
La p. 93-95, catalogul Editurii.
10698. • Idem. Ed. XI. Craiova, Librar, Editor şi Tipograf Philip Lasar, 1889. (18,5 x 13). 93[-95] p. 1,50 lei. (I 411418)
La p. 93-95, catalogul Editurii.
10699. • Idem. Ed. XIII. Craiova, Librar, editor şi tipograf Filip Lazar, 1892. (19 x 13). 96 p. 1,50 lei. (I 384851)
La p. 94-96, catalogul Editurii.
10700. • Idem. Ed. XIV. Craiova, Librari, Editori şi Tipografi Filip Lazar & Comp., 1894. (18 x 11,5). 96 p. 1,50 lei. (I 411192)
La p. 94-96, catalogul Editurii.
10701. • Carte de vise sau Explicarea viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani şi Francesi, şi aranjată dupe Alfabet [pe copertă: Tradusă dupe mai mulţi autori]. Bucureştii (Tip. Laboratoriloru Români), 1887. (19,5 x 13,5). 96 p. 1,50 lei. (I 392706)
10702 • Idem. [pe copertă: Tâlcuirea] viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani, şi Francesi, şi aranjată dupe alfabet. [Pe copertă: Tradusă după mai mulţi autori]. Bucuresci, De vendare la H. Steinberg, library-antiquar (Tip. Acad. Române (Laboratori[!] Români)), 1887 [pe copertă: 1888]. (19,5 x 13,5). 96 p. 1,50 lei. (I 411475)
10703. • Carte de vise sau Esplicarea viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani şi Francesi, şi aranjată dupe alfabet. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 13). 96 p. 1,50 lei. (I 384850)
10704. • Mare şi ilustrată Carte de vise perso-egipteană după cele mai vechi manuscripte haldeice, persiane şi egiptene. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1892. (16 x 11). 78 p. (I 75197)
10705. • Carte de Vise. După cele mai vechi manuscripte. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Providenţa), [1915]. (16 x 11,5). 46 p. 1 leu. (I 42845)
10706. • Carte de vise sau Tâlcuirea viselor. Tradusă după mai multi autori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1918. (18,5 x 10,5). 96 p. 1,50 lei. (I 56033)
10707. • *Cea mai nouă carte de visuri cu tâlcuiri. Ed. III. Braşov (Tip. Ciurcu), 1904. 8°. 96 p. 32 fil. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iunie, p. 151: Prod. lit. pe 1904)

Nu exista imagini
  367) Cartea evanghelielor
 • Opera
 • Imagini
Cartea evanghelielor
10708. • Cartea evanghelielor. Tipărită în zilele Prea Înălţatului Împărat al Austriei Franţisc Iosif I supt priveghierea şi cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Domnului Andreiu Baron de Şaguna, Episcop al Bisericei Greco-resăritene Ortodocse în Marele Principat al Ardealului, Comander al Ordinului Leopoldina Chesaro-Regescu Austriacă, şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţei Sale Chesaro-Regesci Apostolice. Sibiiu (Tip. Diecesană), 1859. (36 x 23). 4 f., 96 f. numerotaţie dublă, cu il. (III 394666)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  368) Carte folositoare de suflet
 • Opera
 • Imagini
Carte folositoare de suflet
10709. • Carte foarte folositoare de suflet. Despărţită întrei părţi, dintru carele cea dintâiu cuprinde Învăţătură cătră D[u]hovnic. Adoao, Kanoanele sf[â]ntului Ioanu Postnicul. Iar atreia, Sfătuire dulce cătră cel ce să ispovedueşte. Tălmăcită din limba cea Grecească. şi acum aicea apatra oară tipărită, în zilele prea Luminatului, şi prea înălţatului nostru Domn Alexandru Dimitrie Ghica Vv. Cu Blagosloveniia, şi cu toată chieltuiala iubitoriului de D[u]mnezeu Episcop al Sf[i]ntei Episcopii Buzăul Chiriu Chir Chesarie. în Tipografia Sf[i]ntei Episcopii Buzăul. La Anul Mântuirii 1838. Aprilie în opt. (23,5 x 17,5). 3 f., 152 p. (II 65821)
Cu caractere chirilice.
10710. • Idem. Despărţită în trei părţi: dintru care cea dintîiu cuprinde învăţătură cătră Duhovnic. A doa, Canoanele sfîntului Ioan Postnicul. Şi A treia: Sfătuire dulce cătră cel ce să mărturiseşte. Tălmăcită din limba Grecească şi acum acincea-oară Tipărită, în zilele prea Luminatului şi prea Innălţatului nostru Domn a toată Ţara Romanească Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu bine-cuvântarea, şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul D. D. Filothei. în Tipografiia sfintei Episcopii Buzăul Anul 1853, Iunie 26. (24 x 15,5). 3 f., 154 p. cu il. (II 422222)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
10711. • Idem. Despărţită în trei părţi Dîntru care cea dintâiu coprinde învăţătura către duhovnic. A doua, Kanoanele sfântului Ioann Postnicul. Iar a treia, Sfătuire dulce către cel ce să ispovedueşte. Tipărită în zilele înnălţimei sale Alecsandrii Ioan I. Domnitorul Principatelor Unite Române. Cu binecuvântarea şi osârdirea iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Râmnicului Noul Severin D. D. Callinic. Râmnicu Vâlcei (Tip. Callinic Râmnicu), 1865. (24 x 17,5). 136[-138] p. (II 65833)
Cu caractere chirilice. La p. 137-138: "Jurământul pentru cel ce să hirotoniceşte Preot".
10712. • Idem. Despărţită în trei părţi dintru carele cea dintîiu coprinde Învăţătură către duhovnic. A doa, Canoanele Sfântului Ioan Postnicul. Iar a treia Sfătuire dulce către cel ce se ispovedueşte, tîlmăcită din limba cea grecească, şi acum aicea a cincea oară tipărită în zilele prea luminatului şi prea înălţatului nostru Domnii Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu bine cuvântarea şi cu toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Râmnicul şi Noul Severin D. D. Callinic. Bucureşti (Tipografia Sfintei Mitropolii), 1852. (23,5 x 19). 1 f., III p., 153 p., 8 p. (II 460214)
Cu caractere chirilice. Ed. a III-a a apărut în 1827.
10713. • *Carte folositóre de sufletu, séu Sfătuire cătră Duhovnicu. Bucureşti (M. Nifon), 1853. (Iarcu, p. 67)
10714. • Carte fórte folositore de suflet despărţită în trei părţi, dintre care cea d’intâiu cuprinde: Inveţătură către duhovnic. A dóua: Canónels Sfintului Ión Pustnicul. Iar a treia: Sfătuire dulce către cel ce se ispovedueşte. Tâlmăcită din limba cea grecéscă şi acum a cincia oră tipărită În dilele Prea înălţatului şi Iubitorului de Christos Regelui nostru Carol I. Cu binecuvîntarea Sfîntului şi îndreptătorului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (27 x 18,5). ww VII , 214 ,VI p. cu il. (II 65910)

Nu exista imagini
  369) Cartea fundaşională despre Fundaţia Zsiga-iana pentru tinerimea romana
 • Opera
 • Imagini
Cartea fundaşională despre Fundaţia Zsiga-iana pentru tinerimea romana
10715. • Cartea fundationala despre Fundaţia Zsiga-iana pentru tinerimea romana, şi de religia greco neunita, studinte în gimnasiulu şi academi’a d’in Urbea-Mare. Oradea-Mare (Tip. lui Aloisiu Tichy), 1861. (21 x 13,5). 11 p. (BCU-ClN 282534)
Cuprinde o expunere de motive şi Statutele Fundaţiunei Zsigaiane, infiinţată de Nicolae Zsiga.

Nu exista imagini
  370) Carte ghicitoare a împăratului Solomon
 • Opera
 • Imagini
Carte ghicitoare a împăratului Solomon
10716. • Carte ghicitoare a împăratului Solomon. Tradusă şi tipărită de Acela acăruia nume şi porecle alcătuesc suma de 28 şi 29 [=Alexandru Geanoglu Lesviodacs]. Bucureşti (Tip. Pitarului C. Pencovici), 1839. (18 x 12). 24 p., 1 pl. 1/2 sfanţih. (I 68608)
Cu caractere chirilice.
10717. • Carte găcitoare a împăratului Solomon de Acela al cărui nume şi poreclă, alcătuiesc suma de 28 şi 29 [= Alexandru Geanoglu Lesviodacs]. Brassó, Edit. Libr. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (19 x 11,5). 32 p., 1 pl. 40 bani. (I 147400)

Nu exista imagini
  371) Cartea lui Iov
 • Opera
 • Imagini
Cartea lui Iov
10718. • Cartea lui Iov. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu & Comp.), 1895. (16 x 10,5). 110 p. 45 bani. (Autorii români, vechi şi contimporani) (I 82181)
10719. • *Cartea lui Iob, cu interesante explicaţiuni de Arhim. Dr. Silvestru Isopescul, 1904. (Op, 21 (1925), nr. 5280, ian. 8, p. 1-2: artic. lui C. Drimer ; Ieremia, cop. 4)

Nu exista imagini
  372) Cartea muncitorului
 • Opera
 • Imagini
Cartea muncitorului
10720. • Cartea muncitorului. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1906. (17 x 12,5). 68 p. 10 bani. (Biblioteca Romînia muncitoare, III) (I 5217)
Cu un "cuvînt Către cetitor" de C. Păcurariu. La p. 68, cu titlul: "Postfaţă", următoarea menţiune: "Cartea muncitorului este o prefacere a foastei broşuri Carte de citire socialistă. Publicarea ei era cerută de noa mişcare ce se afirmă tot mai mult printre muncitori, pe când schimbarea condiţiunilor din trecut, cît şi a tacticei propagandiste, impuneau modificări adînci în cuprinsul vechei broşuri. Aceste prefaceri au fost făcute după o delegaţie dată de cercul Romînia Muncitoare de tov. M. Gh. Bujor. Acesta la rîndul său a întrebuinţat pentru întreg cap. 4 un art. al tov. I. Moldoveanu, pe cînd pentru cap. 5 o parte numai dintr-un altul, ambele apărute în Romînia Muncitoare (numerele 16, 24, 26, an. I. Seria II). Capitolele 6, 7 şi 16 precum şi celelalte schimbări şi adăogiri, sînt scrise de tov. delegat cu orînduirea noăi broşuri".
10721. • Idem. Ed. IV. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă (Tip. coop. Poporul), 1910. (17 x 12). 64 p. 10 bani. (Biblioteca Romîniei Muncitoare, nr. 3) (I 18413)
10722. • Idem. Ed. V. Bucureşti, Cercul de Edit. Socialistă (Tip. Coop. Poporul), 1912. (15,5 x 11,5). 64 p. 10 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, nr. 3) (I 28726)

Nu exista imagini
  373) Carte pentru datoriile preoţilor
 • Opera
 • Imagini
Carte pentru datoriile preoţilor
10723. • Întru Slava Sfintei Treimi a Tatălui şi a Fiiului şi a sfîntului Duh. S-au tipărit această Carte pentru datoriile preoţilor de popor, în anul al cincelea a domniei Înălţimei Sale Domnului nostru Mihail Grigoriu Sturza V: vod. Cu blagosloveniia Înalt prea sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Sucevii, şi Moldaviei D. D. Veniamin Costachi, Cavalieriu a mai multelor ordine ş.č. Iaşii (Tip: Sfintei Mitropolii), 1838. (24 x 18). 4 f., 204 p., 1 f. erata. (II 66646)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  374) Carte pentru pravilă din Octoihul cel mare luată...
 • Opera
 • Imagini
Carte pentru pravilă din Octoihul cel mare luată...
10724.• Carte pentru pravilă din Octoihul cel mare luată, şi cu altele îmbogăţită, care sau tipărit prin sîrguinţa şi cheltuiala prea Cuviosiei sale Kyr Neonil Arhimandrit şi Stareţ S. Mo. Neamţul şi Secul în typ. Sf. Mon. Neamţul. în anul 1848. (13,5 x 10,5). 8, 375, 1 f. (I 15379)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  375) Carte pentru tălmăcirea viselor
 • Opera
 • Imagini
Carte pentru tălmăcirea viselor
10725. • Carte pentru tălmăcirea viselor. Culeasă după mai mulţi autori. Muşătesci-Arges (Tip. Al. Valescu), 1903. (17 x 13). 56 p. 40 bani. (I 7096)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  376) Cartea Primarului G. M. Belitoreanu
 • Opera
 • Imagini
Cartea Primarului G. M. Belitoreanu
10726. • Cartea Primarului G. M. Belitoreanu 1888-1895. Roşiori (Typo-Libr. Lecca), 1903. (15 x 10). 24 p. (I 410800)
Este lăudată activitatea primarului G. M. Belitoreanu.

Nu exista imagini
  377) Cartea Psalmilor
 • Opera
 • Imagini
Cartea Psalmilor
10727. • Cartea Psalmilor tradusă după tecstul original. Publicată de Societatea Biblică, Britană şi Esternă. Bucureşti (Impr. lui Ioanne Weis), 1866. (14,5 x 10,5). 1 f., 131 p. (I 149422)
Cu alfabet de tranziţie.
10728. • Cartea Psalmiloru tradusă după tecstulu originalu. Publicată de Societatea biblică britană şi străină. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1867. (15,5 x 10). 167 p. (BCU-Iaşi I 2539)
Lipsă coperta.
10729. • Idem. Bucureşti, Publicată de Soc. biblică, britană şi esternă (Viena, Tipariul lui Adolf Holzhausen), 1868. (20 x 13). 148 p. (I 183049)
Cu alfabet de tranziţie.
10730. • Idem. Publicată de Societatea biblică britană şi străină. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1868. (12 x 8). 106 p. (I 410722)
Lipsă coperta.
10731. • Idem. Bucureşti, Pentru Societatea Biblică cea Britanică şi de străinătate (Viena, Tip. lui A. Holzhausen), 1877. (25 x 9). 96 p. (I 154657)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
10732 • Idem. Bucuresci, Soc. Biblică pentru Britania şi Străinătate (Tipariul lui Adolf Holzhausen în Viena), 1884. (13 x 18). 104 p. (1 176960)
10733 • Idem. Bucuresci, Societatea biblică pentru Britania şi Străinătate (Tip. lui Adolf Holzhausen în Viena), 1889. (12,5 x 7,5). 104 p. (BCU-ClN 392643)
10734. • Idem tradusă după testulu originală. Bucureşti, Pentru Societatea biblică, cea britanică şi de străinătate (Tip. lui A. Holzhausen în Viena), 1885. (26 x 19). 96 p. (II 572854)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
10735 • Idem. Bucuresci, Societatea biblică pentru Britania şi Străinătate (Tip. lui Adolf Holzhausen în Viena), 1889. (12,5 x 7,5). 104 p. (BCU-ClN 392643)
10736. • Idem. Bucuresci, Soc. Biblică pentru Britania şi Străinătate (Tipariul lui Adolf Holzhausen în Viena), 1900. (12 x 8). 104 p. (I 174876)
10737. • Idem. Bucuresci, Societatea Biblică pentru Britania şi Străinătate (Tip. lui Adolf Holzhausen în Viena), 1902. (12,5 x 7,5). 104 p., 2 p. (BCU-Iaşi I 18330)
Lipsă coperta.
10738.• Idem. Bucureşti, Soc. Biblică pentru Britania şi Străinătate (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1905. (17,5 x 12,5). 1 f., 133 p. (I 156245)
10739. • Idem. Viena, Edit. lui A. Reichard & Comp., 1875. (20,5 x 14). 142 p. (II 169683)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  378) Cartea românescă de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte judeţe
 • Opera
 • Imagini
Cartea românescă de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte judeţe
10740.• Cartea românescă de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudéţe. Cu zisa şi toată cheltuéla a lui Vasilie Voevodul şi Domnul Ţărei Moldovei d’in multe scripturi tălmăcită d’in limba ilenésca în limba românéscă în tipariul domnesc s’au tipărit în mănăstirea a Trei-Svetitele în Iaşi, de la Hristos 1646. Editor: Gheorghe I. Sion. Botoşani (Impr. Adrian), 1875. (20,5 x 13,5). 4 f., 179 p. (II 49964)

Nu exista imagini
  379) Cartea roşie austro-ungară
 • Opera
 • Imagini
Cartea roşie austro-ungară
10741. • Cartea roşie austro-ungară. Acte diplomatice istorice, ce au premers războiului 1914. Ediţie poporala. Traducere a ediţiei oficiale cu o prefaţă. Viena, Edit. librăriei curţii i. şi r. şi a Universităţii, proprietatea Manz (Tip. proprietatea Manz în Viena), 1915. (23,5 x 15,5). IX, 109 p. 1 coroană = 1 franc. (II 44344)
10742. • Idem. Documente diplomatice privitoare la relaţiunile dintre Austro-Ungaria şi România în perioada dela 22 Iulie 1914 până la 27 August 1916. Bucureşti, Edit. Regele Carol, 1917. (19,5 x 12,5). 89 p. 50 bani. (II 48309)

Nu exista imagini
  380) Cartea rugăciunilor Israelite pentru tot anul
 • Opera
 • Imagini
Cartea rugăciunilor Israelite pentru tot anul
10743. • [...] Cartea rugăciunilor Israelite pentru tot anul, tradusă de Jacques I. Moscovici Institutor la şcóla Luca-Moise, Ploesci. Ed. I. Ploesci, Propr. Editurei Tip. Bercovici, 1899. (21 x 13,5). 327 p. (II 423643)
Text paralel în l. română şi ebraică. Titlul rom. precedat de cel în l. ebraică (cu caractere ebraice).

Nu exista imagini
  381) Cartea sergentului de oraş
 • Opera
 • Imagini
Cartea sergentului de oraş
10744. • Cartea sergentului de oraş. Bucureşti (Tip. Modernă Grigorie Luis), 1907. (15 x 11). 85 p. (I 7698)

Nu exista imagini
  382) Cartea soldatului
 • Opera
 • Imagini
Cartea soldatului
10745. • Cartea soldatului. Calendar pe anul 1916. Un mănunchiu de rugăciuni. Poezii de războiu şi cântece. Din vitejiile soldatului nostru. în amintirea eroilor noştri. Multe şi de toate. De mai mulţi prieteni ai soldaţilor. Braşov (Tip. A. Mureşianu: Branisce & Comp.), 1915. (19 x 14). 128 p. cu il., 6 f. pl. 50 bani. (I 639514)
10746.• Cartea soldatului artilerist. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1911. (16 x 11). 83 p. (I 24699)

Nu exista imagini
  383) Cartea Verde
 • Opera
 • Imagini
Cartea Verde
10747. • Cartea Verde. Documente Diplomatice. Evenimentele din Peninsula Balcanică. Acţiunea României. Septemvrie 1912-August 1913. Textul tractatului de pace de la Bucureşti 1913. Traducere de Vintilă M. Ivănceanu, redactor în Ministerul Afacerilor Străine cu încuviinţarea Ministerului. [Publicată de T. Maiorescu]. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1913. (20,5 x 13,5). 270 p. 1,50 lei. (II 35278)
10748. • Cartea Verde [de] Un deputat. [Observaţii privitoare la Cartea Verde publicată de T. Maiorescu], [Bucureşti], Edit. Democraţiei, Revista Cercului de Studii PNL. (Inst. de Edit. şi Arte grafice Flacăra, [1913]. (23 x 16). 52 p. 1 leu. (III 35027)

Nu exista imagini
  384) Cartea Verde italiană
 • Opera
 • Imagini
Cartea Verde italiană
10749. • Cartea Verde italiană. Documente diplomatice prezentate Parlamentului italian de către ministrul Afacerilor străine, Baronul Sonnino, în şedinţa dela 7/20 Mai 1915. În Apendice: Discursul pronunţat în Capitoliul din Roma, în ziua de 2 Iunie 1915, de către Domnul Antonio Salandra, Preşedintele Consiliului, ca răspuns la proclamaţia adresată popoarelor sale de către împăratul Austro-Ungariei şi la discursul Cancelarului german în Reichstag. Bucureşti (Tip. Stab. de Arte grafice George Ionescu), 1915. (30 x 22,5). VI, 76 p. (III 46052)

Nu exista imagini
  385) Cartelul în judeţul Muscel
 • Opera
 • Imagini
Cartelul în judeţul Muscel
10750. • Cartelul în judeţul Muscel. Funestele lui Consecinţe Politice, Sociale şi Morale. Bucureşti (Tip. Diarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (20 x 13,5). 28 p. (I 6437)
La finalul textului, semnat: "Un vechiu liberal".

Nu exista imagini
  386) CARTIANU, NICOLAE GR. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CARTIANU, NICOLAE GR. (1874-?)
10751. ~ Fideicomisele la romani şi substituţiunile în dreptul român de N. Gr. Cartianu.[Teză]. Bucuresci (Tipo-Lito. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (21,5 x 14,5). 107 p. (Facultatea de Drept) (II 412154)

Nu exista imagini
  387) CARTIANU, POMPILIU (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CARTIANU, POMPILIU (1869-?)
10752. ~ Cercetări experimentale asupra rougetului şi pneumoenteritei infecţioase la porci comuni din ţara noastră. Thesa pentru obţinerea titlului de medic-veterinar Presentată şi susţinută la. Iunie 1893 de Pompiliu Cartianu. Bucureşti (Tip. Isac Binder), 1893. (22,5 x 15,5). 21 p. (Şcola Superioră de Medicină Veterinarăr) (II 76352)
10753. ~ Convenţiunea pentru exportul de Carne. Raport de Pompiliu Cartianu, Medic veterinar. [Bucureşti, 1912]. (25 x 17,5). 12 p. (Chestiuni economice) (Al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară) (II 29981)
Descriere după titlul de la începutul textului.
Vezi de asemenea:
PRIMĂRIA oraşului Bucureşti. DIRECŢIUNEA sanitară. Cîteva din rapoartele personalului sanitar. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  388) CARTIANU, TH. I.
 • Opera
 • Imagini
CARTIANU, TH. I.
10754. ~ Despre Economia Agricola sau ştiinţa beneficiului net. Conferinţă ţinută la 22 Decembrie 1885 la Cercul Agricultorilor din Craiova de Th. I. Cartianu, Director şi Profesor a şcoalei de agricultură din Strihareţu. Craiova (TipoLito Naţionala Ralian Samitca), 1886. (17,5 x 11,5). 31 p. (I 384798)

Nu exista imagini
  389) CARTOJAN, NICOLAE (1883-1944)
 • Opera
 • Imagini
CARTOJAN, NICOLAE (1883-1944)
10755. ~ Alexandria în literatura românească de N. Cartojan. Lucrare premiată de Universitatea din Bucureşti cu premiul Hillel tipărită cu ajutorul Fundaţiunii Universitare Carol I. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r Ioan St. Rasidescu), 1910. (24 x 17). VI, 102 p. (II 20354)
10756. ~ Pribegia lui M. Kogălniceanu lit Bucovina la 1848, de N. Cartojan. [Bucureşti, 1916]. (23,5 x 16). 12 p. (Extras din Vol. "Lui I. Bianu, amintire", Bucureşti, 1916) (II 357858)
Tipărirea, fiind întreruptă din cauza războiului, vol. a apărut abia în 1921.
Editări de texte:
BĂLCESCU, N. ; I. GHICA. Scrisori inedite. Ed. de ~. Bucureşti, 1913.
Vezi de asemenea:
• Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte... tipărite de profesorii demisionaţi ... 1915.
• Lui Ion BIANU... Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  390) CARUNTESCU, ALESANDRU
 • Opera
 • Imagini
CARUNTESCU, ALESANDRU
10757. ~ Preservaţiunea personală séu Introducere chiară spre cunoscérea, tractarea şi vindecarea bólelor secrete, bólelor secsuale şi de piele. Mai cu sémă cu referinţă la onanie şi ca urmări triste ale acesteia la impotenţă şi vindecarea ei de Dr. Alesandru Caruntescu. Graz (Austria), Edit. lui Paul Cieslar (Impr. lui J. Janotta), [186?]. (17,5 x 12). 4 f., 63 p., 16 f. pl., 1 f. litogr. (BCU-ClN 183613)
În: Crainicianu, p. 344, nu este menţionat anul de apariţie.

Nu exista imagini
  391) CARRUSSY, DANIIL G.
 • Opera
 • Imagini
CARRUSSY, DANIIL G.
10758. ~ Călăuza venătorului. Cunoştinţe practice a tot felul de pasări (stătătoare şi călătoare) precum şi a patrupedelor aflătoare în Romania. Culegere de Daniil G. Carrussy, pensionar. Cu peste 90 ilustraţiuni în text desemnate de autor. Bucureşti (Tip. Curţii regale F. Göbl fii), 1899. (23,5 x 16). XIV-180 p. cu il. şi portr., 1 f. tab. (II 254888)

Nu exista imagini
  392) CARVALLO, J.
 • Opera
 • Imagini
CARVALLO, J.
În colaborare:
ATHANASIU, J. şi ~. Action de la chaleur sur les êtres vivants. Paris, 1898.
~. L’action des hautes températures sur le cœur in viro. Paris, 1897.
~. Chien. Paris, 1898.
~. Contributon à l’étude de la coagulation du sang. Paris, 1896.
~. La polypnée thermique centrale... Paris, 1898.
~. Recherches sur le mécanisme de l’action anticoagulante des injections intraven. de peptone. Paris, 1896.
~. Remarques sur le fibrin-ferment et l’alcalinité du plasme peptonique. Paris, 1897.
~. Le travail musculaire et le rythme du cœur. Paris, 1898.

Nu exista imagini
  393) CASA CENTRALĂ A BĂNCILOR POPULARE ŞI COOPERATIVELOR SĂTEŞTI
 • Opera
 • Imagini
CASA CENTRALĂ A BĂNCILOR POPULARE ŞI COOPERATIVELOR SĂTEŞTI
Vezi şi: MINISTERUL Finanţelor
10759. ~ Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor Centrale. Cu adausele şi modificările făcute prin legile din 1 şi 8 Decembre 1904, 15 Martie şi 6 Aprilie 1905, 1 şi 4 Martie 1906. Dimpreună cu Regulamentul pentru Aplicarea art. 13 şi 36 din legea băncilor populare săteşti, în privinţa urmărirei creanţelor lor. Lege Privitoare la constituirea şi controlul societăţilor cooperative săteşti de producţie şi consumaţie. [Publicat de] Casa Centrală a Băncilor Populare şi Cooperativelor săteşti. Bucureşti (Atel. Socec & Comp.), 1906. (18,5 x 12). 31 p. (I 23346)
10760. ~ Lege pentru înfiinţarea unei case de asigurări ţărăneşti în contra lipsei de porumb provenită din secetă. Publicată în Monitorul Oficial No. 265 din 2/15 Martie 1906 şi Regulamentul legei pentru funcţionarea Casei de asigurări ţărăneşti. Publicat în Monitorul Oficial No. 35 din 16 Maiu 1906 cu adausele şi modificările făcute prin lege şi publicate în Monitorul Oficial No. 78 din 6 Iulie 1906 şi No. 100 din 1 August 1906. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (18 x 12). 23 p. (I 521039)
10761. ~ Lege pentru înfiinţarea unei Case de asigurări ţărăneşti în contra lipsei de porumb provenită din secetă şi Regulameutul legei pentru funcţionarea Casei de asigurări ţărăneşti. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1906. (18,5 x 12). 21 p. (I 521179)

Nu exista imagini
  394) CASA CENTRALĂ A MESERIILOR, CREDITULUI ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREŞTI
 • Opera
 • Imagini
CASA CENTRALĂ A MESERIILOR, CREDITULUI ŞI ASIGURĂRILOR MUNCITOREŞTI
10762. ~ Legea pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti. Promulgată prin înaltul Decret Regal No. 375 din 25 Ianuarie 1912, publicat îu Monitorul Oficial No. 236 din 27 Ianuarie 1912, cuprinzând modificările promulgate prin înaltele Decrete Regale No. 540 din 9 Februarie 1913, No. 3244 din 26 Aprilie 1913 şi No. 4206 din 31 Mai 1913, publicate în Monitorul Oficial No. 253 din 14 Februarie 1913, No. 21 din 28 Aprilie 1913 şi No. 48 din 5 Iunie 1913. [Publicată de] Casa Centrală a Meseriilor, Creditului şi Asigurărilor Muncitoreşti. Bucureşti, 1913. (21 x 14). 82 p. 1 leu. (II 33837)
10763. ~ Idem. Bucureşti, 1915. (20,5 x 13,5). 74 p. 1 leu. (II 44425)
10764. ~ Idem. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1917. (20,5 x 13). 74 p. (I 542543)

Nu exista imagini
  395) Casa criminalilor din Corfu
 • Opera
 • Imagini
Casa criminalilor din Corfu
10765.• Casa criminalilor din Corfu. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 61) (II 58507)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  396) CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A CORPULUI DIDACTIC
 • Opera
 • Imagini
CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A CORPULUI DIDACTIC
Vezi: MINISTERUL Instructiunei Publice Şi Al Cultelor

Nu exista imagini
  397) CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A PERSONALULUI POSTAL-TELEGRAFIC-TELEFONIC
 • Opera
 • Imagini
CASA DE ECONOMIE, CREDIT ŞI AJUTOR A PERSONALULUI POSTAL-TELEGRAFIC-TELEFONIC
10766.~ Legea şi Regulamentul Casei de Economie, Credit şi Ajutor a întregului personal, superior şi inferior pendinte de Administraţia Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1905. (23 x 15). 23[-32] p. (II 64811)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  398) CASA DOTAŢIUNII OASTEI
 • Opera
 • Imagini
CASA DOTAŢIUNII OASTEI
10767.~ Acte şi fundaţiuni, [publicate de] Casa Dotaţiunii Oastei. [Vol. I]. 1863-1912. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1912. (25,5 x 20,5). 1 f., 69 p. (II 28433)
10767a. ~ Idem. Vol. II. 1916. Bucureşti (Tip Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (27,5 x 21,5). 25 p.
10768. ~ Idem. 1863-1915. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (27,5 x 21,5). p. 83-96. (II 50320)

Nu exista imagini
  399) Casa Naţională a poporului românesc
 • Opera
 • Imagini
Casa Naţională a poporului românesc
10769. • Cassa Naţională a poporului românesc. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (19,5 x 12,5). 56 p., 2 f. pl. (Din publicaţiile Cassei Scoalelor) (I 37829)
Pentru întemeierea de casse naţionale (centre de viaţă cult. şi socială) în comune.

Nu exista imagini
  400) CASA OBŞTIEI TÂRGULUI BÂRLAD
 • Opera
 • Imagini
CASA OBŞTIEI TÂRGULUI BÂRLAD
10770. ~ Memoriu publicat în ziarul Paloda No. 3, 4, şi 5 de la 17, 24 şi 31 Iulie 1897. Bârlad (Tip. G. Caţafany), 1897. (16 x 9,5). 45 p. (I 522895)
Cuprinde: "Hrisovul Casei obştei oraşului Bîrlad al lui Scarlat Alexandru Callimach Voevod, Domnul Ţerei Moldovei" (p. 33-45).

Nu exista imagini