Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  361) Carte de rugăciuni
 • Opera
 • Imagini
Carte de rugăciuni
10629. • [Carte de rugăciuni]. [Sibiiu, 183?]. (16,5 x 10,5). 45 p. (I 442736)
Cu caractere chirilice.
10630. • * Idem. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1909. 8°. 68 p. 40 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 124: Public, rom. pe 1909)
10631. • *Idem. Sibiiu, 1913. (Bibl. pop. a Asoc. an. III, nr. 32) (Tr, 46(1915), nr. 1-6 iulie, cop. 3)
10632. • [Carte de rugăciune]. [Chişinău, Duhovniceasca Tipografie a Bessarabiei, 1838]. (21 x 17,5). 19 p. (BCU-Iaşi II 108289)
La începutul textului: "în 27 zile a lunii lui Iunie să cântă Slujba de mulţumire lui Dumnezeu [...] pentru biruinţa cea mare, care sau dăruit de Dumnezeu asupra Craiului Şvezilor Carolul al doisprezecelea şi asupra oastei lui, supt Poltava [...]". La finalul textului, menţiunea: "Sau tălmăcit de pe limba Slavonească în cea Moldovenească, şi sau tipărit în Duhovniceasa Tipografie a Bessarabiei, în Chişinău la anul 1838, în luna lui August". Cu caractere chirilice. Lipsă coperta şi p. de titlu.
10633. • Întru mărirea Săntei şi cei de Ofiinţă şi de viaţă făcătórei şi nedespărţitei Treimi. S-au tipărit acésta Carte de rugăciune în dilele iubitorului de Christos Alteţei Sale Regale Domnitorului Romanilor Carol I cu bine-cuventarea Înalt Prea Sanţitului Archiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlachiei şi Primat al României, Exarch plaiurilor şi cavaler al mai multor ordine D. D. Kalinik Miclescu. Prin ostenela Cucernicilor între fraţii lor preoţi Sachelarie Gh. Iónnescu Referendarie St. Călinescu. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1879. (20 x 13). l f, IV p., l f., 547[-551] p. cu il. (II 494002)
10634. • *Cea mai frumoasă şi mai eftină carte de rugăciune, cu 28 de rugăciuni şi mai multe iconiţe, dintre cari una colorată din stabilimentul grafic al D-lor Socecu et Teclu din Bucuresci. S.l., [1889]. 50 cr. (RP, 4(1889), nr. 11, iun. 1, p. 9: Bibliogr.)
10635 • Carte de rugăciuni. [Pe copertă: Cu 49 iconiţe în text]. Întocmită în al XXXIII-lea an al Domniei Maiestăţei Sale Carol I Regele României Cu binecuvîntarea şi aprobarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1899. (16,5 x 11,5). 221 p. (I 410968)
10636 • Carte de Rugăciuni tipărită cu aprobarea şi Înalta bine-cuvîntare a Sfîntului Sinod, al Sfintei nostre biserici autocefale ortodoxe Române de Un pios creştin. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (15,5 x 11,5). 142 p. cu il. Gratis. (I 491651)
10637. • Carte de rugăciuni tipărită în al XLV-lea an al Domniei Maiestăţei Sale Carol I Regele României Cu aprobarea şi binecuvîntarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (16 x 12). 275 p. cu il. (I 23774)
10638 • Idem, tipărită a treia oară cu aprobarea şi Înalta Binecuvântare a Sf. Sinod, al Sf. noastre Biserici Autocefale Ortodoxe Române de Un pios creştin în 100.000 de exemplare care se distribuie gratuit la soldaţii răniţi. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (15 x 11,5). 150 p. cu il. (I 48492)
10639. • Carte de rugăciune cătră Prea Sfânta de Dumnezeu Născătoare, şi pururea Fecioara Măria. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1832. (15 x 9,5). [12] f. cu il. (I 80665)
Cu caractere chirilice.
10640. • Carte de rugăciune cătră prea Sfânta de Dumnezeu Născătoare, foarte folositoare, la toţi pravoslavnicii Creştini Gătt), 1837. (15 x 9). 24 p. (I 384733)
Cu caractere chirilice.
10641. • Carte de rogăciuni, cereri şi laude întru onorea preacuratei fecióre Marie pentru folosul şi mângăierea sufletelor creştineşci. Gherla (Tipografia diecesană), 1898. (20,5 x 14). 201[-205] p. (BCU-ClN 62351)
Lipsă coperta.
10642. • *Idem. Ed. II. Gherla (Tipografia diecesană), [1899?]. 16°. 204 p. 0,20 fl. (Tr,30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 224: Prod. lit. pe iul. 1898 - iul. 1899)
10643. • *Carte de rogăciuni, cereri şi laude pentru Cultul Domnului şi Mântuitoriul nostru Isus Christos şi onórea preacuratei fecióre Marie spre folosul şi mângâierea sufletelor creştineşci. Ediţiune jubileară tipărită. Gherla (cu literele tipografiei diecesane), 1900. (17 x 12). 201[205] p. (Astra-S 2062)
Lipsă coperta.
10644. • Carte de rugăciune folositoare. Epistolă cerească. Ed. I. Târgovişte (Noua Tip. I. N. Negoescu), 1918. (11,5 x 9). 16 p. (I 51759)
Descriere după copertă. La p. 16, menţiunea: "Această Carte [...] este tipărită [...] şi împărţită gratuit [...] de noi Fraţii: Stan I. Diaconescu şi Costică I. Diaconescu, comercianţi [...]".
10645 • Carte de rugăciuni folositoare Creştinilor Credincioşi şi Scólelor din clasele primare. Bucuresci (Tip. Concurenţa), [190?]. (15 x 10,5). 30[-32] p. cu il. (I 147307)
10646 • Carte de rugăciuni folositoare tuturor creştinilor. Cu aprobarea P.S.S. Episcop D. D. Athanasie, fost al Râmnicului-Noului Severin. Bucuresci, [189?]. (17 x 10,5). 32 p. 15 bani. (I 408818)
Cuprinde şi versuri de Cincinat Pavelescu şi Andrei Mureşianu, şi proverbe de Anton Pann.
10647. • Idem. Bucuresci, [1900]. (16 x 10). 32 p. 15 bani. (I 411144)
Anul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
10648 • Carte de rugăciuni necesara fiecărui creştin Întru acest chip regulată şi alesă din cărţile Bisericeşti aprobate de S. Sinod al Sântei nóstre Biserici Autocefale Ortodoxe Române în dilele Majestăţei Sale Carol I Regele României. Cu ordinul şi Bine-cuvîntarea Înalt Prea Sânţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Primat al României şi Preşedintele S. Sinod D. D. Ghenadie. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1895. (16 x 12,5). 381[-384] p. cu il. (I 164657)
10649. • Carte de rugăciuni pentru desfacerea de farmecături sau făcături. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1909. (16,5 x 10,5). 24 p. (I 162659)
10650. • *Idem. Gherla (Tip. Aurora), 1913. 24 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
10651. • [...] Carte de rugăciuni pentru israeliţi. Tradusă de Dr. M. Gaster. Bucureşti, Editor L. Steinberg (Stampfel, Eder & Comp. Pressburg), 1883. (17,5 x 11,5). 4 f., 444 p. (I 107712)
Text bilingv în l. ebraică şi română. Titlul rom. precedat de cel în l. ebraică (cu caractere ebraice).
10652. • *Carte de rugăciuni pentru şcolarii începetori. Tipărită de unu iubitoru de copii. Cu bine-cuventarea şi cu îndreptarea Prea Sânţii Séle Părintelui Episcopii alu Eparchiei Râmnicu Noulu Severino, D. D. Athanasie. Craiova, Librario şi Tipografo, Philip Lasar, 1878. (14,5 x 10,5). 18 p. (BSS I 3852)
Exemplar incomplet (lipsă cop şi p. 19 şi urm).
10653. • *Idem. Craiova, Libr. şi Typ. Philip Lazar, 1879. (14,5 x 10,5). 32 p. 15 bani. (BSS I 3850)
10654 • Idem. Cu bine-cuvîntarea Prea Sânţiei Sele repausatului întru fericire, Episcopu de Rîmnicu D. D. Athanasie. Ed. XXIV. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1886. (15,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 384748)
10655. • Idem. Ed. XXVI. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1887. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410918)
10656. • Idem. Ed. XXVII. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1888. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 391683)
10657. • Idem. Ed. XXVIII. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1889. (15,5 x 12). 32 p. cu il. (I 410920)
10658. • Idem. Ed. XXIX. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1889. (15,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410894)
10659. • Idem. Ed. XXXI. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1890. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410930)
10660. • Idem. Ed. XXXII. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1891. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410902)
10661. • Idem. Ed. XXXIII, Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1891. (25,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410901)
10662. • Idem. Ed. XXXV. Craiova, Edit. Libr. şi Tip. Filip Lazar, 1893. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 410923)
10663. • Idem. Ed. XXXVI. Craiova, Libr. Edit, şi Tip. Filip Lazar & Comp, 1894. (16 x 12). 32 p. 15 bani. (I 4109101
10664. • Idem. Ed. XXXVII. Craiova, Libr. Edit, şi Tip. Filip Lazar & Comp., 1895. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 411007)
10665. • *Carte de rugăciune.[Pe copertă: Editată de Domna Profira Stratt în onoare fiilor sei Costică şi Gheorghie]. Iaşi (Tip. Curţii regale, Pr. Th. Balassan), 1885. (15 x 11). 272 p. (BSS I 2344)
10665a. • *Carte de rugăciuni pentru tinerimea evlavioasă de legea drept credincioasă răsăriteană. Sibiu (Tip. dicezană), 1855 sau 1856. (TelR, 4(1856), p. 305-306)
10665b. • *Idem, pentru tinerimea gr. or. ortodocsă română. Sibiiu (Tip. Arhidiecezană), 1894. 15 cr. (Tr., 25(1894), nr. 5, mai 15, p. 149: Bibliogr.)
10665 c. • Carte de rugăciune pentru tot creştinul. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1906. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (I 17801)
10666. • Idem. Bucureşti (Tip. coop. Jubileu), 1911. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (Publicaţiuni religioase ale Mănăstirei romane Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 23768)
10667. • Idem. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1912. (15 x 11). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Religioasă a Monastirei Române Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 28147)
10668. • Idem. Bucureşti, Schitul Icoana (Tip. Breslelor), 1914. (15,5 x 11). 32 p. cu il. (Biblioteca religioasa a Monastirei române Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 39134)
10669. • Idem. Ed. IV. Bucureşti, Schitul Icoana (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), 1917. (17 x 13). 32 p. (Biblioteca religioasă a Monastirei române Prodromul din Sf. Munte Athos) (I 50443)
10670. • *Carte de rogatiuni şi cântări pentru pietatea poporului, de Unu preotu. S.l, [1866]. Pretiulu 20 cr. se poate trage de la autoriulu, preotu in Portelek per. (plasa?) N. Károly (Careii Mari?) (F, 2(1866), nr. 14, maiu 15/27, p. 168: Literatura şi Arte)
10671. • Carte de Rugăciuni şi Cântări cu un adaos de cuvinte mângâietoare şi îndemnuri morale scoase din Sf. Scriptură. Tipărite cu binecuvântarea P. S. Sale Domnului Ioan I. Papp, Episcopul Aradului. Arad (Tiparul Tip. diecezane), 1915. (15 x 11,5). 144[-150] p. (I 467705)
10672. • Idem. Ed. II. Arad (Tipariul Tip. diecezane), 1916. (15,5 x 12). 160[-163] p. (I 97985)
10673. • *Carte de rugăciuni şi cântări bisericeşti pentru şcolari. Arad (Tipografia Diecezană), 1917. 176 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145).
10674. • Carte de rugăţiuni şi cântări bisericeşti pentru tinărimea şcolară gr.or. română de ambe secsele. Ed. II. Editor: Georgiu Papp, preot, actuariu consistorial. Oradea-Mare (Cu tipariul lui Eugeniu Boroş), 1905. (12 x 8). 100 p. cu il. Legat, 40 fileri. (I 156133)
Editorul, la p. 100.
10675. • *Idem. Ed. III. Oradea Mare (Tip.V. Neuman), 1913/1914. 128 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)

Nu exista imagini
  362) Carte de semne
 • Opera
 • Imagini
Carte de semne
10676. • [Carte de semne]. [Sibiu?, 184?]. (16 x 11). 16 p. (I 22258)
Cu caractere chirilice. Exemplar deteriorat în BAR. Datat cu aproximaţie de Dalila Aramă (Cab. Cartea rară).
10677. • Idem sau Trepetnicul cel mare. Între care se coprinde tóte semnele ce se fac la om precum: Bătaia ochilor, a buzelor şi în scurt de tóte mişcările şi încheeturile trupului omenesc ce sunt date de la natură. Bucuresci (Deposit şi edit. Libr. şi Antiquariei S. I. Pinath), 1886-87 [pe copertă: 1886]. (12 x 8). 31 p. 50 bani.(I 384708)
10678. • Idem. Trepetnicul cel mare. Între care se coprinde toate semnele ce se fac la om precum: Bătaia ochilor, a buzelor şi în scurt de toate mişcările şi încheeturile trupului omenesc ce sunt date de la natură. [Bucureşti, 189?]. (14,5 x 10). 14 p. 10 bani. (I 384730)
In: R. Bibliogr., 1(1903), nr. 3, mai-iunie, p. 56, cartea apare cu menţiunea "f.l. şi a".
10679. • Idem. Tălmăcite din limba franceză în limba română de Un iubitor de al său neam românesc. Bucureşti (Tip. I. Branişteânu), [191?]. (16,5 x 13). 13[-16] p. 3 lei. (I 83554)

Nu exista imagini
  363) Carte de suflet pentru creştinii ortodocşi
 • Opera
 • Imagini
Carte de suflet pentru creştinii ortodocşi
10680. • Folositoarea Carte de suflet pentru creştinii ortodocşi cei cu buna credinţă cari vor păzi cele scrise aici. Cel ce scrie aici, nu se face cunoscut. Giurgiu (Tip. Comercială Nicolae Pandelescu), 1907. (16,5 x 12) 15 p.(I 6970)
Descriere după copertă.
10681. • Idem. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1909. (16 x 10). 20 p. (I 14752)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Tipărită cu cheltuiala D-lui Mateiu C. Pavilescu, comuna Plaineşti, Judeţul Râmnicu-Sărat".

Nu exista imagini
  364) Carte de Tedeumuri la diferite ocaszii din viaţa publică şi particulară a creştinilor ortodoxi
 • Opera
 • Imagini
Carte de Tedeumuri la diferite ocaszii din viaţa publică şi particulară a creştinilor ortodoxi
10682. • Carte de Tedeumuri la Diferite ocasiuni din viaţa publică şi particulară a chreştinilor ortodoxi. Aprobată de Sântul Sinod al Bisericei ortodoxe Române. Bucuresci (Typ. St. Mihalescu), 1879. (24 x 16,5). 115 p. (II 157123)
10683. • Carte de tedeum. Tipărită în zilele Majestăţei Sale Iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele României. Cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Ed. I. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915. (24,5 x 16,5). 107 p. (II 47945)

Nu exista imagini
  365) Carte de teorie a Sergentului de oraş
 • Opera
 • Imagini
Carte de teorie a Sergentului de oraş
10684. • Carte de teorie a Sergentului de oraş. [Pe copertă, titlul: Cartea de Teorie a Sergentului de oraş şi Ghidul stradelor Capitalei]. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1900. (16,5 x 12). 68 p. (I 519651)
Cuprinde: "Regulamentul corpului sergenţilor de oraş" (p. 3-30) şi "Ghid de stradele capitalei..." (p. 31-68).

Nu exista imagini
  366) Carte de visuri
 • Opera
 • Imagini
Carte de visuri
10685. • Cea mai noua carte de visuri. Pest’a (tipariulu lui Aloisiu Bucsanszky), 1870. (18,5 x 12). 60 p. (I 14714)
10686. • *Cea mai nouă Carte de visuri. Budapest (Unio Kny), 1912. 60 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146).
10687. • Gea[!] mak[!] noua garte[!] de Visuri. Budapest’a, Coloman Leptsey (Unio -nyomda), 1915. (19 x 12). 60 p. cu il. (BCU-ClN 158812)
10688. • Mare şi ilustrată Carte de vise perso-egipteană Dupe celle mai vechi manuscripte Haldeice, Persiene şi Egyptene de unu renumitu magicu cu tótulu necunoscute penă acum cu unu adausu alu numerilor şi tarifelor de loterie şi cu esplicarea planetelor sau biletele lunare pentru ambele sexe pe urmă. Arta de a spune adeverulu dintr’unu jocu de cărţi de datu şi în fine dreptu adăogire grătisu Metodele lui Flechtner şi Bold pentru jocul de Loterie. Ed. I. Ploesci, Editor Dionis Czomafày (Typ. G. Walstein), [1871], (15 x 11). VIII-231 p., [26] f., cu il. 4 lei. vechi, 20 parale. (I 75214)
Pe copertă titlul: "Carte de Vise Perso-Egiptiană".
10689. • Mare şi illustrată Carte de vise persoegipteană după cele mai vechi manuscripte haldeice, persiene şi egiptene. Ed. I. Sibiiu, Tipariul şi Edit. Tip. Erezitoarei lui G. de Clozius, 1872. (16,5 x 10,5). 80 p. cu il. (I 134681)
Cu caractere chirilice.
10690. • Cea mai nouă şi mai bogată Carte de visuri perso-egipteană acum întâia oară îndreptată după vechile scrieri ale înţelepţilor din Persia, Chaldeia, Egipt şi India. Mai cuprinde: Esplicare pentru semnele omeneşti. Zodiacul, ce arată cum are se fie viaţa fiecărui om. Medicament universal pentru toţi nefericiţii din lumea aceasta. Vorbe înţelepte. Ed. III, revedută şi îmbunătăţită. Sibiiu, Tiparul şi editura lui W. Krafft, 1894. (15,5 x 10). 83 p. (BCU-ClN 96519)
10691. • *Carte de visuri perso-egipteană. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1909. 8°. 86 p. 32 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 131: Public, rom. pe 1909)
10692. • *Cea mai nouă şi mai bogată Carte de visuri perso-egipteană. Ed. 8. Sibiiu (W. Krafft), 1912. 86 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146)
10693. • *Carte de vise séu Explicaţiunea tuturor viselor [de] Aegidius Călugărul, traducere din limba germană. Galaţi (Typ. Comercială), 1875. 12°. 192 p. (Popescu. Siese ani, p. 1; BR, 1(1879), nr. 10, oct., p. 117)
10694. • *Carte de vise séu esplicarea [viselor]. Culeasă dupe mai mulţi autori români, germani şi francesi, arangiată dupe alfabet. Ed. II. Craiova (Typ. Ph. Lazar), 1879. 32°. 94 p. 1 leu 50 bani. (BR, 1(1879), nr. 5, maiu, p. 33 ; Popescu. Siese ani, p. 7)
10695. • Carte de vise sau Esplicarea viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani şi Francesi şi aranjată dupe alfabet. Ed. VIII. Craiova, Librar, editor şi tipograf Philip Lasar, 1885. (18,5 x 13). 96 p. 1,50 lei. (I 384849)
La p. 93-96, catalogul Editurii.
10696. • Idem. Ed. IX. Craiova, Librar, editor şi tipograf Philip Lasar, 1886. (19 x 13,5). 96 p. 1,50 lei. (I 411461)
La p. 93-96: catalogul Editurii.
10697. • Idem. Ed. X. Craiova, Librar, Editor şi Tipograf Philip Lasar, 1887. (18 x 12,5). 95 p. 1,50 lei. (I 411317)
La p. 93-95, catalogul Editurii.
10698. • Idem. Ed. XI. Craiova, Librar, Editor şi Tipograf Philip Lasar, 1889. (18,5 x 13). 93[-95] p. 1,50 lei. (I 411418)
La p. 93-95, catalogul Editurii.
10699. • Idem. Ed. XIII. Craiova, Librar, editor şi tipograf Filip Lazar, 1892. (19 x 13). 96 p. 1,50 lei. (I 384851)
La p. 94-96, catalogul Editurii.
10700. • Idem. Ed. XIV. Craiova, Librari, Editori şi Tipografi Filip Lazar & Comp., 1894. (18 x 11,5). 96 p. 1,50 lei. (I 411192)
La p. 94-96, catalogul Editurii.
10701. • Carte de vise sau Explicarea viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani şi Francesi, şi aranjată dupe Alfabet [pe copertă: Tradusă dupe mai mulţi autori]. Bucureştii (Tip. Laboratoriloru Români), 1887. (19,5 x 13,5). 96 p. 1,50 lei. (I 392706)
10702 • Idem. [pe copertă: Tâlcuirea] viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani, şi Francesi, şi aranjată dupe alfabet. [Pe copertă: Tradusă după mai mulţi autori]. Bucuresci, De vendare la H. Steinberg, library-antiquar (Tip. Acad. Române (Laboratori[!] Români)), 1887 [pe copertă: 1888]. (19,5 x 13,5). 96 p. 1,50 lei. (I 411475)
10703. • Carte de vise sau Esplicarea viselor. Culese dupe mai mulţi autori Români, Germani şi Francesi, şi aranjată dupe alfabet. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1892. (19 x 13). 96 p. 1,50 lei. (I 384850)
10704. • Mare şi ilustrată Carte de vise perso-egipteană după cele mai vechi manuscripte haldeice, persiane şi egiptene. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1892. (16 x 11). 78 p. (I 75197)
10705. • Carte de Vise. După cele mai vechi manuscripte. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Providenţa), [1915]. (16 x 11,5). 46 p. 1 leu. (I 42845)
10706. • Carte de vise sau Tâlcuirea viselor. Tradusă după mai multi autori. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1918. (18,5 x 10,5). 96 p. 1,50 lei. (I 56033)
10707. • *Cea mai nouă carte de visuri cu tâlcuiri. Ed. III. Braşov (Tip. Ciurcu), 1904. 8°. 96 p. 32 fil. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iunie, p. 151: Prod. lit. pe 1904)

Nu exista imagini
  367) Cartea evanghelielor
 • Opera
 • Imagini
Cartea evanghelielor
10708. • Cartea evanghelielor. Tipărită în zilele Prea Înălţatului Împărat al Austriei Franţisc Iosif I supt priveghierea şi cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale Domnului Andreiu Baron de Şaguna, Episcop al Bisericei Greco-resăritene Ortodocse în Marele Principat al Ardealului, Comander al Ordinului Leopoldina Chesaro-Regescu Austriacă, şi Sfetnic din lăuntru de Stat al Maiestăţei Sale Chesaro-Regesci Apostolice. Sibiiu (Tip. Diecesană), 1859. (36 x 23). 4 f., 96 f. numerotaţie dublă, cu il. (III 394666)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  368) Carte folositoare de suflet
 • Opera
 • Imagini
Carte folositoare de suflet
10709. • Carte foarte folositoare de suflet. Despărţită întrei părţi, dintru carele cea dintâiu cuprinde Învăţătură cătră D[u]hovnic. Adoao, Kanoanele sf[â]ntului Ioanu Postnicul. Iar atreia, Sfătuire dulce cătră cel ce să ispovedueşte. Tălmăcită din limba cea Grecească. şi acum aicea apatra oară tipărită, în zilele prea Luminatului, şi prea înălţatului nostru Domn Alexandru Dimitrie Ghica Vv. Cu Blagosloveniia, şi cu toată chieltuiala iubitoriului de D[u]mnezeu Episcop al Sf[i]ntei Episcopii Buzăul Chiriu Chir Chesarie. în Tipografia Sf[i]ntei Episcopii Buzăul. La Anul Mântuirii 1838. Aprilie în opt. (23,5 x 17,5). 3 f., 152 p. (II 65821)
Cu caractere chirilice.
10710. • Idem. Despărţită în trei părţi: dintru care cea dintîiu cuprinde învăţătură cătră Duhovnic. A doa, Canoanele sfîntului Ioan Postnicul. Şi A treia: Sfătuire dulce cătră cel ce să mărturiseşte. Tălmăcită din limba Grecească şi acum acincea-oară Tipărită, în zilele prea Luminatului şi prea Innălţatului nostru Domn a toată Ţara Romanească Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu bine-cuvântarea, şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul D. D. Filothei. în Tipografiia sfintei Episcopii Buzăul Anul 1853, Iunie 26. (24 x 15,5). 3 f., 154 p. cu il. (II 422222)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
10711. • Idem. Despărţită în trei părţi Dîntru care cea dintâiu coprinde învăţătura către duhovnic. A doua, Kanoanele sfântului Ioann Postnicul. Iar a treia, Sfătuire dulce către cel ce să ispovedueşte. Tipărită în zilele înnălţimei sale Alecsandrii Ioan I. Domnitorul Principatelor Unite Române. Cu binecuvântarea şi osârdirea iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Râmnicului Noul Severin D. D. Callinic. Râmnicu Vâlcei (Tip. Callinic Râmnicu), 1865. (24 x 17,5). 136[-138] p. (II 65833)
Cu caractere chirilice. La p. 137-138: "Jurământul pentru cel ce să hirotoniceşte Preot".
10712. • Idem. Despărţită în trei părţi dintru carele cea dintîiu coprinde Învăţătură către duhovnic. A doa, Canoanele Sfântului Ioan Postnicul. Iar a treia Sfătuire dulce către cel ce se ispovedueşte, tîlmăcită din limba cea grecească, şi acum aicea a cincea oară tipărită în zilele prea luminatului şi prea înălţatului nostru Domnii Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu bine cuvântarea şi cu toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Râmnicul şi Noul Severin D. D. Callinic. Bucureşti (Tipografia Sfintei Mitropolii), 1852. (23,5 x 19). 1 f., III p., 153 p., 8 p. (II 460214)
Cu caractere chirilice. Ed. a III-a a apărut în 1827.
10713. • *Carte folositóre de sufletu, séu Sfătuire cătră Duhovnicu. Bucureşti (M. Nifon), 1853. (Iarcu, p. 67)
10714. • Carte fórte folositore de suflet despărţită în trei părţi, dintre care cea d’intâiu cuprinde: Inveţătură către duhovnic. A dóua: Canónels Sfintului Ión Pustnicul. Iar a treia: Sfătuire dulce către cel ce se ispovedueşte. Tâlmăcită din limba cea grecéscă şi acum a cincia oră tipărită În dilele Prea înălţatului şi Iubitorului de Christos Regelui nostru Carol I. Cu binecuvîntarea Sfîntului şi îndreptătorului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. Bucureşti (Tipo-Lit. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (27 x 18,5). ww VII , 214 ,VI p. cu il. (II 65910)

Nu exista imagini
  369) Cartea fundaşională despre Fundaţia Zsiga-iana pentru tinerimea romana
 • Opera
 • Imagini
Cartea fundaşională despre Fundaţia Zsiga-iana pentru tinerimea romana
10715. • Cartea fundationala despre Fundaţia Zsiga-iana pentru tinerimea romana, şi de religia greco neunita, studinte în gimnasiulu şi academi’a d’in Urbea-Mare. Oradea-Mare (Tip. lui Aloisiu Tichy), 1861. (21 x 13,5). 11 p. (BCU-ClN 282534)
Cuprinde o expunere de motive şi Statutele Fundaţiunei Zsigaiane, infiinţată de Nicolae Zsiga.

Nu exista imagini
  370) Carte ghicitoare a împăratului Solomon
 • Opera
 • Imagini
Carte ghicitoare a împăratului Solomon
10716. • Carte ghicitoare a împăratului Solomon. Tradusă şi tipărită de Acela acăruia nume şi porecle alcătuesc suma de 28 şi 29 [=Alexandru Geanoglu Lesviodacs]. Bucureşti (Tip. Pitarului C. Pencovici), 1839. (18 x 12). 24 p., 1 pl. 1/2 sfanţih. (I 68608)
Cu caractere chirilice.
10717. • Carte găcitoare a împăratului Solomon de Acela al cărui nume şi poreclă, alcătuiesc suma de 28 şi 29 [= Alexandru Geanoglu Lesviodacs]. Brassó, Edit. Libr. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (19 x 11,5). 32 p., 1 pl. 40 bani. (I 147400)

Nu exista imagini