Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  351) Carte de cântece pentru Lojiile de Buni Templieri
 • Opera
 • Imagini
Carte de cântece pentru Lojiile de Buni Templieri
10606. • Carte de cântece pentru Lojile de Buni Templieri. Bucureşti (Tip. Anuarul General al României), 1908. (16 x 10). 46 p. (I 10391)
Anul, pe v. p. de titlu.
10607. • Cartea de cântece a Bunilor Templieri. Bucureşti (Tip. Anuarul General), [1912]. (16,5 x 10). 36 p. 20 bani. (I 26916)
Descriere după copertă. Cuprinde majoritatea poeziilor publicate în ed. din 1908, prezentate într-o ordine diferită.
10608. • Idem. I.O.G.T. Bucureşti (Tip. Anuarul General), [1911]. (16,5 x 10). 16 p. (I 22239)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  352) Carte de Conversaţiune Şi Vocabularu
 • Opera
 • Imagini
Carte de Conversaţiune Şi Vocabularu
10609. • Carte de Conversaţiune şi Vocabulariu, germanu şi românu, prescurtu lucratu pentru Germani şi Romăni. Kurzgefasstes Konversations-und Wörterbuch, der deutschen und romanischen Sprache für Deutsche und Romanen. [...]. Sibiiu, Tiparul şi Ediţiunea Tipografiei Diecezane, 1852. (23,5 x 15,5). 204 p. 40 cr., nr. conv. (II 362083)
Titluri şi texte paralele în l. română (cu alfabet de tranziţie), germană şi română (cu caractere latine).
10610. • Idem. Ed. II. Sibiiu (Tiparul şi Ediţiunea Tipografiei Diecezane), 1857. (22,5 x 15). 200 p. (II 73222)
P. de titlu şi textul, în 1. română (cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine) şi germană.

Nu exista imagini
  353) Carte de desfăcut farmece
 • Opera
 • Imagini
Carte de desfăcut farmece
10611. • *Carte de desfăcut farmecile. Sibiiu (În tip. eridei lui G. de Closius), [1867]. 16 cm. 20 p. (Proprietatea prof. N. Ţane din Brăila)
Cu caractere chirilice. Comunicat de Prof. Ion Ganea lui G. Baiculescu în scrisoarea din 6 iunie 1967. Datat după: BFB, 3(1936), nr. 2, febr., p. 334, nota 1: A. Gorovei. Elementul popular în literatura cultă. La finele textului se spune: "aceste sfinte rugăciuni pentru de desfăcut de farmec s’au găsit la mănăstirea Kif, într’o carte la finitul ei, scrisă de Sf. Damaschin, şi până acum n’au fost tipărită, ci s’au aflat numai în scris".
10612. • Idem. Sibiiu (Tip. şi edit. lui W. Krafft), 1892. (18 x 11,5). 20 p. (I 170165)
Cu caractere chirilice. La finalul textului, menţiunea: "Aceste sfinte Rugăciuni pentru de disfăcut de farmeci, sau (!) găsit la Monastirea Chif întru o carte la finitul ei scrisă de Sfirtul Damaschin, şi pînă acum nau (!) fost tipărită, ci sau aflat numai în scris".
10613. • Idem. Sibiiu, Tip. şi Edit. lui W. Krafft, 1894. (13,5 x 9,5). 16 p. cu il. (BCU-ClN 204114)
Lipsă coperta.
10614. • Idem, cu un adaos de rugăciuni şi cele 10 porunci. Bucuresci, De vendare la antiqueria Labori, [188?]. (16 x 10). 32 p. 50 bani. (I 384721)
10615. • Carte de desfacerea farmecelor. Piatra, Edit. Tip. Unirea, 1885. (16,5 x 12). 30 p. (I 384763)
10616. • Carte de desfăcut farmecile. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1893. (14,5 x 10,5). 32 p. cu il. (BCU-ClN 65786)
La finalul textului, menţiunea: "Aceste sfinte Rugăciuni pentru desfăcut farmecile s’au găsit la mănăstirea Kiev, într’o carte la sfîrşitul ei scrisă de sfîntul Damaschin".
10617. • Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1905. (16 x 12). 32 p. cu il. (I 156196)
10618. • Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [190?]. (16 x 12). 30 p. cu il. (I 147331)
Apărută după 1905 (tipar mai nou).

Nu exista imagini
  354) Carte de explicarea semnelor
 • Opera
 • Imagini
Carte de explicarea semnelor
10619. • Carte de explicarea semnelor naturale ce se produc la om precum: Clătinarea Degetelor, Ochilor, Buzelor, Bătăile pulpelor, în sfîrşit veri-ce alte semne ca Noiţe, chicitori (sic!) şi Noiţe care sunt pe unele părţi ale fisienomiei [pe copertă corect: fisionomiei]. [Bucureşti, 189?]. (13,5 x 9,5). 32 p. 60 bani. (I 384719)
10620. • Idem, alte semne ca noiţe, ghicitori şi noiţe care sunt pe unele părţi ale fisionomiei. Scamatorii. [Bucureşti, 1904]. (14 x 9,5). 32 p. 50 bani. (I 5288)
Pe copertă titlul: "Carte de Explicarea semnelor. Clătinarea degetelor, ochilor, buzelor, bătăilor pulpelor în sfârşit veri-ce alte semne, noiţe care sunt pe unele părţi ale fisionomiei". Conţine şi "Scamatorie". Pentru an, vezi: R. Bibliogr., 2(1904), nr. 5-6, p. 128.

Nu exista imagini
  355) Carte de felicitări
 • Opera
 • Imagini
Carte de felicitări
10621. • *Carte de felicitări pentru anul nou, ziua numelui, etc. [Bucureşti, Edit. Librăriei. H. Steinberg], [190?]. 0,50 lei. (Stăncescu-Putna, cop. 4) (BCU-ClN 65786)

Nu exista imagini
  356) Carte de închinăciuni
 • Opera
 • Imagini
Carte de închinăciuni
10622. • Carte de închinăciuni. Tipărită cu învoirea Înalt prea sfinţitului Mitropolit a Moldaviei D. D. Veniamin Costachi ş.č.ş.č. Iasii (Tip. Sf. Mitropolii), 1841. (14 x 11,5). 2 f., 284[-286] p., 2 tab. (I 388611)
Cu alfabet de tranziţie.
10623. • Idem. Tipărită cu învoirea Înalt prea sfinţitului Mitropolit a Moldaviei Chyrio Chyr Meletie. Iaşii (În tip. Sf. mitropolii), 1844. (16 x 10,5). 1 f., 228 p. (I 410840)
Cu caractere chirilice. Cuprinde şi un "Canon către prea sfânta Născătoarea de Dumnezeu. Alcătuit de Sfîntul Theodor Studitul, care, după cum se arată în scară, este tradus din greceşte de vornicul Iordachi Balş" (p. 190-208).
10624. • Idem. Iaşii (La Cantora Foiei Săteşti), 1845. (13 x 9,5). 4 f., 212 p., 2 f., 1 tabel, 1 portr. (II 128997)
Pe portret, menţionat: "Lith-ie de la Métropole à Iassy". Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  357) Carte de învăţat scamatorii
 • Opera
 • Imagini
Carte de învăţat scamatorii
10625. • Carte de învăţat scamatorii şi păcăleli. Culese şi modificate de scamatorul R. P. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [189?]. (17 x 12). 32 p. 60 bani. (I 34298)
Pe copertă titlul: "Carte de Scamatorii şi pacaleli hazlie".

Nu exista imagini
  358) Carte de judecată pentru plata Satârului
 • Opera
 • Imagini
Carte de judecată pentru plata Satârului
10626. • *Carte de judecată pentru plata Satârului. [Bucureşti] (Tip. Laborat. Asociaţi), 1869. (Iarcu, p. 129)

Nu exista imagini
  359) Carte de noroc sau bune aventuri
 • Opera
 • Imagini
Carte de noroc sau bune aventuri
10627. • Carte de noroc sau bune aventuri. Traducţie din franţozesce de I. M. Bujoreanu. Bucureşti (Tip. Colegiului National), 1852. (17 x 11). 24 p. (I 14758)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  360) Carte de planete aşezat pe şapte Planete
 • Opera
 • Imagini
Carte de planete aşezat pe şapte Planete
10628. • Carte de planete, aşezat pe şapte Planete în care să cuprinde 140 de ani, începânduse dela anul 1816; şi slujeşte pană la viitoriul an 1956. între care se arată Tâmpurile fieşcăruia an, precum şi ce Tâmp va fi în fieşcare an fără de nici o schimbare, numai cetitoriu să cetească în trânsul cu bună luare aminte, fiind că este aşezat pe Clima învecinatelor Ţări, în care să mai cuprinde şi anii dela Hs, Mâna anului, Krugul Lunii pentru totdeauna Când se naşte Lumina, şi când se ştirbează Lumina, cum şi Sinaxariu celor 12 luni împreună cu Serbătorile şi Pashaliia pe 140 ani începută dela anul 1816, din Gromovnic arată tunetele, fulgerile, care după acela arată ce vrăme va urma după aceste semne, mai are şi alte multe înteresante lucruri, după cum la sfârşit în scara lui să vede. Sibiiu (Tip. eredei de Clozius), 1858. (18 x 11,5). 192 p. cu il. (BCU-ClN 205763)
Text, cu caractere chirilice; titlul, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini