Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  341) Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri
 • Opera
 • Imagini
Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri
• Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri. Vezi: CODRESCU, IANCU. Cartea I şi II din Condicele civile în versuri. Iaşi, [186?].

Nu exista imagini
  342) Cartea albă germană
 • Opera
 • Imagini
Cartea albă germană
10587. • Cartea albă germană. (Memoriu prealabil şi actele justificative privitoare la izbucnirea războiului). [Bucureşti] (Independenţa), 1914. (24 x 16). 62 p. (II 44723)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  343) Cartea ceferistului
 • Opera
 • Imagini
Cartea ceferistului
10588. • Cartea ceferistului. Legi de îmbunătăţiri pentru funcţionarii CFR. Făcute de D-nii Miniştri V. Morţun la 1910 şi Dr. C. Angelescu la 1914. Încadrarea personalului CFR. Galaţi (Stab. de Arte Grafice Moldova), 1915. (17 x 10,5). 20 p. (I 45355)
Pe copertă portretul lui C. Angelescu.

Nu exista imagini
  344) Cea mai completă carte cu descântece băbeşti culese din gura celor mai bătrâne babe
 • Opera
 • Imagini
Cea mai completă carte cu descântece băbeşti culese din gura celor mai bătrâne babe
10589. • Cea mai complectă carte cu descântece băbeşti culese din gura celor mai bătrâne babe. Coprinzând: Descântece de Dragoste, de Isdat, de deochi, de însurătoare, de măritat, de junghiu, de plămădit, de beţie, de muma pădurei, de gâlci, de scârbeală de guşter, de urât, de brâncă, de spurcăciune, de bube dulci, de năjit. Câmpina (Tip. şi Leg. Gutenberg), 1914. (15,5 x 10,5). 32 p. (I 38147)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  345) Carte cu rugăciunile sfintei liturghii împreună cu rugăciunile de toate zilele
 • Opera
 • Imagini
Carte cu rugăciunile sfintei liturghii împreună cu rugăciunile de toate zilele
10590. • Carte cu rugăciunile sfintei liturghii împreună cu rugăciunile de toate zilele. Bucureşti (În tip. curţii a lui Fr. Valbaum), 1843. (13 x 9). 75 p. (I 863)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  346) Carte de afurisenie asupra făcătorilor de rele
 • Opera
 • Imagini
Carte de afurisenie asupra făcătorilor de rele
10591. • Carte de afurisenie asupra făcătorilor de rele. Sibiiu (Tip. lui V. Krafft), 1913. (15 x 11,5). 11 p. cu il. (BCU-ClN 164046)
Cu caractere chirilice, deşi apărută în 1913.

Nu exista imagini
  347) Carte de aur
 • Opera
 • Imagini
Carte de aur
10592 • Carte de aur. Bogăţia şi sănătatea omului. Brăila, 1904. (14,5 x 11,5). 21 p. 20 bani. (I 43889)

Nu exista imagini
  348) Carte de bucate
 • Opera
 • Imagini
Carte de bucate
10593 • Noua Carte de bucate, sau adevărata bucătăria română, practică, plăcută şi economică. Culesă şi întocmită de mai multe bune menagere din societatea acestui oraş. Conţinând: Recete de economia domestică, conserve, licori, dulceţi, prăjituri, supe, bucate, mâncări reci, lăpturi, etc.; precum şi ştersul cuţitelor[!] şi a tutulor uneltelor culinare, cu diferite instrucţiuni despre datoriele unei bune menagere. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Naţională), [1880?]. (20 x 12). 182 p. (BCU-Iaşi II 9332)
Lipsă coperta. Datat după: RoL, 4(1880), nr. 917, iun. 24, p. [3]: Bibliogr. ; BR, 2(1880), nr. 6, iun., p. 191.
10594. • Noua carte de bucate, conţinând peste 2000 de reţete încercate din bucătăria tuturor popoarelor civilizate, lucrată şi aranjată în ordine alfabetică de Dna L. I. S. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (20 x 13). 511 p. 3,50 lei. (I 10516)
10595 • Cea mai nouă carte de bucate, cu peste 600 de reţete alese potrivite pentru toate clasele, întocmite după autori români şi străini de A. St. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915. (21 x 14). 256 p. cu il. 2 lei. (II 42308)
10596. • Carte de bucate pentru popor. Din autorizarea Reuniunei fem. române din Arad. Cu un Călindar pe anul 1916 şi pe 1917. Arad (Tip. Concordia Soc. pe acţii), 1916. 32 p., 16 f. calendar. (Exemplar existent în Biblioteca jud. din Braşov)

Nu exista imagini
  349) Carte de citire
 • Opera
 • Imagini
Carte de citire
10597. • Carte de citire, întocmită după programa actuală a şcoalelor primare rurale, de O asociaţiune de Înveţători din Gorjiu. Partea I şi II, pentru clasa II şi a III. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1892. (20 x 14). 148 p. cu il. 70 bani. (II 73570)
10598. • Idem. Ed. II. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1893. (17 x 12). 148 p. cu il. (I 73654)
10599. • Carte de citire, pentru clasa IV şi V rurală, partea III şi IV. De O asociaţiune a Învăţătorilor din Gorjiu. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1893. (18,5 x 12,5) 303 p. cu il. 1 leu şi 30 bani. (I 73655)
10600 • Carte de cetire. Iaşi (Tip. Serv. Geografic), 1918. (24,5 x 16,5). 190, II p. cu il. 3 lei. (II 360717)
10601. • Carte de cetire latină pentru şcolarii începători. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24 x 16,5). 21 p., 1 f. (II 413421)
10602. • Prima Carte de citire, pentru începători după metodulu scriptolegu, cu 42 ilustraţiuni pentru intuiţiune prelucrată de o asociaţiune de profesori. Ed. I. Bucuresci, Edit. şi Proprietatea Comunităţii evanghelice din Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (20 x 13,5). XXXI, 115 p. cu il. 1,20 lei. (I 411669)
10603. • Carte de citire socialistă (colecţiune). Cu o prefaţă de C. Păcurariu. Ploeşti (Tip. Modernă), 1896. (15,5 x 11,5). 64 p. 20 bani. (Biblioteca Social-Democrată, nr. 8) (I 410878)
Ediţiile ulterioare, cu modificări numai în cuprins, au apărut cu titlul: "Cartea muncitorului" (vezi Postfaţa la ed. din 1906).
10604. • Cartea de cetire şi igiena. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Universala), 1914. (23 x 16). 11 p. (II 38812)
Propuneri pentru includerea unui capitol de igienă în manualele de curs primar.

Nu exista imagini
  350) Carte de cântări bisericeşti
 • Opera
 • Imagini
Carte de cântări bisericeşti
10605. • Carte de cântări bisericeşti. Tomul întăi şi al doile. Traduse din originalurile Greceşti, în limba Moldovinească. Şi dată la lumină acum întăiaşi dată în zilele ocărmuirii prea luminatului şi prea înălţatului nostru Domn Mihail [Grigoriu] Sturza vvd. Cu blagosloveniia Înalt Preosfinţitului arhiepiscop şi Mitropolit [...] Chirio Chiir[...] Cavaleriu[...] Prin osârdiia Preosfinţitului Arhiereu Nectarie Tripoleos. Esii (Tipografiia Sfi[n]tei Mitropolii), 1846. (23 x 17,5). 2 f., 350 p. (II 150218)
Cu caractere chirilice. Lipsă p. de titlu.

Nu exista imagini