Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  321) Carte ce se numeşte Descoperirea Sf. Liturghii
 • Opera
 • Imagini
Carte ce se numeşte Descoperirea Sf. Liturghii
• Carte ce se numeşte Descoperirea Sf. şi dumn. liturghii. Vezi: • Descoperirea...

Nu exista imagini
  322) Cartea ce se numeşte Ideia (ştiinţa) celui ce cu adevărat să pocăieşte
 • Opera
 • Imagini
Cartea ce se numeşte Ideia (ştiinţa) celui ce cu adevărat să pocăieşte
• Cartea ce se numeşte Ideia (ştiinţa) celui ce cu adevărat să pocăieşte. Vezi: • Ideia (ştiinţa)...

Nu exista imagini
  323) Carte cu cântece de Stea
 • Opera
 • Imagini
Carte cu cântece de Stea
• Carte cu cântece de Stea Vezi: • Cântece de Stea

Nu exista imagini
  324) Carte de Cântece
 • Opera
 • Imagini
Carte de Cântece
• Carte de Cântece Vezi: BOBANCU, EM. Carte de Cântece, întocmită de Em. B. Cohalm, 1918.

Nu exista imagini
  325) Carte de conversaţiune românească şi germană
 • Opera
 • Imagini
Carte de conversaţiune românească şi germană
• Carte de conversaţiune romîneascae şi germîneascae... Vezi: SBIERA, J. G. Carte de Conversaţiune romîneascae şi germîneascae. Czernowitz, 1870.

Nu exista imagini
  326) Carte de citire sau Legendariu românesc
 • Opera
 • Imagini
Carte de citire sau Legendariu românesc
• Carte de cetire seau Legendariu românesc, cl. II şi III. Vezi: MORARIU-ANDRIEVICI, S. Carte de cetire. Viena, 1858-1873.

Nu exista imagini
  327) Carte de explicarea semnelor
 • Opera
 • Imagini
Carte de explicarea semnelor
• Carte de explicarea semnelor. Vezi: • Carte de semne... ; • Treptnicul cel Mare.

Nu exista imagini
  328) Carte de felicitări la felurite ocaziuni
 • Opera
 • Imagini
Carte de felicitări la felurite ocaziuni
• Carte de felicitări la felurite ocasiuni. Vezi: ONIŢIU, VIRGIL. Carte de felicitări..., de Un prieten al copiilor. Braşov, 1890.

Nu exista imagini
  329) Carte de lectură
 • Opera
 • Imagini
Carte de lectură
• Carte de lectură. Vezi: IONESCU. I. Carte de lectură... Bucureşti, 1863 ; ed. II, 1885/66 ; ed. V. 1870 ; ed. VI, 1872.

Nu exista imagini
  330) Carte de rugăciune în folosul tinerimei
 • Opera
 • Imagini
Carte de rugăciune în folosul tinerimei
• Carte de rugăciuni în folosul tinerimei. Vezi: ONITIU, V. Carte de rugăciuni..., de Un prieten al copiilor. Braşov, [1889?] ; ed. II, 1893 ; ed. III, 1905.

Nu exista imagini
  331) Carte de rugăciune de Exercitări de calcul mintal
 • Opera
 • Imagini
Carte de rugăciune de Exercitări de calcul mintal
• Carte de rugăciuni şi Exercitări de calculu mintalu. Vezi: EŞANU, IORGU. Carte de rugăciuni, cl. I prim. Ed. I. Piatra, 1886 ; ed. II, 1888 ; ed. IV, 1898.

Nu exista imagini
  332) Carte de scriere şi lectură sau Abecedarul pentru românii din Turcia
 • Opera
 • Imagini
Carte de scriere şi lectură sau Abecedarul pentru românii din Turcia
• Carte de scriere şi lectură séu Abecedaru pentru Românilli din Turcia. Vezi: CIONESCU, STERE. Carte de scriere de S.C. [188?].
Nu exista imagini
  333) Carte de semne
 • Opera
 • Imagini
Carte de semne
• Carte de semne. Vezi şi CARTE de explicarea semnelor; Trepetnicul cel mare

Nu exista imagini
  334) Carte de vise
 • Opera
 • Imagini
Carte de vise
• Carte de vise. Vezi şi: ZADECA, MARTIN ; • Explicaţiuni asupra viselor ; • Tîlcul ... viselor

Nu exista imagini
  335) Carte folositoare de suflet
 • Opera
 • Imagini
Carte folositoare de suflet
• Carte folositoare de suflet... Vezi şi: AGAPIE CRITEANUL

Nu exista imagini
  336) Cartea Neamului Calmaş
 • Opera
 • Imagini
Cartea Neamului Calmaş
• Cartea Neamului Calmăş, Vezi: CALLIMACHI ALEXANDRU. Cartea Neamului Calmăş din Moldova zis Callimachi. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  337) Cartea numită Thicará
 • Opera
 • Imagini
Cartea numită Thicará
• Cartea numită Thicará. Vezi: • Thicará

Nu exista imagini
  338) Cartea Psalmilor
 • Opera
 • Imagini
Cartea Psalmilor
• Cartea Psalmilor. Vezi şi: PSALTIREA

Nu exista imagini
  339) Cartea robilor
 • Opera
 • Imagini
Cartea robilor
• Cartea Robilor. Vezi: COSTIN, A. Cartea Robilor. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  340) Cartea verde a României
 • Opera
 • Imagini
Cartea verde a României
• Cartea verde a României. Vezi şi: MINISTERUL Afacerilor Străine

Nu exista imagini
  341) Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri
 • Opera
 • Imagini
Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri
• Cartea I şi II din Codicele Civile în versuri. Vezi: CODRESCU, IANCU. Cartea I şi II din Condicele civile în versuri. Iaşi, [186?].

Nu exista imagini
  342) Cartea albă germană
 • Opera
 • Imagini
Cartea albă germană
10587. • Cartea albă germană. (Memoriu prealabil şi actele justificative privitoare la izbucnirea războiului). [Bucureşti] (Independenţa), 1914. (24 x 16). 62 p. (II 44723)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  343) Cartea ceferistului
 • Opera
 • Imagini
Cartea ceferistului
10588. • Cartea ceferistului. Legi de îmbunătăţiri pentru funcţionarii CFR. Făcute de D-nii Miniştri V. Morţun la 1910 şi Dr. C. Angelescu la 1914. Încadrarea personalului CFR. Galaţi (Stab. de Arte Grafice Moldova), 1915. (17 x 10,5). 20 p. (I 45355)
Pe copertă portretul lui C. Angelescu.

Nu exista imagini
  344) Cea mai completă carte cu descântece băbeşti culese din gura celor mai bătrâne babe
 • Opera
 • Imagini
Cea mai completă carte cu descântece băbeşti culese din gura celor mai bătrâne babe
10589. • Cea mai complectă carte cu descântece băbeşti culese din gura celor mai bătrâne babe. Coprinzând: Descântece de Dragoste, de Isdat, de deochi, de însurătoare, de măritat, de junghiu, de plămădit, de beţie, de muma pădurei, de gâlci, de scârbeală de guşter, de urât, de brâncă, de spurcăciune, de bube dulci, de năjit. Câmpina (Tip. şi Leg. Gutenberg), 1914. (15,5 x 10,5). 32 p. (I 38147)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  345) Carte cu rugăciunile sfintei liturghii împreună cu rugăciunile de toate zilele
 • Opera
 • Imagini
Carte cu rugăciunile sfintei liturghii împreună cu rugăciunile de toate zilele
10590. • Carte cu rugăciunile sfintei liturghii împreună cu rugăciunile de toate zilele. Bucureşti (În tip. curţii a lui Fr. Valbaum), 1843. (13 x 9). 75 p. (I 863)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  346) Carte de afurisenie asupra făcătorilor de rele
 • Opera
 • Imagini
Carte de afurisenie asupra făcătorilor de rele
10591. • Carte de afurisenie asupra făcătorilor de rele. Sibiiu (Tip. lui V. Krafft), 1913. (15 x 11,5). 11 p. cu il. (BCU-ClN 164046)
Cu caractere chirilice, deşi apărută în 1913.

Nu exista imagini
  347) Carte de aur
 • Opera
 • Imagini
Carte de aur
10592 • Carte de aur. Bogăţia şi sănătatea omului. Brăila, 1904. (14,5 x 11,5). 21 p. 20 bani. (I 43889)

Nu exista imagini
  348) Carte de bucate
 • Opera
 • Imagini
Carte de bucate
10593 • Noua Carte de bucate, sau adevărata bucătăria română, practică, plăcută şi economică. Culesă şi întocmită de mai multe bune menagere din societatea acestui oraş. Conţinând: Recete de economia domestică, conserve, licori, dulceţi, prăjituri, supe, bucate, mâncări reci, lăpturi, etc.; precum şi ştersul cuţitelor[!] şi a tutulor uneltelor culinare, cu diferite instrucţiuni despre datoriele unei bune menagere. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Naţională), [1880?]. (20 x 12). 182 p. (BCU-Iaşi II 9332)
Lipsă coperta. Datat după: RoL, 4(1880), nr. 917, iun. 24, p. [3]: Bibliogr. ; BR, 2(1880), nr. 6, iun., p. 191.
10594. • Noua carte de bucate, conţinând peste 2000 de reţete încercate din bucătăria tuturor popoarelor civilizate, lucrată şi aranjată în ordine alfabetică de Dna L. I. S. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (20 x 13). 511 p. 3,50 lei. (I 10516)
10595 • Cea mai nouă carte de bucate, cu peste 600 de reţete alese potrivite pentru toate clasele, întocmite după autori români şi străini de A. St. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1915. (21 x 14). 256 p. cu il. 2 lei. (II 42308)
10596. • Carte de bucate pentru popor. Din autorizarea Reuniunei fem. române din Arad. Cu un Călindar pe anul 1916 şi pe 1917. Arad (Tip. Concordia Soc. pe acţii), 1916. 32 p., 16 f. calendar. (Exemplar existent în Biblioteca jud. din Braşov)

Nu exista imagini
  349) Carte de citire
 • Opera
 • Imagini
Carte de citire
10597. • Carte de citire, întocmită după programa actuală a şcoalelor primare rurale, de O asociaţiune de Înveţători din Gorjiu. Partea I şi II, pentru clasa II şi a III. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1892. (20 x 14). 148 p. cu il. 70 bani. (II 73570)
10598. • Idem. Ed. II. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1893. (17 x 12). 148 p. cu il. (I 73654)
10599. • Carte de citire, pentru clasa IV şi V rurală, partea III şi IV. De O asociaţiune a Învăţătorilor din Gorjiu. Ed. I. Târgu-Jiu (Tip. Naţională, Nicu D. Miloşescu), 1893. (18,5 x 12,5) 303 p. cu il. 1 leu şi 30 bani. (I 73655)
10600 • Carte de cetire. Iaşi (Tip. Serv. Geografic), 1918. (24,5 x 16,5). 190, II p. cu il. 3 lei. (II 360717)
10601. • Carte de cetire latină pentru şcolarii începători. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24 x 16,5). 21 p., 1 f. (II 413421)
10602. • Prima Carte de citire, pentru începători după metodulu scriptolegu, cu 42 ilustraţiuni pentru intuiţiune prelucrată de o asociaţiune de profesori. Ed. I. Bucuresci, Edit. şi Proprietatea Comunităţii evanghelice din Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand), 1887. (20 x 13,5). XXXI, 115 p. cu il. 1,20 lei. (I 411669)
10603. • Carte de citire socialistă (colecţiune). Cu o prefaţă de C. Păcurariu. Ploeşti (Tip. Modernă), 1896. (15,5 x 11,5). 64 p. 20 bani. (Biblioteca Social-Democrată, nr. 8) (I 410878)
Ediţiile ulterioare, cu modificări numai în cuprins, au apărut cu titlul: "Cartea muncitorului" (vezi Postfaţa la ed. din 1906).
10604. • Cartea de cetire şi igiena. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Universala), 1914. (23 x 16). 11 p. (II 38812)
Propuneri pentru includerea unui capitol de igienă în manualele de curs primar.

Nu exista imagini
  350) Carte de cântări bisericeşti
 • Opera
 • Imagini
Carte de cântări bisericeşti
10605. • Carte de cântări bisericeşti. Tomul întăi şi al doile. Traduse din originalurile Greceşti, în limba Moldovinească. Şi dată la lumină acum întăiaşi dată în zilele ocărmuirii prea luminatului şi prea înălţatului nostru Domn Mihail [Grigoriu] Sturza vvd. Cu blagosloveniia Înalt Preosfinţitului arhiepiscop şi Mitropolit [...] Chirio Chiir[...] Cavaleriu[...] Prin osârdiia Preosfinţitului Arhiereu Nectarie Tripoleos. Esii (Tipografiia Sfi[n]tei Mitropolii), 1846. (23 x 17,5). 2 f., 350 p. (II 150218)
Cu caractere chirilice. Lipsă p. de titlu.

Nu exista imagini
  351) Carte de cântece pentru Lojiile de Buni Templieri
 • Opera
 • Imagini
Carte de cântece pentru Lojiile de Buni Templieri
10606. • Carte de cântece pentru Lojile de Buni Templieri. Bucureşti (Tip. Anuarul General al României), 1908. (16 x 10). 46 p. (I 10391)
Anul, pe v. p. de titlu.
10607. • Cartea de cântece a Bunilor Templieri. Bucureşti (Tip. Anuarul General), [1912]. (16,5 x 10). 36 p. 20 bani. (I 26916)
Descriere după copertă. Cuprinde majoritatea poeziilor publicate în ed. din 1908, prezentate într-o ordine diferită.
10608. • Idem. I.O.G.T. Bucureşti (Tip. Anuarul General), [1911]. (16,5 x 10). 16 p. (I 22239)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  352) Carte de Conversaţiune Şi Vocabularu
 • Opera
 • Imagini
Carte de Conversaţiune Şi Vocabularu
10609. • Carte de Conversaţiune şi Vocabulariu, germanu şi românu, prescurtu lucratu pentru Germani şi Romăni. Kurzgefasstes Konversations-und Wörterbuch, der deutschen und romanischen Sprache für Deutsche und Romanen. [...]. Sibiiu, Tiparul şi Ediţiunea Tipografiei Diecezane, 1852. (23,5 x 15,5). 204 p. 40 cr., nr. conv. (II 362083)
Titluri şi texte paralele în l. română (cu alfabet de tranziţie), germană şi română (cu caractere latine).
10610. • Idem. Ed. II. Sibiiu (Tiparul şi Ediţiunea Tipografiei Diecezane), 1857. (22,5 x 15). 200 p. (II 73222)
P. de titlu şi textul, în 1. română (cu alfabet de tranziţie şi cu caractere latine) şi germană.

Nu exista imagini
  353) Carte de desfăcut farmece
 • Opera
 • Imagini
Carte de desfăcut farmece
10611. • *Carte de desfăcut farmecile. Sibiiu (În tip. eridei lui G. de Closius), [1867]. 16 cm. 20 p. (Proprietatea prof. N. Ţane din Brăila)
Cu caractere chirilice. Comunicat de Prof. Ion Ganea lui G. Baiculescu în scrisoarea din 6 iunie 1967. Datat după: BFB, 3(1936), nr. 2, febr., p. 334, nota 1: A. Gorovei. Elementul popular în literatura cultă. La finele textului se spune: "aceste sfinte rugăciuni pentru de desfăcut de farmec s’au găsit la mănăstirea Kif, într’o carte la finitul ei, scrisă de Sf. Damaschin, şi până acum n’au fost tipărită, ci s’au aflat numai în scris".
10612. • Idem. Sibiiu (Tip. şi edit. lui W. Krafft), 1892. (18 x 11,5). 20 p. (I 170165)
Cu caractere chirilice. La finalul textului, menţiunea: "Aceste sfinte Rugăciuni pentru de disfăcut de farmeci, sau (!) găsit la Monastirea Chif întru o carte la finitul ei scrisă de Sfirtul Damaschin, şi pînă acum nau (!) fost tipărită, ci sau aflat numai în scris".
10613. • Idem. Sibiiu, Tip. şi Edit. lui W. Krafft, 1894. (13,5 x 9,5). 16 p. cu il. (BCU-ClN 204114)
Lipsă coperta.
10614. • Idem, cu un adaos de rugăciuni şi cele 10 porunci. Bucuresci, De vendare la antiqueria Labori, [188?]. (16 x 10). 32 p. 50 bani. (I 384721)
10615. • Carte de desfacerea farmecelor. Piatra, Edit. Tip. Unirea, 1885. (16,5 x 12). 30 p. (I 384763)
10616. • Carte de desfăcut farmecile. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1893. (14,5 x 10,5). 32 p. cu il. (BCU-ClN 65786)
La finalul textului, menţiunea: "Aceste sfinte Rugăciuni pentru desfăcut farmecile s’au găsit la mănăstirea Kiev, într’o carte la sfîrşitul ei scrisă de sfîntul Damaschin".
10617. • Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1905. (16 x 12). 32 p. cu il. (I 156196)
10618. • Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [190?]. (16 x 12). 30 p. cu il. (I 147331)
Apărută după 1905 (tipar mai nou).

Nu exista imagini
  354) Carte de explicarea semnelor
 • Opera
 • Imagini
Carte de explicarea semnelor
10619. • Carte de explicarea semnelor naturale ce se produc la om precum: Clătinarea Degetelor, Ochilor, Buzelor, Bătăile pulpelor, în sfîrşit veri-ce alte semne ca Noiţe, chicitori (sic!) şi Noiţe care sunt pe unele părţi ale fisienomiei [pe copertă corect: fisionomiei]. [Bucureşti, 189?]. (13,5 x 9,5). 32 p. 60 bani. (I 384719)
10620. • Idem, alte semne ca noiţe, ghicitori şi noiţe care sunt pe unele părţi ale fisionomiei. Scamatorii. [Bucureşti, 1904]. (14 x 9,5). 32 p. 50 bani. (I 5288)
Pe copertă titlul: "Carte de Explicarea semnelor. Clătinarea degetelor, ochilor, buzelor, bătăilor pulpelor în sfârşit veri-ce alte semne, noiţe care sunt pe unele părţi ale fisionomiei". Conţine şi "Scamatorie". Pentru an, vezi: R. Bibliogr., 2(1904), nr. 5-6, p. 128.

Nu exista imagini
  355) Carte de felicitări
 • Opera
 • Imagini
Carte de felicitări
10621. • *Carte de felicitări pentru anul nou, ziua numelui, etc. [Bucureşti, Edit. Librăriei. H. Steinberg], [190?]. 0,50 lei. (Stăncescu-Putna, cop. 4) (BCU-ClN 65786)

Nu exista imagini
  356) Carte de închinăciuni
 • Opera
 • Imagini
Carte de închinăciuni
10622. • Carte de închinăciuni. Tipărită cu învoirea Înalt prea sfinţitului Mitropolit a Moldaviei D. D. Veniamin Costachi ş.č.ş.č. Iasii (Tip. Sf. Mitropolii), 1841. (14 x 11,5). 2 f., 284[-286] p., 2 tab. (I 388611)
Cu alfabet de tranziţie.
10623. • Idem. Tipărită cu învoirea Înalt prea sfinţitului Mitropolit a Moldaviei Chyrio Chyr Meletie. Iaşii (În tip. Sf. mitropolii), 1844. (16 x 10,5). 1 f., 228 p. (I 410840)
Cu caractere chirilice. Cuprinde şi un "Canon către prea sfânta Născătoarea de Dumnezeu. Alcătuit de Sfîntul Theodor Studitul, care, după cum se arată în scară, este tradus din greceşte de vornicul Iordachi Balş" (p. 190-208).
10624. • Idem. Iaşii (La Cantora Foiei Săteşti), 1845. (13 x 9,5). 4 f., 212 p., 2 f., 1 tabel, 1 portr. (II 128997)
Pe portret, menţionat: "Lith-ie de la Métropole à Iassy". Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  357) Carte de învăţat scamatorii
 • Opera
 • Imagini
Carte de învăţat scamatorii
10625. • Carte de învăţat scamatorii şi păcăleli. Culese şi modificate de scamatorul R. P. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [189?]. (17 x 12). 32 p. 60 bani. (I 34298)
Pe copertă titlul: "Carte de Scamatorii şi pacaleli hazlie".

Nu exista imagini
  358) Carte de judecată pentru plata Satârului
 • Opera
 • Imagini
Carte de judecată pentru plata Satârului
10626. • *Carte de judecată pentru plata Satârului. [Bucureşti] (Tip. Laborat. Asociaţi), 1869. (Iarcu, p. 129)

Nu exista imagini
  359) Carte de noroc sau bune aventuri
 • Opera
 • Imagini
Carte de noroc sau bune aventuri
10627. • Carte de noroc sau bune aventuri. Traducţie din franţozesce de I. M. Bujoreanu. Bucureşti (Tip. Colegiului National), 1852. (17 x 11). 24 p. (I 14758)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  360) Carte de planete aşezat pe şapte Planete
 • Opera
 • Imagini
Carte de planete aşezat pe şapte Planete
10628. • Carte de planete, aşezat pe şapte Planete în care să cuprinde 140 de ani, începânduse dela anul 1816; şi slujeşte pană la viitoriul an 1956. între care se arată Tâmpurile fieşcăruia an, precum şi ce Tâmp va fi în fieşcare an fără de nici o schimbare, numai cetitoriu să cetească în trânsul cu bună luare aminte, fiind că este aşezat pe Clima învecinatelor Ţări, în care să mai cuprinde şi anii dela Hs, Mâna anului, Krugul Lunii pentru totdeauna Când se naşte Lumina, şi când se ştirbează Lumina, cum şi Sinaxariu celor 12 luni împreună cu Serbătorile şi Pashaliia pe 140 ani începută dela anul 1816, din Gromovnic arată tunetele, fulgerile, care după acela arată ce vrăme va urma după aceste semne, mai are şi alte multe înteresante lucruri, după cum la sfârşit în scara lui să vede. Sibiiu (Tip. eredei de Clozius), 1858. (18 x 11,5). 192 p. cu il. (BCU-ClN 205763)
Text, cu caractere chirilice; titlul, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini