Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  311) CARPEN, ŞTEFAN G.
 • Opera
 • Imagini
CARPEN, ŞTEFAN G.
Vezi: GEORGESCU-CARPEN, ST.

Nu exista imagini
  312) CARPENIŞANU ŞULUŢ, A.
 • Opera
 • Imagini
CARPENIŞANU ŞULUŢ, A.
Vezi: ŞULUŢ CARPENIŞANU, A.

Nu exista imagini
  313) CARRA, JEAN LOUIS
 • Opera
 • Imagini
CARRA, JEAN LOUIS
10576. ~ Istoria Moldavii şi a Romînii[!]. Cu disertare asupra stărei acestor două provincii pe la anul 1781, de M. [Jean Louis] Carra, (care a locuitu multu timpu aici). Cuprinzînd şi Memorii istorice şi geografice, [asupra României de F. G. de Bauer], cu mai multe note ale traducătorului. Traducere de N. T. Orăşeanu. Bucureşti, Librăru-Editoru Christ, Ioanninu & Co. Romanow (Imp. Natzională a lui Iosef Romanow et Comp.), 1857. (19,5 x 12). 2 f., 306 p. (I 49996)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi coperta cu caractere latine. Autorul "Memoriilor", identificat după: Dictionnaire des ouvrages anonymes par Ant. Alex. Barbier, Tome III, col. 226. "Memorii Istorice şi Geografice asupra României", la p. 161-300, reprezintă traducerea lucrării "Memoires historiques et géographiques sur la Valachie" de General Frédéric Guillaume Bauer.

Nu exista imagini
  314) CARRANCE, ÉVARISTE
 • Opera
 • Imagini
CARRANCE, ÉVARISTE
10577. ~ Casa de închiriat, [de] Evariste Carrance. Comedie în un act, tradusă de N. Andryscu-Bogdan. Iassy (Tipografia Naţională), 1882. (18,5 x 13). 24 p. (BCU-Iaşi II 86060)
10578. ~ Căpitanul Bumbdeaur, [de] Evairiste Carrance. Comedie într-un act tradusă de N. A. Bogdan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1906. (21 x 13,5). 31 p. (II 5891).

Nu exista imagini
  315) CARRAUD, Z.
 • Opera
 • Imagini
CARRAUD, Z.
10579. ~ Ecaterina cea sgârcită, [de] Z. Carraud. Tălmăcire de Teodora Rabinovici. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (11,5 x 8). 8 p. (I 47753)
10580. ~ Mica Ioanna sau datoriea. Carte de lectură destinată pentru şcoalele de fete, de D-na. Z. Carroda. Opu încoronatu de Academia francesă. şi tradusă de Ioannu Poppu. Bucuresci, Proprietar Editor Christ Ioanninu (Typ. jurn. Naţionalul), 1862. (18,5 x 12). 1 f., 278 p. 3 lei şi 15 par. (I 122238)
În: Iarcu, p. 101 şi 114, se menţionează ed. II, 1863 şi ed. III, 1866 în aceeaşi editură.
10581. ~ Minciunile, [de] Z. Carraud. Tălmăcire de Teodora Rabinovici. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Bucureşti (Tip. Bucovina), 1916. (12 x 8,5). 8 p. (I 47754)

Nu exista imagini
  316) CARRE, MICHEL
 • Opera
 • Imagini
CARRE, MICHEL
10582. ~ Mireille. Tragedie de Michel Carré tradusă de Poscar. Piteşti (Lito-Tip. Mihail Lazăr-Fiu), 1904. (20 x 13) 76 p. 1,50 lei. (I 410202)
Pe copertă titlul: "Frumoasa Mireille".
În colaborare:
BĂRBIER, J. şi ~. Faust. Dramma lirico. Bucureşti, 1867.

Nu exista imagini
  317) CARŞINESCU, VASILE (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CARŞINESCU, VASILE (1880-?)
10583. ~ Manual de fotografie pentru amatori, de Căpitan V. Carşinescu. Cu 55 gravuri explicative. Cuprinde cunoştinţe absolut indispinsabile[!] oricărui începător servindu-i ca călăuză pentru a reuşi frumoase fotografii şi a se perfecţiona uşor în această artă. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1913. (23,5 x 16). 101 p. cu il. (II 33235)

Nu exista imagini
  318) CART, TH.
 • Opera
 • Imagini
CART, TH.
10584. ~ Ora de esperanto, [de] Th. Cart. Dialog-conferinţa. Traducere liberă de Dr. G. Robin. Bucureşti, Edit. Esperanto, 1909. (17,5 x 12). 16 p. 25 bani. (Esperanto Kolekto de la Rumana Esperantisto) (I 15562)
10585. ~ Primele Lecţiuni de Esperanto de Th. Cart, Profesor agregat la Universitatea din Paris. Traduse de Dr. G. Robin (eldono rumana). Bucureşti, Librăria Nouă Carol P. Segal (Coulommiers, Imp. Paul Brodard), 1908. (17 x 11). IV, 28 p. 2,40 lei. (Kolekto Esperanta) (I 9786)

Nu exista imagini
  319) Carté Neli
 • Opera
 • Imagini
Carté Neli
10586 • Carté Neli, de S. N. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1903. (20 x 13,5). 10[-14] p. (II 423783)

Nu exista imagini
  320) Carte ce cuprinde Rânduiala sfinţărei Bisericii
 • Opera
 • Imagini
Carte ce cuprinde Rânduiala sfinţărei Bisericii
• Carte ce cuprinde Rînduiala sfinţărei Bisericii. Vezi: • Rînduiala sfinţirei Bisericii.

Nu exista imagini