Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  301) CARP, GH.
 • Opera
 • Imagini
CARP, GH.
10539. ~ Câte-va cuvinte despre întemeerea Mitropoliei Moldovei, de Iconomul Gh. Carp. Iaşi (Tip. Curţii Regale, Pr. Th. Balassan, 1887 [pe copertă: 1888]. (19,5 x 12,5). 44 p. (I 176727)

Nu exista imagini
  302) CARP, HORIA (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CARP, HORIA (1869-?)
10540. ~ Două conferinţe, [de] Horia Carp. Judaismul o concepţie socială. Opera lui I. L. Peretz. Bucureşti (Tip. Progresul), 1917. (20 x 13). 40 p. 1 leu. (II 48284)
10541. ~ Gânduri Fărâmate, [de] Horia Carp. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1910]. (19,5 x 13). 4 f., VII, 143 p. 60 bani. (Biblioteca Evreească, nr. 1) (I 20227)
Datat după anul depozitului legal în BAR. Cf.: Eg, 20(1909), nr. 37, sept. 17, p. 303: Bibliogr., unde este anunţată apariţia cărţii; probabil că a apărut la sfârşitul an. 1909.
10542. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Societ. Culturale Saron (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1915. (18,5 x 12). 5 f., VII, 143 p. 80 bani (Biblioteca Evreească, nr. 1) (I 42434)
Pe cop. 4, tipografia "Progresul".
10543. ~ Istoria Evreilor. După Dr. H. Graetz de Horia Carp. Vol. I-II. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1903 [pe coperta vol. I: 1902]. (24,5 x 16,5). 151 p. (I) ; p. 153-312 (II). 1,50 lei fiecare volum. (II 33686)
10544. ~ Idem. Lecţiune de deschidere ţinută cu elevii şcoalei Ciocanul, în ziua de 7 Martie 1910. [Bucureşti] (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1910]. (19,5 x 12,5). 16 p. 15 bani. (I 20334)
10545. ~ Momente din istoria judeilor: Simian bar Giora. Iaşi, 1899. 17 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională. T. Severin)
10546. ~ * Povestea unui bătrîn cuminte, 1912. (Cugetarea, p. 175)
10547. ~ Răspuns insinuărilor d-lui Bogdan Duică, [de] Horia Carp. Bucureşti (Tip. Progresul), 1913. (18 x 11,5). 31 p. (BCU-Iaşi I 7533)
Lipsă coperta. Răspuns afirmaţiilor lui Bogdan Duică făcute în discursul său antisemit, publicat în broşură sub titlul: "Ovreii pământeni şi subpământeni".
10548. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Progresul), 1914. (18,5 x 12,5). 31 p. 20 bani. (1 39491)
10549. ~ Sbucium. Clipe din viaţa Evreilor, [de] Horia Carp. Bucureşti, Edit. Tip. Munca, 1903. (19, x 12,5). 135 p. 1 leu. (I 116640)
10550. ~ Suflete obosite, [de] Horia Carp. Bucureşti, Edit. Soc. Culturale Sáron (Tip. Progresul), 1918. (20,5 x 13). IX p.,1 f., 120 p. 2,50 lei. (II 147664)
Anul, pe copertă.
Traduceri:
GORDON, IACOB. Din ţara Sclaviei. Trad. de ~. Bucureşti, 1910 ; 1915.
HERZL, THEODOR. Altneuland (Ţara Veche-Nouă). Trad. de ~. Bucureşti, 1904 ; 1916.
MICHAELIS, KARIN. Vârsta periculoasă. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
PERETZ, I. L. La Fakir şi alte nuvele. Trad. de ~, Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  303) CARP, I. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CARP, I. (1876-?)
(CARP IONESCU)
10550a. ~ Contribuţiuni clinice la studiul paraliziilor tifoidice cerebrale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în ziua de 5 Iunie 1899 de Carp Ionescu, Preparator la Laboratorul de Bacteriologie al Armatei. Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu), 1899. (23,5 x 16). 55 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 501) (II 412495)
10551. ~ Despre microbi. Conferinţă ţinută la Cercul militar Turnu-Severin la 23 Noemvrie 1912. De Doctor I. Carp. T.-Severin (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1913. (23 x 16). 28 p. (II 33458)
10552. ~ Serviciul sanitar regimentar în răsboi, de Medicul Maior Dr. Ionescu Carp. [Bucureşti] (Inst. de Arte grafice Universala), 1914. (22,5 x 15). 34 p. (Extras din "Revista Infanteriei", No. 214 şi 215) (II 38779)
10553. ~ Tragerea în ţintă din punct de vedere fisiologic. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din T.-Severin în diua de 12 Maiu 1903, de Dr. I. Carp, medic căpitan. Bucuresci (Stab, de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (24,5 x 16,5). 23 p. (Din publicaţiile Revistei Armatei) (II 410063)
10554. ~ *Uber einen Fall von früh aufgetretener Lungenembolie in Verlaufe einer posttyphösen Phlebitis. [Bukarest, 1901?]. (Carp, cop. 4)

Nu exista imagini
  304) CARP, ION (1842-1892)
 • Opera
 • Imagini
CARP, ION (1842-1892)
10555. ~ Manevrele armatei francese esecutate în toamna anului 1884 sub Direcţiunea Generalului Lewal. Conferinţă ţinută la Clubul militar din Bucureşti, în Februarie 1885 în presenţa M. S. Regelui, de Colonelul Ion Carp. Bucureşti (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu [imprimat greşit: Milalescu]), 1885. (25 x 16). 27 p. (Publicaţiune a Revistei Armatei) (II 385094)

Nu exista imagini
  305) CARP, ION P. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CARP, ION P. (1875-?)
10556. ~ Étude sur l’équilibre des états. (Réalité et Utopie), par Jean P. Carp. Paris, A. Chevalier-Marescq & C-ie, éditeurs (Laval-Imp. parisienne L. Barnéoud & C-ie), 1899. (21 x 13). 2 f., 76 p. (II 71874)
10557. ~ Memoriu asupra noului tarif vamal german, de Ion P. Carp, Secretar la Legaţiunea României din Berlin. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24,5 x 16,5). 47 p. (II 413399)

Nu exista imagini
  306) CARP, MIHAI (1875-1967)
 • Opera
 • Imagini
CARP, MIHAI (1875-1967)
10558. ~ În chestia activităţii extraşcolare a învăţătorilor, [de] M. Carp. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (15 x 11). 1 f., 31 p. (Extras din revista "Viaţa Românească" din Iaşi) (I 30775)
Descriere după copertă.
10559. ~ Partidele politice şi reformele constituţionale. Cuvântarea ţinută în şedinţa Camerei dela 28 Maiu 1917 de M. Carp. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1917. (16 x 11,5). 92 p. 30 bani. (Partidul Muncei, nr. 3) (I 51828)
Vezi de asemenea:
PARTIDUL Muncii. Manifestul şi programul [În numele partidului semnează ~]. Iaşi, 1917 ; [1917].

Nu exista imagini
  307) CARP, O. (1867-1943)
 • Opera
 • Imagini
CARP, O. (1867-1943)
Vezi: PROCA, G. (1867-1943)

Nu exista imagini
  308) CARP, PETRE P. (1837-1918)
 • Opera
 • Imagini
CARP, PETRE P. (1837-1918)
10560. ~ Auswärtige Politik und Agrarreform. Reden und Zeitungsartikel, von P. P. Carp. Autorisierte Übersetzung von Victor A. Beldiman und Erwin von Fehlmayr.Bukarest (Graphische Anstalten Socec & Comp.), 1917. (17,5 x 11,5). 78 p. 1,50 lei. (1 48422)
10561. ~ Critica Domnului Petru P. Carp la piesa Răzvan şi Vidra. Precedată de o prefaţă a Dlui Haşdeu. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (20 x 12). 16 p. 10 bani. (I 102038)
Descriere după copertă. Textul, precedat de prefaţa la ed. 4 a piesei "Răzvan şi Vidra" a lui B. P. Hasdeu.
10562. ~ Discursul Domnului P. P. Carp, ministru al domenielor, rostit asupra Legei minelor în şedinţa Senatului la 7 Februarie 1895. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (22,5 x 15). 32 p. (II 117050)
10563. ~ Discursul D-lui P. P. Carp, Preşedintele Consiliului de Miniştri şi Ministru de Finanţe, rostit la întrunirea de la Iaşi din 6 Fevruarie 1911. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (16,5 x 10). 16 p. (I 23288)
Expune programul partidului.
10564. ~ Discursuri, [de] P. P. Carp. Volumul I. 1868-1888. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1907. (24 x 16). 1 f., 482 p. 6 lei. (II 9508)
10565. ~ Două mari discursuri ale d-lui P. P. Carp la Craiova şi Iaşi rostite cu ocaziunea marelor întruniri, în zilele de 4 şi 11 Mai 1914. S.l, 1914. (24 x 15,5). 8 p. cu portr. (BCU-Iaşi III 66584)
Fără copertă.
10566. ~ [Eră nouă]. Discursuri parlamentare, [de P. P. Carp]. [Bucureşti] (Tip. Curţii Regale, proprietari F. Göbl Fii), [1888]. (17,5 x 11,5). 299 p. (I 116522)
Autorul, la p. 3. Pentru titlu şi datele bibliografice, vezi: BR, 11-12 (1889-1890), nr. 7 şi 8, iulie şi aug., p. 16.
10567. ~ Exproprierea marei proprietăţi de P. P. Carp. Bucureşti (Tip. şi Stab, de Arte Grafice G. Ionescu), 1914. (18 x 12). 54 p. (I 39517)
10568. ~ Politica esternă a D-lui Ioan Brătianu. Patru discursuri rostite în Senat de Petru P. Carp. Senator al oraşului Iassi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1878. (22 x 14,5). 29 p. (II 101147)
10569. ~ Proiect de lege asupra meseriilor, (alcătuit de D. P. P. Carp în 1888). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (22,5 x 15). 29 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (II 412429)
10570. ~ Reforma socială. Tocmelele agricole Trei discursuri, de P. P. Carp. Bucuresci (Typ. Stefan Mihălescu), 1882. (22 x 14,5). 36 p. (II 116896)
10571. ~ Romînia[!] şi Războiul European, [de] P. P. Carp. Bucureşti (Atel. Soc. Anon. Poporul), 1915. (17 x 10,5). 35 p. (Biblioteca ziarului Moldova) (I 61373)
10572. ~ Idem. [Pe copertă: Scrisă de P. P. Carp]. Bucureşti (Tip. I. Dorneanu), [1916]. (16,5 x 11). 32 p. 30 bani. (Biblioteca ziarului Moldova) (I 486326)
În colaborare:
10573. ~ Procesul Maiorescu cu actele autentice. Publicat de P. Carp, N. Mandrea G. Marzescu, I. Negruzzi, Profesori la Facultatea juridică a Universităţei din Iassi, V. Pogor. Iassi (Impr. Adolf Bermann), 1865. (20 x 12). 23, LXVI p. (=Apendice). (II 67434)
Traduceri :
SHAKESPEARE, W. Macbeth. Trad. de ~. Iaşi, 1864 ; ed. II, Bucureşti, 1886.
~. Othello. Trad. de ~. Iaşi, 1868.
Vezi de asemenea:
• Afacerea tramvaelor la Senat. Discursurile Domnilor..., Bucureşti, 1911.
MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Legea minelor (proiect şi expunere de motive). De Ministrul ~. Bucureşti, 1894.
MISSIR, B. M. Legea pentru organizarea meseriilor. Cu proiectele de legi anterioare de ~. Bucureşti, 1905.
PARTIDUL Conservator. O pagină din viata partidului... Discursuri. Bucureşti, 1901.
• Politica externă a României. Cuvîntările... Iaşi, 1915.
• România şi Războiul european. Părerile Domnilor... Bucureşti, 1915.
• Tulburările dela 5 Aprilie şi Legea maximului. Doue discursuri. Bucuresci, 1893.

Nu exista imagini
  309) CARP, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CARP, VASILE
10574. ~ Despre interdicţiune în dreptul roman, şi român. Teză de Licenţă susţinută de Vasile Carp. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1896. (22 x 15). 79 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 412227)

Nu exista imagini
  310) CARPAMIANU, PETRU Ţ. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CARPAMIANU, PETRU Ţ. (1873-?)
10575. ~ Despre actul autentic şi cele sub semnătura privata. Tesa pentru licenţia de Petru M. Carpatianu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1895. (22 x 15). 2 f., 59 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 174467)

Nu exista imagini