Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  31) CALAFAT, oraş
 • Opera
 • Imagini
CALAFAT, oraş
Vezi: ORAŞUL Calafat

Nu exista imagini
  32) CALALB, ALEXANDRU (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CALALB, ALEXANDRU (1858-?)
9619. ~ Frecvenţa presentaţiilor şi posiţiilor dupe statistica institutului Maternitatea din Bucuresci dela 1882-1892. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Alexandru Calalb, Bacalaureat în sciinţe şi litere, Intern al spitalelor civile şi Institutului Maternitatea, Membru redactor al Revistei medicale Spitalul Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Th. Basilescu), 1892. (23,5 x 15). 68[-70] p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 282) (II 70198)

Nu exista imagini
  33) CALALB, GEORGE (?-1899)
 • Opera
 • Imagini
CALALB, GEORGE (?-1899)
9620. ~ Despre phlegmonulu perinephrsticu. Thesa pentru doctoratu in medicina presentata şi susţinută la [12] Iuliu 1875 de George Calalbu. Născut la Bârlad (Romania), doctor in medicina. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1875. (23 x 15). 60 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 15) (II 412957)

Nu exista imagini
  34) CALALB, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CALALB, VASILE
9621. ~ Un nou analgesic, acidul diiodosalicylic. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Vasile Calalb, Vechiu intern al Spitalelor Civile. Membru redactor al revistei medicale Spitalul. Asistent la Institutul Chirurgical. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 225) (II 350208)
Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de Chirurgie sub direcţia Prof. Assaky. Lucrări originale... Vol. II, 1892.
LABORATORUL de Clinică Chirurgicală al D-lui Prof. Assaky. Conferinţe... Vol. II, 1888.

Nu exista imagini
  35) CALAMBURBEA, I.
 • Opera
 • Imagini
CALAMBURBEA, I.
Vezi: BURBEA, ION

Nu exista imagini
  36) CALCANTR’AUR, AL. J. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CALCANTR’AUR, AL. J. (1869-?)
9622. ~ Turburări trofice în paralizia generală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iunie 1899 de Al. J. Calcantr’aur. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 162[-164] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 513) (II 413463)

Nu exista imagini
  37) CALCIU, DIMITRIE N. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CALCIU, DIMITRIE N. (1881-?)
9623. ~ Cercetări asupra Tifo-diagnosticului Ficker în febra tifoidă (Lucrare făcută în laboratorul clinicei medicale). Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Susţinută în Noembrie 1906 de Dimitrie N. Calciu, intern al clinicei medicale. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 40[-42] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 244) (II 3460)

Nu exista imagini
  38) CALDERON DE LA BARCA, PEDRO
 • Opera
 • Imagini
CALDERON DE LA BARCA, PEDRO
9624. ~ Judecătorul din Zalamea. Dramă în 3 acte, [de] Calderon. Tradusă din limba spaniolă de d-l Ovid Densiusianu. Bucureşti Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (16,5 x 10,5). 85 p., 1 f. erata. 40 bani. (Biblioteca Teatrului Naţional, nr. 11) (I 21691)
Pe p. de titlu falsă, menţiunea: "Jucată pentru întâia oară pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în ziua de 18 Octombrie 1910".

Nu exista imagini
  39) Calea bisericii
 • Opera
 • Imagini
Calea bisericii
Calea bisericii. Vezi: Munteanu, Nicodim. Calea bisericii. Sibiiu, 1912.

Nu exista imagini
  40) Calea mântuirii
 • Opera
 • Imagini
Calea mântuirii
9625. • Calea mântuirii, de A. M. Bucureşti, Edit. Buna-Vestire (Tip. Concurenţa), [1911]. (20 x 14). 20 p. 10 bani. (II 24031)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  41) Calea sfintei cruci a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos
 • Opera
 • Imagini
Calea sfintei cruci a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos
9626. • Calea sfintei cruci a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Christos. Bucuresci (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1885. (13 x 10). 30 p. (I 460387)
9627. • Idem. Bucuresci, C. F. Biciovski, 1899. (14,5 x 10). 30 p. (I 410785)

Nu exista imagini
  42) Calea spre fericire
 • Opera
 • Imagini
Calea spre fericire
9628. • *Calea spre fericire. Pentru tinerime, (trad. de P. A. N.). Blaj, [1915]. 30 fil. (CultC, 5(1915), nr. 19-20, p. 613)

Nu exista imagini
  43) CALEF, A. I.
 • Opera
 • Imagini
CALEF, A. I.
9629. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al Uretrotomiei Externe. Indicaţiuni Operatori[!]. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 21 Februarie 1906 de A. I. Calef. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1906. (23,5 x 15,5). 85[-88] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 829) (I 3334)

Nu exista imagini
  44) Calendarul viticultorului
 • Opera
 • Imagini
Calendarul viticultorului
9630. • Calendarul viticultorului. [Sfaturi]. Iaşi (Tip. H. Goldner), [1908]. (16.5 x 10). 23 p. (I 11523)

Nu exista imagini
  45) CALENDERU, N.
 • Opera
 • Imagini
CALENDERU, N.
Vezi: KALINDERU, N.

Nu exista imagini
  46) CALETZEANU, CONSTANTIN G. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CALETZEANU, CONSTANTIN G. (1872-?)
9631. ~ Divorţul în dreptul roman şi dreptul român. Tesa pentru licenţa de Constantin G. Caletzeanu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23,5 x 16). 32 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412821)

Nu exista imagini
  47) CALEV, MOSES B.
 • Opera
 • Imagini
CALEV, MOSES B.
9632. ~ *Tehinot Rahel. Suplicaciones de Rahel. Contiene oraciones importantas para la vida déla Mujer, de Moses B. Calev. Rugăciuni şi poezii sinagogale traduse din jargonu. T.-Severin, 1915. 8°. 162 p. (Eg, 26(1915), nr. 41. oct. 23, p. 328: Bibliogr.)

Nu exista imagini
  48) CALFAIANI, ERACLIDE (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CALFAIANI, ERACLIDE (1886-?)
9633. ~ Modificările refracţiei în glaucom. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Februarie 1914 de Eraclide Calfaiani. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (24 x 17). 47 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1324) (II 36472)

Nu exista imagini
  49) CALFOGLU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CALFOGLU, CONSTANTIN
Traduceri:
BALZAC, H. de. Albert de Savarus. Trad. de ~. Bucureşti, 1909. (Bibl. Minervei, nr. 62)

Nu exista imagini
  50) CALIANI, AUGUSTIN (1879-1969)
 • Opera
 • Imagini
CALIANI, AUGUSTIN (1879-1969)
9634. ~ Urmele domniei române în Ardeal. Câteva pagini din istoria şi arheologia romană de Augustin Caliani, prof. gimn. Blaj (Tip. Seminarului teologic greco-catolic), 1915. (23 x 15). 68 p. 70 fileri. (Retipărire din Anuarul gimn. gr.-cat. din Balázsfalva (Blaj). 1914-15) (II 53615)

Nu exista imagini
  51) Caliculu umoristico-satiricu
 • Opera
 • Imagini
Caliculu umoristico-satiricu
9635 • Caliculu umoristico-satiricu. De unu juristu. Sibiiu (Tip. lui Josef Drotleff), 1865. (21,5 x 15). 87 p. cu il. 60 cr.v.a. (II 33843)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Venitulu curatu jumătate în interesulu fondului juristiloru din Sibiiu".

Nu exista imagini
  52) CALIDASA
 • Opera
 • Imagini
CALIDASA
Vezi: KALIDASA

Nu exista imagini
  53) CALIGA, GEORGE (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CALIGA, GEORGE (1878-?)
9636. ~ Misterul morţei Jeanei Cristescu, [de] George Caliga. Bucureşti, Minerva, Instit. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (18,5 x 12). 80 p. cu il. 0,75 bani. (I 14100)
Pe copertă: "G. Caliga. Misterul din Staţia B. M.".

Nu exista imagini
  54) CALINCIUC, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CALINCIUC, IOAN
9637. ~ Despre patogenesa febrei puerperale şi starea presenta a terapiei sale. Observări casuistice la tratamentul raţional al procesului puerperal, de Dr. loan Calinciuc (Viena-Marienbad). Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (25 x 16). 32 p. (Extras din "România Medicală") (II 76556)
9638. ~ Marienbad, de Dr. Ion Calinciuc, medic la băile din Marienbad. [Bucureşti, 1892]. (23 x 15). 16 p. (Copie separată din "Progresul medical român", nr. 24, 25 şi 26, 1892) (III 140950)

Nu exista imagini
  55) CALINCIUC, ION (1812-1875)
 • Opera
 • Imagini
CALINCIUC, ION (1812-1875)
Vezi:
• Promemoria zur Bukowiner Landespetition vom Johre 1848. Von der Bukowiner Landes-Deputation. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  56) CALINCIUC, IONEL
 • Opera
 • Imagini
CALINCIUC, IONEL
9639. ~ Die Glocken von Boruti, Dichtung von Ionél Kalinczuk (= Calinciuc). II. Aufl. Wien und Leipzig (k.u.k. Hof-Buehdruckerei u. Hof Verlags-Buchhandlung Carl Fromme), 1908. (18 x 12). 132 p. (I 13012)

Nu exista imagini
  57) CALINIC, mitropolitul Moldovei
 • Opera
 • Imagini
CALINIC, mitropolitul Moldovei
Vezi: MICLESCU, CALINIC

Nu exista imagini
  58) CALLIANO, ALEXANDER
 • Opera
 • Imagini
CALLIANO, ALEXANDER
În colaborare:
IANTSCH, HEINRICH şi ~. Ferdinand Raimund. Leipzig, 1892.

Nu exista imagini
  59) CALLIGARI
 • Opera
 • Imagini
CALLIGARI
Vezi:
VIOREANU, D. F. Discursul... cu ocasiunea reînceperii lucrărilor anului judiciar 1872-73, şi Răspunsul d-lui ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  60) CALLIGARI-VALSAMACHI, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CALLIGARI-VALSAMACHI, DUMITRU
9640. ~ Antologia de limba engleză, pentru clasa VII reală, conform programei analitice a onor. Ministerului Instrucţiunii publice, de Dumitru Calligari [pe copertă: Dumitru Calligari-Valsamachi]. [Pe copertă: Ed. I]. Bucureşti, Edit. Slab. grafic Clemenţa (Tip. Clemenţa), 1905. (21 x 14). 187, II, III p. 3 lei. (II 1914)
9641. ~ English and Roumanian Dictionary, by D. Calligari Valsamachi, Professor of the english language at the lyceum "Mihai-Viteazul". Dicţionar englez-romăn de D. Calligari Valsamachi, Professor de limba engleză la liceul "Mihai Viteazul". Bucureşti, Leon Alcalay-Librar Editor (Instit. de arte grafice Eminescu), [1903]. (15,5 x 10,5). XXXI, 525 p. Legat 4.25 lei; broşat 3.30 lei. (Biblioteca pentru toţi, 204-215) (I 125660)
Pe copertă: "D. Calligari-Valsamachi, profesor la liceul Mihaiu-Viteazul. Dicţionar englez-roman". Datat după B. Bibliogr, I (1903), nr. 6, nov.-dec, p. 163, şi după alte nr. ale colecţiei.
9642. ~ Manual practic de limba engleză, pentru clasa V-a reală, de Dumitru Calligari-Valsamachi. Ed. II cu totul revăzută, prefăcută şi aprobată de onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice cu adresa No. 36030 din 28 Iunie 1905. Bucureşti. Edit. Stab. Grafic Clemenţa (Stab. de Arte grafice Clemenţa), 1905. (20 x 13,5). 123 p. 2,80 lei. (I 2374)
9643. ~ Idem, pentru clasa VI-a reală, de Dumitru Calligari-Valsamachi. Ed. II. Cu totul revăzută, prefăcută şi aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice cu adresa No. 36030 din 28 Iunie 1905. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Clementa), 1905. (20,5 x 13,5). 98 p. 2,90 lei. (II 2166)

Nu exista imagini