Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  291) CAROL I, Rege al României (1839-1914)
 • Opera
 • Imagini
CAROL I, Rege al României (1839-1914)
10503. ~ Asupra serviciului de Tirailori[!] şi asupra intrebuintiarei lui [de Carol I, Regele României]. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii Associaţi)), 1873. (21,5 x 14,5). VIII-79 p. (II 120396)
Autorul, cu cerneală pe p. de titlu (menţiunea lui Ion Bianu).
10504. ~ Credinţa şi graiul. Două cuvântări ale M. S. Regelui ţinute cu prilegiul serbărei împlinirei unui veac de la înfiinţarea Seminarului Veniamin Costachi din Iaşi (4 Octombre 1904) şi în şedinţa Academiei Române dela 1 Aprilie 1905. Publicate de Ion I. Onu, Institutor în Capitală, spre folosinţa tuturor bunilor Români, ca un înalt şi puternic îndemn mai mult, spre deplina lor întărire în dragostea legei şi limbei strămoşeşti. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1906. (26,5 x 20,5). 14 p. cu il. (II 5645)
10505. ~ Cuvântarea Maestăţei Sale Regelui la Serbarea centenarului SeminaruluiVeniamin Costache din Iaşi în 4 Octombrie 1904. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1904. (24 x 16). 6 p. (II 1535)
10506. ~ Cuvântări şi scrisori [de] Regele Carol I al României. Tomui I. 1866-1877; Tomul II. 1877-1886; Tomul III. 1887-1909. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1909. (24 x 16). XVIII, 552 p., 1 f. portr. (I); 2 f., 592 p. (II); 2 f., 742 p. (III) (II 18732)
Indice alf. de nume la p. 673-742 din vol. III.
10507. ~ Cuvântările M. S. Regelui Carol I cătră Academia Română 1867-1906. Adunate şi retipărite de Dimitrie A. Sturdza, Secretarul general al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23,5 x 16). 1 f., 104 p. (II 27738)
10508 ~ Idem. 1867-1913, adunate şi retipărite de Dimitrie A. Sturdza, secretarul general al Academiei Române. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (24,5 x 16,5). 1 f., 114 p., 1 f. portr. (II 32115)
10509. ~ Cuvântările M. S. Regelui cu privire la limba românească. Adunate de A. V. Gîdei. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1906. (19 x 13). 37[-39] p. 60 bani. (I 4259)
10510. ~ Memoriile Regelui Carol I al României. [Pe copertă: Partea I]-II. Bucureşti, Edit. Tip. Lupta (Tip. Lupta), 1892. (18,5 x 12,5). 255 p. (I); 326 p. (II) 2 lei vol. (I 82357)
10511. ~ Idem. [Pe copertă: de Un martor ocular]. Vol. I, II, III. Bucureşti (Tip. ziarului Universul), 1909. (22 x 16). 116 p., f. portr. 1 leu. (I) ; 71 p. 50 bani (II) ; 120 p. 1 leu (III). (II 38558)
După autorul unui articol publicat în Grazer Tagespost: "Memoriile regelui Carol - de un martor ocular" nu sunt scrise de rege, ci de Mite Kremnitz (Rom-A, 2 (1912), nr. 13, ian. 17/30, p. 9).
10511a. ~ Idem. Vol. IV, V. Bucureşti, Edit. tip. ziarului Universul (Tip. ziarului Universul), 1910-[1911]. (22 x 16). 112 p. 50 bani (IV) ; 135 p. 50 bani (V). (II 38558)
10511b. ~ Idem. Vol. VI-XVII. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Universul, [1912]. (22 x 16). 74 p. (VI) ; 95 p. (VII) ; 96 p. (VIII) ; 96 (IX) ; 96 p. (X) ; 96 p. (XI) ; 96 p. (XII) ; 96 p. (XIII) ; 96 p. (XIV) ; 96 p. (XV) ; 95 p. (XVI) ; 95 p. (XVII). 50 bani vol. (II 38558)
10512. ~ Nicopole 1396-1877-1902. Cuvîntare rostită în Academia Română de Carol I Regele României. Şedinţa de la 21 Martie 1904. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1904. (28 x 20). 24 p. II 176060)
10513. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (18,5 x 12). 46 p. (I 5018)
Cu un portr., la p. 3.
10514. ~ Idem. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1904. (23 x 16). 24 p. (Estras din "România Militară", Aprilie 1904) (I 8598)
10515. ~ Idem. Cuvîntare rostită în Academia Română de Carol I, Regele României. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21,5). 24 p. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XXVI. Mem. Secţ. Ist., nr. 7) (II 4173)
Descriere după copertă.
10516. ~ Nikopolis 1396-1877-1902, von Carol I. König von Rumänien. Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender), Leipzig, E. F. Steinacker, New York, G. E. Steckert (Schlesische Buchdruckerei v. S. Schottlaender), 1905. (23,5 x 16). 30 p. (II 1457)
10517. ~ Idem. Irta: I. Károly Románia Királya. Fordittotta a român király. O felsége legfelosöbb engedélyevel Foglár József ezredes a M. Kir 24 Honvéd Gyalogezred Parancsnoka. Budapest, A Magyar Katonai Kozlöny (Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság), 1912. (30,5 x 24). 29 p. (III 494130)
10518. ~ Tagebuch des Königs Karl von Rumänien als Ordonnanz-offizier des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preussen im Feldzug 1864. Mit Einleitung von Paul Lindenberg. Stuttgart, Verlag Adolf Bonz & Comp. (Druck von A. Bonz’Erben), 1915. (17 x 10). 68 p., 1 portr. (I 119822)
10519. ~ Testamentul Regelui Carol I, al României. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi Toriceli Slobozeanu), [1914]. (23 x 15,5). 30[-32] p. cu portr. 30 bani. (II 38848)
10520. ~ Idem. Textul în extenso şi un Codicil. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1914. (17 x 12,5). 16 p. 20 bani (I 49215)
10521. ~ Idem. Bucureşti, Edit. ziarului Universul, 1915. (15,5 x 11). 22 p. (I 42864)
10522. ~ Trei-deci de ani de domnie ai Regelui Carol I. 1866-1896. Cuvîntări şi acte [publicate de Eugen Brote]. Vol. I, 1866-1880. Vol. II, 1881-1896. Bucuresci, Ediţiunea Academiei Române (Inst. de Arte grafice Carol Göbl), 1897. (26,5 x 20). LII, 600 p., 1 f. portr., 1 facsimil (I); 3 f., XVI p., 515 p., 2 f. portr., 1 pl. (II). (II 106863)
Cu o introducere de D. A. Sturdza, Secretarul general al Academiei. Editorul menţionat în introducere, p. XXXI. S-a publicat şi un exemplar de probă (numai anul 1866 şi o parte din 1867) cu titlul, în cerneală: "Analele Domniei Regelui Carol I, 1866-[1867.]".
10523. ~ 30 de ani din domnia militară a regelui Carol I al României. 1866-1896. Note autentice. Acte. Ordine. Cuvântări. Scrisori. Istoria vieţei militare a Regelui. [Vol. I]. Bucuresci (Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu), 1899. (26,5 x 21,5). 1 f., 399 p. (Cercul publicaţiilor militare. A 76-a publicaţiune) (II 117440)
Menţiunea de vol., pe p. 1.
Vezi de asemenea:
BOERESCU, C. Discurs... cu ocasiunea solemnităţii pentru a XXV-a aniversare a Universităţii din Bucureşti; Carol I. Bucureşti, 1889.
• Din Carnetul de Turist al Regelui Carol. [Prelucrare]. Bucureşti, 1915.
Despre:
• Carol I Domnitorul Românilor. Vezi: Urechia, V. A. Carol I... Bucureşti, 1868.
• Charles I-er de Roumanie Vezi: Brun, Jules, Charles I-er de Roumanie... Bucarest, 1891.
10524. • Carl der Erste von Rumänien und die Gründung seiner Dynastie. Bukarest (Druck und Verlag von Iohann Weiss, 1869. (21 x 13). 2 f., 134 p., 1 f. portr. (II 116833)
10525 • Carolu I. Istoria şi origina spiţelor de Brandenburg, Hechingen şi Sigmaringhen din casa de Hohenzollern şi dorinţele Românilor. Bucuresci (Imp. Iohann Weiss), 1866. (15 x 10,5). 29[-32] p. 37 parale. (I 116420)
10526 • Idem. Ed. III adeogată şi corectată. Bucuresci (Imp. Iohann Weiss), 1866. (14,5 x 10). 31 p. 45 parale. (I 350007)
• *Genealogia lui Carol I. Bucureşti (Tip. Lucr. Asociaţi), 1866. 8°. 15 p. (Iarcu, p. 115).

Nu exista imagini
  292) CAROL, principe al României
 • Opera
 • Imagini
CAROL, principe al României
10527. ~ Doi prieteni [= A. Vlaicu şi Subit. Negel] [de] Carol, Principe al României. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1916. (26 x 20). 12 p. (Extras din "Convorbiri Literare") (II 47970)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  293) CAROPOL, GHEORGHE C.
 • Opera
 • Imagini
CAROPOL, GHEORGHE C.
10228. ~ Câteva observaţiuni cu privire la încurajarea industriei morăritului şi la exportul făinei româneşti, de Gheorghe C. Caropol din Moara Automatică V. P. Mourellis. Constanţa (Tip. Aurora, Ilie M. Grigoriu), 1909. (23 x 16). 15 p. (II 19239)

Nu exista imagini
  294) Carp-Rockefeiler, Sturdza-Fialla : pamflet
 • Opera
 • Imagini
Carp-Rockefeiler, Sturdza-Fialla : pamflet
10529 • Carp-Rockefeiler, Sturdza-Fialla. [Bucureşti (Tip. Aurora), 1905]. (23,5 x 16). 31 p. (II 1675)
Pamflet politic împotriva lui Carp şi Sturdza, acuzaţi că au arendat străinilor terenurile noastre petrolifere.

Nu exista imagini
  295) CARP, ANTON (1849-1914)
 • Opera
 • Imagini
CARP, ANTON (1849-1914)
10530. ~ *Discursul D-lui Anton Carp rostit în şedinţa Senatului de la 1 Decembrie 1899, cu ocasia discuţiei adresei. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1900. (18 x 11,5). 56 p. (Astra-S 2912 D)
Lipsă coperta.
10531. ~ Discurs în şedinţa Senatului de la 3 Oct. 1900. Bucureşti, 1900. 40 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin)
10532. ~ Discursul D-lui Anton Carp rostit în şedinţa Senatului de la 20 Iunie 1901, în discuţiunea asupra proiectului de lege pentru aprobarea convenţiunei încheiate la 11 Maiu, între Stat şi Banca Naţională a României. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (18 x 11,5). 60 p. (I 66069)

Nu exista imagini
  296) CARP, CONSTANTIN G. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CARP, CONSTANTIN G. (1884-?)
10533. ~ Teorii pentru săpătorii din cavalerie, [de] Locot. C. Carp. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1911. (16,5 x 10,5). 65 p. (1 25910)

Nu exista imagini
  297) CARP, COSTACHE V. (1838-1880)
 • Opera
 • Imagini
CARP, COSTACHE V. (1838-1880)
10534. ~ Boerul şi rezeşul, de C. V. Carp, fost sub-prefect, 1873. [Iaşi, 1873]. (18,5 x 11,5). 1 f., IV, p. 7-50. (I 66046)
Subtitlul, scris cu cerneală: "Piesî Originalî în Versur[!] în 2 Acte". Datat după: BR, 1(1879), nr. 10, oct., p. 117).
10535. ~ Fabule, de C. V. Carp. Dedicate D-sale D-lui M. Cogălniceanu. Iassy (Tipo-Lit. Buciumului Român), 1880. (22,5 x 15). 71 p. 2 fr. (BCU-Iaşi III 7882)
Lipsă coperta. Ultimele trei fabule: "Imitaţiune din Esop", după La Fontaine.
10536. ~ Fabule, [de] C. V. Carp. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Stab., grafic Miron Costin), [1897]. (14,5 x 10). 74 p. 26 bani. (Biblioteca Şaraga, nr. 17) (I 122072)
Datat după lista de cărţi de pe cop. 4. Ed. a II-a ar fi apărut tot în 1897 (vezi: Adamescu II, p. 167).
10537. ~ Mici încercări de possie, [de] C. V. Carp. Iassy (Tip. lui Adolf Bermann), 1866. (23,5 x 15,5). 61[-63] p. (II 105397)
Vezi de asemenea:
• Colecţiune de fabule romane, Iaşi, 1896.
• Colecţiune de fabule române, Iaşi, 1903.
• Culegere de fabule. Bucureşti, 1909.
• Culegere de fabule. Bucureşti, 1909.
CLONŢA, NICOLAE. Trifon Ţiganul şi Popa. Braşov, 1887 ; ed. II, 1899.
PETRINI, G. Fabule române. Alese, adunate şi publicate de... Iaşi, 1868 ; ed. II-a, 1880.

Nu exista imagini
  298) CARP, D. A.
 • Opera
 • Imagini
CARP, D. A.
10538. ~ Clausa penală în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă susţinută de D. A. Carp. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1904. (22,5 x 15). 32 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 4003)

Nu exista imagini
  299) CARP, FLOR
 • Opera
 • Imagini
CARP, FLOR
Vezi: MORARIU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  300) CARP, G.
 • Opera
 • Imagini
CARP, G.
Traduceri:
CEHOV, A. O căsătorie visată. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
KOROLENKO, W. Două nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
GORKI, MAXIM. În stepă. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
~. Scene din viaţa vagabonzilor. Trad. de ~. Bucureşti 1911.
PUŞKIN, AL. Haremul. Trad. de ~. Bucureşti, 1910.
SALTÎKOV-SCEDRIN, M. Păcatul învăţătoarei. Trad. de ~. Bucureşti, [1915?].
TOLSTOI, LEV N. Cu ce trăiesc oamenii. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
~. Ivan prostul. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini