Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  271) Care sunt proiectele D-lui Haret?...
 • Opera
 • Imagini
Care sunt proiectele D-lui Haret?...
10184.• Care sunt proiectele D-lui Haret?... sau Şcoala nu are nici un rol in chestiile sociale. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1907. (19,5 x 12,5). 28 p. 50 bani. (I 8908)
La finalul textului, semnat: "A.R., profesor. T.-Severin 1908, Noemvrie [A. Resmeriţă?]".

Nu exista imagini
  272) CARIADI, G. R.
 • Opera
 • Imagini
CARIADI, G. R.
10185. ~ [Despre qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur, et de his qui in priorum creditorum locum succedunt în dreptul roman şi despre plat’a prin subrogatiune în dreptul privat român]. Tesa pentru licenţia sustienuta de G.R. Cariadi. Iaşi (Tipo-lit. H. Goldner), 1878. (27,5 x 19). 48 p. (Facultatea Juridica la Iaşi) (II 413745)

Nu exista imagini
  273) CARIADI, ULYSSE
 • Opera
 • Imagini
CARIADI, ULYSSE
10186. ~ *Frunze de tomna. (Versuri şi proza). Botoşani (Goldsleger), 1888. (21 x 15). 113 p. 3 lei (BR, 11-12 (1889-1890), nr. 9/10, Sept. Oct., p. 30)

Nu exista imagini
  274) CARIANOPOL, ALEXANDRU C.
 • Opera
 • Imagini
CARIANOPOL, ALEXANDRU C.
10187. ~ Despre adopţiune. Teză prezentată pentru obţinerea titlului de licenţiat în drept de Alexandru C. Carianopol. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva (Tip. Minerva), 1904. (23 x 15,5). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3634)

Nu exista imagini
  275) CARIANOPOL, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CARIANOPOL, GEORGE
10188. ~ Influenţa atrofiei şi hypertrofiei infantile asupra evoluţiunei câtorva maladii infecţioase. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Martie 1913. De George Carianopol, fost intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). 59 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1282) (II 33372)

Nu exista imagini
  276) CARIANOPOL, I. C.
 • Opera
 • Imagini
CARIANOPOL, I. C.
10189.~ Condiţiunea juridică a Copiilor Naturali în dreptul roman şi român. Teză de licenţă prezentată şi susţinută de I. C. Carianopol. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1904. (23 x 16). 70 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3938)

Nu exista imagini
  277) CARIBOL, ALEXANDRU I. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CARIBOL, ALEXANDRU I. (1868-?)
10190. ~ Acţiunea Pauliana în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Alexandru I. Caribol. Craiova (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1895. (22,5 x 14,5).71 p.(Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412326)

Nu exista imagini
  278) O carieră militară
 • Opera
 • Imagini
O carieră militară
10191. ~ • O carieră militară. [Activitatea Colonelului H. Herkt, nepot al Col. Doctor Czihac, născut în 1831]. [Galaţi] (Tip. I.G. Nebunelii), [1893]. (16 x 10). 20 p. (I 74372)
Autorul, neidentificat.

Nu exista imagini
  279) CARIOFIL, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CARIOFIL, IOAN
10192. ~ Efemeridele lui Ioan Cariofil, edate de Pericle Gh. Zerlenti şi traduse în româneşte de Constantin Erbiceanu,Profesor. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1892. (24 x 16). 26 p. (II 17701)

Nu exista imagini
  280) CARLSSEN, EGBERT
 • Opera
 • Imagini
CARLSSEN, EGBERT
10193. ~ Secretul Contesei de Clancarty, de Egbert Carlssen. [Traducere]. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1903]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul) (I 411329)
Datat după: R. Bibliogr., 1(1903), nr. 4, iulie-aug., p. 93.

Nu exista imagini