Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2641) Cuza-Vodă şi Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască
 • Opera
 • Imagini
Cuza-Vodă şi Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască
• Cuza-Vodă şi Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască, Vezi: UNIUNEA Evreilor Pământeni. Cuza Vodă şi Mihail Kogălniceanu... Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2642) CUZA, ALEXANDRU, fiul (1882?-1889)
 • Opera
 • Imagini
CUZA, ALEXANDRU, fiul (1882?-1889)
16072. ~ Lettre du Prince Couza à Monsieur Kogalniceano. Paris (Imprimeries réunies), 1888. (24,5 x 16). 15 p. (II 103850)

Nu exista imagini
  2643) CUZA, GRIGORIE
 • Opera
 • Imagini
CUZA, GRIGORIE
16073. ~ Interpelările deputatului Grigorie Cuza (Estrase din Monitorulu Oficialu, şi tipărite cu cheltueala unui Românu, iubitoru de adeveru şi de respîndirea ideeloru mîntuitoare în ţeară). Bucureşti (Tip. jurnalului Naţionalul), 1862. (19 x 12). 31 p. (I 364527)
Cu "Precuvîntare" de I.G. Valentineanu. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2644) CUZA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUZA, IOAN
16073bis. ~ Fragmente din câteva scrisori adresate de Dl. Ioan Cuza ginerelui seu Dl. Alecsandru Atanassiade şi fiicei sale Ruxandra Atanassiade. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Associaţi), 1886. (19 x 12). 7 p. (I 411379)
Descriere după copertă. Scrisori publicate pentru a lămuri opinia publică asupra acuzaţiilor apărute într-o broşură anonimă, al cărei autor ar fi Scarlat Pastia şi în care se publică nişte pretinse scrisori ca din partea defunctului Ioan Cuza către fostul său ginere Alecu Manoli Sturzescu, editate probabil de cei interesaţi.

Nu exista imagini
  2645) CUZINER, D. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CUZINER, D. (1868-?)
16074. ~ Pluresiile interlobare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 16 Iunie 1897 de D. Cuziner, bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1897. (24 x 16). 44[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 420) (II 413215)

Nu exista imagini
  2646) CUZINER, DANIEL
 • Opera
 • Imagini
CUZINER, DANIEL
16074bis. ~ Etiologia şi Patogenia Apendicitei. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la ... Iunie 1903 de Daniel Cuziner. Bucuresci (Tip. Universitara), 1903. (23,5 x 16). 53 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 696) (II 423272)

Nu exista imagini
  2647) CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS, episcopul Cartaginei
 • Opera
 • Imagini
CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS, episcopul Cartaginei
16075. ~ De oratione Dominica de Sf. Ciprian. Traducere. Teză pentru licenţă de Ioan Demetrescu, Bechet-Dolj. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice N. Miulescu), 1909. (23 x 15). 69 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 13640)
16076. ~ Despre rugăciunea domnească (De oratione dominica) de Sfântul Cyprian. Traducere din latineşte de Preotul Vasile G. Alexe, Licenţiat în Teologie, Absolvent al Facultăţii de Litere. Târgovişte (Tip. Dâmboviţa Florea Pârvulescu & I.Ch. Pârvulescu), 1909. (18,5 x 12). 35 p. 50 bani. (I 18353)
16077. ~ De patientia Exhortatio ad martyrium şi Epistola ad Calcilium (Traducere din operile Sf. Cyprian). Teză pentru licenţă de Pr. Gh. Niculescu. Bucureşti (Tip. Profesionala Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23 x 15,5). 77 p., 1 f. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 14935)
16078. ~ Despre cei căzuţi şi Despre ciumă [De lapsis şi De mortalitate de Sf. Cyprian. Traducere]. Teză pentru licenţă de Preotul Const. C. Popescu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (23 x 15,5). 83 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 20568)
16078. ~ Despre purtarea fecioarelor şi Despre gelozie şi pismă (De habitu virginum şi De zelo et livore). Opere ale lui Thascius Caecilius Cyprianus. Traducere însoţită de analiză şi o schiţă biografică. Teză pentru licenţă de Al. I. Maroianu. Bucureşti (Tipografia Regală), 1906. (23 x 16). 64[-67] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3168)
Bibliografie, la p. 65.
Vezi şi:
ALEXE, V. G. Cypriani ad Demetrianum. Trad. de... Teza. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  2648) CYRANO
 • Opera
 • Imagini
CYRANO
Vezi: RANETTI, GEORGE

Nu exista imagini
  2649) CYRIL, sfânt, arhiepiscopul Ierusalimului
 • Opera
 • Imagini
CYRIL, sfânt, arhiepiscopul Ierusalimului
Vezi:
POPESCU, ALEX. Catihesele... Teză... Bucureşti, 1907.
POPESCU-ALBOTA, IOAN. Cele cinci cateheze mistagogice. Trad. şi studiu. Teză. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2650) CYRUS, M. S.
 • Opera
 • Imagini
CYRUS, M. S.
Vezi: STAMATE, MIHAIL D.

Nu exista imagini
  2651) CZARNECKI, AL. (1845-1918)
 • Opera
 • Imagini
CZARNECKI, AL. (1845-1918)
16080. ~ Prima turnătorie de litere în România. Bucuresci. Strada Vămei, 4, [de] Al. Czarnecki. Bucuresci (Tipografia şi Librăria Scólelor). 1888. (18,5 x 12). 8 p. (I 411406)

Nu exista imagini
  2652) CZERNIN, OTTOKAR von
 • Opera
 • Imagini
CZERNIN, OTTOKAR von
16081. ~ Destăinurile Contelui Czernin. Cu două documente secrete: Raportul confidenţial către împăratul Austriei. Protocolul asupra tratativelor dela Bucureşti. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1918 [pe copertă: 1919]. (23,5 x 16). 40 p. 1 leu. (După războiul mondial) (II 52129)

Nu exista imagini
  2653) CZIHAK, I. CHRISTIAN.STANISLAV
 • Opera
 • Imagini
CZIHAK, I. CHRISTIAN.STANISLAV
Vezi: CIHAC, JACOB (1800-1888)

Nu exista imagini
  2654) CZIHAK, TEODOR HENRIC
 • Opera
 • Imagini
CZIHAK, TEODOR HENRIC
Vezi: CIHAC, TEODOR HENRIC (1822-1870)

Nu exista imagini
  2655) CZIPLE, SANDOR
 • Opera
 • Imagini
CZIPLE, SANDOR
VEZI: CIPLEA, ALEXANDRU (1885-?)

Nu exista imagini
  2656) CZVETKOVICS, D.
 • Opera
 • Imagini
CZVETKOVICS, D.
16082. ~ Îmbunătăţirea starei Statului şi a fiecărui membru în parte d’o necesitate presanta pentru fie-care. Studiu politico-economic de D. Czevetkovics[!]. Bucuresci (Typ. Dor. P. Cucu), 1880. (20 x 14,5). 28[-32] p. 50 bani. (I 350094)

Nu exista imagini
  2657) CZYNSKI, CZELAW
 • Opera
 • Imagini
CZYNSKI, CZELAW
16083. ~ Ipnotism şi magnetism, [de] Dr. Czelaw Czynski. Traducere de Ar. C. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Nebuneli), [1892]. (14,5 x 10). 63 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, 297) (I 71742)
Datat după: Crăinicianu, p. 345.

Nu exista imagini
  2658) C iniţiale
 • Opera
 • Imagini
C iniţiale
C. B. D. Vezi: DUMAS, AL. Prea tardziu! Trad. de ~. Bucureşti, 1890.
C. B. T. Vezi: CHAMISSO. Minunata poveste a lui Petre-Schlemihl. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
C. C. Vezi: HEMPEL, GEORGE. Un vechiu disc de argilă în dialectul ionic... Trad. de C. C & G. M. Bucureşti, 1916.
C. C. Vezi: • Tratat asupra administraţii militare. De ~. Bucureşti, 1879.
C... C... Vezi: • Primul suspin. Poesii de ~. Bucureşti, 1876.
C. C. B. Vezi: MONTEPIN, XAVIER de. Fatalitatea. Trad. de ~. Bucureşti, 1881 ; 1882.
C. C. G. Vezi: • Culegeri din limba franceză. De doamna ~. Bucureşti, 1887.
C. D. Vezi: • Legea pentru înfiinţarea noului sistemu monetaru... Ed. de C. D. şi I. I. Bucureşti, 1867.
C. D. F. Vezi: CARNEGIE, ANDREW. Calea isbândei în afaceri. Pref. de ~. Craiova, 1906.
C. D. S. Vezi: • Numărul trei-spre-zece. Povestire originală. De ~. Bucureşti, 1887.
C. H. Vezi: • Repausul duminical. Conferinţă de ~. Buucureşti, 1908.
C. H. M. Vezi: • Note asupra Cărţei Facerei. De ~. Bucureşti, 1913.
CH. AL. Vezi: • Cuvinte de îmbărbătare. Câmpulung, 1913.
CH. C. Vezi: HAUFF, W. Cerşetoarea de la Poduf Artelor. Trad. de ~. Bucureşti, 1913 ; Bucureşti, 1918.
C. (I). Vezi: • Povestea unei eroine şi a unui neam de oameni. Bucureşti, 1907.
C. I. Vezi: EŞANU, IORGU
C. I. Vezi: • Carte de Rugăciuni... cl. I prim. De ~. Piatra, 1886 ; ed. II, 1888.
C. I. L. Vezi: SEMOINE-BELLIÈRE, J. Invăţămîntul anitialcoolic în şcoala primară. Prelucrare de ~. Bucureşti, 1906.
C. J. Vezi: TEXIER, EDMOND. Oamenii Resbelului din Orient... Broşura I-V. Trad. de ~. Jassy, 1855..
C. M. Vezi: • Une nomination scandaleuse d’un professeur a l’Université de Bucarest... Trad. de ~. Craiova, 1908.
C. M. C. Vezi: • Economie casnică. Prelucrată de ~. Braşov, 1914.
C. M. H. Vezi: • Momente de odihnă în calea vieţei. De ~. Bucureşti, 1900.
C. M. H. Vezi: • Clipe de odihnă în calea vietei. Ed. II. Solea, 1913.
C. N. Vezi: NICULESCU CÂŢĂ, CONSTANTIN
C. N. Vezi: • Vicar cu ori-ce preţ. De ~. Bucureşti, 1894.
C. N. Vezi: HARTE, FR. BRET. Posesii din Ţara Aurului. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.
C. Nţţi. Vezi: NEGRUZZI, CONSTANTIN
C. P. Vezi: • Cazul generalului Alex. Iarca. De ~. Bucureşti, 1914 ; ed. II, 1915.
C. P., funcţionar. Vezi: PRUTIANU, C.
C. P., profesor. Vezi: • Importanţa studiului comerţului şi a biuroului comercial. De ~. Bucureşti, 1904.
C. R. Vezi: RACOVSKI, C.
C. S. Vezi: • Cestiunea pescăriilor Dobrogei de ~. Bucureşti, 1896.
C. S. B. Vezi: KISIMOV, P.
C. S. N., doctor. Vezi: PERRUSSEL, HENRI. Curs elementaru de igiena. Trad. de ~. Bucureşti, 1878.
C. S. N. Vezi: NEGOESCU, CRISTU S.
C. T. Vezi: • Abrégé de grammaire de la langue roumaine moderne. De ~. Iassi, 1864.
C. Un-Ferriht. Vezi: • Convorbiri între ţeranulu Ioanu şi Gheorghie despre Banii cei noi. Descrise de ~. Sibiiu, 1858.
C. V. Vezi: SIENKIEWICZ, H. Ianko muzicantul... Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini