Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2641) Cuza-Vodă şi Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască
 • Opera
 • Imagini
Cuza-Vodă şi Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască
• Cuza-Vodă şi Mihail Kogălniceanu în chestia evreiască, Vezi: UNIUNEA Evreilor Pământeni. Cuza Vodă şi Mihail Kogălniceanu... Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2642) CUZA, ALEXANDRU, fiul (1882?-1889)
 • Opera
 • Imagini
CUZA, ALEXANDRU, fiul (1882?-1889)
16072. ~ Lettre du Prince Couza à Monsieur Kogalniceano. Paris (Imprimeries réunies), 1888. (24,5 x 16). 15 p. (II 103850)

Nu exista imagini
  2643) CUZA, GRIGORIE
 • Opera
 • Imagini
CUZA, GRIGORIE
16073. ~ Interpelările deputatului Grigorie Cuza (Estrase din Monitorulu Oficialu, şi tipărite cu cheltueala unui Românu, iubitoru de adeveru şi de respîndirea ideeloru mîntuitoare în ţeară). Bucureşti (Tip. jurnalului Naţionalul), 1862. (19 x 12). 31 p. (I 364527)
Cu "Precuvîntare" de I.G. Valentineanu. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2644) CUZA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUZA, IOAN
16073bis. ~ Fragmente din câteva scrisori adresate de Dl. Ioan Cuza ginerelui seu Dl. Alecsandru Atanassiade şi fiicei sale Ruxandra Atanassiade. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Associaţi), 1886. (19 x 12). 7 p. (I 411379)
Descriere după copertă. Scrisori publicate pentru a lămuri opinia publică asupra acuzaţiilor apărute într-o broşură anonimă, al cărei autor ar fi Scarlat Pastia şi în care se publică nişte pretinse scrisori ca din partea defunctului Ioan Cuza către fostul său ginere Alecu Manoli Sturzescu, editate probabil de cei interesaţi.

Nu exista imagini
  2645) CUZINER, D. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CUZINER, D. (1868-?)
16074. ~ Pluresiile interlobare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 16 Iunie 1897 de D. Cuziner, bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1897. (24 x 16). 44[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 420) (II 413215)

Nu exista imagini
  2646) CUZINER, DANIEL
 • Opera
 • Imagini
CUZINER, DANIEL
16074bis. ~ Etiologia şi Patogenia Apendicitei. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la ... Iunie 1903 de Daniel Cuziner. Bucuresci (Tip. Universitara), 1903. (23,5 x 16). 53 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 696) (II 423272)

Nu exista imagini
  2647) CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS, episcopul Cartaginei
 • Opera
 • Imagini
CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS, episcopul Cartaginei
16075. ~ De oratione Dominica de Sf. Ciprian. Traducere. Teză pentru licenţă de Ioan Demetrescu, Bechet-Dolj. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice N. Miulescu), 1909. (23 x 15). 69 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 13640)
16076. ~ Despre rugăciunea domnească (De oratione dominica) de Sfântul Cyprian. Traducere din latineşte de Preotul Vasile G. Alexe, Licenţiat în Teologie, Absolvent al Facultăţii de Litere. Târgovişte (Tip. Dâmboviţa Florea Pârvulescu & I.Ch. Pârvulescu), 1909. (18,5 x 12). 35 p. 50 bani. (I 18353)
16077. ~ De patientia Exhortatio ad martyrium şi Epistola ad Calcilium (Traducere din operile Sf. Cyprian). Teză pentru licenţă de Pr. Gh. Niculescu. Bucureşti (Tip. Profesionala Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23 x 15,5). 77 p., 1 f. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 14935)
16078. ~ Despre cei căzuţi şi Despre ciumă [De lapsis şi De mortalitate de Sf. Cyprian. Traducere]. Teză pentru licenţă de Preotul Const. C. Popescu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1910. (23 x 15,5). 83 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 20568)
16078. ~ Despre purtarea fecioarelor şi Despre gelozie şi pismă (De habitu virginum şi De zelo et livore). Opere ale lui Thascius Caecilius Cyprianus. Traducere însoţită de analiză şi o schiţă biografică. Teză pentru licenţă de Al. I. Maroianu. Bucureşti (Tipografia Regală), 1906. (23 x 16). 64[-67] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3168)
Bibliografie, la p. 65.
Vezi şi:
ALEXE, V. G. Cypriani ad Demetrianum. Trad. de... Teza. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  2648) CYRANO
 • Opera
 • Imagini
CYRANO
Vezi: RANETTI, GEORGE

Nu exista imagini
  2649) CYRIL, sfânt, arhiepiscopul Ierusalimului
 • Opera
 • Imagini
CYRIL, sfânt, arhiepiscopul Ierusalimului
Vezi:
POPESCU, ALEX. Catihesele... Teză... Bucureşti, 1907.
POPESCU-ALBOTA, IOAN. Cele cinci cateheze mistagogice. Trad. şi studiu. Teză. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2650) CYRUS, M. S.
 • Opera
 • Imagini
CYRUS, M. S.
Vezi: STAMATE, MIHAIL D.

Nu exista imagini