Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2631) CUŢARIDA, NICOLAE (1854-1929)
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA, NICOLAE (1854-1929)
15997. ~ Legea pensiilor de N. Cuţarida, inginer, fost sub-şef de serviciu la C.F.R. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, [1900]. (24 x 16). 26 p. (II 413407)
15998. ~ Respuns la memoriul architecţilor, [de Ing. civil N. Cuţarida]. Bucuresci (Tip. ziarului Cronica Thoma Basilescu), 1904. (23,5 x 16). 14 p. (II 52263)
Autorul, la p. 14.

Nu exista imagini
  2632) CUŢARIDA, VASILE (1817-1888)
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA, VASILE (1817-1888)
15999. ~ Tractatu de verbi neregulati ai Limbei franceze. Cules şi lucrat de V. Cuţarida. Bucarest (Typ. lui Eliade), 1842. (20 x 12,5). 2 f., 156 p. (II 373028)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2633) CUŢARIDA-CRĂTUNESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA-CRĂTUNESCU, MARIA
Vezi: CUŢARIDA, MARIA V.

Nu exista imagini
  2634) CUŢESCU-STORCK, CECILIA (1879-1969)
 • Opera
 • Imagini
CUŢESCU-STORCK, CECILIA (1879-1969)
Vezi:
CORNEL, TH. Cântări pentru inimă. Il. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2635) CUŢIANA, CHRISTU G. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CUŢIANA, CHRISTU G. (1856-?)
16000. ~ Efectele obligaţiunilor faţă cu tertiele persóne şi despre adjectus solutionis causa. Thesă pentru licenţă susţinută la [31 Ianuarie] 1884 de Cristu G. Cutiana. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1884. (22,5 x 15). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 384993)
Pe copertă, titlul: "Efectele obligaţiunilor faţă cu tertiele persóne în dreptul roman şi român şi despre adjectus solutionis causa".

Nu exista imagini
  2636) CUŢUI, IOAN C. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CUŢUI, IOAN C. (1881-?)
16001. ~ Antichităţi romane. Mitologia şi cultul. Manual pentru cl. VI secundara, de I. Cuţui, profesor la liceul I. C. Brătianu din Piteşti. Piteşti (Tip. Mihail Lazar fiu), 1910. (20 x 13). 1 f., 107[-111] p., 1 f. erata. 2 lei. (I 20280)
16002. ~ Idem. Reaprobat de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu ordinul No. 465 din 3 Iunie 1915. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1915?]. (19,5 x 13), 113[-116] p. cu il. 2,25 lei. (BCU-Iaşi II 100024)
Traduceri:
BENDER, H. Istoria literaturii romane. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2637) CUVELIER DE TRYE, ANTOINE
 • Opera
 • Imagini
CUVELIER DE TRYE, ANTOINE
În colaborare:
16003. ~ Jertfa lui Avraam. Melodramă în patru acte. De Cuvelie şi Leopold, tradusă de I. N. Şoimescu. Tipărită cu cheltuiala D-lui Luchi Fotino. Bucureşti (Tipărit la C.A. Rosetti şi Vinterhalder), 1851. (17 x 11,5). 76 p. (I 1067)
Cu alfabet de tranziţie.
16004. ~ Macaveii sau Luarea Ierusalimului [Les Machabées, ou La Prise de Jérusalem] Melodramă în patru acte. De Cuvelie şi Leopold. Tradusă în Româneşce de I. N. Ş.[oimescu]. Bucuresci (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1849. (17 x 11). 76 p. (I 73791)
Cu alfabet de tranziţie. Numele traducătorului, completat după traducerea altei melodrame: "Jertfa lui Avraam".

Nu exista imagini
  2638) Cuvinte; Cuvînt(ul) Cuvîntare; Cuvîntări(le)
 • Opera
 • Imagini
Cuvinte; Cuvînt(ul) Cuvîntare; Cuvîntări(le)
• Cuvinte către poporul romanesc... Vezi: LIGA Culturală. Cuvinte... Bucureşti, 1915.
• Cuvinte folositoare şi de suflet mîntuitoare. Vezi: ISAIA Monahul.
• Cuvinte la apostolii Duminicilor. Vezi: THEOTOKIS, NIKIFOROS. Cuvinte... Buzău, 1853.
• Cuvănt din D[u]mnezeiasca Scriptură. Ce folos aduc drepţii. Vezi: MIRON, G. Cuvânt... [M-rea Neamtu], 1859.
• Cuvîntu disu într-o adunare particulară. Vezi: • Patriotismului. Cuvîntu... S.l., [1857].
• Cuvîntare de patronul gimnaziului Gr. Ghica Voevod din Dorohoiu. Vezi: CIOCOIU, C. Cuvîntare... Dorohoiu, 1898.
• Cuvîntare rostită în o şedinţă din politia Bacău... Vezi: • Fraţilor, să ne unim. Cuvintare... Iaşi, 1857.
16005. • Cuvinte bisericeşti. Tipărite cu cheltuiala lui Neagu Dimitrescu. Pentru ajutorul bisericei cu hramul Sf. Trei Ierarhi ce din nou s-a înfiinţat în comuna Potârlagele Districtul Buzău. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1869. (19,5 x 14). 32 p. (I 147422)
Cu alfabet de tranziţie.
16006. • Cuvinte de apărare pentru monahism. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (21 x 13). 40 p. 20 bani. (Biblioteca Monăstirea [pe copertă: Monastirea], nr. 4) (II 27951)
16007. • Cuvinte de îmbărbătare. Publicaţiune ocazională în beneficiul Flotei naţionale de război. Câmpulung (Tip., Libr. şi Leg. de cărţi G.N. Vlădescu), 1913. (20,5 x 13). 16 p. 50 bani. (Cercul cultural Unirea) (II 33913)
Cuprinde proză şi poezii de diverşi autori, cu subiecte patriotice. Proză de: Ant. I. Alimănescu, av. Ion Giurculescu, Ch. Al., Dr. Nichita Dragomirescu; versuri de I. N. Soricu, St. O. Iosif, George Gregorian şi Mihail Eminescu.
16008. • Cuvinte de îmbărbătare pentru Serbarea pomilor şi a paserilor cuprinzând: I. Precuvântare, de Victor Em. Tordăşianu. II. Dare de seamă despre serbarea pomilor şi a paserilor în Tălmăcel. De sub Zăpezile (Dr. Vasile Stan). III. Un prieten sincer al poporului nostru (scrisoarea profesorului universitar Dr. Ioan Urban Jarnik din Praga), de I. Piso, preot în Tălmăcel. Sibiiu, Edit. Reuniunei române de agricultură din Comit. Sibiiului (Tiparul Tipografiei Poporului), 1913. (22,5 x 15,5). 24 p. 20 bani. (Biblioteca Reuniunei Române de agricultură din comitatul Sibiiului. nr. 18) (II 33710)
16009. • Cuvinte de încurajare. Iaşi (Tip. ziarului Neamul Românesc), 1918. (17 x 12). 14 p. (I 73024)
Descriere după copertă. Datele editoriale, pe cop. 4.
16010. • Doue cuvinte folositoare pentru tot creştinul al Sfanţului Antonie cel mare Cum a vrut Diavolul să’l ispitească şi Cuviosul l’a legat [Pe copertă şi: cu puterea lui Isus Hristos şi nu’iau dat drumul până ce nu’iau spus toate meşteşugurile lor ce fac ei Creştinilor] şi al Sfântului Macarie Descoperiri ce i-au arătat Angerul D-lui Sf. Marelui Macarie pentru despărţirea sufletului şi ce folos pricinuesc pomenirile şi Sfintele Liturghii ce se fac pentru cei reposaţi. Tradusă din greceşte în româneşte de monahul Kiril, monahii prodromit şi dată în tipar de smeritul monah Isaia, din chinovia română din Sf. munte Athos 1886. Bucureşti, 1890. (16 x 11,5). 32 p. (I 410939)
pe cop. 4, menţiunea: "Tipărirea acestei cărţi cele este în folosul măreţului spital ce se ridică astăzi la chinovea română din Sf. Munte Athos sau sfânta Augura, preţul unui ecsemplar este lăsat la buna-voinţă a fiecăruia onorabile persoane".
16011. • Idem. Giurgiu (Tipografia Comercială N. Pandelescu), 1907. (18 x 12). 34 p. (II 11435)
16012. • *Cuvinte folositoare. [Bucureşti, 1913]. 80 bani. (Biblioteca religioasă a Sfintei Monastiri româneşti Prodromul din Sf. Munte Athos) (Vieata, cop. 4)
16013. • Cuvintele funebrale ţinute la înmormântarea fericitului advocată archidiecesanu Ludovicu Csató întâmplată în 2 Martiu 1893. Blaşiu (Tipografia Seminariului gr.-cat.), 1893. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 648652)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Cuventu funebru ţinuta de Dr. Alexandru Grama, canonicu metropolitanu, în catedrala metropolitană din Blaşiu; Cuventu funebru rostiţii de Dr. Augustin Bunea, la mormentu; Cuventu funebru rostitu de Ştefan Roşianu, clericu IV-nit la mormentu".
16014. • Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale Comisiunii monumentelor istorice şi ale Administraţiei Cassei Bisericii de d-nii P. Garboviceanu, Sp. C. Haret şi Ion Kalinderu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (21,5 x 16). IV, 35[-37] p. (II 96944)
16015. • Cuvânt adică Istorie pentru cele 12 vineri mari care şi când sunt. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1892. (22,5 x 15,5). 7 p. (BSS II 11622)
Descriere după copertă. La finalul textului, menţiunea: "S’a transcris acésta dupre un vechiu manuscript, prin osârdia cuviosului părinte monah Iezechil Bibliotecarul sântei monastiri Căldăruşani".
16016. • Un cuvânt asupra politicei internaţionale a Românii[!], de Un deputat. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1912. (18,5 x 12). 15 p. (I 30623)
16017. • Un cuvânt asupra reorganizării infanteriei şi Reducerea termenului de serviciu. Bucureşti 1908. (19 x 12). 35 p. (I 9738)
16018. • Cuvîntul Domnului nostru Isus Christos trimis dupa a sa înalţiare pentru peirea lumii. Iassi (Tip. Anton Sc. Savul), 1881. (20 x 14). 10 p. (I 8120)
Lipsă coperta.
16019. • Un cuvânt franc cătră grăniţerii români din fostul regiment romano banatic Nr. 13, şi cătră toţi aceia pe cari îi privesc. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1904. (20,5 x 13). 23 p. (II 134367)
Împotriva sub-locot. Ilie Ciurescu, conducătorul comunităţii de avere. Semnează: "Familia Nr. 110 ca împădurită din com. Armeniş".
16020. • Cuvînt la pompa de îngropare a răposatei cocoani Logofetesii Zoe Kantacuzino. [Bucureşti, 1839]. (18 x 12). 8 p. (I 408796)
Cu alfabet de tranziţie. Nesemnată.
16021. • Cuvînt la Sînta şi Marea Duminică a Pascelor pentru adeverirea învierii Domnului si pogorirea la Iad. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1900. (16 x 10,5). 22 p. (I 410813)
S-a tradus din greceşte de Shimonahul Antonie Focsanian Prodromit, din Sf. Munte Athos (vezi prefaţa).
16022. • Cuventu seriosu naţiunii. Instrucţiune poporale despre Associatiunea generale de creditu fondîariu a proprietariloru mici d’in Ungari’a şi despre Reuniunile agricole de antecipatiuni confederate cu aceea. Budapesta (Cu literele lui Victorii Hornyánszky), 1878. (23 x 15). 32 p. (II 465989)
16023. • Conventare besericiască către poporul romanescu 1848. Clusu (Se au typaritu cu literile Colegiului reformaţilor), 1848. (26 x 21). 14 p. (BCU-ClN 133110).
Nesemnată.
16024. • Cuvîntare rostită la înmormîntarea colegului lor Stelian P. Enciulescu de către studenţii liceului Ploesci. Ploesci (Tip. Modernă), 1894. (17 x 10,5). 17 p. (I 411117)
Broşura cuprinde trei cuvîntări rostite de M. Theodorescu, Sol. Moscovici şi Alexandru D. Demetrescu. Pagina 11 este o nouă foaie de titlu cu următorul cuprins: "Cuvintare ţinută cu ocasia înmormîntărei la mormîntul prea iubitului şi simpaticului meu prieten şi coleg Stelian P. Enciulescu, născut Căpitănescu, născut la 4 Aprilie 1876 şi mort la 4 Iunie 1894. Alexandru D. Demetrescu, Buzeu, cl. VII liceală, 1894, Iunie 7. Ploesci (Tip. Modernă), 1894".
16025. • Cuvântările ce s’au ţinut şi cântecele intonate de eleve în ziua de Duminică 10/23 Martie 1913 (Purim 5673) când corpul didactic al şcoalei primare de fete Fondaţiunea Nissim şi Lea Halfon a sărbătorit pe colegul lor Isaac Davicion Bally pentru împlinirea a 35 de ani de profesorat la sus numita şcoală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (19 x 12). 36 p., 1 portr. (I 39522)
16026. • Cuvântările deputaţilor noştri rostite în Casa Ţării 29, 30 Mai - 1, 2, 5, 6 Iunie. Budapesta (Tip. Poporul Român), [1907]. (17,5 x 12). 108 p. (I 459995)
Discursuri de: Iuliu Maniu, Dr. Al. de Vajda-Voevod, Dr. Teodor Mihali, Dr. Şt. C. Pop, Dr. A. VI a d. Pe copertă nu mai apare "6 Iunie" (nu e cuprinsă nici în text). Ultima dată menţionată: mai 1906 (p. 49).
16027. • Cuvântări funebre rostite la înmormîntarea lui Tasse M. Athanasiu (mare proprietar) care a avut loc la 26 Septemvrie 1912. Cu o prefaţă de P. S. Nifon, Episcopul Dunărei de Jos. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 16 p. (I 32446)
Cu un portret. Cuprinde: "Cuvântarea pr. econom I. Constantinescu-Lucaci şi a lui Mircea Poenaru-Bordea".
16028. • Cuvântări funebre rostite în ziua de 3 Aprilie 1913 la înmormîntarea Părintelui Econom Vasile Popp, fost protoiereu; fost preot şi paroh al Bisericii Sf. Vineri-Herasca, din Bucureşti. Cu o prefaţă de P. S. Nifon, Episcopul Dunărei de Jos. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 32 p. (I 32447)
Cu un portret. Cuprinde: "Cuvântarea Arh. Evghenie Piteşteanu, a pr. econom I. Constantinescu-Lucaci şi a pr. econom Ilie Teodorescu".
16029. • Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar. Anul şcolar 1912-1913. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1913 [pe copertă: 1914]. (21 x 14). 1 f., 297 p. 1,65 lei. (II 35293)
Pe copertă, titlul: "Gimnaziul militar Craiova. Cuvântări ţinute elevilor Gimnaziului militar de către profesorii lor 1912-1913 [S.S. Pr. C. Constantinesc u, Prof. G. I. Buşită, Prof. Teodor Ionescu, Prof. Coriolan Magheţu, Prof. Marin Demmetrescu, Medic Locot. Sever Elian, Medic Căpitan Constantinescu-Slatina, Maestru Alfredo Bacchelli]".
16030. • Cuvîntări ţinute în bisericile parohiale din Braşov, cu ocaziunea cetirei înaltului decret gubernial despre Publicitatea Gimnaziului de Legea greco-răsăriteană din Braşov în 11-lea Martie 1856. Sibiiu (Tipografia diecezană), 1856. (22 x 15). 51 p. (II 408692)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde patru cuvîntări de: G. Munteanu, Vasile Oroianu, Ioan Petric şi Iosif Barac.
16031. • Cuvântările ţinute cu ocazia instalărei P. S. Arhiereu Vartolomei Bacaoanul ca administrator al Cassei Bisericii în ziua de 4 Noembrie 1912. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1913. (23 x 16). 25 p. (II 31214)
Discursuri ţinute de C. Disescu, Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dr. Konon Ar. Donici, Mitropolitul Primat şi de Ahiereul Vartolomei Bacaoanul.

Nu exista imagini
  2639) CUZA, A. C. (1857-1947?)
 • Opera
 • Imagini
CUZA, A. C. (1857-1947?)
16032. ~ Ce-i alcoolismul? De A. C. Cuza, Secretar general al Ligei în contra Alcoolismului. Jassy (Tipografia Naţională), 1897. (22 x 14,5). 51 p. Se vinde în folosul Ligei, 50 bani. (Biblioteca Ligei Române în contra Alcoolismului, nr. 2) (II 116894)
16033. ~ Cei doi Spenceri şi alte descoperiri ale D-lui N. Basilescu, Profesor de economie politică la Facultatea de drept a Universităţei din Bucureşti, Avocat. Studiu critic de A. C. Cuza, Doctor în drept. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (24,5 x 16,5). 120 p. 2 lei. (II 111513)
16034. ~ Comerţ liber sau monopol? (Respuns Domnului M.C. Haretu) de A. C. Cuza, Secretar general al Ligei în contra Alcoolismului. Iassy (Tipografia Naţională), 1897. (20,5 x 13). 72 p. (Biblioteca Ligei române în contra alcoolismului, nr. 4) (II 61996)
16035. ~ Curs de Economia Naţională predat de D-l Profesor A. C. Cuza. [Iaşi, 1908], (21,5 x 17). 1 f., 297 p. (Facultatea Juridică) (II 462571) Litografiat.
16036. ~ Despre poporaţie. Statistica, teoria şi politica ei. Studiu economic de A. C. Cuza, Doctor în drept. Iaşi (Tipografia naţională), 1899. (24 x 16). XVI, 467 p. (II 49921)
16037. ~ Discurs asupra proiectului de lege pentru organisarea înveţămentului profesional rostit în şedinţa Camerei de la 8 Februarie 1893 de A. C. Cuza, Deputat al Colegiului al douilea de Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (16,5 x 10,5). 31 p. 25 bani. (I 76109)
16038. ~ Discurs asupra proiectului de respuns la mesagiul tronului rostit în şedinţa Camerei de la 10 Decembrie 1893 de A. C. Cuza, Deputat al colegiului al duoilea de Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (15,5 x 10). 43 p. (I 105878)
16039. ~ [Economia Politică, teoretică şi statistică. Curs predat în anul 1906 de D-l Profesor A. C. Cuza]. [Iaşi, 1906]. (21 x 17). 352 p. (Universitatea din Iaşi) (BCU-Iaşi III 11172)
Curs litografiat.
16040. ~ Generaţia de la 48 şi era nouă, [de] A. C. Cuza. Iaşi (Tipografia Naţională). 1889. (18 x 12). 106 p. (I 60436)
Descriere după copertă.
16041. ~ Închiderea Universităţii din Iaşi. Interpelare desvoltată în şedinţa Adunării Deputaţilor dela 3 Februarie 1916, de A. C. Cuza, Deputat al Colegiului al II-lea Iaşi. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (16 x 10). 43 p. (I 47815)
16042. ~ Întrebări privitoare la starea poporatiei rurale, cu o introducere, de A. C. Cuza, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x 17). 13 p. (Biblioteca Societăţei Universitare romîne din Iaşi, nr. 3) (II 105315)
16043. ~ Lupta în contra alcoolismului în România, de A. C. Cuza. Jassy (Tip. H. Goldner), 1897. (25,5 x 16,5). 34 p. 50 bani. (Biblioteca Ligei Române în contra alcoolismului, nr. 1) (III 117418)
Cu 2 foi lipite la începutul textului, cuprinzînd un chestionar în legătură cu combaterea alcoolismului.
16044. ~ Memoriu asupra lucrărilor sale prezentate Senaturilor Universitare din Bucureşti şi Iaşi, de A. C. Cuza, Doctor în Drept. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (24,5 x 16,5). XX p. (II 111512)
16045. ~ Meseriaşul romîn [de] A. C. Cuza. Cu o prefaţă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (20 x 13,5). XXXIV, 108 p. (I 76229)
16046. ~ Monopolul alcoolului, [de] A. C. Cuza. Discursuri rostite în şedinţele Adunăreî deputaţilor din 7 Martie şi 22 Noembre 1894. Expunere de motive şi proiect de lege, pentru monopolul vinderei alcoolului. Cu un studiu introductiv. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (23,5 x 16). 1 f., XXVIII, 141[-145] p. 2 lei. (II 78759)
16047. ~ Monopolul Circiumelor la sate şi Monopolul Vînzărei Alcoolului, de A. C. Cuza, Secretar general al Ligei în contra Alcoolismului. Jassy (Tipografia Naţională), 1900. (21,5 x 14,5). 60 p. (Biblioteca Ligei Române în contra alcoolismului, nr. 6) (II 63433)
16048. ~ Naţionalitatea în artă, [de] A. C. Cuza, Principii, fapte, concluzii. Bucureşti, Minerva. Inst. de arte Grafice şi Editură, 1908. (19 x 12). 243 p. 1,50 lei. (I 8943)
16049. ~ Idem. Expunere a Doctrinei Naţionaliste. Principii, fapte, concluzii. Ed. II, cu anexe. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (19,5 x 13). XXIII, 345[-347] p. 2 lei. (I 45290)
16050. ~ Naţionalizarea meseriilor. Reorganizarea Scoalei de Arte şi Meserii din Iaşi. Învăţarea meseriilor în armată. Studiu economic, de A. C. Cuza, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (23,5 x 16). 47 p. 1 leu. (II 117347)
16051. ~ Obiectul economiei politice şi însemnătatea ei, de A. C. Cuza, Profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. Lecţiune de deschidere a cursului de economie politică de la Facultatea de Drept din Iaşi. 12 Februarie 1901. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (24 x 16,5). 47 p. 1 leu. (II 111474)
16052. ~ Plagiatul Poporatiei [...], de A. C. Cuza. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1911. (24,5 x 16). XVI, 137 p. 1 leu. (II 23594)
16053. ~ Poesii, Epigrame şi Cugetări în prosă, [de] A. C. Cuza. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (14 x 8,5). 235 p. 1,50 lei. (I 15383)
16054. ~ Scăderea poporaţiei creştine[...] Cause şi remedii. Trei Prelegeri ţinute la Vălenii-de-Munte, în Iulie 1909. Cu o prefaţă, de A. C. Cuza, Profesor de Economie politică la Universitatea din Iaşi. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (20,5 x 13,5). VI, 91 p. 60 bani. (II 21482)
16055. ~ Sergentul Grigore a Lucăi. O pagină din Istoria Resboiului Independenţei 1877-1878, [de] A. C. Cuza. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (21,5 x 15). 19 p. 25 Bani. (II 117088)
16056. ~ Ţăranii şi clasele dirigente, [de] A. C. Cuza. Discursuri Rostite în şedinţele Adunărei deputaţilor din 23 Noemvrie 1894 şi 16 Martie 1895. Cu un studiu introductiv. Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (24,5 x 16,5). 1 f., LXIX p., 35[-37] p. 1 leu. (II 87103)
16057. ~ Versuri, [de] A. C. Cuza. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (19 x 12,5). 208 p. (I 116581)

Prefeţe, editări de texte:
ANGELESCU, I. N. Cooperaţia şi socialismul în Europa. Pref. de ~. Bucureşti, 1912/1913.
CASASSOVICI, CORNELIU. Chestia zahărului în Romănia. Pref. de ~. Târgovişte, 1914.
~. Trustul zahărului. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
CUSIN, AL. Cooperativa sătească în Romănia. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.
DĂSCĂLESCU, H. Studenţimea ieşană. Pref. de ~. Iaşi, 1912.
EMINESCU, M. Opere complete. Pref. de ~. Iaşi.1914.
ENESCU STALPENI. Proverbe şi maxime indiene. Pref. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.
GHEORGHEASA, P. Cântece vaporane potrivnice beţiei. Pref. de ~. Focşani, 1902.
IONESCU, C. Ceas rău şi alte schiţe. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.
IORGA, N. Problema evreiască la Cameră. Pref. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.
MARINESCU, P. Curs de economie industrială, cl. IV. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.
• Victimele alcoolului. Pref. de ~. Jassy, 1899.
Vezi de asemenea :
• Cursurile de Vară din Vălenii-de-Munte. An. II (1909). Vălenii-de-Munte, 1910.
• Din nevoile poporului Romîn. Prelegeri poporane... Iaşi, 1900.
LIGA pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor... Discursurile prof... Vălenii-de-Munte, 1915.
• Pentru amintirea lui Ion Creangă. Dare de seamă a Comitetului Ieşan... Iaşi, 1918.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2640) CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)
 • Opera
 • Imagini
CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)
16058. ~ La lettre du Prince Couza. Scrissórea lui Vodă-Cuza [către Carol I, Domnitorul Românilor]. Bucureşti, 1867. (18,5 x 12). 32 p. 1/2 sfanţih. (I 60466)
Text în l. franceză şi română. Extras din ziarul "Trompeta Carpaţilor", din 15-27 iunie 1867, no. 524, şi din 18-30 iunie 1867, no. 525.
16059. ~ Mesajul Înălţimei sale Prinţului Domnitorii cătră Adunarea Electivă a Moldovei la deschiderea seriei anuale în 6 Dechemvrie 1859. Iassii (Tip. Institutului Albinei), 1859. (24,5 x 16,5). 18[-20] p. (II 106780)
16060. ~ Message de Son Allesse Serenissime Le Prince Regnant [= Alexandre Jean I] à L’Assemblée Elective de Moldavie. 6/18 Decembre 1859. Jassy (Inst. de l’Abeille), 1859. (31 x 23,5). 11 p. (III 119024)
16061. ~ Mesagii şi proclamaţii [pe copertă şi: răspunsuri şi scrisori oficiale] ale lui Cuza-Vodă. Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc Tip., Edit., Leg. de Cărţi, 1910. (20 x 14,5). 205 p., 1 f. portr. 1,25 lei (II 32554)
La p. 205, menţiunea: "Culegerea acestor mesagii... s’a făcut după cererea tipografiei editoare... de d. I. Deleanu, student în teologie".
16062. ~ Отговорь владѢтеля Ромѫновь Александра Іона А. камъ везиря на портѫтѫ. (Ппиводъ отъ ромѫнскы). Букурештъ. (Въ книгопечатицѫ тѫ Стефана Разидеска). 1865. (21 x 13). 16 p. (II 186997)
Şi cu o scrisoare a lui Fuad (p. 3-4). În limba bulgară.
16063. ~ Proclamaţiunea Măriei Sale Domnitorului Alecsandru Ioan I. Cătră locuitorii Săteni în anul 1864. Traducere din scriere chirilice de Anastase I. Theodoru. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1900. (17 x 10,5). 8 p. 10 bani. (I 408820)
16064. ~ Respunsulu Domnitorului Românilor către visirulu Porţei. Bucureşti (Typ. Ştefan Rassidescu), 1865. (18,5 x 12,5). 15 p. (I 111183)
La p. 3, prefaţa semnată: "Major D. Pappazoglu". Cuprinde scrisorile adresate de Marele Vizir Fuad lui Alexandru Ion Cuza şi de Cuza lui Fuad.
16065. ~ Scrissorea M. Sele Alessandru Ionnu I către Patriarculu Constantinopolei în causa independenţei bisericei române. Bucureşti (Typ. Cesar Bolliac), 1865. (14 x 9,5). 63 p. Preţulu unui essemplaru, 1/2 Sfanţihu. (I 294294)
16066. ~ Idem. Bucureşti [Imprimeria Statului], 1865. (12,5 x 10), 61 p. (I 391231)
Pe copertă: Scrisórea M. Sale Alexandru Ión către Sofronie Patriarculu Constantinopolei.
Vezi de asemenea:
FUAD. Epistola Marelui Vizir... şi Respunsul Domnitorului [Al. I. Cuza]. Bucureşti, 1865. (2 ed.)
Despre:
16067. • Cuza-Vodă. Alegerea, faptele şi răsturnarea lui. Ed. I. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17 x 11). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 8) (I 176872)
Pe copertă, titlul: "Domnia şi detronarea lui Cuza Vodă".
16068. • Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17,5 x 11). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 8) (I 28099)
Pe copertă, titlul: "Domnia şi detronarea lui Cuza-Vodă".
16069. • Cuza-Vodă şi călugării, de.*** ,. Craiova (Typ. Philip Lasăr), 1884. (16 x 10,5). 24 p. cu il. (portr.). 50 bani. (I 156190)
Lipsă coperta.
16070. • Idem. Craiova (Tip. Philip Lasar), 1887. (14 x 9,5). 24 p. 50 bani. (I 410757)
16071. • Idem. Craiova (Tip. Română Filip Lazăr & Comp.), 1895. (16 x 12). 24 p. 50 bani. (I 410969)

Nu exista imagini