Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2611) Cursa de oameni din casa veche
 • Opera
 • Imagini
Cursa de oameni din casa veche
15974. • Cursa de oameni din cassa veche. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale detectivului Sherlock Holmes, nr. 10) (II 58456)
Descriere după copertă. De la p. 50: "Sfaturi lunare pentru casă şi bucătărie".

Nu exista imagini
  2612) CURTEA DE CONTURI
 • Opera
 • Imagini
CURTEA DE CONTURI
15975. ~ Indicator general coprindend jurisprudenţa Curţei de Casaţie şi Justiţie în materie de finance. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1889. (23x 16). 132 p. (Curtea de Compturi) (II 268408)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2613) CURTEANU, A.
 • Opera
 • Imagini
CURTEANU, A.
(A. R. C.)
Traduceri :
DELPIT, ALBERT. Amêndoue. Trad. de ~. Vol. I-II. Galaţi, 1895.
THEURIET, A. Farmec periculos. Trad. de ~. Vol. I-II. Galaţi, 1895.
~. Regina Pădurilor. Trad. de ~. Galaţi, 1895.

Nu exista imagini
  2614) CURTEANU, D.
 • Opera
 • Imagini
CURTEANU, D.
15976. ~ Despre institutiunile şi economia ipică a Franţei. Raport prezentat Domnului Ministru de Interne, de D. Curteanu, Inspector veterinariu al Rayonului III. Membru al Societăţei de medicină veterinară. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1889. (22 x 14,5) 75 p., 1 tab. (II 342279)
15977. ~ O curtezană pe Tron, Ecaterina a II-a Rusiei. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17,5 x 10.5). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 11) (I 28383)
Pe copertă, titlul: "Ecaterina cea Mare. O curtezană pe tron".

Nu exista imagini
  2615) CURTI, ATH. CHR.
 • Opera
 • Imagini
CURTI, ATH. CHR.
15978. ~ Spada resbunarei. Ησπαθητης εκ διχεσεως. Naraţiune istorica-romantioasa din Revoluţiunea ellenică de la 1821, de Ath. Chr. Curţi. Traducere din limba greacă, cu o introducere şi o illustraţiune. Bucureşti (Typ. Alessandra A. Grecescu), 1878. (19 x 12,5). XXVI, 137 p.,.1 f. erata. (I 364524)

Nu exista imagini
  2616) CURTI, MIHAI A.
 • Opera
 • Imagini
CURTI, MIHAI A.
15979. ~ Incapacităţi juridice (incapacitatea femeiei măritate) în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de Mihai A. Curti. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1890. (23,5 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412700)

Nu exista imagini
  2617) CURTI, S.
 • Opera
 • Imagini
CURTI, S.
În colaborare:
15980. ~ Observations sur les travaux des ponts provisoires, de pose de la voie et ballastage entre Galatz et le Kil.. 53500 de la ligne Galatz-Berlad (Contrat du 17/29 Juillet 1895). (Di Ing. Curţi e Mattioli & C. Bucarest (Imprimerie de l’Indépendance Roumaine), 1898. (26 x 20). 16 p. (II 63643)
La începutul textului, menţiunea: "À M-r l’Inspecteur général I. Radu, Chef du Service des Études et des Constructions".

Nu exista imagini
  2618) CURTIUS, GEORG
 • Opera
 • Imagini
CURTIUS, GEORG
Vezi:
BUDIU, P. Gramatica limbei eline. După ~. Braşov, 1898.
BURLA, V. M. Gramatica limbei greceşti clasice După ~. Partea I. Iaşi, 1873.
IOSIFU, Ş. Gramatica limbei elenice. După ~. Partea I-II. Braşovu, 1882 ; şi Carte de exerciţii grecesci acomodată gramaticii. Ed. I. Braşovu, 1883.
PITIŞ, G. I. Gramatica grécă. După ~. Partea I-III. Bucureşti, 1895-1896.

Nu exista imagini
  2619) CURTOVICI, IOAN I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CURTOVICI, IOAN I. (1881-?)
15981. ~ Acţiunea Pauliană în dreptul roman şi romîn[!]. Tesă pentru licenţă de Ión I. Curtovici. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1905. (23 x 15.5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3327)
15982. ~ *La stipulalion pour autrui au profit des personnes indéterminées et des personnes futures. (Thése). Paris, A. Michalon, 1910. 8°. 200 p. (Rally I, p. 85)

Nu exista imagini
  2620) CUSEN, VASILIE TH. (1839-1895)
 • Opera
 • Imagini
CUSEN, VASILIE TH. (1839-1895)
15983. ~ Discurs funebru ţinut cu ocasiunea serviciului divin pentru înmormântarea repausatului Ioan Cartu (vechia profesore) de Vasilie Th. Cusen în biserica Sf. Dimitrie din strada Carol I din Bucureşti la 13/25 Martie 1875. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1875. (20 x 13,5). 8 p. 50 bani. (I 105706)

Nu exista imagini