Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2601) CURELEANU, IACOB
 • Opera
 • Imagini
CURELEANU, IACOB
15936. ~ Grigorie Miculescu Mitropolitul Ungro-Vlahiei (1823-1834). Teză pentru licenţă de Iacob Cureleanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (23,5 x 15,5). 2 f., II p., p. 7-76[-79] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 124669)

Nu exista imagini
  2602) CURELESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CURELESCU, IOAN
15937. ~ Furtuna marelui rěu ... De Ioan Curelescu. Focşani (Typ. D. Samolada), 1870. (19,5 x 12,5). 59 p. 1 Sfanţu rusescu. (I 65955)
15938. ~ Jidovulu şi crestinulu. Sabota & Sf. Duminica, de Ioan Curelescu. Focşani (Typ. Dimitrie Samolada), 1867. (20 x 12,5). 17 p. (I 408980)
Cu alfabet de tranziţie. La finalul textului, menţiunea: "Va urma".

Nu exista imagini
  2603) CURELESCU, ION I. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CURELESCU, ION I. (1868-?)
15939. ~ Alcool şi alcoolism, de I. Curelescu, farmacist în Ploeşti. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţii Tiparul), 1901. (23 x 15,5). 20 p. (Extras din "Revista Farmaciei") (II 413006)
15940. ~ Câte-va cuvinte folositoare despre alcool şi alcoolism. Conferinţă publică ţinută de Ion I. Curelescu, Farmacist, Membru activ al Societăţei Geografice Române. Ploeşti (Tip. Lumina), [190?]. (20 x 13). 26 p. (1 569430)

Nu exista imagini
  2604) Curente contra trebuinţelor militare
 • Opera
 • Imagini
Curente contra trebuinţelor militare
15941. • Curente contra trebuinţelor militare. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din "Revista Infanteriei", No. 165 din Sept. 1910) (II 20551)

Nu exista imagini
  2605) CURHANSCHI, SIMION I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CURHANSCHI, SIMION I. (1881-?)
15942. ~ Contribuţiuni la studiul conservărei laptelui prin formol. Teză pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Simion I. Curhanschi, Prezentată şi Susţinută în ziua de ... Decemvrie 1904. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1904. (22 x 15). 27[-31] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 167) (II 2801)
În colaborare:
DUMITRESCU GH. şi ~ Contribuţiuni asupra apei oxigenate adăugată laptelui. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2606) CURIE, MARIE (1867-1934)
 • Opera
 • Imagini
CURIE, MARIE (1867-1934)
Vezi:
VASILIAD, G. Radiul. După ~ Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2607) Curierul din Lyon
 • Opera
 • Imagini
Curierul din Lyon
15943. • Curierul din Lyon. Mare roman istoric. [Bucureşti], Edit. Societăţei Anonime pe acţiuni Adeverul, [1907]. (29 x 21). 1148 p. (Fasc. 1-140). 5 bani fasc. (III 163466)

Nu exista imagini
  2608) CURIŢĂ, I. V. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
CURIŢĂ, I. V. (1862-?)
15944. ~ Cercetări istorico-filologice, de I. V. Curiţă. Turnu-Severin, Edit. proprie a autorului (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Niculescu), 1915. (23,5 x 16). 1 f., 104 p., 1 f. erata. (II 42236)
15945. ~ Originea limbei române. Conferinţă de I. V. Curiţa. Târgu-Jiu (Tipografia Română, M. Petrescu & Comp.), 1904. (20 x 13,5). 29 p. 50 bani. (I 2630)
La finalul textului, semnat: "Căpitan Curiţa".

Nu exista imagini
  2609) Curriculum vitae
 • Opera
 • Imagini
Curriculum vitae
15946. • Curiculum[!] vitae sau Schiţa biografica a doua silhuete porocliţii cumnaţi Ţuţuianu şi Scatoforeanu. Luna August, anul 1876. Meghyaş-Fálva (Tip. lui Schandor Semiklosch), [1876]. (18 x 11). 25 p. (I 411226)
La finalul textului, semnat cu iniţialele "C. N.".

Nu exista imagini
  2610) Curs(ul)-Cursuri(le)
 • Opera
 • Imagini
Curs(ul)-Cursuri(le)
• Curs de Arta Militară. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de Arta militară. An. I-II. Bucureşti, 1885-1886 ; an. II, 1886/7-1888.
• Cursu de dreptu civile. Vezi: ILIA, FILEMON. Cursu de dreptu civile. Vol. I-II, 1874-1877.
• Curs de Hypologie. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de Hypologie. An. I-II. Bucuresci, 1891-1892.
• Curs de istoria militară. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de istoria militară. An. I-II. Bucuresci, 1896-1902.
• Curs de matematici. Vezi: BEIU-PALADI, GH. Curs de matematici, cl. VII-a reală. Piatra N., 1905.
• Curs de Phisiologie nervoasă. Vezi: PAULESCU, C. Curs de Phisiologie nervoasă. Bucureşti, 1907.
• Curs de Phisiologie umană. Vezi: PAULESCU, C. Curs de Phisiologie umană. Bucureşti, 1907.
• Curs de procedură civilă. Vezi: ŞENDREA, A. C.. Curs de procedură civilă. Bucureşti, [187?]
• Curs de tehnologie şi procedeuri generale de construcţiuni. Vezi: ŞCOALA de Poduri şi Şosele. Cursul de tehnologie...*Partea I [Text] - [II] Atlas. Bucureşti, 1915.
• Curs de Topografie. Vezi: ŞSCOALA Superioară de Răsboiu. Curs de topografie. Bucureşti, 1915.
• Curs de transportul pe C.F.R. Vezi: CĂILE Ferate Române. Curs de transportul pe C.F.R.... Bucureşti, 1912 ; ed. II, 1915.
• Curs pentru şcoala regimentară. Vezi: REGIMENTUL 2. Artilerie. Curs pentru şcoala regimentară. Bucuresci, 1897.
• Curtea cu juraţi a humei... Vezi: • Lumea... şi viata. Bucureşti, 1916.
15947. • [Curs de administraţie]. [Partea I-a. Administraţia publică. Partea II-a. Administraţia armatei]. [Bucureşti, 190?]. (26,5 x 21). 414, 16 p. (sumar) (II 138812)
Litografiat. Descriere după titlul de la p. 1 şi 25. Exemplarul din BAR, semnat de locot. Radu R. Rosetti (locot. 1903-1908), în calitate de posesor al cursului.
15948. • Curs de agricultură. [I]. Agricultura. Partea II-a, Fitotechnia. S.l., [1891]. (30,5 x 25,5). 116 p. cu il. (I) ; 140 p. cu il. (II). (III 50554)
Litografiat. Partea a II-a, incompletă. Descriere după titlul de la începutul textului.
15949. • Curs de anatomie, predat în şcoala de Agenţi Sanitari. Alexandria, Edit. Librăriei Speranţa, Nicolae P. Ionescu, 1915. (21 x 15,5). 24 p. 75 bani. (II 44195)
15950. • [Curs de archeologie biblică]. S.l., [188?]. (34 x 21). 84 p. (III 505291)
Curs litografiat. În: Serbarea şcolară de la Iaşi ... 1885, citată: Arheologie biblică, esplicarea moravurilor private şi publice a porului evreu (v. p. 282).
15951. • [Curs de croitorie]. Iaşi (Lito-Zincografia Naţională), [1905]. (21 x 17). 104 p. cu il., 4 f. fascsimile. (BCU-Iaşi II B 2637)
Curs litografiat. Datat după anul depozitului legal în BCU Cluj.
15952. • Cursul dreptului civil român sau Esplicarea paragrafelor de legi civile dupe ordina Pravilei lui Caragea (Fasc.) V. S.l., [184?]. (21 x 14). p. 321-400. (II 486560)
Cu alfabet de tranziţie. Datat după ultimul paragraf de la p. 384.
15953. • [Curs de Drept Civil]. S.l., [186?]. (28 x 22). 506 p. (II 50308)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat. Pare incomplet.
15954. • Cursulu de dreptu civile. Anul I. Broşura I contienendu: Introducţiunea, Titlu preliminariu, Titlu I. Despre persane, Titlu. II. Despre actele starei civile şi Titlu III. Despre domiciliu. Bucuresci (Typographia Statului), 1871-1872. (23 x 15). 1 f., 36, 180 p. 5 lei. noi. (BCU-ClN 193483)
Cuprinde o "Introducţiune în materia dreptului civile, reprodusa dupe D. G. Costa-Foru Professore la Facultatea de Dreptu din Bucuresci. Stenografiat de F. Ilia şi S. Moronescu(?)".
15955. • Idem. Anul I-iu. Brosiura II-a. Contienendu: Titlu V. Despre căsătoria. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). 1 f., p. 181-449.
Lipsă coperta.
15956. • Idem. Anulu I. Brosiura III. Contienendu: Titlu VI. Despre Divortiu; Titlu VII. Despre Paternitate şi despre filiaţiune: Titlu VIII. Despre adopţiune; Titlu IX. Despre poterea. parintesca. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). lf., p. 451-656 ,1 f. erata. 4 lei noi.
Lipsă coperta.
15957. • Idem. Anulu I. Brosiur’a IV. Contienendu: Titlulu X. Despre minoritate, despre tutela, şi despre emancipaţiune; Titlulu XI. Despre Majoritate, despre Interdicţiune, şi despre Consiliul judiciaru; Cartea II. Despre Bunuri; Titlul I. Despre Distincţiunea Bunuriloru; Titlulu II. Despre Proprietate. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (23 x 15). 1 f., p. 657-1173. 4 lei noi.
Lipsă coperta.
15958. • Curs de Geografie. Atmosfera. [Iaşi?, 1902]. (19,5 x 16,5). 1 f., 420 p. (BCU-Iaşi II 24341)
Curs litografiat. La finalul textului: "28 Mai 1902".
15959. • Curs de Legislaţie şi Administraţie Militară. [P. I. Legislaţia. P. II. Administraţie]. [Bucureşti, 1913]. (20,5 x 16,5). 315 f., 1 tab. (I) ; 251 f. (II). (II 535034)
Litografiat. Anul, dedus din text: p. 224, 229 din partea I şi p. 35 şi 143 din partea a II-a.
15960. • Curs de limbă ebraică pentru usul scólelor israelite române. Publicat de Societatea Cultura din Iaşi. Partea II. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (21 x 13,5). 65 p. 60 bani. (II 412038)
15961. • Curs de Limba Francesa. Clasa I-a. întocmită de pe ultima metodă pentru învêţămentul intuitiv al limbei franceze. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (19,5 x 13,5). VI-168 p. 2,75 lei. (Metoda Ipsor) (I 2367)
15962. • Idem. Clasa II-a. întocmită [ ]. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20 x 13,5). 170 p. 2,75 lei. (Metoda Ipsor) (I 483986)
Vezi şi: Cours de Langue française. III-me et IV-me classe. Bucarest, 1901. (Méthode Ipsor).
15963. • [Cursu de Topografie şi Recunósteri militare]. S.l., [1876]. (26,5 x 21). X, 880 p. cu il. 25 lei. (II 534282)
Litografiat. La p. 880 menţiunea: "Transcris de Ion Paraschivescu".
15964. • Curs elementar de fortificaţie pasageră pentru Ofiţerii şi sub-Ofiţerii ce n’au trecut cursurile unei scoale Militare. Tradusă de Sub-Locotenent Gr. Dimitrescu, din al 6-lea de linie. [Bucureşti] (Impr. lui A. Ulrich), 1863. (16,5 x 12,5). 1 f., 110 p., 12 pl. (I 410970)
Pentru loc., vezi: Veress III, p. 362.
15965. • Curs elementar de Geografie însoţit de o privire generală a judeţului Dol-Jiu. Pentru clasa II primară. în conformitate cu noul program analitic. Cartea elevului. [Pe copertă: Ed provizorie]. [Craiova, 1895]. (21 x 13). 1 f., 11, 24 p. 25 bani. (II 412041)
15966. • Curs elementar de geometrie şi cetirea hărţilor pentru usul scoalelor regimentare. Ed. II. Bucureşti (Tip. Jean S. Kalber), 1911. (23,5 x 16). 35 p. 1 leu. (II 23471)
15967. • Idem. Ed. III. Bucureşti (Avântul Inst. de Arte Grafice), 1914. (23,5 x 17). 18 p. (II 36461)
15968. • Curs practic de locomotive pentru preparaţia elevilor de a deveni mecanici conducători. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1909. (23,5 x 15,5). 84 p. (II 14129)
15969. • Cursul mediu primar, complect. Ştiinţele fisico-naturale. Noţiuni elementare de botanică şi fisică aplicate la cultura pămîntului, a grădinei şi la viaţa animalelor. Redactate după programul analitic. 70 gravuri. Ed. I. Craiova, Editor-tip. David J. Benvenisti, 1894. (21,5 x 14). 84 p. cu il. (II 393223)
Pe copertă, titlul: "Cursul mediu-primar-complect pentru ambele-sexe de ştiinţele fisico-naturale Botanica Agricultura Fisica". Autorul n-a fost identificat nici în broşura scrisă de Nicolescu-Naquet, "Boul Craiovei autor de cărţi didactice", Craiova, 1894, care este o critică adusă lui David Benvenisti ca editor de cărţi didactice.
15970. • Cursul superior primar, complect [Pe copertă şi: pentru ambele sexe de] Ştiinţele fisico-naturale, noţiuni elementare de Zoologie-Botanică. Mineralogia. Agricultură. Industrie şi Comerţ. Redactate după programul analitic. 70 gravuri. Ed. I. Craiova, Editor-tip. David J. Benvenisti, 1894. (21,5 x 14,5). 138 p. cu il. [1 leu; legat, 1,30 lei]. (II 393343)
Autorul n-a fost identificat nici în broşura scrisă de Nicolescu-Naquet "Boul Craiovei autor de cărţi didactice", Craiova, 1894, care este o critică adusă lui David Benvenisti ca editor de cărţi didactice.
15971. • Cursuri pentru domnişoare şi Conferinţe academice înfiinţate de Societatea Femeilor Române. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte Grafice şi Editură, 1904. (23,5 x 16), 16 p. (II 491290)
Lipsă coperta.
15972. • Cursurile de Vară din Vălenii-de-Munte. Anul al II-lea (1909). Lecţii ţinute de A. C. Cuza, N. Dobrescu şi N. Iorga. Vălenii-de-Munte, Edit. Tip. Neamul Românesc, 1910. (21 x 14). 1 f., 160[-162] p. 1 leu. (II 19818)
15973. • Idem. 1911. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1911. (16 x 10,5). 16 p., 2 f. (I 23334)
Cuprinde şi: "Cîteva rânduri despre Vălenii-de-Munte" (Din Descrierile de călătorie ale D-lui N. Iorga), p. 3-11.

Nu exista imagini
  2611) Cursa de oameni din casa veche
 • Opera
 • Imagini
Cursa de oameni din casa veche
15974. • Cursa de oameni din cassa veche. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale detectivului Sherlock Holmes, nr. 10) (II 58456)
Descriere după copertă. De la p. 50: "Sfaturi lunare pentru casă şi bucătărie".

Nu exista imagini
  2612) CURTEA DE CONTURI
 • Opera
 • Imagini
CURTEA DE CONTURI
15975. ~ Indicator general coprindend jurisprudenţa Curţei de Casaţie şi Justiţie în materie de finance. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1889. (23x 16). 132 p. (Curtea de Compturi) (II 268408)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2613) CURTEANU, A.
 • Opera
 • Imagini
CURTEANU, A.
(A. R. C.)
Traduceri :
DELPIT, ALBERT. Amêndoue. Trad. de ~. Vol. I-II. Galaţi, 1895.
THEURIET, A. Farmec periculos. Trad. de ~. Vol. I-II. Galaţi, 1895.
~. Regina Pădurilor. Trad. de ~. Galaţi, 1895.

Nu exista imagini
  2614) CURTEANU, D.
 • Opera
 • Imagini
CURTEANU, D.
15976. ~ Despre institutiunile şi economia ipică a Franţei. Raport prezentat Domnului Ministru de Interne, de D. Curteanu, Inspector veterinariu al Rayonului III. Membru al Societăţei de medicină veterinară. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1889. (22 x 14,5) 75 p., 1 tab. (II 342279)
15977. ~ O curtezană pe Tron, Ecaterina a II-a Rusiei. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17,5 x 10.5). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 11) (I 28383)
Pe copertă, titlul: "Ecaterina cea Mare. O curtezană pe tron".

Nu exista imagini
  2615) CURTI, ATH. CHR.
 • Opera
 • Imagini
CURTI, ATH. CHR.
15978. ~ Spada resbunarei. Ησπαθητης εκ διχεσεως. Naraţiune istorica-romantioasa din Revoluţiunea ellenică de la 1821, de Ath. Chr. Curţi. Traducere din limba greacă, cu o introducere şi o illustraţiune. Bucureşti (Typ. Alessandra A. Grecescu), 1878. (19 x 12,5). XXVI, 137 p.,.1 f. erata. (I 364524)

Nu exista imagini
  2616) CURTI, MIHAI A.
 • Opera
 • Imagini
CURTI, MIHAI A.
15979. ~ Incapacităţi juridice (incapacitatea femeiei măritate) în dreptul roman şi român. Thesă pentru licenţă de Mihai A. Curti. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1890. (23,5 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412700)

Nu exista imagini
  2617) CURTI, S.
 • Opera
 • Imagini
CURTI, S.
În colaborare:
15980. ~ Observations sur les travaux des ponts provisoires, de pose de la voie et ballastage entre Galatz et le Kil.. 53500 de la ligne Galatz-Berlad (Contrat du 17/29 Juillet 1895). (Di Ing. Curţi e Mattioli & C. Bucarest (Imprimerie de l’Indépendance Roumaine), 1898. (26 x 20). 16 p. (II 63643)
La începutul textului, menţiunea: "À M-r l’Inspecteur général I. Radu, Chef du Service des Études et des Constructions".

Nu exista imagini
  2618) CURTIUS, GEORG
 • Opera
 • Imagini
CURTIUS, GEORG
Vezi:
BUDIU, P. Gramatica limbei eline. După ~. Braşov, 1898.
BURLA, V. M. Gramatica limbei greceşti clasice După ~. Partea I. Iaşi, 1873.
IOSIFU, Ş. Gramatica limbei elenice. După ~. Partea I-II. Braşovu, 1882 ; şi Carte de exerciţii grecesci acomodată gramaticii. Ed. I. Braşovu, 1883.
PITIŞ, G. I. Gramatica grécă. După ~. Partea I-III. Bucureşti, 1895-1896.

Nu exista imagini
  2619) CURTOVICI, IOAN I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CURTOVICI, IOAN I. (1881-?)
15981. ~ Acţiunea Pauliană în dreptul roman şi romîn[!]. Tesă pentru licenţă de Ión I. Curtovici. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1905. (23 x 15.5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3327)
15982. ~ *La stipulalion pour autrui au profit des personnes indéterminées et des personnes futures. (Thése). Paris, A. Michalon, 1910. 8°. 200 p. (Rally I, p. 85)

Nu exista imagini
  2620) CUSEN, VASILIE TH. (1839-1895)
 • Opera
 • Imagini
CUSEN, VASILIE TH. (1839-1895)
15983. ~ Discurs funebru ţinut cu ocasiunea serviciului divin pentru înmormântarea repausatului Ioan Cartu (vechia profesore) de Vasilie Th. Cusen în biserica Sf. Dimitrie din strada Carol I din Bucureşti la 13/25 Martie 1875. Bucureşti (Tip. Thiel & Weiss), 1875. (20 x 13,5). 8 p. 50 bani. (I 105706)

Nu exista imagini
  2621) CUSENIER
 • Opera
 • Imagini
CUSENIER
Vezi: SERRURIE, GR. P.

Nu exista imagini
  2622) CUSIN, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CUSIN, ALEXANDRU
15984. ~ Cooperativa sătească în România, [de] Alexandru Cusin, licenţiat în drept. Cu un articol introductiv: Rostul Cooperaţiei în România de A. C. Cuza, Profesor Universitar. Bucureşti (Tipografia Românească), 1912. (19,5 x 13,5). 82[-84] p. 1 leu. (I 29704)
15985. ~ Împrejurări politice şi diplomatice în legătură cu războiul european, [de] Alexandru Cusin, Advocat, Doctorand în finanţe şi ştiinţe economice la Leipzig. Prefaţa de N. Iorga, Profesor universitar. Bucureşti (Tip. Lupta), 1915. (24 x 16). 56 p. 1 leu. (II 42238)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Aceste articole au fost publicate, treptat, în cursul anului trecut şi’n 1915, parte în ziarul comercial Argus".

Nu exista imagini
  2623) CUSIN, EUGEN D.
 • Opera
 • Imagini
CUSIN, EUGEN D.
15986. ~ România din punct de vedere agricol. Teză pentru obţinerea diplomei de licenţă în ştiinţele economico-financiare susţinută la Şcoala Superioară de ştiinţe de Stat din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Dor. P. Cucu şi Leg. de Cărţi Dr. Athanasiu Vergu), 1913. (23,5 x 16). 40 p. (II 44548)

Nu exista imagini
  2624) CUSTUREA, NICOLAE GEORGESCU
 • Opera
 • Imagini
CUSTUREA, NICOLAE GEORGESCU
15987. ~ Întâmpinare la Enciclica Pastorală, dată de Prea Sfinţii noştrii Prelaţi, Capi ai Sf. noastre Biserici, cu ocasia Judecărei şi Caterisérea Înalt Prea Sf. Seale Mitropolitului Primat Ghenadie Petrescu de N. G. Custurea, Licenţiat în Drept. Caracal (Tip. Iorgu Petrescu), 1896. (20,5 x 13,5). 24 p. (II 118354)
15988. ~ Proprietatea sau dreptul de proprietate şi desmembramintele sale. Tesa pentru licenţa Susţinută la... Iuniu 1885 de Nicolae G. Custurea. Bucureşti (Tip. Curţei Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1885. (21 x 14,5). 61, II p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 384950)

Nu exista imagini
  2625) CUTAVA, STELIAN
 • Opera
 • Imagini
CUTAVA, STELIAN
15989. ~ Observaţiuni critice asupra armoniei dintre capital şi muncă [de] Stelian Cutava. Galaţi (Tipo-Lith. Schenk-Burbea), 1909. (17,5 x 11,5). 35 p. 1 leu. (I 15564)

Nu exista imagini
  2626) CUTCUDACHE, D.
 • Opera
 • Imagini
CUTCUDACHE, D.
În colaborare:
BIBIRI, I. şi ~ Colecţiunea legilor, regulamentelor programelor... Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  2627) CUTCUDACHE, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
CUTCUDACHE, NICOLAE I.
15990. ~ La puissance paternelle et Vétat. Thèse présentée à la Faculté de droit par N. I. Cutcudache (Roumain) pour obtenir le grade de Licencié. Genève (Impr. Taponier et Studer), 1879. (21 x 14,5). 87[-91] p. (Université de Genève) (II 487476)

Nu exista imagini
  2628) Cu Tripla Alianţă
 • Opera
 • Imagini
Cu Tripla Alianţă
15991. • Cu Tripla Alianţă, [de] F. K. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (18,5 x 12). 15 p. (I 39478)

Nu exista imagini
  2629) CUTTER, M.
 • Opera
 • Imagini
CUTTER, M.
15992. ~ Tratamentul extrofiei-vesicale (procedeul lui Maydl). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută în diua de 27 Ianuarie 1904 de M. Cotter [pe copertă, corect: Cutter]. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (23 x 16). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 714) (II 3943)

Nu exista imagini
  2630) CUŢARIDA, MARIA V. (1857-1919)
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA, MARIA V. (1857-1919)
(căs. Crătunescu)
15993. ~ De l’hidrothée et de sa valeur séméiologique dans le cancer du corps de l’utérus. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 5 Juin 1884 par M-lle Marie V. Coutzarida, Docteur en médecine de la Faculté de Paris. Paris (A. Parent, impr. de la Faculté de Médecine A. Davy, successeur), 1884. (22,5 x 14,5). 93 p. (Faculté de Médecine de Paris) (II 19372)
15994. ~ Despre hemorrhagiele uterine în primele siase luni alle gravidismului. Memoriu presintat şi susţinut la 5 August 1885, pentru concursul de medic-primar al consultaţiunilor gratuite la Maternitatea din Bucureşti de Domnisóră Maria V. Cutzarida, Doctor în medicină de la Facultatea din Paris. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (23,5 x 15,5). 83[-87] p. (II 458600)
15995. ~ Despre leagăne şi în special despre Leagănul Elisabeta al Societălei Materna, de Dr. M. Cuţarida Crătunescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (23,5 x 16). 60 p., 1 tab. (II 412697)
15996. ~ Rapport sur La description des Oeuvres et Institutions errigées en Roumanie pour lutter contre la mortalité infantile, par M-me le D-r. Marie Coutzarida Cratunesco, Médecin et Présidente de la Société des Crèches Materna. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1907. (23 x 15,5). 14 p. (II-e Congrès international des gouttes de lait et de la protection de l’enfance du premier âge, tenu à Bruxelles du 12-16 Sep. 1907) (II 6866)

Nu exista imagini
  2631) CUŢARIDA, NICOLAE (1854-1929)
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA, NICOLAE (1854-1929)
15997. ~ Legea pensiilor de N. Cuţarida, inginer, fost sub-şef de serviciu la C.F.R. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, [1900]. (24 x 16). 26 p. (II 413407)
15998. ~ Respuns la memoriul architecţilor, [de Ing. civil N. Cuţarida]. Bucuresci (Tip. ziarului Cronica Thoma Basilescu), 1904. (23,5 x 16). 14 p. (II 52263)
Autorul, la p. 14.

Nu exista imagini
  2632) CUŢARIDA, VASILE (1817-1888)
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA, VASILE (1817-1888)
15999. ~ Tractatu de verbi neregulati ai Limbei franceze. Cules şi lucrat de V. Cuţarida. Bucarest (Typ. lui Eliade), 1842. (20 x 12,5). 2 f., 156 p. (II 373028)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2633) CUŢARIDA-CRĂTUNESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CUŢARIDA-CRĂTUNESCU, MARIA
Vezi: CUŢARIDA, MARIA V.

Nu exista imagini
  2634) CUŢESCU-STORCK, CECILIA (1879-1969)
 • Opera
 • Imagini
CUŢESCU-STORCK, CECILIA (1879-1969)
Vezi:
CORNEL, TH. Cântări pentru inimă. Il. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2635) CUŢIANA, CHRISTU G. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CUŢIANA, CHRISTU G. (1856-?)
16000. ~ Efectele obligaţiunilor faţă cu tertiele persóne şi despre adjectus solutionis causa. Thesă pentru licenţă susţinută la [31 Ianuarie] 1884 de Cristu G. Cutiana. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1884. (22,5 x 15). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 384993)
Pe copertă, titlul: "Efectele obligaţiunilor faţă cu tertiele persóne în dreptul roman şi român şi despre adjectus solutionis causa".

Nu exista imagini
  2636) CUŢUI, IOAN C. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CUŢUI, IOAN C. (1881-?)
16001. ~ Antichităţi romane. Mitologia şi cultul. Manual pentru cl. VI secundara, de I. Cuţui, profesor la liceul I. C. Brătianu din Piteşti. Piteşti (Tip. Mihail Lazar fiu), 1910. (20 x 13). 1 f., 107[-111] p., 1 f. erata. 2 lei. (I 20280)
16002. ~ Idem. Reaprobat de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu ordinul No. 465 din 3 Iunie 1915. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co., [1915?]. (19,5 x 13), 113[-116] p. cu il. 2,25 lei. (BCU-Iaşi II 100024)
Traduceri:
BENDER, H. Istoria literaturii romane. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2637) CUVELIER DE TRYE, ANTOINE
 • Opera
 • Imagini
CUVELIER DE TRYE, ANTOINE
În colaborare:
16003. ~ Jertfa lui Avraam. Melodramă în patru acte. De Cuvelie şi Leopold, tradusă de I. N. Şoimescu. Tipărită cu cheltuiala D-lui Luchi Fotino. Bucureşti (Tipărit la C.A. Rosetti şi Vinterhalder), 1851. (17 x 11,5). 76 p. (I 1067)
Cu alfabet de tranziţie.
16004. ~ Macaveii sau Luarea Ierusalimului [Les Machabées, ou La Prise de Jérusalem] Melodramă în patru acte. De Cuvelie şi Leopold. Tradusă în Româneşce de I. N. Ş.[oimescu]. Bucuresci (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1849. (17 x 11). 76 p. (I 73791)
Cu alfabet de tranziţie. Numele traducătorului, completat după traducerea altei melodrame: "Jertfa lui Avraam".

Nu exista imagini
  2638) Cuvinte; Cuvînt(ul) Cuvîntare; Cuvîntări(le)
 • Opera
 • Imagini
Cuvinte; Cuvînt(ul) Cuvîntare; Cuvîntări(le)
• Cuvinte către poporul romanesc... Vezi: LIGA Culturală. Cuvinte... Bucureşti, 1915.
• Cuvinte folositoare şi de suflet mîntuitoare. Vezi: ISAIA Monahul.
• Cuvinte la apostolii Duminicilor. Vezi: THEOTOKIS, NIKIFOROS. Cuvinte... Buzău, 1853.
• Cuvănt din D[u]mnezeiasca Scriptură. Ce folos aduc drepţii. Vezi: MIRON, G. Cuvânt... [M-rea Neamtu], 1859.
• Cuvîntu disu într-o adunare particulară. Vezi: • Patriotismului. Cuvîntu... S.l., [1857].
• Cuvîntare de patronul gimnaziului Gr. Ghica Voevod din Dorohoiu. Vezi: CIOCOIU, C. Cuvîntare... Dorohoiu, 1898.
• Cuvîntare rostită în o şedinţă din politia Bacău... Vezi: • Fraţilor, să ne unim. Cuvintare... Iaşi, 1857.
16005. • Cuvinte bisericeşti. Tipărite cu cheltuiala lui Neagu Dimitrescu. Pentru ajutorul bisericei cu hramul Sf. Trei Ierarhi ce din nou s-a înfiinţat în comuna Potârlagele Districtul Buzău. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1869. (19,5 x 14). 32 p. (I 147422)
Cu alfabet de tranziţie.
16006. • Cuvinte de apărare pentru monahism. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (21 x 13). 40 p. 20 bani. (Biblioteca Monăstirea [pe copertă: Monastirea], nr. 4) (II 27951)
16007. • Cuvinte de îmbărbătare. Publicaţiune ocazională în beneficiul Flotei naţionale de război. Câmpulung (Tip., Libr. şi Leg. de cărţi G.N. Vlădescu), 1913. (20,5 x 13). 16 p. 50 bani. (Cercul cultural Unirea) (II 33913)
Cuprinde proză şi poezii de diverşi autori, cu subiecte patriotice. Proză de: Ant. I. Alimănescu, av. Ion Giurculescu, Ch. Al., Dr. Nichita Dragomirescu; versuri de I. N. Soricu, St. O. Iosif, George Gregorian şi Mihail Eminescu.
16008. • Cuvinte de îmbărbătare pentru Serbarea pomilor şi a paserilor cuprinzând: I. Precuvântare, de Victor Em. Tordăşianu. II. Dare de seamă despre serbarea pomilor şi a paserilor în Tălmăcel. De sub Zăpezile (Dr. Vasile Stan). III. Un prieten sincer al poporului nostru (scrisoarea profesorului universitar Dr. Ioan Urban Jarnik din Praga), de I. Piso, preot în Tălmăcel. Sibiiu, Edit. Reuniunei române de agricultură din Comit. Sibiiului (Tiparul Tipografiei Poporului), 1913. (22,5 x 15,5). 24 p. 20 bani. (Biblioteca Reuniunei Române de agricultură din comitatul Sibiiului. nr. 18) (II 33710)
16009. • Cuvinte de încurajare. Iaşi (Tip. ziarului Neamul Românesc), 1918. (17 x 12). 14 p. (I 73024)
Descriere după copertă. Datele editoriale, pe cop. 4.
16010. • Doue cuvinte folositoare pentru tot creştinul al Sfanţului Antonie cel mare Cum a vrut Diavolul să’l ispitească şi Cuviosul l’a legat [Pe copertă şi: cu puterea lui Isus Hristos şi nu’iau dat drumul până ce nu’iau spus toate meşteşugurile lor ce fac ei Creştinilor] şi al Sfântului Macarie Descoperiri ce i-au arătat Angerul D-lui Sf. Marelui Macarie pentru despărţirea sufletului şi ce folos pricinuesc pomenirile şi Sfintele Liturghii ce se fac pentru cei reposaţi. Tradusă din greceşte în româneşte de monahul Kiril, monahii prodromit şi dată în tipar de smeritul monah Isaia, din chinovia română din Sf. munte Athos 1886. Bucureşti, 1890. (16 x 11,5). 32 p. (I 410939)
pe cop. 4, menţiunea: "Tipărirea acestei cărţi cele este în folosul măreţului spital ce se ridică astăzi la chinovea română din Sf. Munte Athos sau sfânta Augura, preţul unui ecsemplar este lăsat la buna-voinţă a fiecăruia onorabile persoane".
16011. • Idem. Giurgiu (Tipografia Comercială N. Pandelescu), 1907. (18 x 12). 34 p. (II 11435)
16012. • *Cuvinte folositoare. [Bucureşti, 1913]. 80 bani. (Biblioteca religioasă a Sfintei Monastiri româneşti Prodromul din Sf. Munte Athos) (Vieata, cop. 4)
16013. • Cuvintele funebrale ţinute la înmormântarea fericitului advocată archidiecesanu Ludovicu Csató întâmplată în 2 Martiu 1893. Blaşiu (Tipografia Seminariului gr.-cat.), 1893. (18,5 x 12,5). 16 p. (I 648652)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Cuventu funebru ţinuta de Dr. Alexandru Grama, canonicu metropolitanu, în catedrala metropolitană din Blaşiu; Cuventu funebru rostiţii de Dr. Augustin Bunea, la mormentu; Cuventu funebru rostitu de Ştefan Roşianu, clericu IV-nit la mormentu".
16014. • Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale Comisiunii monumentelor istorice şi ale Administraţiei Cassei Bisericii de d-nii P. Garboviceanu, Sp. C. Haret şi Ion Kalinderu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (21,5 x 16). IV, 35[-37] p. (II 96944)
16015. • Cuvânt adică Istorie pentru cele 12 vineri mari care şi când sunt. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1892. (22,5 x 15,5). 7 p. (BSS II 11622)
Descriere după copertă. La finalul textului, menţiunea: "S’a transcris acésta dupre un vechiu manuscript, prin osârdia cuviosului părinte monah Iezechil Bibliotecarul sântei monastiri Căldăruşani".
16016. • Un cuvânt asupra politicei internaţionale a Românii[!], de Un deputat. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1912. (18,5 x 12). 15 p. (I 30623)
16017. • Un cuvânt asupra reorganizării infanteriei şi Reducerea termenului de serviciu. Bucureşti 1908. (19 x 12). 35 p. (I 9738)
16018. • Cuvîntul Domnului nostru Isus Christos trimis dupa a sa înalţiare pentru peirea lumii. Iassi (Tip. Anton Sc. Savul), 1881. (20 x 14). 10 p. (I 8120)
Lipsă coperta.
16019. • Un cuvânt franc cătră grăniţerii români din fostul regiment romano banatic Nr. 13, şi cătră toţi aceia pe cari îi privesc. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1904. (20,5 x 13). 23 p. (II 134367)
Împotriva sub-locot. Ilie Ciurescu, conducătorul comunităţii de avere. Semnează: "Familia Nr. 110 ca împădurită din com. Armeniş".
16020. • Cuvînt la pompa de îngropare a răposatei cocoani Logofetesii Zoe Kantacuzino. [Bucureşti, 1839]. (18 x 12). 8 p. (I 408796)
Cu alfabet de tranziţie. Nesemnată.
16021. • Cuvînt la Sînta şi Marea Duminică a Pascelor pentru adeverirea învierii Domnului si pogorirea la Iad. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1900. (16 x 10,5). 22 p. (I 410813)
S-a tradus din greceşte de Shimonahul Antonie Focsanian Prodromit, din Sf. Munte Athos (vezi prefaţa).
16022. • Cuventu seriosu naţiunii. Instrucţiune poporale despre Associatiunea generale de creditu fondîariu a proprietariloru mici d’in Ungari’a şi despre Reuniunile agricole de antecipatiuni confederate cu aceea. Budapesta (Cu literele lui Victorii Hornyánszky), 1878. (23 x 15). 32 p. (II 465989)
16023. • Conventare besericiască către poporul romanescu 1848. Clusu (Se au typaritu cu literile Colegiului reformaţilor), 1848. (26 x 21). 14 p. (BCU-ClN 133110).
Nesemnată.
16024. • Cuvîntare rostită la înmormîntarea colegului lor Stelian P. Enciulescu de către studenţii liceului Ploesci. Ploesci (Tip. Modernă), 1894. (17 x 10,5). 17 p. (I 411117)
Broşura cuprinde trei cuvîntări rostite de M. Theodorescu, Sol. Moscovici şi Alexandru D. Demetrescu. Pagina 11 este o nouă foaie de titlu cu următorul cuprins: "Cuvintare ţinută cu ocasia înmormîntărei la mormîntul prea iubitului şi simpaticului meu prieten şi coleg Stelian P. Enciulescu, născut Căpitănescu, născut la 4 Aprilie 1876 şi mort la 4 Iunie 1894. Alexandru D. Demetrescu, Buzeu, cl. VII liceală, 1894, Iunie 7. Ploesci (Tip. Modernă), 1894".
16025. • Cuvântările ce s’au ţinut şi cântecele intonate de eleve în ziua de Duminică 10/23 Martie 1913 (Purim 5673) când corpul didactic al şcoalei primare de fete Fondaţiunea Nissim şi Lea Halfon a sărbătorit pe colegul lor Isaac Davicion Bally pentru împlinirea a 35 de ani de profesorat la sus numita şcoală. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (19 x 12). 36 p., 1 portr. (I 39522)
16026. • Cuvântările deputaţilor noştri rostite în Casa Ţării 29, 30 Mai - 1, 2, 5, 6 Iunie. Budapesta (Tip. Poporul Român), [1907]. (17,5 x 12). 108 p. (I 459995)
Discursuri de: Iuliu Maniu, Dr. Al. de Vajda-Voevod, Dr. Teodor Mihali, Dr. Şt. C. Pop, Dr. A. VI a d. Pe copertă nu mai apare "6 Iunie" (nu e cuprinsă nici în text). Ultima dată menţionată: mai 1906 (p. 49).
16027. • Cuvântări funebre rostite la înmormîntarea lui Tasse M. Athanasiu (mare proprietar) care a avut loc la 26 Septemvrie 1912. Cu o prefaţă de P. S. Nifon, Episcopul Dunărei de Jos. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 16 p. (I 32446)
Cu un portret. Cuprinde: "Cuvântarea pr. econom I. Constantinescu-Lucaci şi a lui Mircea Poenaru-Bordea".
16028. • Cuvântări funebre rostite în ziua de 3 Aprilie 1913 la înmormîntarea Părintelui Econom Vasile Popp, fost protoiereu; fost preot şi paroh al Bisericii Sf. Vineri-Herasca, din Bucureşti. Cu o prefaţă de P. S. Nifon, Episcopul Dunărei de Jos. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 32 p. (I 32447)
Cu un portret. Cuprinde: "Cuvântarea Arh. Evghenie Piteşteanu, a pr. econom I. Constantinescu-Lucaci şi a pr. econom Ilie Teodorescu".
16029. • Cuvântări morale ţinute elevilor Gimnaziului Militar. Anul şcolar 1912-1913. Craiova (Tiparul Tip. Ramuri), 1913 [pe copertă: 1914]. (21 x 14). 1 f., 297 p. 1,65 lei. (II 35293)
Pe copertă, titlul: "Gimnaziul militar Craiova. Cuvântări ţinute elevilor Gimnaziului militar de către profesorii lor 1912-1913 [S.S. Pr. C. Constantinesc u, Prof. G. I. Buşită, Prof. Teodor Ionescu, Prof. Coriolan Magheţu, Prof. Marin Demmetrescu, Medic Locot. Sever Elian, Medic Căpitan Constantinescu-Slatina, Maestru Alfredo Bacchelli]".
16030. • Cuvîntări ţinute în bisericile parohiale din Braşov, cu ocaziunea cetirei înaltului decret gubernial despre Publicitatea Gimnaziului de Legea greco-răsăriteană din Braşov în 11-lea Martie 1856. Sibiiu (Tipografia diecezană), 1856. (22 x 15). 51 p. (II 408692)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde patru cuvîntări de: G. Munteanu, Vasile Oroianu, Ioan Petric şi Iosif Barac.
16031. • Cuvântările ţinute cu ocazia instalărei P. S. Arhiereu Vartolomei Bacaoanul ca administrator al Cassei Bisericii în ziua de 4 Noembrie 1912. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1913. (23 x 16). 25 p. (II 31214)
Discursuri ţinute de C. Disescu, Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dr. Konon Ar. Donici, Mitropolitul Primat şi de Ahiereul Vartolomei Bacaoanul.

Nu exista imagini
  2639) CUZA, A. C. (1857-1947?)
 • Opera
 • Imagini
CUZA, A. C. (1857-1947?)
16032. ~ Ce-i alcoolismul? De A. C. Cuza, Secretar general al Ligei în contra Alcoolismului. Jassy (Tipografia Naţională), 1897. (22 x 14,5). 51 p. Se vinde în folosul Ligei, 50 bani. (Biblioteca Ligei Române în contra Alcoolismului, nr. 2) (II 116894)
16033. ~ Cei doi Spenceri şi alte descoperiri ale D-lui N. Basilescu, Profesor de economie politică la Facultatea de drept a Universităţei din Bucureşti, Avocat. Studiu critic de A. C. Cuza, Doctor în drept. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (24,5 x 16,5). 120 p. 2 lei. (II 111513)
16034. ~ Comerţ liber sau monopol? (Respuns Domnului M.C. Haretu) de A. C. Cuza, Secretar general al Ligei în contra Alcoolismului. Iassy (Tipografia Naţională), 1897. (20,5 x 13). 72 p. (Biblioteca Ligei române în contra alcoolismului, nr. 4) (II 61996)
16035. ~ Curs de Economia Naţională predat de D-l Profesor A. C. Cuza. [Iaşi, 1908], (21,5 x 17). 1 f., 297 p. (Facultatea Juridică) (II 462571) Litografiat.
16036. ~ Despre poporaţie. Statistica, teoria şi politica ei. Studiu economic de A. C. Cuza, Doctor în drept. Iaşi (Tipografia naţională), 1899. (24 x 16). XVI, 467 p. (II 49921)
16037. ~ Discurs asupra proiectului de lege pentru organisarea înveţămentului profesional rostit în şedinţa Camerei de la 8 Februarie 1893 de A. C. Cuza, Deputat al Colegiului al douilea de Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (16,5 x 10,5). 31 p. 25 bani. (I 76109)
16038. ~ Discurs asupra proiectului de respuns la mesagiul tronului rostit în şedinţa Camerei de la 10 Decembrie 1893 de A. C. Cuza, Deputat al colegiului al duoilea de Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (15,5 x 10). 43 p. (I 105878)
16039. ~ [Economia Politică, teoretică şi statistică. Curs predat în anul 1906 de D-l Profesor A. C. Cuza]. [Iaşi, 1906]. (21 x 17). 352 p. (Universitatea din Iaşi) (BCU-Iaşi III 11172)
Curs litografiat.
16040. ~ Generaţia de la 48 şi era nouă, [de] A. C. Cuza. Iaşi (Tipografia Naţională). 1889. (18 x 12). 106 p. (I 60436)
Descriere după copertă.
16041. ~ Închiderea Universităţii din Iaşi. Interpelare desvoltată în şedinţa Adunării Deputaţilor dela 3 Februarie 1916, de A. C. Cuza, Deputat al Colegiului al II-lea Iaşi. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (16 x 10). 43 p. (I 47815)
16042. ~ Întrebări privitoare la starea poporatiei rurale, cu o introducere, de A. C. Cuza, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x 17). 13 p. (Biblioteca Societăţei Universitare romîne din Iaşi, nr. 3) (II 105315)
16043. ~ Lupta în contra alcoolismului în România, de A. C. Cuza. Jassy (Tip. H. Goldner), 1897. (25,5 x 16,5). 34 p. 50 bani. (Biblioteca Ligei Române în contra alcoolismului, nr. 1) (III 117418)
Cu 2 foi lipite la începutul textului, cuprinzînd un chestionar în legătură cu combaterea alcoolismului.
16044. ~ Memoriu asupra lucrărilor sale prezentate Senaturilor Universitare din Bucureşti şi Iaşi, de A. C. Cuza, Doctor în Drept. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (24,5 x 16,5). XX p. (II 111512)
16045. ~ Meseriaşul romîn [de] A. C. Cuza. Cu o prefaţă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893. (20 x 13,5). XXXIV, 108 p. (I 76229)
16046. ~ Monopolul alcoolului, [de] A. C. Cuza. Discursuri rostite în şedinţele Adunăreî deputaţilor din 7 Martie şi 22 Noembre 1894. Expunere de motive şi proiect de lege, pentru monopolul vinderei alcoolului. Cu un studiu introductiv. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (23,5 x 16). 1 f., XXVIII, 141[-145] p. 2 lei. (II 78759)
16047. ~ Monopolul Circiumelor la sate şi Monopolul Vînzărei Alcoolului, de A. C. Cuza, Secretar general al Ligei în contra Alcoolismului. Jassy (Tipografia Naţională), 1900. (21,5 x 14,5). 60 p. (Biblioteca Ligei Române în contra alcoolismului, nr. 6) (II 63433)
16048. ~ Naţionalitatea în artă, [de] A. C. Cuza, Principii, fapte, concluzii. Bucureşti, Minerva. Inst. de arte Grafice şi Editură, 1908. (19 x 12). 243 p. 1,50 lei. (I 8943)
16049. ~ Idem. Expunere a Doctrinei Naţionaliste. Principii, fapte, concluzii. Ed. II, cu anexe. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (19,5 x 13). XXIII, 345[-347] p. 2 lei. (I 45290)
16050. ~ Naţionalizarea meseriilor. Reorganizarea Scoalei de Arte şi Meserii din Iaşi. Învăţarea meseriilor în armată. Studiu economic, de A. C. Cuza, Profesor la Universitatea din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (23,5 x 16). 47 p. 1 leu. (II 117347)
16051. ~ Obiectul economiei politice şi însemnătatea ei, de A. C. Cuza, Profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi. Lecţiune de deschidere a cursului de economie politică de la Facultatea de Drept din Iaşi. 12 Februarie 1901. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (24 x 16,5). 47 p. 1 leu. (II 111474)
16052. ~ Plagiatul Poporatiei [...], de A. C. Cuza. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1911. (24,5 x 16). XVI, 137 p. 1 leu. (II 23594)
16053. ~ Poesii, Epigrame şi Cugetări în prosă, [de] A. C. Cuza. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (14 x 8,5). 235 p. 1,50 lei. (I 15383)
16054. ~ Scăderea poporaţiei creştine[...] Cause şi remedii. Trei Prelegeri ţinute la Vălenii-de-Munte, în Iulie 1909. Cu o prefaţă, de A. C. Cuza, Profesor de Economie politică la Universitatea din Iaşi. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (20,5 x 13,5). VI, 91 p. 60 bani. (II 21482)
16055. ~ Sergentul Grigore a Lucăi. O pagină din Istoria Resboiului Independenţei 1877-1878, [de] A. C. Cuza. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (21,5 x 15). 19 p. 25 Bani. (II 117088)
16056. ~ Ţăranii şi clasele dirigente, [de] A. C. Cuza. Discursuri Rostite în şedinţele Adunărei deputaţilor din 23 Noemvrie 1894 şi 16 Martie 1895. Cu un studiu introductiv. Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (24,5 x 16,5). 1 f., LXIX p., 35[-37] p. 1 leu. (II 87103)
16057. ~ Versuri, [de] A. C. Cuza. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (19 x 12,5). 208 p. (I 116581)

Prefeţe, editări de texte:
ANGELESCU, I. N. Cooperaţia şi socialismul în Europa. Pref. de ~. Bucureşti, 1912/1913.
CASASSOVICI, CORNELIU. Chestia zahărului în Romănia. Pref. de ~. Târgovişte, 1914.
~. Trustul zahărului. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.
CUSIN, AL. Cooperativa sătească în Romănia. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.
DĂSCĂLESCU, H. Studenţimea ieşană. Pref. de ~. Iaşi, 1912.
EMINESCU, M. Opere complete. Pref. de ~. Iaşi.1914.
ENESCU STALPENI. Proverbe şi maxime indiene. Pref. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.
GHEORGHEASA, P. Cântece vaporane potrivnice beţiei. Pref. de ~. Focşani, 1902.
IONESCU, C. Ceas rău şi alte schiţe. Pref. de ~. Bucureşti, 1918.
IORGA, N. Problema evreiască la Cameră. Pref. de ~. Vălenii-de-Munte, 1910.
MARINESCU, P. Curs de economie industrială, cl. IV. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.
• Victimele alcoolului. Pref. de ~. Jassy, 1899.
Vezi de asemenea :
• Cursurile de Vară din Vălenii-de-Munte. An. II (1909). Vălenii-de-Munte, 1910.
• Din nevoile poporului Romîn. Prelegeri poporane... Iaşi, 1900.
LIGA pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor... Discursurile prof... Vălenii-de-Munte, 1915.
• Pentru amintirea lui Ion Creangă. Dare de seamă a Comitetului Ieşan... Iaşi, 1918.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2640) CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)
 • Opera
 • Imagini
CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)
16058. ~ La lettre du Prince Couza. Scrissórea lui Vodă-Cuza [către Carol I, Domnitorul Românilor]. Bucureşti, 1867. (18,5 x 12). 32 p. 1/2 sfanţih. (I 60466)
Text în l. franceză şi română. Extras din ziarul "Trompeta Carpaţilor", din 15-27 iunie 1867, no. 524, şi din 18-30 iunie 1867, no. 525.
16059. ~ Mesajul Înălţimei sale Prinţului Domnitorii cătră Adunarea Electivă a Moldovei la deschiderea seriei anuale în 6 Dechemvrie 1859. Iassii (Tip. Institutului Albinei), 1859. (24,5 x 16,5). 18[-20] p. (II 106780)
16060. ~ Message de Son Allesse Serenissime Le Prince Regnant [= Alexandre Jean I] à L’Assemblée Elective de Moldavie. 6/18 Decembre 1859. Jassy (Inst. de l’Abeille), 1859. (31 x 23,5). 11 p. (III 119024)
16061. ~ Mesagii şi proclamaţii [pe copertă şi: răspunsuri şi scrisori oficiale] ale lui Cuza-Vodă. Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc Tip., Edit., Leg. de Cărţi, 1910. (20 x 14,5). 205 p., 1 f. portr. 1,25 lei (II 32554)
La p. 205, menţiunea: "Culegerea acestor mesagii... s’a făcut după cererea tipografiei editoare... de d. I. Deleanu, student în teologie".
16062. ~ Отговорь владѢтеля Ромѫновь Александра Іона А. камъ везиря на портѫтѫ. (Ппиводъ отъ ромѫнскы). Букурештъ. (Въ книгопечатицѫ тѫ Стефана Разидеска). 1865. (21 x 13). 16 p. (II 186997)
Şi cu o scrisoare a lui Fuad (p. 3-4). În limba bulgară.
16063. ~ Proclamaţiunea Măriei Sale Domnitorului Alecsandru Ioan I. Cătră locuitorii Săteni în anul 1864. Traducere din scriere chirilice de Anastase I. Theodoru. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1900. (17 x 10,5). 8 p. 10 bani. (I 408820)
16064. ~ Respunsulu Domnitorului Românilor către visirulu Porţei. Bucureşti (Typ. Ştefan Rassidescu), 1865. (18,5 x 12,5). 15 p. (I 111183)
La p. 3, prefaţa semnată: "Major D. Pappazoglu". Cuprinde scrisorile adresate de Marele Vizir Fuad lui Alexandru Ion Cuza şi de Cuza lui Fuad.
16065. ~ Scrissorea M. Sele Alessandru Ionnu I către Patriarculu Constantinopolei în causa independenţei bisericei române. Bucureşti (Typ. Cesar Bolliac), 1865. (14 x 9,5). 63 p. Preţulu unui essemplaru, 1/2 Sfanţihu. (I 294294)
16066. ~ Idem. Bucureşti [Imprimeria Statului], 1865. (12,5 x 10), 61 p. (I 391231)
Pe copertă: Scrisórea M. Sale Alexandru Ión către Sofronie Patriarculu Constantinopolei.
Vezi de asemenea:
FUAD. Epistola Marelui Vizir... şi Respunsul Domnitorului [Al. I. Cuza]. Bucureşti, 1865. (2 ed.)
Despre:
16067. • Cuza-Vodă. Alegerea, faptele şi răsturnarea lui. Ed. I. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17 x 11). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 8) (I 176872)
Pe copertă, titlul: "Domnia şi detronarea lui Cuza Vodă".
16068. • Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17,5 x 11). 160 p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 8) (I 28099)
Pe copertă, titlul: "Domnia şi detronarea lui Cuza-Vodă".
16069. • Cuza-Vodă şi călugării, de.*** ,. Craiova (Typ. Philip Lasăr), 1884. (16 x 10,5). 24 p. cu il. (portr.). 50 bani. (I 156190)
Lipsă coperta.
16070. • Idem. Craiova (Tip. Philip Lasar), 1887. (14 x 9,5). 24 p. 50 bani. (I 410757)
16071. • Idem. Craiova (Tip. Română Filip Lazăr & Comp.), 1895. (16 x 12). 24 p. 50 bani. (I 410969)

Nu exista imagini