Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2601) CURELEANU, IACOB
 • Opera
 • Imagini
CURELEANU, IACOB
15936. ~ Grigorie Miculescu Mitropolitul Ungro-Vlahiei (1823-1834). Teză pentru licenţă de Iacob Cureleanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (23,5 x 15,5). 2 f., II p., p. 7-76[-79] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 124669)

Nu exista imagini
  2602) CURELESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CURELESCU, IOAN
15937. ~ Furtuna marelui rěu ... De Ioan Curelescu. Focşani (Typ. D. Samolada), 1870. (19,5 x 12,5). 59 p. 1 Sfanţu rusescu. (I 65955)
15938. ~ Jidovulu şi crestinulu. Sabota & Sf. Duminica, de Ioan Curelescu. Focşani (Typ. Dimitrie Samolada), 1867. (20 x 12,5). 17 p. (I 408980)
Cu alfabet de tranziţie. La finalul textului, menţiunea: "Va urma".

Nu exista imagini
  2603) CURELESCU, ION I. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CURELESCU, ION I. (1868-?)
15939. ~ Alcool şi alcoolism, de I. Curelescu, farmacist în Ploeşti. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţii Tiparul), 1901. (23 x 15,5). 20 p. (Extras din "Revista Farmaciei") (II 413006)
15940. ~ Câte-va cuvinte folositoare despre alcool şi alcoolism. Conferinţă publică ţinută de Ion I. Curelescu, Farmacist, Membru activ al Societăţei Geografice Române. Ploeşti (Tip. Lumina), [190?]. (20 x 13). 26 p. (1 569430)

Nu exista imagini
  2604) Curente contra trebuinţelor militare
 • Opera
 • Imagini
Curente contra trebuinţelor militare
15941. • Curente contra trebuinţelor militare. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din "Revista Infanteriei", No. 165 din Sept. 1910) (II 20551)

Nu exista imagini
  2605) CURHANSCHI, SIMION I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CURHANSCHI, SIMION I. (1881-?)
15942. ~ Contribuţiuni la studiul conservărei laptelui prin formol. Teză pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Simion I. Curhanschi, Prezentată şi Susţinută în ziua de ... Decemvrie 1904. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1904. (22 x 15). 27[-31] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 167) (II 2801)
În colaborare:
DUMITRESCU GH. şi ~ Contribuţiuni asupra apei oxigenate adăugată laptelui. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2606) CURIE, MARIE (1867-1934)
 • Opera
 • Imagini
CURIE, MARIE (1867-1934)
Vezi:
VASILIAD, G. Radiul. După ~ Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2607) Curierul din Lyon
 • Opera
 • Imagini
Curierul din Lyon
15943. • Curierul din Lyon. Mare roman istoric. [Bucureşti], Edit. Societăţei Anonime pe acţiuni Adeverul, [1907]. (29 x 21). 1148 p. (Fasc. 1-140). 5 bani fasc. (III 163466)

Nu exista imagini
  2608) CURIŢĂ, I. V. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
CURIŢĂ, I. V. (1862-?)
15944. ~ Cercetări istorico-filologice, de I. V. Curiţă. Turnu-Severin, Edit. proprie a autorului (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Niculescu), 1915. (23,5 x 16). 1 f., 104 p., 1 f. erata. (II 42236)
15945. ~ Originea limbei române. Conferinţă de I. V. Curiţa. Târgu-Jiu (Tipografia Română, M. Petrescu & Comp.), 1904. (20 x 13,5). 29 p. 50 bani. (I 2630)
La finalul textului, semnat: "Căpitan Curiţa".

Nu exista imagini
  2609) Curriculum vitae
 • Opera
 • Imagini
Curriculum vitae
15946. • Curiculum[!] vitae sau Schiţa biografica a doua silhuete porocliţii cumnaţi Ţuţuianu şi Scatoforeanu. Luna August, anul 1876. Meghyaş-Fálva (Tip. lui Schandor Semiklosch), [1876]. (18 x 11). 25 p. (I 411226)
La finalul textului, semnat cu iniţialele "C. N.".

Nu exista imagini
  2610) Curs(ul)-Cursuri(le)
 • Opera
 • Imagini
Curs(ul)-Cursuri(le)
• Curs de Arta Militară. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de Arta militară. An. I-II. Bucureşti, 1885-1886 ; an. II, 1886/7-1888.
• Cursu de dreptu civile. Vezi: ILIA, FILEMON. Cursu de dreptu civile. Vol. I-II, 1874-1877.
• Curs de Hypologie. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de Hypologie. An. I-II. Bucuresci, 1891-1892.
• Curs de istoria militară. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de istoria militară. An. I-II. Bucuresci, 1896-1902.
• Curs de matematici. Vezi: BEIU-PALADI, GH. Curs de matematici, cl. VII-a reală. Piatra N., 1905.
• Curs de Phisiologie nervoasă. Vezi: PAULESCU, C. Curs de Phisiologie nervoasă. Bucureşti, 1907.
• Curs de Phisiologie umană. Vezi: PAULESCU, C. Curs de Phisiologie umană. Bucureşti, 1907.
• Curs de procedură civilă. Vezi: ŞENDREA, A. C.. Curs de procedură civilă. Bucureşti, [187?]
• Curs de tehnologie şi procedeuri generale de construcţiuni. Vezi: ŞCOALA de Poduri şi Şosele. Cursul de tehnologie...*Partea I [Text] - [II] Atlas. Bucureşti, 1915.
• Curs de Topografie. Vezi: ŞSCOALA Superioară de Răsboiu. Curs de topografie. Bucureşti, 1915.
• Curs de transportul pe C.F.R. Vezi: CĂILE Ferate Române. Curs de transportul pe C.F.R.... Bucureşti, 1912 ; ed. II, 1915.
• Curs pentru şcoala regimentară. Vezi: REGIMENTUL 2. Artilerie. Curs pentru şcoala regimentară. Bucuresci, 1897.
• Curtea cu juraţi a humei... Vezi: • Lumea... şi viata. Bucureşti, 1916.
15947. • [Curs de administraţie]. [Partea I-a. Administraţia publică. Partea II-a. Administraţia armatei]. [Bucureşti, 190?]. (26,5 x 21). 414, 16 p. (sumar) (II 138812)
Litografiat. Descriere după titlul de la p. 1 şi 25. Exemplarul din BAR, semnat de locot. Radu R. Rosetti (locot. 1903-1908), în calitate de posesor al cursului.
15948. • Curs de agricultură. [I]. Agricultura. Partea II-a, Fitotechnia. S.l., [1891]. (30,5 x 25,5). 116 p. cu il. (I) ; 140 p. cu il. (II). (III 50554)
Litografiat. Partea a II-a, incompletă. Descriere după titlul de la începutul textului.
15949. • Curs de anatomie, predat în şcoala de Agenţi Sanitari. Alexandria, Edit. Librăriei Speranţa, Nicolae P. Ionescu, 1915. (21 x 15,5). 24 p. 75 bani. (II 44195)
15950. • [Curs de archeologie biblică]. S.l., [188?]. (34 x 21). 84 p. (III 505291)
Curs litografiat. În: Serbarea şcolară de la Iaşi ... 1885, citată: Arheologie biblică, esplicarea moravurilor private şi publice a porului evreu (v. p. 282).
15951. • [Curs de croitorie]. Iaşi (Lito-Zincografia Naţională), [1905]. (21 x 17). 104 p. cu il., 4 f. fascsimile. (BCU-Iaşi II B 2637)
Curs litografiat. Datat după anul depozitului legal în BCU Cluj.
15952. • Cursul dreptului civil român sau Esplicarea paragrafelor de legi civile dupe ordina Pravilei lui Caragea (Fasc.) V. S.l., [184?]. (21 x 14). p. 321-400. (II 486560)
Cu alfabet de tranziţie. Datat după ultimul paragraf de la p. 384.
15953. • [Curs de Drept Civil]. S.l., [186?]. (28 x 22). 506 p. (II 50308)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat. Pare incomplet.
15954. • Cursulu de dreptu civile. Anul I. Broşura I contienendu: Introducţiunea, Titlu preliminariu, Titlu I. Despre persane, Titlu. II. Despre actele starei civile şi Titlu III. Despre domiciliu. Bucuresci (Typographia Statului), 1871-1872. (23 x 15). 1 f., 36, 180 p. 5 lei. noi. (BCU-ClN 193483)
Cuprinde o "Introducţiune în materia dreptului civile, reprodusa dupe D. G. Costa-Foru Professore la Facultatea de Dreptu din Bucuresci. Stenografiat de F. Ilia şi S. Moronescu(?)".
15955. • Idem. Anul I-iu. Brosiura II-a. Contienendu: Titlu V. Despre căsătoria. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). 1 f., p. 181-449.
Lipsă coperta.
15956. • Idem. Anulu I. Brosiura III. Contienendu: Titlu VI. Despre Divortiu; Titlu VII. Despre Paternitate şi despre filiaţiune: Titlu VIII. Despre adopţiune; Titlu IX. Despre poterea. parintesca. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). lf., p. 451-656 ,1 f. erata. 4 lei noi.
Lipsă coperta.
15957. • Idem. Anulu I. Brosiur’a IV. Contienendu: Titlulu X. Despre minoritate, despre tutela, şi despre emancipaţiune; Titlulu XI. Despre Majoritate, despre Interdicţiune, şi despre Consiliul judiciaru; Cartea II. Despre Bunuri; Titlul I. Despre Distincţiunea Bunuriloru; Titlulu II. Despre Proprietate. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (23 x 15). 1 f., p. 657-1173. 4 lei noi.
Lipsă coperta.
15958. • Curs de Geografie. Atmosfera. [Iaşi?, 1902]. (19,5 x 16,5). 1 f., 420 p. (BCU-Iaşi II 24341)
Curs litografiat. La finalul textului: "28 Mai 1902".
15959. • Curs de Legislaţie şi Administraţie Militară. [P. I. Legislaţia. P. II. Administraţie]. [Bucureşti, 1913]. (20,5 x 16,5). 315 f., 1 tab. (I) ; 251 f. (II). (II 535034)
Litografiat. Anul, dedus din text: p. 224, 229 din partea I şi p. 35 şi 143 din partea a II-a.
15960. • Curs de limbă ebraică pentru usul scólelor israelite române. Publicat de Societatea Cultura din Iaşi. Partea II. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (21 x 13,5). 65 p. 60 bani. (II 412038)
15961. • Curs de Limba Francesa. Clasa I-a. întocmită de pe ultima metodă pentru învêţămentul intuitiv al limbei franceze. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (19,5 x 13,5). VI-168 p. 2,75 lei. (Metoda Ipsor) (I 2367)
15962. • Idem. Clasa II-a. întocmită [ ]. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20 x 13,5). 170 p. 2,75 lei. (Metoda Ipsor) (I 483986)
Vezi şi: Cours de Langue française. III-me et IV-me classe. Bucarest, 1901. (Méthode Ipsor).
15963. • [Cursu de Topografie şi Recunósteri militare]. S.l., [1876]. (26,5 x 21). X, 880 p. cu il. 25 lei. (II 534282)
Litografiat. La p. 880 menţiunea: "Transcris de Ion Paraschivescu".
15964. • Curs elementar de fortificaţie pasageră pentru Ofiţerii şi sub-Ofiţerii ce n’au trecut cursurile unei scoale Militare. Tradusă de Sub-Locotenent Gr. Dimitrescu, din al 6-lea de linie. [Bucureşti] (Impr. lui A. Ulrich), 1863. (16,5 x 12,5). 1 f., 110 p., 12 pl. (I 410970)
Pentru loc., vezi: Veress III, p. 362.
15965. • Curs elementar de Geografie însoţit de o privire generală a judeţului Dol-Jiu. Pentru clasa II primară. în conformitate cu noul program analitic. Cartea elevului. [Pe copertă: Ed provizorie]. [Craiova, 1895]. (21 x 13). 1 f., 11, 24 p. 25 bani. (II 412041)
15966. • Curs elementar de geometrie şi cetirea hărţilor pentru usul scoalelor regimentare. Ed. II. Bucureşti (Tip. Jean S. Kalber), 1911. (23,5 x 16). 35 p. 1 leu. (II 23471)
15967. • Idem. Ed. III. Bucureşti (Avântul Inst. de Arte Grafice), 1914. (23,5 x 17). 18 p. (II 36461)
15968. • Curs practic de locomotive pentru preparaţia elevilor de a deveni mecanici conducători. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1909. (23,5 x 15,5). 84 p. (II 14129)
15969. • Cursul mediu primar, complect. Ştiinţele fisico-naturale. Noţiuni elementare de botanică şi fisică aplicate la cultura pămîntului, a grădinei şi la viaţa animalelor. Redactate după programul analitic. 70 gravuri. Ed. I. Craiova, Editor-tip. David J. Benvenisti, 1894. (21,5 x 14). 84 p. cu il. (II 393223)
Pe copertă, titlul: "Cursul mediu-primar-complect pentru ambele-sexe de ştiinţele fisico-naturale Botanica Agricultura Fisica". Autorul n-a fost identificat nici în broşura scrisă de Nicolescu-Naquet, "Boul Craiovei autor de cărţi didactice", Craiova, 1894, care este o critică adusă lui David Benvenisti ca editor de cărţi didactice.
15970. • Cursul superior primar, complect [Pe copertă şi: pentru ambele sexe de] Ştiinţele fisico-naturale, noţiuni elementare de Zoologie-Botanică. Mineralogia. Agricultură. Industrie şi Comerţ. Redactate după programul analitic. 70 gravuri. Ed. I. Craiova, Editor-tip. David J. Benvenisti, 1894. (21,5 x 14,5). 138 p. cu il. [1 leu; legat, 1,30 lei]. (II 393343)
Autorul n-a fost identificat nici în broşura scrisă de Nicolescu-Naquet "Boul Craiovei autor de cărţi didactice", Craiova, 1894, care este o critică adusă lui David Benvenisti ca editor de cărţi didactice.
15971. • Cursuri pentru domnişoare şi Conferinţe academice înfiinţate de Societatea Femeilor Române. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte Grafice şi Editură, 1904. (23,5 x 16), 16 p. (II 491290)
Lipsă coperta.
15972. • Cursurile de Vară din Vălenii-de-Munte. Anul al II-lea (1909). Lecţii ţinute de A. C. Cuza, N. Dobrescu şi N. Iorga. Vălenii-de-Munte, Edit. Tip. Neamul Românesc, 1910. (21 x 14). 1 f., 160[-162] p. 1 leu. (II 19818)
15973. • Idem. 1911. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1911. (16 x 10,5). 16 p., 2 f. (I 23334)
Cuprinde şi: "Cîteva rânduri despre Vălenii-de-Munte" (Din Descrierile de călătorie ale D-lui N. Iorga), p. 3-11.

Nu exista imagini