Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  261) CARA-THASSE, RADU A. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
CARA-THASSE, RADU A. (1877-?)
10169. ~ Condiţiunea juridică a copiilor naturali în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută înaintea Facultăţii de Drept din Bucuresci de Radu A. Cara-Thasse. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1902. (24,5 x 16.5). 46 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413239)

Nu exista imagini
  262) CARATSIONI, CAROL (1809-?)
 • Opera
 • Imagini
CARATSIONI, CAROL (1809-?)
10170. ~ Istoriculu salineloru din Romania, de Carol Karatsioni. Bucuresci (Tip. Lucr. Asociaţi), 1870. (14 x 11). 15 p. (I 408872)
Carol Caratsioni - numele adevărat Carol Crăciun - maghiarizat în Caratsum şi ulterior Caratsioni (Pascal, p. 11).

Nu exista imagini
  263) CARCALECHI, E.
 • Opera
 • Imagini
CARCALECHI, E.
Prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Scrisori. Publicaţie îngrijită de Il. Chendi şi ~ Ed. de ş.a. Bucureşti, 1904.
NEGRUZZI, C. Opere complete. Vol. I. Proză. [Prefaţă de ~ şi Il. Chendi]. Bucureşti, 1905 ; ed. II, 1916.
ODOBESCU, AL. Opere complete. Vol. I [Prefaţă de Il. Chendi şi ~]. Bucureşti 1906 ; ed. II, 1915.

Nu exista imagini
  264) CARCALECHI, ZAHARIA (1787-1856)
 • Opera
 • Imagini
CARCALECHI, ZAHARIA (1787-1856)
Editări de texte:
GHICA, ION. *Luceafărul de stil romanescu... Ed. de ~. Bucureşti, [185?]
• Regulamentul Organic. Ed. II [sub îngrijirea lui Simeon Marcovici şi ~ ]. Bucureşti, 1847.

Nu exista imagini
  265) CARCALEŢEANU, ALEX. (1845-1932)
 • Opera
 • Imagini
CARCALEŢEANU, ALEX. (1845-1932)
10171. ~ Geologia, Geodesia şi Topografia. Conferinţe făcute de Colonelul A. Carcaleţeanu, profesor. Bucuresci, 1891. (26 x 21,5). 1 f., 17[-79], 74, 11, 119, 3 p., VIII, X pl. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 55458)
Litografiat.
Traduceri:
• Instrucţie asupra esercitiurilor de luptă. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  266) CARCALETZEANU, ALEXANDRU (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CARCALETZEANU, ALEXANDRU (1879-?)
10172. ~ Testamentul în dreptul roman şi romîn[!]. Teza pentru licenţă, susţinută de Alexandru Carcaletzeanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Josepgh Göbl), 1902. (24,5 x 17). 68 p. (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept) (II 413240)

Nu exista imagini
  267) CARCASSONNE, ADOLPHE
 • Opera
 • Imagini
CARCASSONNE, ADOLPHE
Vezi:
ŢINCU, NIC. Monologuri în versuri. Trad. din ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  268) CARDAŞ, AGRICOLA (1883-1955)
 • Opera
 • Imagini
CARDAŞ, AGRICOLA (1883-1955)
10173. ~ Asupra originii taurinelor româneşti, de Dr. Agricola Cardaş, conferenţiar la Universitatea din Iaşi. Cu 4 tabele şi 6 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (30,5 x 20,5). 25 p., cu il., 4 f. pl. 70 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, No. XLII, p. 47-71, IV pl.) (III 41253)
Descriere după copertă.
10174. ~ Încercări asupra învăţământului agricol, de Dr. Agricola Cardaş. Licenţiat în Ştiinţele Naturale. Doctor în agronomie. Absolvent al seminarului pedagogic al Universităţei din Iaşi. Bucureşti, Edit. România Agricolă (Tip..Universala I. Ionescu), 1912. (19,5 x 12,5). 40 p. 1 leu. (Biblioteca României Agricole) (I 28406)
10175. ~ Materialul zootehnic din judeţele Durostor şi Caliacra, de Dr. Agricola Cardaş, docent universitar, Iaşi. Cu 7 tabele. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1915. (30,5 x 20,5). 18 p., 7 pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, No. XLIV, p. 297-314) (III 46072)
Descriere după copertă.
10176. ~ Necesitatea vulgarizării cunoştinţelor de agricultură şi economie casnică, de Dr. A. Cardaş, conferenţiar universitar. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu et Comp.), 1915. (20,5 x 16). 16 p. 30 bani. (II 43209)
10177. ~ Note sur les bivalves trouvées dans l’Oxfordien de Hârşova-Topal (Dobrogea), par Agricola Cardaş, Licencié ès Sciences. Jassy (Imp. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24 x 15,5). 8 p. (Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, Tome IV. Extrait) (II 10648)
Descriere după copertă.
10178. ~ L’origine des taurines roumains, par Dr. Agricola Cardaş, maître de conférences à l’Université de Iassy. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (24 x 17). P. 241-252, cu il.: (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine, III-ème année 1914/5, nr. 8) (II 41996)
Descriere după copertă.
10179. ~ Rumäniens Rindviehzucht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Facultät der Rheinischen Friederich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Von Agricola Cardaş aus Galatz (Rumänien) Promoviert am 15. März 1910. Bonn (Buchdruck. Jos. Bach Wwe), 1910. (22,5 x 15). 118 p., 3 f. pl. (II 17688)
10180. ~ Scurtă privire asupra animalelor din România, [de] Agricola Cardaş. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (28 x 20). 6 p. cu il. (Extras din Revista Ştiinţifică V. Adamachi, Vol. II, fasc. 3) (II 24812)
Descriere după copertă. Autorul, greşit imprimat: "Gardaş".
Traduceri:
CACCIANLGA, ANTONIO. Viaţa câmpenească. Trad. de ~. ş.a. Ed. II, Bucureşti 1914.

Nu exista imagini
  269) CARDAŞ, C. I. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CARDAŞ, C. I. (1861-?)
10181. ~ Despre adopţiune în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţa susţinută de C. I. Cardaş. în... 1886. Focşani (Tip. Unirea Alexandru Codreanu), 1886. (22,5 x 14,5). 33[-35] p. (Facultatea juridică din Bucuresci) (II 412242)

Nu exista imagini
  270) CARDAŞ, GHEORGHE I. (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CARDAŞ, GHEORGHE I. (1850-?)
10182. ~ Convorbiri scienţifice coprindend subjecte alese din Physică şi Chymie cu privire la viaţa practică şi în special la agricultură. Redigeate dupe diferiţi autori de G. I. Cardaşu, Professor de şciinţele physico-naturale şi agricultură la schola normală judeţănă din Turnu-Măgurele. Opu ilustrat cu 142 figuri. Ed. I. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihăilescu), 1881. (19 x 12,5). 356 p. cu il. 3,75 lei. (I 541302)
10183. ~ Memoriu asupra unei afaceri privitore la Scóla de meserii a judeţului Covurlui de G. I. Kardaşi, Profesor, fost director al acestei şcóle. Galaţi (Tip. Aurora, Fraţi C. Dimitriadi), 1893. (22,5 x 15,5). 39 p. (II 76834)
Traduceri:
CACCIANIGA, ANTONIO. Viaţa câmpenească. Trad. de ~. Bucureşti, 1884 ; ed. II, 1914.

Nu exista imagini