Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2591) CUPARENCU, ION (1876-?)
 • Opera
 • Imagini

CUPARENCU, ION (1876-?)
15921. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ioan Cuparencu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (24,5 x 16,5). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408581)
Nu exista imagini
  2592) CUPARENCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUPARENCU, IOAN
Traduceri:
ZACHAR, A., ş.a. Die Entwicklung der Land-und Forstmtschaft und ihrer Industrien. Desvoltarea agriculturii şi economiei silvice cu industríele lor. Trad. ~ de ş.a. Wien, 1901.

Nu exista imagini
  2593) CUPARIU, RADU
 • Opera
 • Imagini
CUPARIU, RADU
15922. ~ Patru cântări Sfinte pentru creştinii evlavioşi scrise de Radu Cupariu la cererea poporului. Conţinutul: 1. Bucură-te Maică curată. 2. Regina cerului-lângă noi să fii. 3. O cruce sântă plină de daruri. 4. Cea ce eşti mai măreţă. Editor: Vasile Walkenberg. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1906. (13 x 8,5). 16 p. cu il. (Spre mărirea Prea-sântei Fecioare din mănăstirea Bicşadului) (BCU-ClN 73211)
15923. ~ Românii şi Vetero-Slavii, de Radu Cupar, profesor gimn. Beiuş (Victoria Inst. Tipografic, Şimleul Silvaniei), 1905. (22 x 14,5). 23 p. (BCU-ClN 651166)
15924. ~ Sântul Rosariu sau Cununa de Rosă a Preasântei Născătore de Dumnedeu intocmit pre ritul răsăritean, de R. Cupariu. Editor: Vasile Walkenberg. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1906. (13 x 8,5). 16 p. cu il. (BCU-ClN 86798)

Nu exista imagini
  2594) CUPCEA, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CUPCEA, PETRE
15925. ~ *Geometrie pentru preparandii. Şimleu (Tip. Victoria), 1909. 8°. 212 p. 2,40 cor. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iun., p. 126: Public, rom. pe 1909 ; Catalog Onisifor Ghibu Gazeta Mat.)
15926. ~ Teljes román nyelvtan. Alaktan és mondattan. Forditási gyakorlatokkal. Magyar-román és román-magyar kis szótárval. Irta Cupcea Peter. Budapest, Stampel-féle Kónyv-kiadóhivatal (Révai Testvérek Irod. Int. Rézso-Társ) (Nagy Sándor kónyvnyomda), 1906. (15 x 10). 248 p. 180 fillér. (Tudományos Zsebko-nyvtár, nr. 184-186) (BCU-ClN 104174)
Pe copertă titlul: "Román nyelvtan". Dicţionarul, la p. 101-248. Pe cop. 4: "Révai és Salamon Kónyvnyomdája, Budapest".
15927. ~ Idem. [Második kiadás]. Budapest (Stampfel-féle könyvkiadó hivatal. Nagy Sándor könyvnyomdája), 1906. (15 x 10,5). 248 p. (BCU- ClN 216168)
Ediţia, numai pe copertă, pe care este titlul: "Román nyelvtan".
Traduceri:
ACKERL, IOAN. Madona de Lourdes, Trad. de ~. Iaurin, 1897.

Nu exista imagini
  2595) CUPFER, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CUPFER, AUREL
15928. ~ Reforma agrară, de Aurel Cupfer, Licenţiat în drept şi litere. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914. (20,5 x 12,5). 30 p. 50 bani. (II 38409)

Nu exista imagini
  2596) Cuplete vesele
 • Opera
 • Imagini
Cuplete vesele
15929. • Cuplete vesele coprinzând: cuplete umoristice, patriotice, dramatice, cazone de diferiţi autori. Cantate cu mare succes de artistul George I. Rădulescu, Artist popular. Vol. I. [Bucureşti] (Tip. Avântul), [1912?]. (16 x 10). 16 p. 20 bani. (I 45362)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.
15930. ~ Idem. Vol. I. Bucureşti (Avântul, Inst. de Arte Grafice), 1912. (16,5 x 10). 32 p. 50 bani. (I 45362)
15931. ~ Idem, cuprinzând bucăţi: Umoristice, Literare, Patriotice de diferiţi autori cântate de: George I. Rădulescu, Cupletist. Vol. X [Bucureşti], Luceafărul, [1914]. (17,5 x 10,5). 16 p. 20 bani. (I 45362)

Nu exista imagini
  2597) CUPPA, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CUPPA, VICTOR
15932. ~ Capacitatea femeiei măritate în dreptul romanu şi românu. Thesă pentru licenţă susţinută la... Iuniu 1886 de Victor Cuppa. Bucu- reşti (Typ. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fiii), 1886. (23 x 16). 3 f, II p., p. 9-158 II p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti) (II 413052)

Nu exista imagini
  2598) CUPŞA, AUREL (1861-1906)
 • Opera
 • Imagini
CUPŞA, AUREL (1861-1906)
15933. ~ Curs de maşini marine. Galaţi, 1899. 320 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15934. ~ Maşini marine, de Inginer Şef Aurel Cupşa din Marină. Partea I. Căldări cu aburi. Partea II. Maşini cu aburi. Partea III. Turbine cu aburi. Partea IV. Motoare cu petrol. Ed. a 2-a revăzută şi complectată. Galaţi (Tipo-Lit. Modernă Antoniady), 1908. (24 x 16,5). 432 p. 15 lei. (II 20363)
15934a. ~ Idem. Planşe. Galaţi (Tipo-lit. Moderna, Antoniady), 1908. (35 x 21,5). 49 pl. numerotate. (III 20363)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2599) CURATOLO, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
CURATOLO, IOSIF
15935. ~ Micu vocabulariu de vorbe induoioase italiane pentru a le pronuncia şi a le scrie după adevărata loru ortografie. Prelucratu de Iosif Curatolo, Professore la scóla superióră de comerciu din capitală. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratoriloru Români), 1873. (23,5 x 15). 53 p. (II 195054)

Nu exista imagini
  2600) CUREAU de la CHAMBRE, MARIN
 • Opera
 • Imagini
CUREAU de la CHAMBRE, MARIN
Vezi:
EUSTAŢIU CIOCANELLI, T. Estractu de fisiognomonie. După ~ ş.a. Bucureşti, 1855.

Nu exista imagini