Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2581) Cum le-nveţi la tinereţe
 • Opera
 • Imagini
Cum le-nveţi la tinereţe
15903. • *Cum le’nveţi la tinereţe, aşa remâni la betrâneţe. Illustrat. Bucureşti, Graeve, 1880. 12°. 8 p. 75 b. (BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 250)

Nu exista imagini
  2582) Cum trebuie să voteze fiecare cetăţean
 • Opera
 • Imagini
Cum trebuie să voteze fiecare cetăţean
15904. • Cum trebue să voteze fie-care cetăţean. Lege asupra procedurei eletorale. (Sancţionată şi promulgată cu înaltul decret No. 1999 din 7 Iunie 1903 şi publicată în Monitorul Oficial No. 55 din 9 Iunie 1903 cu modificările introduse prin legea sancţionată şi promulgată cu înaltul decret No. 566 din 13 Februarie 1904, publicată în Monitorul Oficial No. 258 din 14 Februarie 1904 precum şi cu extracte din desbaterile Corpurilor legiuitoare relative la aceste modificări). Bucureşti (Stab. Grafic Euf. N. Miulescu & T. Popescu), 1905. (16,5 x 12). 29 p. 20 bani. (I 5637)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2583) Cum va înainta Infanteria
 • Opera
 • Imagini
Cum va înainta Infanteria
• Cum va înainta Infanteria. Vezi:. PĂUNESCU, G. Cum va înainta Infanteria sub Focul Artileriei cu Tragere repede? Tecuciu, 1909.

Nu exista imagini
  2584) CUNESCU, STAVRI C.
 • Opera
 • Imagini
CUNESCU, STAVRI C.
15905. ~ Importanţa învăţămîntului industrial, [de] Stavri C. Cunescu, inginer electrician, preparatorul Institutului Electrotechnic Universitar din Bucureşti. Conferinţă ţinută în ziua de 21 Martie, cu ocazia inaugurărei cursurilor industriale dela Scoală comunală de electricieni şi mecanici. Bucureşti (Tip. Jockey- Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (24 x 17). 24 p. 1,50 lei. (II 50361)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Şcoalei industriale".
15906. ~ Proect pentru Organizarea Şcoalei Industriale, [de] Stavri C. Cunescu, irginer electrician, preparatorul Institutului Electrotechnic universitar din Bucureşti. Memoriu înaintat domnilor Miniştri ai Instrucţiunei, Industriei şi Lucrări publice şi domnului Primar al Capitalei. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (24 x 17). 24 p. 1 leu. (II 50360)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Şcoalei industriale".

Nu exista imagini
  2585) Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă
 • Opera
 • Imagini
Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă
15907. • Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă, lucrate pe seama şcoalelor triviale şi capitale. Subt Manuducerea Episcopiei greco-răsăritene din Ardealu. Sibiiu (Cu cheltuiala şi tiparul Tip. diecesane), 1859. (19 x 11,5). 84 p. (I 5144)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2586) Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie
• Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie Vezi: COMANDAMENTUL Corpului Jandarmeriei. Cunoştinţele necesare... Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  2587) CUNŢANU, MARIA (1862-1935)
 • Opera
 • Imagini
CUNŢANU, MARIA (1862-1935)
15908. ~ Cântări ocasionale dedicate Metropolitului Şaguna, colectate şi arangeate de Maria Cunţanu. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1898. (17,5 x 12). 24 p. 10 cr. (I 424137)
Pe copertă: "Obolul seracului la Monumentul Marelui Andreiu". Cuprinde versuri de: A. Mureşanu, Z. Boiu, A. Marienescu, A. Muntean al lui Vasile, M. Cunţanu.
15909. ~ Din caierul vremii. Versuri, [de] Maria Cunţan. vol. I-II. Bucureşti, Minerva, 1916. (19,5 x 12,5). 286 p. (I); 272 p. (II). 2 lei fiecare volum. (I 47877)
Vol. II cuprinde şi: "Cântarea lui Andrei" (Teatru).
15910. ~ Poesii, [de] Maria Cunţan. Orăştie (Minerva Inst. Tip.), 1901. (14,5 x 9,5). 76[-78] p. (I 116426)
15911. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13). 136 p. 1,25 lei. (I 116659)
Coperta de V. Rola-Piekarsky.
Traduceri:
SCHILLER, FR. Fecioara dela Orleans. Trad. de ~. Sibiiu, 1909.
Vezi de asemenea:
TĂSLĂUANU, A. Biblioteca copiilor... Vol. III. Sibiiu, 1908 ; vol. IV, 1908.

Nu exista imagini
  2588) CUPAR, RADU
 • Opera
 • Imagini
CUPAR, RADU
Vezi: CUPARIU, RADU

Nu exista imagini
  2589) CUPAREANCU, GRIGORE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CUPAREANCU, GRIGORE (1871-?)
15912. ~ Cercetări experimentale asupra protargolulul. Teza pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Grigore Cuparencu. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1900. (23,5 x 16). 41[-43] p. (Şcoala Superioară de Medicina Veterinară, nr. 132) (II 156870)
În colaborare:
ATHANASIU, J. şi ~ Sur les effets du protargol. Paris, 1901.

Nu exista imagini
  2590) CUPARENCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUPARENCU, IOAN
15913. ~ Galbaza sau Morba Vermilor de Gălbază în Ficatul vitelor bovine, cum şi în oi, de Ioan Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Clasa II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1874 [pe copertă: 1875]. (16 x 11,5). 20 p. (I 7768)
15914. ~ Instrucţiuni pentru ferarii potcovari Regimentului IV de Artilerie. Prelucrată de Ioan Cuparencu, Medic Veterinar de Regiment Clasa II. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1880. (23 x 15). 15 p., 2 f. pl. (II 412320)
15915. ~ Învăţătură practică a medicinei veterinare pentru ferirea şi lecuirea boaleloru lipicioase alle viteloru cornute, cailoru, oiloru, remâtoriloru, pâseriloru dumesnice, câniloru, şi altele. De Ionnu Cuparencu, Agronomu. Iassi (Tip lui H. Goldner), 1860. (21 x 14). 47[-50] p. (I 105656)
Cu alfabet de tranziţie.
15916. ~ Sistemul Bólei vaccinei Vacilor şi Variola oilor. de Ioan Cuparencu, Veterinariu de Regimentu, classa II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1875. (16,5 x 13). 32 p. (I 410943)
15917. ~ Sistemulu morbei indigestie a cailoru. Cu 103 Repţete. De Ioanu Cuparencu, Veterinarulu de Regimentu clasa II. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1873. (21 x 13,5). XI, 62 p., 1 f. erata. (II 118395)
15918. ~ Sistemul indigestiunei cailor. Cu 103 [imprimat greşit: 130] recepte de Ioanu Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Clasa II. Ed. II. Iassi (Tipografia Buciumului Român), 1875. (14 x 10,5). 55 p. (I 267503)
Pe copertă, titlul: "Sistemu bólei organelor digestiunei cailor cu 103 recepte. Ed. II corectată".
15920. ~ Sistemul morbei Trichinei şi a Linţii la râmători, de Ioan Cuparencu, Veterinar de Regiment, Clas. II. Iaşi (Tip. J. Goldembaum[!]), 1874. (20 x 13,5). VI-15 p. (II 14360)
15920. ~ Systemul tuturor boalelor Contagioase şi Epizootice ale vitelor bovine, de Ioanu Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Classa 11-a. Iassy (Tip. Buciumului Romanu), 1876. (16 x 12). 54 p. (I 350016)

Nu exista imagini
  2591) CUPARENCU, ION (1876-?)
 • Opera
 • Imagini

CUPARENCU, ION (1876-?)
15921. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ioan Cuparencu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (24,5 x 16,5). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408581)
Nu exista imagini
  2592) CUPARENCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUPARENCU, IOAN
Traduceri:
ZACHAR, A., ş.a. Die Entwicklung der Land-und Forstmtschaft und ihrer Industrien. Desvoltarea agriculturii şi economiei silvice cu industríele lor. Trad. ~ de ş.a. Wien, 1901.

Nu exista imagini
  2593) CUPARIU, RADU
 • Opera
 • Imagini
CUPARIU, RADU
15922. ~ Patru cântări Sfinte pentru creştinii evlavioşi scrise de Radu Cupariu la cererea poporului. Conţinutul: 1. Bucură-te Maică curată. 2. Regina cerului-lângă noi să fii. 3. O cruce sântă plină de daruri. 4. Cea ce eşti mai măreţă. Editor: Vasile Walkenberg. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1906. (13 x 8,5). 16 p. cu il. (Spre mărirea Prea-sântei Fecioare din mănăstirea Bicşadului) (BCU-ClN 73211)
15923. ~ Românii şi Vetero-Slavii, de Radu Cupar, profesor gimn. Beiuş (Victoria Inst. Tipografic, Şimleul Silvaniei), 1905. (22 x 14,5). 23 p. (BCU-ClN 651166)
15924. ~ Sântul Rosariu sau Cununa de Rosă a Preasântei Născătore de Dumnedeu intocmit pre ritul răsăritean, de R. Cupariu. Editor: Vasile Walkenberg. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1906. (13 x 8,5). 16 p. cu il. (BCU-ClN 86798)

Nu exista imagini
  2594) CUPCEA, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CUPCEA, PETRE
15925. ~ *Geometrie pentru preparandii. Şimleu (Tip. Victoria), 1909. 8°. 212 p. 2,40 cor. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iun., p. 126: Public, rom. pe 1909 ; Catalog Onisifor Ghibu Gazeta Mat.)
15926. ~ Teljes román nyelvtan. Alaktan és mondattan. Forditási gyakorlatokkal. Magyar-román és román-magyar kis szótárval. Irta Cupcea Peter. Budapest, Stampel-féle Kónyv-kiadóhivatal (Révai Testvérek Irod. Int. Rézso-Társ) (Nagy Sándor kónyvnyomda), 1906. (15 x 10). 248 p. 180 fillér. (Tudományos Zsebko-nyvtár, nr. 184-186) (BCU-ClN 104174)
Pe copertă titlul: "Román nyelvtan". Dicţionarul, la p. 101-248. Pe cop. 4: "Révai és Salamon Kónyvnyomdája, Budapest".
15927. ~ Idem. [Második kiadás]. Budapest (Stampfel-féle könyvkiadó hivatal. Nagy Sándor könyvnyomdája), 1906. (15 x 10,5). 248 p. (BCU- ClN 216168)
Ediţia, numai pe copertă, pe care este titlul: "Román nyelvtan".
Traduceri:
ACKERL, IOAN. Madona de Lourdes, Trad. de ~. Iaurin, 1897.

Nu exista imagini
  2595) CUPFER, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CUPFER, AUREL
15928. ~ Reforma agrară, de Aurel Cupfer, Licenţiat în drept şi litere. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914. (20,5 x 12,5). 30 p. 50 bani. (II 38409)

Nu exista imagini
  2596) Cuplete vesele
 • Opera
 • Imagini
Cuplete vesele
15929. • Cuplete vesele coprinzând: cuplete umoristice, patriotice, dramatice, cazone de diferiţi autori. Cantate cu mare succes de artistul George I. Rădulescu, Artist popular. Vol. I. [Bucureşti] (Tip. Avântul), [1912?]. (16 x 10). 16 p. 20 bani. (I 45362)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.
15930. ~ Idem. Vol. I. Bucureşti (Avântul, Inst. de Arte Grafice), 1912. (16,5 x 10). 32 p. 50 bani. (I 45362)
15931. ~ Idem, cuprinzând bucăţi: Umoristice, Literare, Patriotice de diferiţi autori cântate de: George I. Rădulescu, Cupletist. Vol. X [Bucureşti], Luceafărul, [1914]. (17,5 x 10,5). 16 p. 20 bani. (I 45362)

Nu exista imagini
  2597) CUPPA, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CUPPA, VICTOR
15932. ~ Capacitatea femeiei măritate în dreptul romanu şi românu. Thesă pentru licenţă susţinută la... Iuniu 1886 de Victor Cuppa. Bucu- reşti (Typ. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fiii), 1886. (23 x 16). 3 f, II p., p. 9-158 II p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti) (II 413052)

Nu exista imagini
  2598) CUPŞA, AUREL (1861-1906)
 • Opera
 • Imagini
CUPŞA, AUREL (1861-1906)
15933. ~ Curs de maşini marine. Galaţi, 1899. 320 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15934. ~ Maşini marine, de Inginer Şef Aurel Cupşa din Marină. Partea I. Căldări cu aburi. Partea II. Maşini cu aburi. Partea III. Turbine cu aburi. Partea IV. Motoare cu petrol. Ed. a 2-a revăzută şi complectată. Galaţi (Tipo-Lit. Modernă Antoniady), 1908. (24 x 16,5). 432 p. 15 lei. (II 20363)
15934a. ~ Idem. Planşe. Galaţi (Tipo-lit. Moderna, Antoniady), 1908. (35 x 21,5). 49 pl. numerotate. (III 20363)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2599) CURATOLO, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
CURATOLO, IOSIF
15935. ~ Micu vocabulariu de vorbe induoioase italiane pentru a le pronuncia şi a le scrie după adevărata loru ortografie. Prelucratu de Iosif Curatolo, Professore la scóla superióră de comerciu din capitală. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratoriloru Români), 1873. (23,5 x 15). 53 p. (II 195054)

Nu exista imagini
  2600) CUREAU de la CHAMBRE, MARIN
 • Opera
 • Imagini
CUREAU de la CHAMBRE, MARIN
Vezi:
EUSTAŢIU CIOCANELLI, T. Estractu de fisiognomonie. După ~ ş.a. Bucureşti, 1855.

Nu exista imagini
  2601) CURELEANU, IACOB
 • Opera
 • Imagini
CURELEANU, IACOB
15936. ~ Grigorie Miculescu Mitropolitul Ungro-Vlahiei (1823-1834). Teză pentru licenţă de Iacob Cureleanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (23,5 x 15,5). 2 f., II p., p. 7-76[-79] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 124669)

Nu exista imagini
  2602) CURELESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CURELESCU, IOAN
15937. ~ Furtuna marelui rěu ... De Ioan Curelescu. Focşani (Typ. D. Samolada), 1870. (19,5 x 12,5). 59 p. 1 Sfanţu rusescu. (I 65955)
15938. ~ Jidovulu şi crestinulu. Sabota & Sf. Duminica, de Ioan Curelescu. Focşani (Typ. Dimitrie Samolada), 1867. (20 x 12,5). 17 p. (I 408980)
Cu alfabet de tranziţie. La finalul textului, menţiunea: "Va urma".

Nu exista imagini
  2603) CURELESCU, ION I. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CURELESCU, ION I. (1868-?)
15939. ~ Alcool şi alcoolism, de I. Curelescu, farmacist în Ploeşti. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţii Tiparul), 1901. (23 x 15,5). 20 p. (Extras din "Revista Farmaciei") (II 413006)
15940. ~ Câte-va cuvinte folositoare despre alcool şi alcoolism. Conferinţă publică ţinută de Ion I. Curelescu, Farmacist, Membru activ al Societăţei Geografice Române. Ploeşti (Tip. Lumina), [190?]. (20 x 13). 26 p. (1 569430)

Nu exista imagini
  2604) Curente contra trebuinţelor militare
 • Opera
 • Imagini
Curente contra trebuinţelor militare
15941. • Curente contra trebuinţelor militare. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1910. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din "Revista Infanteriei", No. 165 din Sept. 1910) (II 20551)

Nu exista imagini
  2605) CURHANSCHI, SIMION I. (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CURHANSCHI, SIMION I. (1881-?)
15942. ~ Contribuţiuni la studiul conservărei laptelui prin formol. Teză pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Simion I. Curhanschi, Prezentată şi Susţinută în ziua de ... Decemvrie 1904. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1904. (22 x 15). 27[-31] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 167) (II 2801)
În colaborare:
DUMITRESCU GH. şi ~ Contribuţiuni asupra apei oxigenate adăugată laptelui. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2606) CURIE, MARIE (1867-1934)
 • Opera
 • Imagini
CURIE, MARIE (1867-1934)
Vezi:
VASILIAD, G. Radiul. După ~ Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2607) Curierul din Lyon
 • Opera
 • Imagini
Curierul din Lyon
15943. • Curierul din Lyon. Mare roman istoric. [Bucureşti], Edit. Societăţei Anonime pe acţiuni Adeverul, [1907]. (29 x 21). 1148 p. (Fasc. 1-140). 5 bani fasc. (III 163466)

Nu exista imagini
  2608) CURIŢĂ, I. V. (1862-?)
 • Opera
 • Imagini
CURIŢĂ, I. V. (1862-?)
15944. ~ Cercetări istorico-filologice, de I. V. Curiţă. Turnu-Severin, Edit. proprie a autorului (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Niculescu), 1915. (23,5 x 16). 1 f., 104 p., 1 f. erata. (II 42236)
15945. ~ Originea limbei române. Conferinţă de I. V. Curiţa. Târgu-Jiu (Tipografia Română, M. Petrescu & Comp.), 1904. (20 x 13,5). 29 p. 50 bani. (I 2630)
La finalul textului, semnat: "Căpitan Curiţa".

Nu exista imagini
  2609) Curriculum vitae
 • Opera
 • Imagini
Curriculum vitae
15946. • Curiculum[!] vitae sau Schiţa biografica a doua silhuete porocliţii cumnaţi Ţuţuianu şi Scatoforeanu. Luna August, anul 1876. Meghyaş-Fálva (Tip. lui Schandor Semiklosch), [1876]. (18 x 11). 25 p. (I 411226)
La finalul textului, semnat cu iniţialele "C. N.".

Nu exista imagini
  2610) Curs(ul)-Cursuri(le)
 • Opera
 • Imagini
Curs(ul)-Cursuri(le)
• Curs de Arta Militară. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de Arta militară. An. I-II. Bucureşti, 1885-1886 ; an. II, 1886/7-1888.
• Cursu de dreptu civile. Vezi: ILIA, FILEMON. Cursu de dreptu civile. Vol. I-II, 1874-1877.
• Curs de Hypologie. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de Hypologie. An. I-II. Bucuresci, 1891-1892.
• Curs de istoria militară. Vezi: ŞCOALA de Oficeri. Curs de istoria militară. An. I-II. Bucuresci, 1896-1902.
• Curs de matematici. Vezi: BEIU-PALADI, GH. Curs de matematici, cl. VII-a reală. Piatra N., 1905.
• Curs de Phisiologie nervoasă. Vezi: PAULESCU, C. Curs de Phisiologie nervoasă. Bucureşti, 1907.
• Curs de Phisiologie umană. Vezi: PAULESCU, C. Curs de Phisiologie umană. Bucureşti, 1907.
• Curs de procedură civilă. Vezi: ŞENDREA, A. C.. Curs de procedură civilă. Bucureşti, [187?]
• Curs de tehnologie şi procedeuri generale de construcţiuni. Vezi: ŞCOALA de Poduri şi Şosele. Cursul de tehnologie...*Partea I [Text] - [II] Atlas. Bucureşti, 1915.
• Curs de Topografie. Vezi: ŞSCOALA Superioară de Răsboiu. Curs de topografie. Bucureşti, 1915.
• Curs de transportul pe C.F.R. Vezi: CĂILE Ferate Române. Curs de transportul pe C.F.R.... Bucureşti, 1912 ; ed. II, 1915.
• Curs pentru şcoala regimentară. Vezi: REGIMENTUL 2. Artilerie. Curs pentru şcoala regimentară. Bucuresci, 1897.
• Curtea cu juraţi a humei... Vezi: • Lumea... şi viata. Bucureşti, 1916.
15947. • [Curs de administraţie]. [Partea I-a. Administraţia publică. Partea II-a. Administraţia armatei]. [Bucureşti, 190?]. (26,5 x 21). 414, 16 p. (sumar) (II 138812)
Litografiat. Descriere după titlul de la p. 1 şi 25. Exemplarul din BAR, semnat de locot. Radu R. Rosetti (locot. 1903-1908), în calitate de posesor al cursului.
15948. • Curs de agricultură. [I]. Agricultura. Partea II-a, Fitotechnia. S.l., [1891]. (30,5 x 25,5). 116 p. cu il. (I) ; 140 p. cu il. (II). (III 50554)
Litografiat. Partea a II-a, incompletă. Descriere după titlul de la începutul textului.
15949. • Curs de anatomie, predat în şcoala de Agenţi Sanitari. Alexandria, Edit. Librăriei Speranţa, Nicolae P. Ionescu, 1915. (21 x 15,5). 24 p. 75 bani. (II 44195)
15950. • [Curs de archeologie biblică]. S.l., [188?]. (34 x 21). 84 p. (III 505291)
Curs litografiat. În: Serbarea şcolară de la Iaşi ... 1885, citată: Arheologie biblică, esplicarea moravurilor private şi publice a porului evreu (v. p. 282).
15951. • [Curs de croitorie]. Iaşi (Lito-Zincografia Naţională), [1905]. (21 x 17). 104 p. cu il., 4 f. fascsimile. (BCU-Iaşi II B 2637)
Curs litografiat. Datat după anul depozitului legal în BCU Cluj.
15952. • Cursul dreptului civil român sau Esplicarea paragrafelor de legi civile dupe ordina Pravilei lui Caragea (Fasc.) V. S.l., [184?]. (21 x 14). p. 321-400. (II 486560)
Cu alfabet de tranziţie. Datat după ultimul paragraf de la p. 384.
15953. • [Curs de Drept Civil]. S.l., [186?]. (28 x 22). 506 p. (II 50308)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat. Pare incomplet.
15954. • Cursulu de dreptu civile. Anul I. Broşura I contienendu: Introducţiunea, Titlu preliminariu, Titlu I. Despre persane, Titlu. II. Despre actele starei civile şi Titlu III. Despre domiciliu. Bucuresci (Typographia Statului), 1871-1872. (23 x 15). 1 f., 36, 180 p. 5 lei. noi. (BCU-ClN 193483)
Cuprinde o "Introducţiune în materia dreptului civile, reprodusa dupe D. G. Costa-Foru Professore la Facultatea de Dreptu din Bucuresci. Stenografiat de F. Ilia şi S. Moronescu(?)".
15955. • Idem. Anul I-iu. Brosiura II-a. Contienendu: Titlu V. Despre căsătoria. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). 1 f., p. 181-449.
Lipsă coperta.
15956. • Idem. Anulu I. Brosiura III. Contienendu: Titlu VI. Despre Divortiu; Titlu VII. Despre Paternitate şi despre filiaţiune: Titlu VIII. Despre adopţiune; Titlu IX. Despre poterea. parintesca. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (23 x 15). lf., p. 451-656 ,1 f. erata. 4 lei noi.
Lipsă coperta.
15957. • Idem. Anulu I. Brosiur’a IV. Contienendu: Titlulu X. Despre minoritate, despre tutela, şi despre emancipaţiune; Titlulu XI. Despre Majoritate, despre Interdicţiune, şi despre Consiliul judiciaru; Cartea II. Despre Bunuri; Titlul I. Despre Distincţiunea Bunuriloru; Titlulu II. Despre Proprietate. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (23 x 15). 1 f., p. 657-1173. 4 lei noi.
Lipsă coperta.
15958. • Curs de Geografie. Atmosfera. [Iaşi?, 1902]. (19,5 x 16,5). 1 f., 420 p. (BCU-Iaşi II 24341)
Curs litografiat. La finalul textului: "28 Mai 1902".
15959. • Curs de Legislaţie şi Administraţie Militară. [P. I. Legislaţia. P. II. Administraţie]. [Bucureşti, 1913]. (20,5 x 16,5). 315 f., 1 tab. (I) ; 251 f. (II). (II 535034)
Litografiat. Anul, dedus din text: p. 224, 229 din partea I şi p. 35 şi 143 din partea a II-a.
15960. • Curs de limbă ebraică pentru usul scólelor israelite române. Publicat de Societatea Cultura din Iaşi. Partea II. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (21 x 13,5). 65 p. 60 bani. (II 412038)
15961. • Curs de Limba Francesa. Clasa I-a. întocmită de pe ultima metodă pentru învêţămentul intuitiv al limbei franceze. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (19,5 x 13,5). VI-168 p. 2,75 lei. (Metoda Ipsor) (I 2367)
15962. • Idem. Clasa II-a. întocmită [ ]. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20 x 13,5). 170 p. 2,75 lei. (Metoda Ipsor) (I 483986)
Vezi şi: Cours de Langue française. III-me et IV-me classe. Bucarest, 1901. (Méthode Ipsor).
15963. • [Cursu de Topografie şi Recunósteri militare]. S.l., [1876]. (26,5 x 21). X, 880 p. cu il. 25 lei. (II 534282)
Litografiat. La p. 880 menţiunea: "Transcris de Ion Paraschivescu".
15964. • Curs elementar de fortificaţie pasageră pentru Ofiţerii şi sub-Ofiţerii ce n’au trecut cursurile unei scoale Militare. Tradusă de Sub-Locotenent Gr. Dimitrescu, din al 6-lea de linie. [Bucureşti] (Impr. lui A. Ulrich), 1863. (16,5 x 12,5). 1 f., 110 p., 12 pl. (I 410970)
Pentru loc., vezi: Veress III, p. 362.
15965. • Curs elementar de Geografie însoţit de o privire generală a judeţului Dol-Jiu. Pentru clasa II primară. în conformitate cu noul program analitic. Cartea elevului. [Pe copertă: Ed provizorie]. [Craiova, 1895]. (21 x 13). 1 f., 11, 24 p. 25 bani. (II 412041)
15966. • Curs elementar de geometrie şi cetirea hărţilor pentru usul scoalelor regimentare. Ed. II. Bucureşti (Tip. Jean S. Kalber), 1911. (23,5 x 16). 35 p. 1 leu. (II 23471)
15967. • Idem. Ed. III. Bucureşti (Avântul Inst. de Arte Grafice), 1914. (23,5 x 17). 18 p. (II 36461)
15968. • Curs practic de locomotive pentru preparaţia elevilor de a deveni mecanici conducători. Bacău (Tip. Progresul M. Haber), 1909. (23,5 x 15,5). 84 p. (II 14129)
15969. • Cursul mediu primar, complect. Ştiinţele fisico-naturale. Noţiuni elementare de botanică şi fisică aplicate la cultura pămîntului, a grădinei şi la viaţa animalelor. Redactate după programul analitic. 70 gravuri. Ed. I. Craiova, Editor-tip. David J. Benvenisti, 1894. (21,5 x 14). 84 p. cu il. (II 393223)
Pe copertă, titlul: "Cursul mediu-primar-complect pentru ambele-sexe de ştiinţele fisico-naturale Botanica Agricultura Fisica". Autorul n-a fost identificat nici în broşura scrisă de Nicolescu-Naquet, "Boul Craiovei autor de cărţi didactice", Craiova, 1894, care este o critică adusă lui David Benvenisti ca editor de cărţi didactice.
15970. • Cursul superior primar, complect [Pe copertă şi: pentru ambele sexe de] Ştiinţele fisico-naturale, noţiuni elementare de Zoologie-Botanică. Mineralogia. Agricultură. Industrie şi Comerţ. Redactate după programul analitic. 70 gravuri. Ed. I. Craiova, Editor-tip. David J. Benvenisti, 1894. (21,5 x 14,5). 138 p. cu il. [1 leu; legat, 1,30 lei]. (II 393343)
Autorul n-a fost identificat nici în broşura scrisă de Nicolescu-Naquet "Boul Craiovei autor de cărţi didactice", Craiova, 1894, care este o critică adusă lui David Benvenisti ca editor de cărţi didactice.
15971. • Cursuri pentru domnişoare şi Conferinţe academice înfiinţate de Societatea Femeilor Române. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte Grafice şi Editură, 1904. (23,5 x 16), 16 p. (II 491290)
Lipsă coperta.
15972. • Cursurile de Vară din Vălenii-de-Munte. Anul al II-lea (1909). Lecţii ţinute de A. C. Cuza, N. Dobrescu şi N. Iorga. Vălenii-de-Munte, Edit. Tip. Neamul Românesc, 1910. (21 x 14). 1 f., 160[-162] p. 1 leu. (II 19818)
15973. • Idem. 1911. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1911. (16 x 10,5). 16 p., 2 f. (I 23334)
Cuprinde şi: "Cîteva rânduri despre Vălenii-de-Munte" (Din Descrierile de călătorie ale D-lui N. Iorga), p. 3-11.

Nu exista imagini