Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2581) Cum le-nveţi la tinereţe
 • Opera
 • Imagini
Cum le-nveţi la tinereţe
15903. • *Cum le’nveţi la tinereţe, aşa remâni la betrâneţe. Illustrat. Bucureşti, Graeve, 1880. 12°. 8 p. 75 b. (BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 250)

Nu exista imagini
  2582) Cum trebuie să voteze fiecare cetăţean
 • Opera
 • Imagini
Cum trebuie să voteze fiecare cetăţean
15904. • Cum trebue să voteze fie-care cetăţean. Lege asupra procedurei eletorale. (Sancţionată şi promulgată cu înaltul decret No. 1999 din 7 Iunie 1903 şi publicată în Monitorul Oficial No. 55 din 9 Iunie 1903 cu modificările introduse prin legea sancţionată şi promulgată cu înaltul decret No. 566 din 13 Februarie 1904, publicată în Monitorul Oficial No. 258 din 14 Februarie 1904 precum şi cu extracte din desbaterile Corpurilor legiuitoare relative la aceste modificări). Bucureşti (Stab. Grafic Euf. N. Miulescu & T. Popescu), 1905. (16,5 x 12). 29 p. 20 bani. (I 5637)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2583) Cum va înainta Infanteria
 • Opera
 • Imagini
Cum va înainta Infanteria
• Cum va înainta Infanteria. Vezi:. PĂUNESCU, G. Cum va înainta Infanteria sub Focul Artileriei cu Tragere repede? Tecuciu, 1909.

Nu exista imagini
  2584) CUNESCU, STAVRI C.
 • Opera
 • Imagini
CUNESCU, STAVRI C.
15905. ~ Importanţa învăţămîntului industrial, [de] Stavri C. Cunescu, inginer electrician, preparatorul Institutului Electrotechnic Universitar din Bucureşti. Conferinţă ţinută în ziua de 21 Martie, cu ocazia inaugurărei cursurilor industriale dela Scoală comunală de electricieni şi mecanici. Bucureşti (Tip. Jockey- Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (24 x 17). 24 p. 1,50 lei. (II 50361)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Şcoalei industriale".
15906. ~ Proect pentru Organizarea Şcoalei Industriale, [de] Stavri C. Cunescu, irginer electrician, preparatorul Institutului Electrotechnic universitar din Bucureşti. Memoriu înaintat domnilor Miniştri ai Instrucţiunei, Industriei şi Lucrări publice şi domnului Primar al Capitalei. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (24 x 17). 24 p. 1 leu. (II 50360)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Şcoalei industriale".

Nu exista imagini
  2585) Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă
 • Opera
 • Imagini
Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă
15907. • Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă, lucrate pe seama şcoalelor triviale şi capitale. Subt Manuducerea Episcopiei greco-răsăritene din Ardealu. Sibiiu (Cu cheltuiala şi tiparul Tip. diecesane), 1859. (19 x 11,5). 84 p. (I 5144)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2586) Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie
• Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie Vezi: COMANDAMENTUL Corpului Jandarmeriei. Cunoştinţele necesare... Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  2587) CUNŢANU, MARIA (1862-1935)
 • Opera
 • Imagini
CUNŢANU, MARIA (1862-1935)
15908. ~ Cântări ocasionale dedicate Metropolitului Şaguna, colectate şi arangeate de Maria Cunţanu. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1898. (17,5 x 12). 24 p. 10 cr. (I 424137)
Pe copertă: "Obolul seracului la Monumentul Marelui Andreiu". Cuprinde versuri de: A. Mureşanu, Z. Boiu, A. Marienescu, A. Muntean al lui Vasile, M. Cunţanu.
15909. ~ Din caierul vremii. Versuri, [de] Maria Cunţan. vol. I-II. Bucureşti, Minerva, 1916. (19,5 x 12,5). 286 p. (I); 272 p. (II). 2 lei fiecare volum. (I 47877)
Vol. II cuprinde şi: "Cântarea lui Andrei" (Teatru).
15910. ~ Poesii, [de] Maria Cunţan. Orăştie (Minerva Inst. Tip.), 1901. (14,5 x 9,5). 76[-78] p. (I 116426)
15911. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13). 136 p. 1,25 lei. (I 116659)
Coperta de V. Rola-Piekarsky.
Traduceri:
SCHILLER, FR. Fecioara dela Orleans. Trad. de ~. Sibiiu, 1909.
Vezi de asemenea:
TĂSLĂUANU, A. Biblioteca copiilor... Vol. III. Sibiiu, 1908 ; vol. IV, 1908.

Nu exista imagini
  2588) CUPAR, RADU
 • Opera
 • Imagini
CUPAR, RADU
Vezi: CUPARIU, RADU

Nu exista imagini
  2589) CUPAREANCU, GRIGORE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CUPAREANCU, GRIGORE (1871-?)
15912. ~ Cercetări experimentale asupra protargolulul. Teza pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Grigore Cuparencu. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1900. (23,5 x 16). 41[-43] p. (Şcoala Superioară de Medicina Veterinară, nr. 132) (II 156870)
În colaborare:
ATHANASIU, J. şi ~ Sur les effets du protargol. Paris, 1901.

Nu exista imagini
  2590) CUPARENCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUPARENCU, IOAN
15913. ~ Galbaza sau Morba Vermilor de Gălbază în Ficatul vitelor bovine, cum şi în oi, de Ioan Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Clasa II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1874 [pe copertă: 1875]. (16 x 11,5). 20 p. (I 7768)
15914. ~ Instrucţiuni pentru ferarii potcovari Regimentului IV de Artilerie. Prelucrată de Ioan Cuparencu, Medic Veterinar de Regiment Clasa II. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1880. (23 x 15). 15 p., 2 f. pl. (II 412320)
15915. ~ Învăţătură practică a medicinei veterinare pentru ferirea şi lecuirea boaleloru lipicioase alle viteloru cornute, cailoru, oiloru, remâtoriloru, pâseriloru dumesnice, câniloru, şi altele. De Ionnu Cuparencu, Agronomu. Iassi (Tip lui H. Goldner), 1860. (21 x 14). 47[-50] p. (I 105656)
Cu alfabet de tranziţie.
15916. ~ Sistemul Bólei vaccinei Vacilor şi Variola oilor. de Ioan Cuparencu, Veterinariu de Regimentu, classa II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1875. (16,5 x 13). 32 p. (I 410943)
15917. ~ Sistemulu morbei indigestie a cailoru. Cu 103 Repţete. De Ioanu Cuparencu, Veterinarulu de Regimentu clasa II. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1873. (21 x 13,5). XI, 62 p., 1 f. erata. (II 118395)
15918. ~ Sistemul indigestiunei cailor. Cu 103 [imprimat greşit: 130] recepte de Ioanu Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Clasa II. Ed. II. Iassi (Tipografia Buciumului Român), 1875. (14 x 10,5). 55 p. (I 267503)
Pe copertă, titlul: "Sistemu bólei organelor digestiunei cailor cu 103 recepte. Ed. II corectată".
15920. ~ Sistemul morbei Trichinei şi a Linţii la râmători, de Ioan Cuparencu, Veterinar de Regiment, Clas. II. Iaşi (Tip. J. Goldembaum[!]), 1874. (20 x 13,5). VI-15 p. (II 14360)
15920. ~ Systemul tuturor boalelor Contagioase şi Epizootice ale vitelor bovine, de Ioanu Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Classa 11-a. Iassy (Tip. Buciumului Romanu), 1876. (16 x 12). 54 p. (I 350016)

Nu exista imagini