Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2571) Cum să ne creştem copiii
 • Opera
 • Imagini
Cum să ne creştem copiii
15896. • Cum să ne creştem copiii. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1901. (12,5 x 8). 64 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 16) (I 522321)

Nu exista imagini
  2572) Cum să se urmeze slujba întru prea Sfânta Duminică a Paştilor
 • Opera
 • Imagini
Cum să se urmeze slujba întru prea Sfânta Duminică a Paştilor
15896. • Cum să se urmeze slujba întru prea Sf[î]nta Duminecă a Paştilor, şi întru toată Săptămâna cea Luminată. Acum iarăş typărită şi îndreptat. Cu Blagosloveniia Preaosfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii, şi al Moldovei Kirio Kir Veniamin. În vremea Preacuv: Arhim: şi Stareţ a Sf. Monastiri Neamţului şi Secul Kir Dometian. în typ. Sf[i]n. Monas. Neamţul. În anul 1833. Martie 24. (24,5 x 17,5). 4 f., 102 f. nenumerotate. (II 82971)
Cu menţiunea: "De Shimonahul Isaia Typograful". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  2573) Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii
 • Opera
 • Imagini
Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii
15897. • Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii [De Un liberal]. Vremuri grele: Greva, când e bună şi când rea? Măsuri mai folositoare. Eftenirea traiului prin înfrînarea cartelurilor. Eftenirea chiriilor. înmulţirea şi eftenirea tramvaielor. Repaosul de dumineci şi serbători mari. Măsuri în potriva otrăvitorilor. Lemnele, peştele, pâinea. Scutiri şi uşurări de dări: Darea progresivă pe venit. Bănci populare şi cooperative. Reformele la sate şi eftenirea traiului. Legea nouă sanitară. Lucrări date meseriaşilor. Şcoli pentru muncitori. Asigurarea muncitorilor. Conservatorii şi industria. Politica lui I.C. Brătianu şi a liberalilor. Lărgirea dreptului de vot. Spre votul obştesc. Votaţi lista opoziţiei ca să scăpaţi ţara. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (18,5 x 12). 24 p. (I 22091)
La finalul textului, semnat: "Un liberal".

Nu exista imagini
  2574) Cum sboară Blériot
 • Opera
 • Imagini
Cum sboară Blériot
15898. • Cum sboară Blériot. Blériot peste Marea Mânecei. Latham concurentul sau Aeroplane în viitor. Cum se va schimba lumea? Birjele şi automobilele la muzee. Fiecare om cu aeroplanul lui. [Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1909]. (21,5 13,5). 7 p. cu il. 10 bani. (II 16522)
Loc. şi tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  2575) Cum se citeşte un bilanţ
 • Opera
 • Imagini
Cum se citeşte un bilanţ
15899. • Cum se citeşte un bilanţ. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (23 x 15,5). 27 p., 3 f. 1,50 lei. (Biblioteca corpului absolvenţilor şcoalelor comerciale) (BCU-ClN 196490)

Nu exista imagini
  2576) Cum se distribuie justiţia la Galaţi
 • Opera
 • Imagini
Cum se distribuie justiţia la Galaţi
• Cum se distribuie justiţia la Galatzi Vezi: HELIAD, GR. Cum se distribuie justiţia la Galatzii. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  2577) Cum se ghiceşte în palmă
 • Opera
 • Imagini
Cum se ghiceşte în palmă
15900. • Cum se Ghiceşte în palmă. Cum poţi să cunoşti caracterul unei persoane. Ghicirea Trecutului, Prezentului, Viitorului şi Cunoaşterea Maladiilor, etc. etc. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (15,5 x 10,5). 125[-127] p. cu il. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 511-512) (I 20008)
Pentru an, vezi: Drap. 10(1910), nr. 20, febr. 20 (5 III), p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2578) Cum se întorc rîndunelele acasă
 • Opera
 • Imagini
Cum se întorc rîndunelele acasă
15901. • Cum se întorc rindunelele acasă? Ed. II. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1912. (14,5 x 10,5). 16 p. 4 bani. (Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 9) (Astra-S 20204)
Lipsă coperta. Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Cărticica aceasta este tălmăcită de Prea Sfinţitul episcop Nicodim dela Huşi. (Din Argatul lui Moş Procopie)".

Nu exista imagini
  2579) Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii
 • Opera
 • Imagini
Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii
15902. • Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (17 x 11). 55 p. (I 23291)
În Parlament. "Takiştii despre Liberali". Discursurile lui N. Fleva, C. Dissescu, N. Xenopol. Liberalii despre Takişti. Discursuri de I.C. Brătianu, C. Banu. în întrunirile publice: Take Ionescu, N. Fleva, Al. Bădărău, D.N. Comşa, I.Th. Florescu.

Nu exista imagini
  2580) Cum stăm cu Marina Naţională
 • Opera
 • Imagini
Cum stăm cu Marina Naţională
• Cum stăm cu Marina Naţională? [De Mircea]. Bucureşti, 1896. Vezi: URSEANU, C.

Nu exista imagini