Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2561) Cumpărat
 • Opera
 • Imagini
Cumpărat
15886. • *Cumpărat. Constanţa (Tip. Aurora), [189?]. 5 bani. ([Povestiri religioase], nr. 3) (Întâia Rugăciune, cop. 4)

Nu exista imagini
  2562) Cumpărătură bună
 • Opera
 • Imagini
Cumpărătură bună
15887. • *O cumperătură bună. Constanţa (Tip. Aurora), [189?]. 5 bani. ([Povestiri religioase], nr. 2) (Întâia Rugăciune, cop. 4)

Nu exista imagini
  2563) Cum poţi deveni hipnotizator
 • Opera
 • Imagini
Cum poţi deveni hipnotizator
15888. • Cum poţi deveni hipnotizator? Arta fascinărei. Prelucrare după scrierile celor mai celebri magnetizatori şi hipnotizatori. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1912]. (16 x 11,5). IV-128, II p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 745-746) (I 29576)
Cu o introducere de V. A.[nestin?]. Pentru an, Vezi: Drap., 12(1912), nr. 42, apr. 7/20, p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2564) Cum s-a prăpădit Ţara
 • Opera
 • Imagini
Cum s-a prăpădit Ţara
15889. • Cum s’a prăpădit Ţara! Acte şi documente oficiale din Arhivele diplomaţiei ruseşti relative la intrarea noastră în acţiune publicate de ziarul Pravda din Petrograd. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1918. (22,5 x 15,5). 32 p. 1 leu. (BCU-Iaşi III 33186)

Nu exista imagini
  2565) Cum s-ar fi putut evita războiul germano-francez
 • Opera
 • Imagini
Cum s-ar fi putut evita războiul germano-francez
15890. • Cum s’ar fi putut evita războiul germano-francez. Documente oficiale. S.l., [1914]. (22 x 14). 10 p. (II 47918)

Nu exista imagini
  2566) Cum s-ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria
 • Opera
 • Imagini
Cum s-ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria
• Cum s’ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria. De un dascăl din Ardeal. Arad, 1912. Vezi: GHIBU, O.

Nu exista imagini
  2567) Cum s-ar putea câştiga la Loterie şi Jocurile de noroc
 • Opera
 • Imagini
Cum s-ar putea câştiga la Loterie şi Jocurile de noroc
15891. • Cum s’ar putea câştiga la Loterie şi Jocurile de noroc. Câteva metode după ştiinţele oculte pentru alegerea unui număr favorabil [de Manas]. Bucureşti, Edit. Revistei ştiinţelor oculte (Tip. Euf. N. Miulescu), 1913. (19,5 x 12,5). 14 p. 0,50 lei. (Biblioteca Revistei ştiinţelor oculte) (I 35658)
Pseudonimul autorului, în prefaţă.

Nu exista imagini
  2568) Cum să îmblătim orzul de bere
 • Opera
 • Imagini
Cum să îmblătim orzul de bere
15892. • *Cum să îmblătim orzul de bere? Sibiiu, [1906]. 18 bani. (Biblioteca Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiiu, nr. 13) (Drap, 6(1906), nr. 126, nr. 11/24, p. 3: Bibliogr. ; RE, 13 (1911), nr. 2, ian. 7, p. 23)

Nu exista imagini
  2569) Cum să învăţăm limba engleză
 • Opera
 • Imagini
Cum să învăţăm limba engleză
15893. • Cum să învăţăm limba engleză. Gramatică, tălmăciu şi dicţionar englez-român. How to learn the english language. Grammar, Translator and Dictionary English-Roumanian and Roumanian-English. Ed. I. New York, Edit. Biblioteca Română, 1914. (14,5 x 10,5). 473 p. 1 dolar. (I 631833)

Nu exista imagini
  2570) Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă de nutreţ
 • Opera
 • Imagini
Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă de nutreţ
15894. • Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă de nutreţ. Instrucţiune edată de înaltul Ministeriu de agricultură. Tradusă de Iosif Bălan. Tipărită pe spesele Comunităţii de avere a fostului regiment confiniar romano-banatic Nr. 13. Caransebeş (Tiparul Tip. diecesane), 1904. (23 x 15,5). 11 p. (II 176343)

Nu exista imagini
  2571) Cum să ne creştem copiii
 • Opera
 • Imagini
Cum să ne creştem copiii
15896. • Cum să ne creştem copiii. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1901. (12,5 x 8). 64 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 16) (I 522321)

Nu exista imagini
  2572) Cum să se urmeze slujba întru prea Sfânta Duminică a Paştilor
 • Opera
 • Imagini
Cum să se urmeze slujba întru prea Sfânta Duminică a Paştilor
15896. • Cum să se urmeze slujba întru prea Sf[î]nta Duminecă a Paştilor, şi întru toată Săptămâna cea Luminată. Acum iarăş typărită şi îndreptat. Cu Blagosloveniia Preaosfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii, şi al Moldovei Kirio Kir Veniamin. În vremea Preacuv: Arhim: şi Stareţ a Sf. Monastiri Neamţului şi Secul Kir Dometian. în typ. Sf[i]n. Monas. Neamţul. În anul 1833. Martie 24. (24,5 x 17,5). 4 f., 102 f. nenumerotate. (II 82971)
Cu menţiunea: "De Shimonahul Isaia Typograful". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  2573) Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii
 • Opera
 • Imagini
Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii
15897. • Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii [De Un liberal]. Vremuri grele: Greva, când e bună şi când rea? Măsuri mai folositoare. Eftenirea traiului prin înfrînarea cartelurilor. Eftenirea chiriilor. înmulţirea şi eftenirea tramvaielor. Repaosul de dumineci şi serbători mari. Măsuri în potriva otrăvitorilor. Lemnele, peştele, pâinea. Scutiri şi uşurări de dări: Darea progresivă pe venit. Bănci populare şi cooperative. Reformele la sate şi eftenirea traiului. Legea nouă sanitară. Lucrări date meseriaşilor. Şcoli pentru muncitori. Asigurarea muncitorilor. Conservatorii şi industria. Politica lui I.C. Brătianu şi a liberalilor. Lărgirea dreptului de vot. Spre votul obştesc. Votaţi lista opoziţiei ca să scăpaţi ţara. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (18,5 x 12). 24 p. (I 22091)
La finalul textului, semnat: "Un liberal".

Nu exista imagini
  2574) Cum sboară Blériot
 • Opera
 • Imagini
Cum sboară Blériot
15898. • Cum sboară Blériot. Blériot peste Marea Mânecei. Latham concurentul sau Aeroplane în viitor. Cum se va schimba lumea? Birjele şi automobilele la muzee. Fiecare om cu aeroplanul lui. [Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1909]. (21,5 13,5). 7 p. cu il. 10 bani. (II 16522)
Loc. şi tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  2575) Cum se citeşte un bilanţ
 • Opera
 • Imagini
Cum se citeşte un bilanţ
15899. • Cum se citeşte un bilanţ. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (23 x 15,5). 27 p., 3 f. 1,50 lei. (Biblioteca corpului absolvenţilor şcoalelor comerciale) (BCU-ClN 196490)

Nu exista imagini
  2576) Cum se distribuie justiţia la Galaţi
 • Opera
 • Imagini
Cum se distribuie justiţia la Galaţi
• Cum se distribuie justiţia la Galatzi Vezi: HELIAD, GR. Cum se distribuie justiţia la Galatzii. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  2577) Cum se ghiceşte în palmă
 • Opera
 • Imagini
Cum se ghiceşte în palmă
15900. • Cum se Ghiceşte în palmă. Cum poţi să cunoşti caracterul unei persoane. Ghicirea Trecutului, Prezentului, Viitorului şi Cunoaşterea Maladiilor, etc. etc. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (15,5 x 10,5). 125[-127] p. cu il. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 511-512) (I 20008)
Pentru an, vezi: Drap. 10(1910), nr. 20, febr. 20 (5 III), p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2578) Cum se întorc rîndunelele acasă
 • Opera
 • Imagini
Cum se întorc rîndunelele acasă
15901. • Cum se întorc rindunelele acasă? Ed. II. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1912. (14,5 x 10,5). 16 p. 4 bani. (Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 9) (Astra-S 20204)
Lipsă coperta. Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Cărticica aceasta este tălmăcită de Prea Sfinţitul episcop Nicodim dela Huşi. (Din Argatul lui Moş Procopie)".

Nu exista imagini
  2579) Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii
 • Opera
 • Imagini
Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii
15902. • Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (17 x 11). 55 p. (I 23291)
În Parlament. "Takiştii despre Liberali". Discursurile lui N. Fleva, C. Dissescu, N. Xenopol. Liberalii despre Takişti. Discursuri de I.C. Brătianu, C. Banu. în întrunirile publice: Take Ionescu, N. Fleva, Al. Bădărău, D.N. Comşa, I.Th. Florescu.

Nu exista imagini
  2580) Cum stăm cu Marina Naţională
 • Opera
 • Imagini
Cum stăm cu Marina Naţională
• Cum stăm cu Marina Naţională? [De Mircea]. Bucureşti, 1896. Vezi: URSEANU, C.

Nu exista imagini
  2581) Cum le-nveţi la tinereţe
 • Opera
 • Imagini
Cum le-nveţi la tinereţe
15903. • *Cum le’nveţi la tinereţe, aşa remâni la betrâneţe. Illustrat. Bucureşti, Graeve, 1880. 12°. 8 p. 75 b. (BR, 2(1880), nr. 11, nov., p. 250)

Nu exista imagini
  2582) Cum trebuie să voteze fiecare cetăţean
 • Opera
 • Imagini
Cum trebuie să voteze fiecare cetăţean
15904. • Cum trebue să voteze fie-care cetăţean. Lege asupra procedurei eletorale. (Sancţionată şi promulgată cu înaltul decret No. 1999 din 7 Iunie 1903 şi publicată în Monitorul Oficial No. 55 din 9 Iunie 1903 cu modificările introduse prin legea sancţionată şi promulgată cu înaltul decret No. 566 din 13 Februarie 1904, publicată în Monitorul Oficial No. 258 din 14 Februarie 1904 precum şi cu extracte din desbaterile Corpurilor legiuitoare relative la aceste modificări). Bucureşti (Stab. Grafic Euf. N. Miulescu & T. Popescu), 1905. (16,5 x 12). 29 p. 20 bani. (I 5637)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2583) Cum va înainta Infanteria
 • Opera
 • Imagini
Cum va înainta Infanteria
• Cum va înainta Infanteria. Vezi:. PĂUNESCU, G. Cum va înainta Infanteria sub Focul Artileriei cu Tragere repede? Tecuciu, 1909.

Nu exista imagini
  2584) CUNESCU, STAVRI C.
 • Opera
 • Imagini
CUNESCU, STAVRI C.
15905. ~ Importanţa învăţămîntului industrial, [de] Stavri C. Cunescu, inginer electrician, preparatorul Institutului Electrotechnic Universitar din Bucureşti. Conferinţă ţinută în ziua de 21 Martie, cu ocazia inaugurărei cursurilor industriale dela Scoală comunală de electricieni şi mecanici. Bucureşti (Tip. Jockey- Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (24 x 17). 24 p. 1,50 lei. (II 50361)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Şcoalei industriale".
15906. ~ Proect pentru Organizarea Şcoalei Industriale, [de] Stavri C. Cunescu, irginer electrician, preparatorul Institutului Electrotechnic universitar din Bucureşti. Memoriu înaintat domnilor Miniştri ai Instrucţiunei, Industriei şi Lucrări publice şi domnului Primar al Capitalei. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (24 x 17). 24 p. 1 leu. (II 50360)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Şcoalei industriale".

Nu exista imagini
  2585) Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă
 • Opera
 • Imagini
Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă
15907. • Cunoştinţe istorice, statistice şi istorico-naturale despre monarhia austriacă, lucrate pe seama şcoalelor triviale şi capitale. Subt Manuducerea Episcopiei greco-răsăritene din Ardealu. Sibiiu (Cu cheltuiala şi tiparul Tip. diecesane), 1859. (19 x 11,5). 84 p. (I 5144)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2586) Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie
• Cunoştinţele necesare jandarmului agent de poliţie Vezi: COMANDAMENTUL Corpului Jandarmeriei. Cunoştinţele necesare... Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  2587) CUNŢANU, MARIA (1862-1935)
 • Opera
 • Imagini
CUNŢANU, MARIA (1862-1935)
15908. ~ Cântări ocasionale dedicate Metropolitului Şaguna, colectate şi arangeate de Maria Cunţanu. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1898. (17,5 x 12). 24 p. 10 cr. (I 424137)
Pe copertă: "Obolul seracului la Monumentul Marelui Andreiu". Cuprinde versuri de: A. Mureşanu, Z. Boiu, A. Marienescu, A. Muntean al lui Vasile, M. Cunţanu.
15909. ~ Din caierul vremii. Versuri, [de] Maria Cunţan. vol. I-II. Bucureşti, Minerva, 1916. (19,5 x 12,5). 286 p. (I); 272 p. (II). 2 lei fiecare volum. (I 47877)
Vol. II cuprinde şi: "Cântarea lui Andrei" (Teatru).
15910. ~ Poesii, [de] Maria Cunţan. Orăştie (Minerva Inst. Tip.), 1901. (14,5 x 9,5). 76[-78] p. (I 116426)
15911. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1905. (19,5 x 13). 136 p. 1,25 lei. (I 116659)
Coperta de V. Rola-Piekarsky.
Traduceri:
SCHILLER, FR. Fecioara dela Orleans. Trad. de ~. Sibiiu, 1909.
Vezi de asemenea:
TĂSLĂUANU, A. Biblioteca copiilor... Vol. III. Sibiiu, 1908 ; vol. IV, 1908.

Nu exista imagini
  2588) CUPAR, RADU
 • Opera
 • Imagini
CUPAR, RADU
Vezi: CUPARIU, RADU

Nu exista imagini
  2589) CUPAREANCU, GRIGORE (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CUPAREANCU, GRIGORE (1871-?)
15912. ~ Cercetări experimentale asupra protargolulul. Teza pentru obţinerea titlului de Medic-Veterinar de Grigore Cuparencu. Bucureşti (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1900. (23,5 x 16). 41[-43] p. (Şcoala Superioară de Medicina Veterinară, nr. 132) (II 156870)
În colaborare:
ATHANASIU, J. şi ~ Sur les effets du protargol. Paris, 1901.

Nu exista imagini
  2590) CUPARENCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUPARENCU, IOAN
15913. ~ Galbaza sau Morba Vermilor de Gălbază în Ficatul vitelor bovine, cum şi în oi, de Ioan Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Clasa II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1874 [pe copertă: 1875]. (16 x 11,5). 20 p. (I 7768)
15914. ~ Instrucţiuni pentru ferarii potcovari Regimentului IV de Artilerie. Prelucrată de Ioan Cuparencu, Medic Veterinar de Regiment Clasa II. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1880. (23 x 15). 15 p., 2 f. pl. (II 412320)
15915. ~ Învăţătură practică a medicinei veterinare pentru ferirea şi lecuirea boaleloru lipicioase alle viteloru cornute, cailoru, oiloru, remâtoriloru, pâseriloru dumesnice, câniloru, şi altele. De Ionnu Cuparencu, Agronomu. Iassi (Tip lui H. Goldner), 1860. (21 x 14). 47[-50] p. (I 105656)
Cu alfabet de tranziţie.
15916. ~ Sistemul Bólei vaccinei Vacilor şi Variola oilor. de Ioan Cuparencu, Veterinariu de Regimentu, classa II. Iassi (Tip. Buciumului Român), 1875. (16,5 x 13). 32 p. (I 410943)
15917. ~ Sistemulu morbei indigestie a cailoru. Cu 103 Repţete. De Ioanu Cuparencu, Veterinarulu de Regimentu clasa II. Iassy (Tip. D. Gheorghiu), 1873. (21 x 13,5). XI, 62 p., 1 f. erata. (II 118395)
15918. ~ Sistemul indigestiunei cailor. Cu 103 [imprimat greşit: 130] recepte de Ioanu Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Clasa II. Ed. II. Iassi (Tipografia Buciumului Român), 1875. (14 x 10,5). 55 p. (I 267503)
Pe copertă, titlul: "Sistemu bólei organelor digestiunei cailor cu 103 recepte. Ed. II corectată".
15920. ~ Sistemul morbei Trichinei şi a Linţii la râmători, de Ioan Cuparencu, Veterinar de Regiment, Clas. II. Iaşi (Tip. J. Goldembaum[!]), 1874. (20 x 13,5). VI-15 p. (II 14360)
15920. ~ Systemul tuturor boalelor Contagioase şi Epizootice ale vitelor bovine, de Ioanu Cuparencu, Veterinariu de Regimentu Classa 11-a. Iassy (Tip. Buciumului Romanu), 1876. (16 x 12). 54 p. (I 350016)

Nu exista imagini
  2591) CUPARENCU, ION (1876-?)
 • Opera
 • Imagini

CUPARENCU, ION (1876-?)
15921. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ioan Cuparencu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (24,5 x 16,5). 76 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408581)
Nu exista imagini
  2592) CUPARENCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUPARENCU, IOAN
Traduceri:
ZACHAR, A., ş.a. Die Entwicklung der Land-und Forstmtschaft und ihrer Industrien. Desvoltarea agriculturii şi economiei silvice cu industríele lor. Trad. ~ de ş.a. Wien, 1901.

Nu exista imagini
  2593) CUPARIU, RADU
 • Opera
 • Imagini
CUPARIU, RADU
15922. ~ Patru cântări Sfinte pentru creştinii evlavioşi scrise de Radu Cupariu la cererea poporului. Conţinutul: 1. Bucură-te Maică curată. 2. Regina cerului-lângă noi să fii. 3. O cruce sântă plină de daruri. 4. Cea ce eşti mai măreţă. Editor: Vasile Walkenberg. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1906. (13 x 8,5). 16 p. cu il. (Spre mărirea Prea-sântei Fecioare din mănăstirea Bicşadului) (BCU-ClN 73211)
15923. ~ Românii şi Vetero-Slavii, de Radu Cupar, profesor gimn. Beiuş (Victoria Inst. Tipografic, Şimleul Silvaniei), 1905. (22 x 14,5). 23 p. (BCU-ClN 651166)
15924. ~ Sântul Rosariu sau Cununa de Rosă a Preasântei Născătore de Dumnedeu intocmit pre ritul răsăritean, de R. Cupariu. Editor: Vasile Walkenberg. Gherla (Tip. Aurora, A. Todoran), 1906. (13 x 8,5). 16 p. cu il. (BCU-ClN 86798)

Nu exista imagini
  2594) CUPCEA, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CUPCEA, PETRE
15925. ~ *Geometrie pentru preparandii. Şimleu (Tip. Victoria), 1909. 8°. 212 p. 2,40 cor. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iun., p. 126: Public, rom. pe 1909 ; Catalog Onisifor Ghibu Gazeta Mat.)
15926. ~ Teljes román nyelvtan. Alaktan és mondattan. Forditási gyakorlatokkal. Magyar-román és román-magyar kis szótárval. Irta Cupcea Peter. Budapest, Stampel-féle Kónyv-kiadóhivatal (Révai Testvérek Irod. Int. Rézso-Társ) (Nagy Sándor kónyvnyomda), 1906. (15 x 10). 248 p. 180 fillér. (Tudományos Zsebko-nyvtár, nr. 184-186) (BCU-ClN 104174)
Pe copertă titlul: "Román nyelvtan". Dicţionarul, la p. 101-248. Pe cop. 4: "Révai és Salamon Kónyvnyomdája, Budapest".
15927. ~ Idem. [Második kiadás]. Budapest (Stampfel-féle könyvkiadó hivatal. Nagy Sándor könyvnyomdája), 1906. (15 x 10,5). 248 p. (BCU- ClN 216168)
Ediţia, numai pe copertă, pe care este titlul: "Román nyelvtan".
Traduceri:
ACKERL, IOAN. Madona de Lourdes, Trad. de ~. Iaurin, 1897.

Nu exista imagini
  2595) CUPFER, AUREL
 • Opera
 • Imagini
CUPFER, AUREL
15928. ~ Reforma agrară, de Aurel Cupfer, Licenţiat în drept şi litere. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914. (20,5 x 12,5). 30 p. 50 bani. (II 38409)

Nu exista imagini
  2596) Cuplete vesele
 • Opera
 • Imagini
Cuplete vesele
15929. • Cuplete vesele coprinzând: cuplete umoristice, patriotice, dramatice, cazone de diferiţi autori. Cantate cu mare succes de artistul George I. Rădulescu, Artist popular. Vol. I. [Bucureşti] (Tip. Avântul), [1912?]. (16 x 10). 16 p. 20 bani. (I 45362)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.
15930. ~ Idem. Vol. I. Bucureşti (Avântul, Inst. de Arte Grafice), 1912. (16,5 x 10). 32 p. 50 bani. (I 45362)
15931. ~ Idem, cuprinzând bucăţi: Umoristice, Literare, Patriotice de diferiţi autori cântate de: George I. Rădulescu, Cupletist. Vol. X [Bucureşti], Luceafărul, [1914]. (17,5 x 10,5). 16 p. 20 bani. (I 45362)

Nu exista imagini
  2597) CUPPA, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CUPPA, VICTOR
15932. ~ Capacitatea femeiei măritate în dreptul romanu şi românu. Thesă pentru licenţă susţinută la... Iuniu 1886 de Victor Cuppa. Bucu- reşti (Typ. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fiii), 1886. (23 x 16). 3 f, II p., p. 9-158 II p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti) (II 413052)

Nu exista imagini
  2598) CUPŞA, AUREL (1861-1906)
 • Opera
 • Imagini
CUPŞA, AUREL (1861-1906)
15933. ~ Curs de maşini marine. Galaţi, 1899. 320 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15934. ~ Maşini marine, de Inginer Şef Aurel Cupşa din Marină. Partea I. Căldări cu aburi. Partea II. Maşini cu aburi. Partea III. Turbine cu aburi. Partea IV. Motoare cu petrol. Ed. a 2-a revăzută şi complectată. Galaţi (Tipo-Lit. Modernă Antoniady), 1908. (24 x 16,5). 432 p. 15 lei. (II 20363)
15934a. ~ Idem. Planşe. Galaţi (Tipo-lit. Moderna, Antoniady), 1908. (35 x 21,5). 49 pl. numerotate. (III 20363)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2599) CURATOLO, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
CURATOLO, IOSIF
15935. ~ Micu vocabulariu de vorbe induoioase italiane pentru a le pronuncia şi a le scrie după adevărata loru ortografie. Prelucratu de Iosif Curatolo, Professore la scóla superióră de comerciu din capitală. Bucuresci (Noua Tip. a Laboratoriloru Români), 1873. (23,5 x 15). 53 p. (II 195054)

Nu exista imagini
  2600) CUREAU de la CHAMBRE, MARIN
 • Opera
 • Imagini
CUREAU de la CHAMBRE, MARIN
Vezi:
EUSTAŢIU CIOCANELLI, T. Estractu de fisiognomonie. După ~ ş.a. Bucureşti, 1855.

Nu exista imagini