Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2551) Cultura arborilor roditori
 • Opera
 • Imagini
Cultura arborilor roditori
15877. • Cultura arborilor roditori. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1906]. (16 x 10). 56 p. cu il., 1 f. 40 bani. (Biblioteca de popularizare a Gimnaziului din Slatina, nr. 1-2) (Gimnaziul din Slatina) (I 5665)
La finalul textului, semnat "E. C.". Cu următoarea menţiune: "Tradusă după o broşură de popularizare, editată de societatea pomicultorilor germani pentru poporul german. Colecţie editată de Corpul didactic al Gimnaziului din Slatina".

Nu exista imagini
  2552) Cultura ciupercilor în 6 săptămâni
 • Opera
 • Imagini
Cultura ciupercilor în 6 săptămâni
15878. • Cultura ciupercilor în 6 săptămâni [de Dr. E. C.]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., Societate Anonimă, 1908. (19,5 x 12,5). 35 p. cu il. 50 bani. (I 147431)
Iniţialele autorului, la p. 3 şi 35. În prefaţă: "am întocmit această cărticică de popularizare cu preţiosul concurs al D-lui Tiberiu Popescu, licenţiat în şt. naturale, profesor".

Nu exista imagini
  2553) Cultura dudului
 • Opera
 • Imagini
Cultura dudului
15879. • Cultura dudului cu 17 figuri în text. Traducere din limba italiană după opusculul staţiunei bacologice din Padova de G. Hogaş, Agronom, diplomat al staţiunei sericicole din Padova. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (18,5 x 12). 38 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Societăţei agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902. Fascicula XXVI) (I 16568)
Cu o prefaţă de S. P. Radianu.

Nu exista imagini
  2554) Cultura lucernei
 • Opera
 • Imagini
Cultura lucernei
15880. • Cultura Lucernei. Roşiori-de-Vede (Tip. şi Libr. Şcoalelor M. Iliescu), 1908. (15 x 11,5). 26 p. 20 bani. (I 8830)

Nu exista imagini
  2555) Cultura porumbului
 • Opera
 • Imagini
Cultura porumbului
15881. • Cultura Porumbului. 30 de saci la pogon. Mijlocul de a-i obţine şi de-a face culesul cu o lună mai devreme. Brăila, Edit. Tip. Lucrătorii Asociaţi, [1909]. (20 x 14,5). 11 p. cu il., 2 f. reclame. 30 bani. (Biblioteca utilă. Revistă periodică, 1) (I 21781)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2556) Cum a fost prins Jack Spintecătorul
 • Opera
 • Imagini
Cum a fost prins Jack Spintecătorul
15882. • Cum a fost prins Jack Spinticatorul[!]. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista romanelor Criminale, nr. 2) (II 58447)
Descriere după titlul de la începutul textului. În BAR, volumul a fost legat cu coperta de la nr. 1 al colecţiei, volum care are titlul Bandiţii Londrei.

Nu exista imagini
  2557) Cum am luptat
 • Opera
 • Imagini
Cum am luptat
• Cum am luptat? Vezi: BIRĂUŢIU, D. Cum am luptat?. Budapesta, 1905.

Nu exista imagini
  2558) CUMBARY, ANA
 • Opera
 • Imagini
CUMBARY, ANA
În colaborare:
15883. ~ Dicţionar geografic al judeţului Doljiu, de Domnişórele Ana Cumbary şi Maria Manoil. Domnii Mihail Canianu şi Aureliu Candrea. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română în Martie 1892. (Tipărit cu cheltuiala A.S. Regale Prinţului Ferdinand). Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 16). 1 f., 701 p. (Societatea Geografică Română) (II 534194)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2559) Cum diavolul serbează secerişul
 • Opera
 • Imagini
Cum diavolul serbează secerişul
15884. • Cum diavolul serbează secerişul. Bucureşti, Edit. F. Berney (Tip. Concurenţa), [1909]. (28 x 20,5). 8 p. cu il. 15 bani. (Retipărit după revista "Buna-Vestire") (II 12892)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2560) Cum iubesc elevii de liceu
 • Opera
 • Imagini
Cum iubesc elevii de liceu
15885. • Cum iubesc elevii de liceu. Roman sensaţional-realist. Fasc. 1. Bucureşti, Edit. E. Gheorghiu (Inst. de arte grafice Eminescu), [1909]. (24,5 x 16,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca albă) (II 552917)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  2561) Cumpărat
 • Opera
 • Imagini
Cumpărat
15886. • *Cumpărat. Constanţa (Tip. Aurora), [189?]. 5 bani. ([Povestiri religioase], nr. 3) (Întâia Rugăciune, cop. 4)

Nu exista imagini
  2562) Cumpărătură bună
 • Opera
 • Imagini
Cumpărătură bună
15887. • *O cumperătură bună. Constanţa (Tip. Aurora), [189?]. 5 bani. ([Povestiri religioase], nr. 2) (Întâia Rugăciune, cop. 4)

Nu exista imagini
  2563) Cum poţi deveni hipnotizator
 • Opera
 • Imagini
Cum poţi deveni hipnotizator
15888. • Cum poţi deveni hipnotizator? Arta fascinărei. Prelucrare după scrierile celor mai celebri magnetizatori şi hipnotizatori. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1912]. (16 x 11,5). IV-128, II p. (Biblioteca pentru toţi, nr. 745-746) (I 29576)
Cu o introducere de V. A.[nestin?]. Pentru an, Vezi: Drap., 12(1912), nr. 42, apr. 7/20, p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2564) Cum s-a prăpădit Ţara
 • Opera
 • Imagini
Cum s-a prăpădit Ţara
15889. • Cum s’a prăpădit Ţara! Acte şi documente oficiale din Arhivele diplomaţiei ruseşti relative la intrarea noastră în acţiune publicate de ziarul Pravda din Petrograd. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1918. (22,5 x 15,5). 32 p. 1 leu. (BCU-Iaşi III 33186)

Nu exista imagini
  2565) Cum s-ar fi putut evita războiul germano-francez
 • Opera
 • Imagini
Cum s-ar fi putut evita războiul germano-francez
15890. • Cum s’ar fi putut evita războiul germano-francez. Documente oficiale. S.l., [1914]. (22 x 14). 10 p. (II 47918)

Nu exista imagini
  2566) Cum s-ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria
 • Opera
 • Imagini
Cum s-ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria
• Cum s’ar putea asigura viitorul şcoalei româneşti din Ungaria. De un dascăl din Ardeal. Arad, 1912. Vezi: GHIBU, O.

Nu exista imagini
  2567) Cum s-ar putea câştiga la Loterie şi Jocurile de noroc
 • Opera
 • Imagini
Cum s-ar putea câştiga la Loterie şi Jocurile de noroc
15891. • Cum s’ar putea câştiga la Loterie şi Jocurile de noroc. Câteva metode după ştiinţele oculte pentru alegerea unui număr favorabil [de Manas]. Bucureşti, Edit. Revistei ştiinţelor oculte (Tip. Euf. N. Miulescu), 1913. (19,5 x 12,5). 14 p. 0,50 lei. (Biblioteca Revistei ştiinţelor oculte) (I 35658)
Pseudonimul autorului, în prefaţă.

Nu exista imagini
  2568) Cum să îmblătim orzul de bere
 • Opera
 • Imagini
Cum să îmblătim orzul de bere
15892. • *Cum să îmblătim orzul de bere? Sibiiu, [1906]. 18 bani. (Biblioteca Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiiu, nr. 13) (Drap, 6(1906), nr. 126, nr. 11/24, p. 3: Bibliogr. ; RE, 13 (1911), nr. 2, ian. 7, p. 23)

Nu exista imagini
  2569) Cum să învăţăm limba engleză
 • Opera
 • Imagini
Cum să învăţăm limba engleză
15893. • Cum să învăţăm limba engleză. Gramatică, tălmăciu şi dicţionar englez-român. How to learn the english language. Grammar, Translator and Dictionary English-Roumanian and Roumanian-English. Ed. I. New York, Edit. Biblioteca Română, 1914. (14,5 x 10,5). 473 p. 1 dolar. (I 631833)

Nu exista imagini
  2570) Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă de nutreţ
 • Opera
 • Imagini
Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă de nutreţ
15894. • Cum să ne ajutăm în actuala mare lipsă de nutreţ. Instrucţiune edată de înaltul Ministeriu de agricultură. Tradusă de Iosif Bălan. Tipărită pe spesele Comunităţii de avere a fostului regiment confiniar romano-banatic Nr. 13. Caransebeş (Tiparul Tip. diecesane), 1904. (23 x 15,5). 11 p. (II 176343)

Nu exista imagini
  2571) Cum să ne creştem copiii
 • Opera
 • Imagini
Cum să ne creştem copiii
15896. • Cum să ne creştem copiii. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1901. (12,5 x 8). 64 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 16) (I 522321)

Nu exista imagini
  2572) Cum să se urmeze slujba întru prea Sfânta Duminică a Paştilor
 • Opera
 • Imagini
Cum să se urmeze slujba întru prea Sfânta Duminică a Paştilor
15896. • Cum să se urmeze slujba întru prea Sf[î]nta Duminecă a Paştilor, şi întru toată Săptămâna cea Luminată. Acum iarăş typărită şi îndreptat. Cu Blagosloveniia Preaosfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii, şi al Moldovei Kirio Kir Veniamin. În vremea Preacuv: Arhim: şi Stareţ a Sf. Monastiri Neamţului şi Secul Kir Dometian. în typ. Sf[i]n. Monas. Neamţul. În anul 1833. Martie 24. (24,5 x 17,5). 4 f., 102 f. nenumerotate. (II 82971)
Cu menţiunea: "De Shimonahul Isaia Typograful". Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  2573) Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii
 • Opera
 • Imagini
Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii
15897. • Cum să voteze meseriaşii şi muncitorii [De Un liberal]. Vremuri grele: Greva, când e bună şi când rea? Măsuri mai folositoare. Eftenirea traiului prin înfrînarea cartelurilor. Eftenirea chiriilor. înmulţirea şi eftenirea tramvaielor. Repaosul de dumineci şi serbători mari. Măsuri în potriva otrăvitorilor. Lemnele, peştele, pâinea. Scutiri şi uşurări de dări: Darea progresivă pe venit. Bănci populare şi cooperative. Reformele la sate şi eftenirea traiului. Legea nouă sanitară. Lucrări date meseriaşilor. Şcoli pentru muncitori. Asigurarea muncitorilor. Conservatorii şi industria. Politica lui I.C. Brătianu şi a liberalilor. Lărgirea dreptului de vot. Spre votul obştesc. Votaţi lista opoziţiei ca să scăpaţi ţara. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (18,5 x 12). 24 p. (I 22091)
La finalul textului, semnat: "Un liberal".

Nu exista imagini
  2574) Cum sboară Blériot
 • Opera
 • Imagini
Cum sboară Blériot
15898. • Cum sboară Blériot. Blériot peste Marea Mânecei. Latham concurentul sau Aeroplane în viitor. Cum se va schimba lumea? Birjele şi automobilele la muzee. Fiecare om cu aeroplanul lui. [Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1909]. (21,5 13,5). 7 p. cu il. 10 bani. (II 16522)
Loc. şi tip., la finalul textului.

Nu exista imagini
  2575) Cum se citeşte un bilanţ
 • Opera
 • Imagini
Cum se citeşte un bilanţ
15899. • Cum se citeşte un bilanţ. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (23 x 15,5). 27 p., 3 f. 1,50 lei. (Biblioteca corpului absolvenţilor şcoalelor comerciale) (BCU-ClN 196490)

Nu exista imagini
  2576) Cum se distribuie justiţia la Galaţi
 • Opera
 • Imagini
Cum se distribuie justiţia la Galaţi
• Cum se distribuie justiţia la Galatzi Vezi: HELIAD, GR. Cum se distribuie justiţia la Galatzii. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  2577) Cum se ghiceşte în palmă
 • Opera
 • Imagini
Cum se ghiceşte în palmă
15900. • Cum se Ghiceşte în palmă. Cum poţi să cunoşti caracterul unei persoane. Ghicirea Trecutului, Prezentului, Viitorului şi Cunoaşterea Maladiilor, etc. etc. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1909]. (15,5 x 10,5). 125[-127] p. cu il. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 511-512) (I 20008)
Pentru an, vezi: Drap. 10(1910), nr. 20, febr. 20 (5 III), p. 3: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2578) Cum se întorc rîndunelele acasă
 • Opera
 • Imagini
Cum se întorc rîndunelele acasă
15901. • Cum se întorc rindunelele acasă? Ed. II. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1912. (14,5 x 10,5). 16 p. 4 bani. (Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 9) (Astra-S 20204)
Lipsă coperta. Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Cărticica aceasta este tălmăcită de Prea Sfinţitul episcop Nicodim dela Huşi. (Din Argatul lui Moş Procopie)".

Nu exista imagini
  2579) Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii
 • Opera
 • Imagini
Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii
15902. • Cum se judecă cartelaţii unii pe alţii. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1911. (17 x 11). 55 p. (I 23291)
În Parlament. "Takiştii despre Liberali". Discursurile lui N. Fleva, C. Dissescu, N. Xenopol. Liberalii despre Takişti. Discursuri de I.C. Brătianu, C. Banu. în întrunirile publice: Take Ionescu, N. Fleva, Al. Bădărău, D.N. Comşa, I.Th. Florescu.

Nu exista imagini
  2580) Cum stăm cu Marina Naţională
 • Opera
 • Imagini
Cum stăm cu Marina Naţională
• Cum stăm cu Marina Naţională? [De Mircea]. Bucureşti, 1896. Vezi: URSEANU, C.

Nu exista imagini