Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2551) Cultura arborilor roditori
 • Opera
 • Imagini
Cultura arborilor roditori
15877. • Cultura arborilor roditori. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1906]. (16 x 10). 56 p. cu il., 1 f. 40 bani. (Biblioteca de popularizare a Gimnaziului din Slatina, nr. 1-2) (Gimnaziul din Slatina) (I 5665)
La finalul textului, semnat "E. C.". Cu următoarea menţiune: "Tradusă după o broşură de popularizare, editată de societatea pomicultorilor germani pentru poporul german. Colecţie editată de Corpul didactic al Gimnaziului din Slatina".

Nu exista imagini
  2552) Cultura ciupercilor în 6 săptămâni
 • Opera
 • Imagini
Cultura ciupercilor în 6 săptămâni
15878. • Cultura ciupercilor în 6 săptămâni [de Dr. E. C.]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., Societate Anonimă, 1908. (19,5 x 12,5). 35 p. cu il. 50 bani. (I 147431)
Iniţialele autorului, la p. 3 şi 35. În prefaţă: "am întocmit această cărticică de popularizare cu preţiosul concurs al D-lui Tiberiu Popescu, licenţiat în şt. naturale, profesor".

Nu exista imagini
  2553) Cultura dudului
 • Opera
 • Imagini
Cultura dudului
15879. • Cultura dudului cu 17 figuri în text. Traducere din limba italiană după opusculul staţiunei bacologice din Padova de G. Hogaş, Agronom, diplomat al staţiunei sericicole din Padova. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (18,5 x 12). 38 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Societăţei agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902. Fascicula XXVI) (I 16568)
Cu o prefaţă de S. P. Radianu.

Nu exista imagini
  2554) Cultura lucernei
 • Opera
 • Imagini
Cultura lucernei
15880. • Cultura Lucernei. Roşiori-de-Vede (Tip. şi Libr. Şcoalelor M. Iliescu), 1908. (15 x 11,5). 26 p. 20 bani. (I 8830)

Nu exista imagini
  2555) Cultura porumbului
 • Opera
 • Imagini
Cultura porumbului
15881. • Cultura Porumbului. 30 de saci la pogon. Mijlocul de a-i obţine şi de-a face culesul cu o lună mai devreme. Brăila, Edit. Tip. Lucrătorii Asociaţi, [1909]. (20 x 14,5). 11 p. cu il., 2 f. reclame. 30 bani. (Biblioteca utilă. Revistă periodică, 1) (I 21781)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2556) Cum a fost prins Jack Spintecătorul
 • Opera
 • Imagini
Cum a fost prins Jack Spintecătorul
15882. • Cum a fost prins Jack Spinticatorul[!]. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista romanelor Criminale, nr. 2) (II 58447)
Descriere după titlul de la începutul textului. În BAR, volumul a fost legat cu coperta de la nr. 1 al colecţiei, volum care are titlul Bandiţii Londrei.

Nu exista imagini
  2557) Cum am luptat
 • Opera
 • Imagini
Cum am luptat
• Cum am luptat? Vezi: BIRĂUŢIU, D. Cum am luptat?. Budapesta, 1905.

Nu exista imagini
  2558) CUMBARY, ANA
 • Opera
 • Imagini
CUMBARY, ANA
În colaborare:
15883. ~ Dicţionar geografic al judeţului Doljiu, de Domnişórele Ana Cumbary şi Maria Manoil. Domnii Mihail Canianu şi Aureliu Candrea. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română în Martie 1892. (Tipărit cu cheltuiala A.S. Regale Prinţului Ferdinand). Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 16). 1 f., 701 p. (Societatea Geografică Română) (II 534194)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2559) Cum diavolul serbează secerişul
 • Opera
 • Imagini
Cum diavolul serbează secerişul
15884. • Cum diavolul serbează secerişul. Bucureşti, Edit. F. Berney (Tip. Concurenţa), [1909]. (28 x 20,5). 8 p. cu il. 15 bani. (Retipărit după revista "Buna-Vestire") (II 12892)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2560) Cum iubesc elevii de liceu
 • Opera
 • Imagini
Cum iubesc elevii de liceu
15885. • Cum iubesc elevii de liceu. Roman sensaţional-realist. Fasc. 1. Bucureşti, Edit. E. Gheorghiu (Inst. de arte grafice Eminescu), [1909]. (24,5 x 16,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca albă) (II 552917)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini