Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2541) Culegere-Culegeri
 • Opera
 • Imagini
Culegere-Culegeri
• Culegerea articolelor din Condica Criminală. Vezi: BURCHE ŞT. Culegerea articolelor... Bucureşti, 1852
• Culegere de cântări bisericeşti de Un prieten al copiilor, Braşov, 1886. Vezi: ONIŢIU, VIRGIL
• Culegere de rogafiuni... de D.R.C. Vezi: CODRESCU, D. R.
• Culegere de tractate de pace, încheiate intre Înnaltele Curţi Otomană şi Rusească Vezi: KIFALOV, M. Culegere de tractate de pace... Bucureşti, 1850.
• Culegere împărtăşirilor a Prea Înălţatului Domn,... Vezi: STURZA, M. Culegere Împărtăşirilor... Recueil des Communications... Esii, 1840/1841.
• Culegere de Istorióre morale. Trad. de Un amicu alu literaturei române. Ed. II Sibiiu, 1876. Vezi: BARCIANU-POPOVICI, SAVA.
• Culegere de toate legiurile. Vezi: BURCLIE, ŞT. Culegere de toate legiurile. Bucureşti, 1853.
15817. • Culegere administrativă de feliurite dispoziţii atingâtoare de dregătorii ţinutali ai Moldovei, de privighitorii ocoalelor şi alor inda- toriri, de vornicei i pacinici şi îndatoririle lor. Povăţuiri de adreptul cătră locuitori precum şi regule atingătoare de cutiile săteşti şi de cisle. Culese şi înorănduite de o comisie din înaltul ordină al inălţimei sale principelui domnitoriu al Moldovei Grigorie A. Ghica V.V. (Publicate şi în tomul al II-lea al Manualului Administrativ faţa 615 şi înainte). Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1856. (28 x 22), 1 f., p. 615-692, IV p. (III 148093)
Cu alfabet de tranziţie.
15818. • Culegere a mai multe şi de suflet folositoare rugăciuni pentru folos fieşcăruia Creştin ce voeşte a o avea de mai uşurinţă la cetire culese, din alte sufleteşti cărţi şi tipărite acum a doa oară cu cheltuiala unui Iubitoru de îmulţirea cărţilor rumâneşti. S.l., 1836. (15 x 9,5). 108 p. (I 439845)
Cu alfabet de tranziţie.
15819. • Idem, şi acum atreia oară tipărită cu cheltuiala D. Iosif Romanov şi Popovici. [Bucureşti], 1843. (15 x 9,5). 128[-130] p. cu il. (I 439844)
Cu alfabet de tranziţie.
15820. • Culégere a mai multor rugăciuni pentru treaba Pruncilor celor Rumâneşti neuniţi, carii învaţă. Buda (La Crăiască Typografie a Universitatei Ungureşti), 1840. (17 x 10). 2 f., 25 p. (Bj Urechia- G I 1068)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Cu o gravură.
15821. • Culegere de cele mai nuoi cântece sau Micul dor al inimei. Focşani, Edit. Librăriei Al. Codreanu (Tip. Alessandru Codreanu), 1894 [pe copertă: 1895]. (14,5 x 10). 32 p. (I 410761)
Edit., pe copertă.
15822. • Culegere de cântece de stea şi de irodi ce se cântă la Naşterea Domnului şi tot carnelegiu. Craiova (Tip. Română, Filip Lazăr), 1892. (14 x 10,5). 64 p. 60 bani. (I 410741)
15823. • Culegere de cântece poporale-naţionale. Ediţie nouă. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1891. (12 x 8,5). 196 p. 25 cr. (= 60 bani) (BCU-ClN 47991)
15824. • Idem. Ed. nouă. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1898. (15 x 10,5). XII, 220 p. 25 cr. (I 176948)
15825. • Culegere de doine, strigături şi chiuituri ce se obicinuesc la jocurile şi petrecerile nostre poporale. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1891. (12 x 8). 304 p. 40 cruceri. (BCU-ClN 202531)
Pe copertă: "1000 Doine, Strigături şi Chiuituri culese de Mai mulţi învăţători zeloşi".
15826. • Idem. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1904. (13,5 x 8,5). 304 p. 80 bani. (BCU-ClN 98776)
Pe copertă: "1000 Doine, Strigături şi Chiuituri ce să obicinuesc la jocurile şi petrecerile noastre poporale".
15827. • Idem. Ed. III. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (14 x 9). 304 p. 80 bani. (I 84658)
Culese de învăţătorii: Ioan Bota, Vasiliu Olariu, Nicol. Ştefan, P. Vancu, Damian Sebeşan, Ştefan Dolga, I. Pop-Reteganul, Ştefan Ţarina, I. Capetă, Zosim Dobre, Antoniu Minişanu, Vasilie Sala.
15828. • Culegere de fabule. A. Donici. G. Asachi. D. Tichindeal. I. Heliade Rădulescu. C. Bălăcescu. G. Creţeami. Anton Pann. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic, I. V. Socecu), 1895. (15,5 x 10,5). 159 p. 60 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani) (I 77065)
15829. • Idem. [Ed. II]. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (15,5 x 10,5). 159 p. 60 bani. (Autorii Români, Vechi şi Contimporani) (I 247180)
15830. • Idem. [Ed. III]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1905. (16,5 x 11). 159 p. 60 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani) (I 77145)
15831. • Idem. (Tichindeal, G. Asachi, Tăutu, G. V. Carp, D. Ralet, I. Eliad-Rădulescu, T. Stamati, A. Hrisoverghi, A. Pann, D. Guşti V. Alecsandri, C. Bălăcescu). Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [1909]. (15,5 x 10,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 404) (I 15310)
15832. • Culegere de jokuri shi de tururi care se facu prin numere, prin cârtzi sau prin mijlokulu luminei, aerului, kâldurei & prekum shi kîte-va din scenele de ventrilokie esekutate de D. Komte, traduse de L. Galle. Bucureşti (Impr. lui I. Kopainig), 1857. (14 x 11). V, 145 p. (I 410740)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi titlurile din text cu caractere latine.
15833. • Culegere de rugăciuni şi intăile noţiuni de calcul pentru Clasa I Primară, de N. V. Ed. a patra. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Danubiană), [1880]. (17,5 x 12,5). 36 p. 30 bani. (I 350047)
15834. • Idem. Ed. a noua. Corectată şi adăogită. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Ion G. Nebuneli), 1888. (19 x 13,5). 32 p. 30 bani. (I 411394)
15835. • Culegeri de tot felul de scrisoare obicinuită pînă acum în scoli şi în canţelaru pentru deprindere la citire a feluri de manuscrise. Tipărite în Trebuinţă scoalelor începătoare în Litografia lui Fr. Valbaum în Bucureşti, 1839. (19 x 11). 63 p. cu il. (I 523440)
În chirilică şi alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
15836. • *Idem. Bucureşti (Valbaum), [1843]. (Iarcu, p. 160)
15837. • Idem. Bucureşti (Litografia lui Fr. Valbaum), 1846. (18 x 11). 64 p. (BCU-Iaşi I 41711)
Lipsă coperta.
15838. • Idem. Bucureşti (Lit. lui Gheorghe Venrih), 1848. (17 x 10,5). 64 p. cu il. (I 101814)
Litografiat. în chirilică şi alf. de tranziţie
15839. • Idem. Bucureşti (În Lit. Dr. Bilz şi Danielis), 1855. (17,5 x 11). 63 p. (I 439815)
În caractere chirilice şi alf. de tranziţie.
15840. • Idem. Tipărite în trebuinţa scoalelor începetoare în lit. lui A. Bielz în Bucureşti, 1858. (17 x 11) 1 f., 61 p. 1/2 Sfan. (II 119796)
Cu alfabet de tranziţie şi chirilic.
15841. • Idem. Tipărite în Trebuinţa Scoalelor începetoare în lit. lui A. Bielz în Bucureşti, 1861. (18 x 12). 1 f., 61 p. cu il. 1/2 sfan. (I 523476)
Cu alfabet de tranziţie şi chirilic. Litografiat.
15842. • Idem. Tipărite pentru trebuinţa scoalelor începătoare în lit. lui A. Bielz în Bucureşti, 1863. (17 x 11). 1 f., 65 p. (I 176876)
Cu alfabet de tranziţie şi chirilic.
15843. • Idem. Bucureşti (Litografia lui A. Bielz), 1865. (17 x 11). 63 p. (BCU-ClN R 461)
Cu alfabet de tranziţie. Exemplar incomplet în BCU Cluj.
15844. • Culegeri din limba franceză dedicate femeilor romane de Domna C. C. G. Bucureşti (Tip. Universul), 1887. (19 x 13). 67 p. 1 leu. (I 411393)
Scrieri morale, fără indicarea autorilor.
15845. • Culegeri literare 1891. Partea I-II. Editiuae ilustrată. Bucureşti, Edit. Librărie Socecu & Co. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1891]. (20,5 x 14). 2 f., 178 p. cu il., 11 pl. (I); 1 f., 154 p. cu il., 4 pl. (II) (BCU-Iaşi II 34509)
Lipsă coperta. Partea I cuprinde versuri şi proză de: G. Bengescu, Carmen Sylva, I. Negruzzi, P. A. de Alarcon, A. Naum, Ion Creangă, V. Alecsandri, W. Humpel, Ioan Slavici, C. Bălăcescu, M. Eminescu, P. Ispirescu, B. P. Haşdeu, C. Negruzzi, Gr. M. Alexandrescu, I. Heliade Rădulescu, N. Gane, A. Vlahuţă, A. Bărseanu. Partea II: T. C. Văcărescu, Al. Papadopol Calimach, O. Carp, Carmen Sylva, M. Eminescu, A. Chibici-Râvneanu, V. Alecsandri, A. Vlahuţă, E. Baican, Ascanio, Bălcescu, Creangă, T. Maiorescu, D. C. Olănescu, C. A. Rosetti, V. A. Urechia, D. Zamfirescu, I. Negruzzi, I. Slavici, M. Greg. Bonachi, D. R. Rosetti, B. P. Hasdeu, De la Vrancea, G. Stephănescu, I. Văcărescu, T. Robeanu.
15846. • Idem. Ed. II ilustrată. Partea [I]-II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1891]. (21 x 14,5). 2 f., 178 p. cu il.,12 pl. (I); 1 f., 154 p. cu il., 4 f. pl., 4 f. note muzicale (II) (II 292585)
15847. • Idem. [Partea I-II]. Ed. III ilustrată. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1891]. (21 x 14). 2f., 178 p. cu il., 12 pl. (I) ; 1 f., 154 p. cu il., 4 f. pl. (II). 3 lei. (Astra-S 23901)
15848. • Culegeri Morale şi Politice. Traduse din limba franceză de Hatmanul Teodor Neculai Balş, Cavaleriu a mai multor ordine. Iaşii (Tip. Româno-Franceză), 1855. (18 x 12,5). 184 p. (I 138295)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde: "Omul şi desăvârşirea lui", de F. Şoen ; "Despre nemurirea sufletului", de acelaşi ; "Sufletul şi cugetul", de Contele Seghiur ; "Culegeri din scrisorile Parisiene a D-nei Emilia Jirardin".

Nu exista imagini
  2542) CULEGGÂNDITORUL, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CULEGGÂNDITORUL, pseudonim
Vezi:
• Mărgăritare. De ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  2543) CULIANU, ALEXANDRU N. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CULIANU, ALEXANDRU N. (1871-?)
15849. ~ Expunere de titluri şi lucrări, [de] Dr. Alex. N. Culianu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (23 x 15,5). 11 p. (II 412512)
15850. ~ Une idée sur le traitement de la tuberculose. Par Le Dr. Alex. N. Culianu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (22,5 x 15). 15 p. (II 267096)
15851. ~ Lecţiune de deschidere a Cursului de Pathologie internă ţinută la Facultatea de Medicină din Iaşi în Aprilie 1900, de Dr. Alex. N. Culianu, Profesor suplinitor de pathologie internă la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iasi (Tipografia Naţională), 1901. (23 x 16). 26 p. (II 412951)
15852. ~ Quelques considérations d’ordre pratique sur le Traitement de l’Appendicite, [par] Le Dr. Alexandre-N. Culianu de l’Université de Paris. Ancien Externe des Hôpitaux de Paris. Paris (Henri Jouve, imprimeur de la Faculté de Médecine), 1897. (23 x 15). 109 p. (BCU-Iaşi III B 39954)
Bibliografie, la p. 61-109.

Nu exista imagini
  2544) CULIANU, NICOLAE (1832?-1915)
 • Opera
 • Imagini
CULIANU, NICOLAE (1832?-1915)
15853. ~ *Aplicaţiuni geometrice. Iaşi (Tip. Goldner), 1874. 8°. (Popescu. Siese ani p. 15)
15854. ~ *Curs de algebră. Iaşi, 1869. (Beleş, p. 251)
15855. ~ [Curs de] Cosmografie, predat de N. Culianu. [Semestru I-II]. [Jassy, 1876]. (25 x 20). 89 p. (I); p. 25-117 (II) (II 413629)
Loc. şi an, la finalul textului. Curs litografiat. Exemplar deteriorat (lipsesc paginile 1-24 din semestrul II). Autorul, identificat prin comparaţie cu ed. din 1893/95 şi după unele date biografice.
15856. ~ Idem, pentru usulu scoalelor secundare, de N. Culianu, Profesorù la Facultatea de Sciinţi din Iaşi şi la Institutele-unite [Pe copertă şi: Membru corespondentă al Academiei Române]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893 [pe copertă: 1895]. (23 x 15). 371 p. 5 lei. (II 412539)
15857. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională), 1902. (19 x 12,5). 369 p. 5 lei. (I 411482)
15858. ~ Cursu elementaru de Algebră, de N. Culianu, Profesorù la Facultatea de sciinţi din Iassi. Jassi (Tip. H. Goldner), 1872. (18 x 11). 3 f., 264 p. 3,25 lei. (I 411207)
15859. ~ Idem, de N. Culianu, profesor la[...] şi la Institutul-Academic din Iassi. Ed. II. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1879. (20 x 13). 4 f., 256 p. (I 411666)
15860. ~ Idem, de N. Culianu, profesor la[...] şi la Institutele-Unite din Iassi. Ed. III. Iassy (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1883 (21,5 x 14). 4 f., 256 p. (II 447857)
15861. ~ Idem. Ed. IV. Iassi (Tipografia Naţionala), 1890. (21,5 x 14). 4 f., 270 p. (II 267166)
15862. ~ Idem. Ed. V. Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (22 x 14). 8, 270 p. (Astra-S 22257)
Lipsă cop. 1-2.
15863. ~ Cursu elementaru de Trigonometrie plană, de N. Culianu, Profesor la Universitate şi la Institutul Academicu. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1875. (20,5 x 13). 3 f., 114 p. (II 408718)
15864. ~ Idem, şi sferică, de N. Culianu, Profesor la facultatea de sciinţi şi Institutele-Unite din Iassi. Ed. II. Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1886. (19,5 x 12). 4 f., 206 p. 3,50 lei. (I 411497)
15865. ~ Idem. Ed. III. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (22 x 14). VII, 219 p. cu il. 3,50 lei. (Astra-S 25786)
15866. ~ Lecţiuni de Calculu diferenţialu şi integralu, de N. Culianu, profesoru la Universitatea din Iassi. Volumele ânteiu (Anteia fasciculă) (Cu figuri intercalate în tecstu). Iassi, Ediţia şi Tip. Societăţii Junimea, 1870. (24 x 15,5). 2 f., 210 p. [5 lei noi]. (II 379144)
15867. ~ Idem. Vol. ănteiu. (Cu figuri intercalate în tecstu). Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1874. (23 x 15). 2 f., 345 ,V[-VII] p. 6 lei. (II 350203)
În colaborare :
MAIORESCU, T. şi ~. Raporturi despre starea scoalelor publice din Iassi... 1866-67. Iassi, 1867.

Nu exista imagini
  2545) CULLERRE, A.
 • Opera
 • Imagini
CULLERRE, A.
Vezi:
• Hipnotizmul. După ~ ş.a. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2546) CULLEY, R.-S.
 • Opera
 • Imagini
CULLEY, R.-S.
15868. ~ Manual de telegrafie practica, de R.-S. Culley. Tradus din englizesce adăogând şi nouile invenţiuni precum şi partea chimiei necesariă în telegrafie de D. N. Floru. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1884. (24 x 15,5). XI, 628, III p. cu fig., 9 pl. (II 379124)

Nu exista imagini
  2547) CULOGLU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
CULOGLU, EMANOIL
15869. ~ Discurs contra proiectului de reforma legei comunale pronunţat în şedinţa dela 5 Aprilie, de Em. Culoglu, deputat al Colegiului II Ilfov. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (20 x 13,5). 34 p. (I 6472)
15870. ~ Discursul rostit de D-nul Em. Culoglu în şedinţa dela 17 Fevruarie 1910 la Camera Deputaţilor cu ocaziunea discuţiunii legii contenciosului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (20,5 x 16). 40 p. (II 22313)
15871. ~ Mediaţiunea în rectificarea graniţei Dobrogei de Em. Culoglu. Conferinţa ţinută la Cercul de studii al partidului Naţional-Liberal, în ziua de 22 Februarie. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (19 x 12). 58 p. 60 bani. (Biblioteca Politică, nr. 3) (I 32394)
15872. ~ Monopolul cârciumelor. Discursul Domnului Emanoil Culoglu, deputat, rostit în şedinţa dela 19 Februarie 1908. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1908. (24 x 16,5). 16 p. (II 9133)
15873. ~ Puterea Regală (Răspuns d-lui D.A. Sturdza) de Em. Culoglu, fost deputat. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (20 x 13). 30 p. (I 6421)
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului nalional-liberal. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  2548) CULOGLU, ION EM.
 • Opera
 • Imagini
CULOGLU, ION EM.
15874. ~ Despre obligaţiunile vînzătorulul. Thesa pentru licenţă (act public) Susţinut la ... de Jon Em. Cologlu [pe copertă corect: Culoglu]. (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 36 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 466063)

Nu exista imagini
  2549) Cultul eroilor la Palatul justiţiei din Craiova
 • Opera
 • Imagini
Cultul eroilor la Palatul justiţiei din Craiova
15875. • Cultul eroilor la Palatul justiţiei din Craiova. Solemnitatea desvelirei plăcei comemorative a avocaţilor Baroului de Dolj morţi pentru patrie în cursul anilor 1916-1918. Cuvântările d-lor: R. Săvulescu preot, Eugen Bănescu, magistrat, George Perticari, locotenent, N. Boboc, M. Policrat, Mitu Stoenescu, Nic. Iovipale, St. Boţoiu, G. D. Pencioiu. avocaţi. 25 Noembrie 1918. S.l., [1918]. (21 x 14). 41[-45] p. Preţ benevol. (II 52904)
Pe cop. 4: "Se vinde în beneficiul invalizilor din război".

Nu exista imagini
  2550) Cultul Ortodox din judeţul Botoşani
 • Opera
 • Imagini
Cultul Ortodox din judeţul Botoşani
15876. • Cultul Ortodox din judeţul Botoşani, 1906. [Album]. Botoşani (Tip. B. Seidmann), [1906]. (27 x 40). 7 f., 224 p. cu il. (Stampe)
Prefaţă de Iconom Vasile Pavelescu Protoereul Judeţului. Cuprinde monografiile tuturor bisericilor şi monastirilor din acest judeţ.

Nu exista imagini