Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2531) CUGLER, A.
 • Opera
 • Imagini
CUGLER, A.
15783. ~ De prin munţi. Poesii, de A. Cugler. Piatra-N. (Tip. Unirea (J. Koppel)), 1906. (17 x 10). 64 p. 50 bani. (I 5211)
15784. ~ Idem. Piatra.-N. (Tip. Leopold Steinberg), 1909. (16 x 11). 1 f., 80 p. 1 leu. (I 17819)

Nu exista imagini
  2532) CUGLER, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CUGLER, GEORGE
15785. ~ O revoluţie pe cale economică, [de] Georges Cugler. Piatra-Neamţu (Bucureşti, Imprimeria Anuarului General), 1915. (18 x 11,5). 30 p. 1 leu. (I 421510)
Loc., pe copertă.

Nu exista imagini
  2533) CUGLER, GRIGORE (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CUGLER, GRIGORE (1872-?)
15786. ~ Cercetări electrice şi istologice ale cubitalului în paralizia generală şi alcoolism. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1898 de Grigorie Cugler. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (24,5 x 16,5). 126 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 457) (II 413526)
La p. 125-126: "Explicarea figurilor din planşe" (dar planşele lipsesc).

Nu exista imagini
  2534) CUGLER-PONI, MATILDA (1851-1931)
 • Opera
 • Imagini
CUGLER-PONI, MATILDA (1851-1931)
15787. ~ Fata stolerului, de Matilda Cugler-Poni. Sibiiu, Edit. şi tip. Institutului Tipografic, 1884. (14 x 10,5). 14 p. 5 cr. ori 15 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 2) (I 116412)
15788. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul Institutului tipografic, 1886. (14,5 x 11). 14 p. 5 cr. sau 15 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 2) (I 108737)
15789. ~ *Poesii. Iaşi (Tipo-lit. H. Goldner), 1874, 32°. 80 p. 50 bani (A-B, 9(1874), nr. 51, 4/16 iul., p. 3 ; BB, 1(1879), nr. 4, apr., p. 26 şi nr. 11, nov., p. 126 ; Popescu: Siese ani, p. 15 ; Adamescu II, p. 174)
15790. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1885. (19 x 12,5). 241 p. (I 527750)
15791. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), [1894]. (19,5 x 13). 144 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 23) (I 107993)
Pentru an şi nr. colecţiei, vezi: Massoff, p. 57 şi p. 42, unde avem izvor pentru datarea nr. 20-21 din aceeaşi col., o scrisoare a lui I.L. Caragiale către Şaraga, datată 7 apr. 1894.
15792. ~ Sfântul Nicolae. De Matilda Poni. Sibiiu, Edit. şi tiparul Institutului tipografic, 1885. (15 x 11). 1 f., 19 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 11) (I 108736)
Lipsă coperta.
15793. ~ *Idem. Sibiiu, 1912. 19 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 11) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 82)
15794. ~ Un tutore [de] Matilda Poni. Comedia în 2 acte şi 1 tablou. Oradea-Mare (Tipariul lui Eugeniu Hollósy), 1881. (18,5 x 12,5). 47 p. (Reproductiune din diuariul Familia) (I 107940)
15795. ~ Idem. Brassó, Edit. librăriei Ioan I. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1914. (19,5 x 13,5). 45 p. 50 bani. (Din. Bibl. Teatrală edată de Libr. Ciurcu) (I 114434)
Vezi de asemenea:
ALECSANDRI, V. Versuri şi proză. Cernăuţi, 1895.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori români. Bucureşti, 1900.
PINATH, J. Cântece de dor... Bucureşti, [189?].
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2535) CUJBĂ, IANCU D.
 • Opera
 • Imagini
CUJBĂ, IANCU D.
15796. ~ Prima carte de poezii, proverbe şi exemple compuse de mine Iancu D. Cujbă om ce la şcoală absolut n’am învăţat însă D-zeu mi-a dat, de cum vezi am învăţat şi cartea mi-am redactat. Bursucani-Covurlui. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi Const. D. Lupaşcu), 1906. (20,5 x 13). 48 p. 1 leu. (I 4242)

Nu exista imagini
  2536) CUJBĂ, SERGIU VICTOR (1877-1937)
 • Opera
 • Imagini
CUJBĂ, SERGIU VICTOR (1877-1937)
15797. ~ Florin. Poveste în versuri de S. Cujbă. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (17,5 x 10,5). 35 p. [16 bani]. (Din literatura poporală) (I 147370)
În nota de la p. 35 se arată că poesia a fost reprodusă după "Amicul copiilor", Anul II, fasc. 7-9.
15798. ~ Încoronarea. 10 Mai 1881. 10 Mai 1901. [Versuri de] Sergiu Cujbă. Bucureşti, Edit. V. Rola & Comp. (Tip. Speranţa), 1901. (19,5 x 13). 12 p. (II 411779)
15799. ~ Idem. Ed. II. A 10-a mie. Bucureşti, Edit. V. Rola & Comp. (Tip. Speranţa), 1901. (20,5 x 13). 1 f., 12 p., 3 f. reclame. 20 bani. (II 193322)
Descriere după copertă.
15800. ~ *Idem. în ediţia xylografiată antigutenbergiană, 100 exemplare. (Cujbă. încoronarea, p. 4)
15801. ~ Morala Omului Politic, [de] Sergiu Cujbă. [Teză]. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23 x 15,5). XIV-73 p., II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 195057)
15802. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23 x 15,5). XIV-73 p. (II 649221)
Descriere după copertă, prin care diferă de teză. Bibliografie, la p. VII-IX.
15803. ~ Patrie şi Libertate. Cântările Intregirei. Versuri de Sergiu-Victor Cujbă. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (19 x 12). 113 p. 2 lei. (I 47866)
15804. ~ Povestiri din copilărie de Sergiu Cujbă. Cu o prefaţă de Gheorhge Coşbuc. Ilustraţiuni de N. Vermont. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (22,5 x 15,5). 176 p. cu il. 2 lei. (II 103498)
15805. ~ *Viaţa Regelui nostru, [1901?]. (Cujbă. încoronarea, p. 4)
15806. ~ Viaţa şi luptele lui Ştefan-cel-Mare, [de] Sergiu V. Cujbă [Pe copertă: S. Cujbă]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice IV. Socecu), 1904. (21 x 13,5). 23 p. 25 bani. (II 1928)
Vezi de asemenea:
• Flori de ghiaţă. Povestiri de Crasescu-Basarabeanu şi alţii. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2537) CULCER, DIMITRIE (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CULCER, DIMITRIE (1856-?)
15807. ~ *Essai expérimental sur les injections intraveineuses de lait. Etude des effets immédiats et éloignés de l’introduction directe du lait dans la circulation. (Thèse). Paris, A. Parent, 1879. 4°. 78 p., 1 pl. (Crăinicianu, p. 156 ; Rally I, p. 85, după Bengescu)

Nu exista imagini
  2538) CULCER, IOAN D. (1853-1928)
 • Opera
 • Imagini
CULCER, IOAN D. (1853-1928)
15808. ~ Conferinţe de topografie ţinute de Colonel Ioan Culcer, comandantul regimentului 1 geniu la Şcoala superioară de resboiu. Bucuresci (Tip. Regimentului 1 geniul, 1901. (21 x 15). 1 f., 153, III p., 1 tab., 15 pl. (II 138479)
15809. ~ Dare de seamă asupra manevrei executată de brigada 17 mixtă în Dobrogea în tomna anului 1901 sub direcţiunea superioră a d-lui general Năsturel, Comandantul divisiei active. De Colonel I. Culcer. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (22 x 15). 62 p. (Cercul Publicaţiilor Militare. Publicaţiunea nr. 85) (II 122517)
15810. ~ Geodezia. Conferinţe făcute de Colonel I. Culcer, profesor. Partea III-a. Bucureşti, 1895. (24,5 x 20). 197, 2 f., VIII pl. (Şcoala Superioara de Resboiu) (BCU-ClN 252443)
Curs litografiat.
15811. ~ Note şi cugetări asupra campaniei din 1916. în special asupra operaţiunilor Armatei I. De Generalul I. Culcer, fost comandant al Armatei I. Iaşi (Tip. ziarului Tribuna), 1918 [pe copertă: 1919]. (23 x 15,5). 155[-158] p., 4 h. 12 lei. (II 129817)
În colaborare:
15812. ~ Curs de Topografie. Partea III-a. Ridicări de Recunóşceri Militare, de Maior I. Culcer, Profesor, şi Căpitan N. C. Constantinescu, Prof. ajutor. Réimprima în 1894. Bucureşti (Autografia Şcólei Speciale de Artilerie şi Geniu), [1894]. (26 x 10,5). 1 f., VII p., 296 p. cu il., 6 pl. 3,25 lei. (Şcola Specială de Artilerie şi Geniu) (II 195190)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  2539) CULCER-PETRESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CULCER-PETRESCU, MARIA
15813. ~ *Quelques considérations à propos d’un cas nouveau de dextrocardie congénitale. (Thèse pour le Doctorat d’Université). Paris, 1912. 8°. 107 p. (Rally I, p. 85)

Nu exista imagini
  2540) CULEA, APOSTOL D. (1882-1949)
 • Opera
 • Imagini
CULEA, APOSTOL D. (1882-1949)
15814. ~ Însemnări din Cultura Italiei. Veneţia. Florenţa. Roma. Renaşterea. Biserica şi Catolicizmul. Cultul Madonei. Ceva despre Italia muzicală. Socialism şi naţionalizm italian. Antonio Fogazzaro. Gabriele d’Annunzio. Pânze olandeze şi pânze italiene. Crâmpeie din viaţa poporului. [Pe copertă: Ediţie ilustrată]. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească, 1914. (21,5 x 14,5). 242 p. 2 lei. (II 37620)
15815. ~ Învăţământul despre natură în şcoala primară, [de] Apostol D. Culea, Institutor la Şcoala de Aplicaţie a Şcolii Normale C. Negri din Galaţi. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (21,5 x 15,5). 559 p. 3,50 lei. (II 21502)
15816. ~ Povăţuitor şcolar sau Metodică teoretică şi practică pentru învăţătorii şcoalelor din Basarabia, scrisă de Apostol D. Culea, Institutor în Bucureşti. Chişinău (Inst. de Arte Grafice România Nouă), 1918. (23 x 15). 143 p. 7 lei. (II 53777)
Traduceri:
FÖRSTER, FR. W. Educaţia cetăţenească. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini