Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2521) CUCU, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CUCU, IULIAN
15761. ~ Politica administrativă. Studiu, de Iulian Cucu. Vol. I. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Turnătoria de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (22 x 15). 67 p. (II 412104)
Prefeţe:
• Legea pentru organizarea comunelor rurale. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2522) CUCU, P. M.
 • Opera
 • Imagini
CUCU, P. M.
Editări de texte:
ELIADE-RĂDULESCU, I. Curs de poesie generale. Dramaticele. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  2523) CUCU STAROSTESCU, NICOLAE (1851-1912)
 • Opera
 • Imagini
CUCU STAROSTESCU, NICOLAE (1851-1912)
(N. Cucu St.)
15762. ~ Alimentarea cu apă a oraşului Bacău, de N. Cucu St[arostescu], inginer-cap, vechiu director de lucrări publice şi comunale. Memoriul justificativ al proiectului. Bucureşti (Inst de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (28 x 21,5). 71 p. cu il. (II 52043)
15763. ~ Alimentarea cu apă a Oraşului Constanţa, de N. Cucu St., ingenier-cap în corpul tecnic al Statului, director al lucrărilor tecnice ale oraşului Bucuresci. Memoriu Justificativ. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 20). 39 p. (II 52050)
15764. ~ Alimentarea cu apă a oraşului Giurgiu, de N. Cucu St., inginer cap. vechiu director de lucrări publice şi comunale. Memoriu justificativ al proiectului. Bucureşti (Inst. de Arte-Grafice Carol Göbl), 1898. (27 x 21). 69 p. cu il. (II 52042)
15765. ~ Alimentarea cu apă a oraşului Romnicul-Sărat, de N. Cucu St., inginer-cap, director al lucrărilor tecnice ale crasului Bucuresci, Memoriu justificativ. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26,5 x 20,5). 52 p. (III 413725)
15766. ~ Asupra unui nou sistem pentru alimentarea cu apă a oraşelor, aplicat la alimentarea. Bucurescilor. Conferinţă ţinută, la 6/18 Aprilie-1894, Înaintea Societăţii Politecnice a României, de N. Cucu St., inginer, Directorul Lucrărilor tecnice ale Oraşului Bucuresci. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 15,5). 22 p., 1 pl. (II 75365)
15767. ~ Chemins de fer secondaires en Roumanie. Notice sur la concession de la ligne de Bucarest à Cascioires par Bragadir et Bolintin. Trafic probable, Frais de construction et d’exploitation, Rendement de l’entreprise, [de: N. Coucou St.[arostescu], Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, en retraite, Ancien Directeur-des Travaux de la Ville de Bucarest]. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Eminescu), 1901. (26 x 20). 1 f., 20 p. (II 121188)
Autorul, la finalul textului.
15768. ~ Cuventare ţinuta în şedinţele de la 9/21 Nov. şi 12/24 Novembre 1892, de N. Cucu St., inginer civil [în] Comisiunea speciala pentru ameliorări în alimentarea cu apa a Oraşului Bucureşti. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23 x 16). 38 p. (II 75366)
15769. ~ Exploitations forestières en Roumanie. Notice sur l’exploitation de la forêt N-ro 2501, [par N. Coucou St., Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à la retraite]. Bucarest, 1901. (27 x 20,5). 11 p., 2 tab. (II 465863)^
15770. ~ Nouele ape alimentare ale oraşului Bucuresci, [de N. Cucu St.]. Memoriu justificativ şi ante-proiect. (Ediţiune oficială). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (36 x 24). 84 p., VIII h. (Primăria oraşului Bucuresci. Direcţiunea lucrărilor tecnice) (III 75504).
Pe copertă, titlul: "Aducerea de nouă ape alimentare în Bucuresci". La p. 84: "Făcut la Bucuresci ... de subsemnatul... N. Cucu St.".
15771. ~ Observaţiuni asupra proiectului admis pentru canalisarea oraşului Bucuresci, supuse domnului primar al Capitalei, de N. Cucu St., Ingenier, cap al Serviciului de Punţi şi Şiosele al oraşului. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1881. (23 x 15). 2 f., 38 p. (II 467931)
15772. ~ Petroleul, derivatele şi aplicaţiunile lui. Origine-Gisemente-Proprietăţi-Spluataţiune-Tratament industrial-Producte derivate-Aplica-ţiuni-Iluminat-Incaldit-Statistica şi economia. Pentru usul ingenierilor, spluatatorilor, distilatorilor, comerţianţilor, fabricanţilor de lampe, intreprindetorilor de iluminat, autorităţilor municipale, scoalelor profesionale şi or-carei persone care întrebuintèza petroleul. De N. Cucu St., Ingenier, vechiu elev al Scolei de punţi, şiosele şi de mine, cap al Serviţiului de punţi şi şiosele al oraşului Bucureşti ; inginier-controlor al iluminării publice prin gaz şi petroleu din Capitală. Cu 38 figuri în text. Bucureşti (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1881. (23,5 x 17). XI , 271 p. cu il. (II 296082)
15773. ~ Proiect pentru alimentarea cu apă a oraşului Constanţa presintat de N. Cucu St., Inginer. Raport preliminar. Bucureşti (Lito- Tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 20). 21[-23] p (II 413672)
Lipsă coperta.
15774. ~ Proiect pentru iluminarea prin gaz a oraşului Craiova, de N. Cucu St., vechiu elev al şcolei de punţi, şosele şi de mine, ingenier cap, director al lucrărilor tecnice ale oraşului Bucuresci. Memoriu. Bucureşti (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1884. (26,5 x 21). 1 f., 31 p. cu il. (II 413724)
15775. ~ Sistemaţiunea oraşului Turnul-Severin şi planul lui regulator, de N. Cucu St., Inginer-cap. Director al Lucrărilor tecnice ale oraşului Bucuresci. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26 x 20,5). 50 p. cu tab. (II 413656)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 51-56).
15776. ~ Sur le gaz naturel, par N. Coucou Starostescou, ingénieur, exploitant de pétrole. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1907. (24 x 16). 11 p. (Congrès International de pétrole. Troisième session. Bucarest, 1907) (II 7427)
Descriere după copertă.
15777. ~ Idem, par N. Coucou Starostescou, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussés à Bucarest. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1911. (13 x 16). P. 453-464. (Congrès international du pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 Septembre 1907. Tirage à part du 2-ème volume de Compte Rendu du Congrès) (II 22687)
Descriere după copertă.
15778. ~ Sur Les Pétroles de Roumanie. Communication faite au Congrès le 23 Août 1900 par N. Coucou St., Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Ancien Administrateur de la Société pour l’Industrie et le Commerce du Pétrole, Ancien Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et des Domaines de l’Etat Roumain, Député au Parlement. Paris (Nouvelle Imprimerie), 1900. (27 x 18,5). 21[-23] p. (Premier Congrès International du Pétrole, Paris 1900) (II 50816)
Descriere după copertă.
În colaborare:
SALIGNY, A. O. ş.a. Cercetări asupra pacurilor din Romania. Bucureşti, 1891.
Vezi de asemenea:
PRIMĂRIA Oraşului Bucuresci. Direcţiunea Lucrărilor Tecnice. Proiect pentru distribuţiunea apei în oraş... Bucureşti, 1885-1887.

Nu exista imagini
  2524) CUCULI, DEMOSTHENE ([1843?]-1918)
 • Opera
 • Imagini
CUCULI, DEMOSTHENE ([1843?]-1918)
15779. ~ Du droit de préférance entre les créanciers gagistes et hypothécaires en droit romain. Du délaissement hypothécaire en droit français [par] Demosthènes Cuculis. (Thèse). Paris, Pichon, Lamy et Dewey, 1870. 8°. 219 p. (Rally I, p. 85)
Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T.-Severin.
15780. ~ Procedura criminală dinaintea juraţilor. Memento de şedinţă al preşedintelui Curţei cu juraţi, de D. Cuculi, doctor în drept de la Facultatea din Paris, consilier la Curtea de Apel din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintila C.A. Rosetti), 1890. (26,5 x 18). VII -259 p. (II 260124)

Nu exista imagini
  2525) CUCUZEL, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUCUZEL, IOAN
Vezi:
• Céle opt glasuri... Sibiiu, 1849.

Nu exista imagini
  2526) Cugetare politică
 • Opera
 • Imagini
Cugetare politică
• O cugetare politică. Vezi: GHICA, I. Uă cugetare politică. S.l., [1877].

Nu exista imagini
  2527) Cugetări asupra înaintării în armată
 • Opera
 • Imagini
Cugetări asupra înaintării în armată
15781. • Cugetări asupra înaintării în armată. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (19 x 12). 44 p. (Cercul Studiilor Militare. Cărţi şi broşuri militare periodice. Publicaţiunea No. 86. Anul al XIV-lea 31 Octombrie 1903) (II 122383)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2528) Cugetări serióse
 • Opera
 • Imagini
Cugetări serióse
• Cugetări serióse. Vezi: EGIDY, de. Cugetări serióse. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  2529) Cugetări şi maxime
 • Opera
 • Imagini
Cugetări şi maxime
• Cugetări şi maxime. Vezi: GEORGETA. Cugetări şi maxime. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  2530) CUGINO, MARIO PIETRO (1797-1850)
 • Opera
 • Imagini
CUGINO, MARIO PIETRO (1797-1850)
15782. ~ Disluşire asupra negoţului şi a legilor lui. De M. Cugino, Assesor întîiu al Tribunalului de Comerciu. Galaţ, 1848. (19 x 12). 2 f., 124 p. (1.372871)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2531) CUGLER, A.
 • Opera
 • Imagini
CUGLER, A.
15783. ~ De prin munţi. Poesii, de A. Cugler. Piatra-N. (Tip. Unirea (J. Koppel)), 1906. (17 x 10). 64 p. 50 bani. (I 5211)
15784. ~ Idem. Piatra.-N. (Tip. Leopold Steinberg), 1909. (16 x 11). 1 f., 80 p. 1 leu. (I 17819)

Nu exista imagini
  2532) CUGLER, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CUGLER, GEORGE
15785. ~ O revoluţie pe cale economică, [de] Georges Cugler. Piatra-Neamţu (Bucureşti, Imprimeria Anuarului General), 1915. (18 x 11,5). 30 p. 1 leu. (I 421510)
Loc., pe copertă.

Nu exista imagini
  2533) CUGLER, GRIGORE (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CUGLER, GRIGORE (1872-?)
15786. ~ Cercetări electrice şi istologice ale cubitalului în paralizia generală şi alcoolism. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1898 de Grigorie Cugler. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (24,5 x 16,5). 126 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 457) (II 413526)
La p. 125-126: "Explicarea figurilor din planşe" (dar planşele lipsesc).

Nu exista imagini
  2534) CUGLER-PONI, MATILDA (1851-1931)
 • Opera
 • Imagini
CUGLER-PONI, MATILDA (1851-1931)
15787. ~ Fata stolerului, de Matilda Cugler-Poni. Sibiiu, Edit. şi tip. Institutului Tipografic, 1884. (14 x 10,5). 14 p. 5 cr. ori 15 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 2) (I 116412)
15788. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tiparul Institutului tipografic, 1886. (14,5 x 11). 14 p. 5 cr. sau 15 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 2) (I 108737)
15789. ~ *Poesii. Iaşi (Tipo-lit. H. Goldner), 1874, 32°. 80 p. 50 bani (A-B, 9(1874), nr. 51, 4/16 iul., p. 3 ; BB, 1(1879), nr. 4, apr., p. 26 şi nr. 11, nov., p. 126 ; Popescu: Siese ani, p. 15 ; Adamescu II, p. 174)
15790. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic: Socecu & Teclu), 1885. (19 x 12,5). 241 p. (I 527750)
15791. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţii Şaraga (Tipo-Lit. H. Goldner), [1894]. (19,5 x 13). 144 p. 1 leu. (Colecţiunea Şaraga, nr. 23) (I 107993)
Pentru an şi nr. colecţiei, vezi: Massoff, p. 57 şi p. 42, unde avem izvor pentru datarea nr. 20-21 din aceeaşi col., o scrisoare a lui I.L. Caragiale către Şaraga, datată 7 apr. 1894.
15792. ~ Sfântul Nicolae. De Matilda Poni. Sibiiu, Edit. şi tiparul Institutului tipografic, 1885. (15 x 11). 1 f., 19 p. 8 cr. sau 16 bani. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 11) (I 108736)
Lipsă coperta.
15793. ~ *Idem. Sibiiu, 1912. 19 p. (Biblioteca poporală a Tribunei, nr. 11) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 82)
15794. ~ Un tutore [de] Matilda Poni. Comedia în 2 acte şi 1 tablou. Oradea-Mare (Tipariul lui Eugeniu Hollósy), 1881. (18,5 x 12,5). 47 p. (Reproductiune din diuariul Familia) (I 107940)
15795. ~ Idem. Brassó, Edit. librăriei Ioan I. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1914. (19,5 x 13,5). 45 p. 50 bani. (Din. Bibl. Teatrală edată de Libr. Ciurcu) (I 114434)
Vezi de asemenea:
ALECSANDRI, V. Versuri şi proză. Cernăuţi, 1895.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori români. Bucureşti, 1900.
PINATH, J. Cântece de dor... Bucureşti, [189?].
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  2535) CUJBĂ, IANCU D.
 • Opera
 • Imagini
CUJBĂ, IANCU D.
15796. ~ Prima carte de poezii, proverbe şi exemple compuse de mine Iancu D. Cujbă om ce la şcoală absolut n’am învăţat însă D-zeu mi-a dat, de cum vezi am învăţat şi cartea mi-am redactat. Bursucani-Covurlui. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi Const. D. Lupaşcu), 1906. (20,5 x 13). 48 p. 1 leu. (I 4242)

Nu exista imagini
  2536) CUJBĂ, SERGIU VICTOR (1877-1937)
 • Opera
 • Imagini
CUJBĂ, SERGIU VICTOR (1877-1937)
15797. ~ Florin. Poveste în versuri de S. Cujbă. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (17,5 x 10,5). 35 p. [16 bani]. (Din literatura poporală) (I 147370)
În nota de la p. 35 se arată că poesia a fost reprodusă după "Amicul copiilor", Anul II, fasc. 7-9.
15798. ~ Încoronarea. 10 Mai 1881. 10 Mai 1901. [Versuri de] Sergiu Cujbă. Bucureşti, Edit. V. Rola & Comp. (Tip. Speranţa), 1901. (19,5 x 13). 12 p. (II 411779)
15799. ~ Idem. Ed. II. A 10-a mie. Bucureşti, Edit. V. Rola & Comp. (Tip. Speranţa), 1901. (20,5 x 13). 1 f., 12 p., 3 f. reclame. 20 bani. (II 193322)
Descriere după copertă.
15800. ~ *Idem. în ediţia xylografiată antigutenbergiană, 100 exemplare. (Cujbă. încoronarea, p. 4)
15801. ~ Morala Omului Politic, [de] Sergiu Cujbă. [Teză]. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23 x 15,5). XIV-73 p., II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 195057)
15802. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (23 x 15,5). XIV-73 p. (II 649221)
Descriere după copertă, prin care diferă de teză. Bibliografie, la p. VII-IX.
15803. ~ Patrie şi Libertate. Cântările Intregirei. Versuri de Sergiu-Victor Cujbă. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (19 x 12). 113 p. 2 lei. (I 47866)
15804. ~ Povestiri din copilărie de Sergiu Cujbă. Cu o prefaţă de Gheorhge Coşbuc. Ilustraţiuni de N. Vermont. Bucuresci, Edit. Librăriei C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (22,5 x 15,5). 176 p. cu il. 2 lei. (II 103498)
15805. ~ *Viaţa Regelui nostru, [1901?]. (Cujbă. încoronarea, p. 4)
15806. ~ Viaţa şi luptele lui Ştefan-cel-Mare, [de] Sergiu V. Cujbă [Pe copertă: S. Cujbă]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. grafice IV. Socecu), 1904. (21 x 13,5). 23 p. 25 bani. (II 1928)
Vezi de asemenea:
• Flori de ghiaţă. Povestiri de Crasescu-Basarabeanu şi alţii. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2537) CULCER, DIMITRIE (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CULCER, DIMITRIE (1856-?)
15807. ~ *Essai expérimental sur les injections intraveineuses de lait. Etude des effets immédiats et éloignés de l’introduction directe du lait dans la circulation. (Thèse). Paris, A. Parent, 1879. 4°. 78 p., 1 pl. (Crăinicianu, p. 156 ; Rally I, p. 85, după Bengescu)

Nu exista imagini
  2538) CULCER, IOAN D. (1853-1928)
 • Opera
 • Imagini
CULCER, IOAN D. (1853-1928)
15808. ~ Conferinţe de topografie ţinute de Colonel Ioan Culcer, comandantul regimentului 1 geniu la Şcoala superioară de resboiu. Bucuresci (Tip. Regimentului 1 geniul, 1901. (21 x 15). 1 f., 153, III p., 1 tab., 15 pl. (II 138479)
15809. ~ Dare de seamă asupra manevrei executată de brigada 17 mixtă în Dobrogea în tomna anului 1901 sub direcţiunea superioră a d-lui general Năsturel, Comandantul divisiei active. De Colonel I. Culcer. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1902. (22 x 15). 62 p. (Cercul Publicaţiilor Militare. Publicaţiunea nr. 85) (II 122517)
15810. ~ Geodezia. Conferinţe făcute de Colonel I. Culcer, profesor. Partea III-a. Bucureşti, 1895. (24,5 x 20). 197, 2 f., VIII pl. (Şcoala Superioara de Resboiu) (BCU-ClN 252443)
Curs litografiat.
15811. ~ Note şi cugetări asupra campaniei din 1916. în special asupra operaţiunilor Armatei I. De Generalul I. Culcer, fost comandant al Armatei I. Iaşi (Tip. ziarului Tribuna), 1918 [pe copertă: 1919]. (23 x 15,5). 155[-158] p., 4 h. 12 lei. (II 129817)
În colaborare:
15812. ~ Curs de Topografie. Partea III-a. Ridicări de Recunóşceri Militare, de Maior I. Culcer, Profesor, şi Căpitan N. C. Constantinescu, Prof. ajutor. Réimprima în 1894. Bucureşti (Autografia Şcólei Speciale de Artilerie şi Geniu), [1894]. (26 x 10,5). 1 f., VII p., 296 p. cu il., 6 pl. 3,25 lei. (Şcola Specială de Artilerie şi Geniu) (II 195190)
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  2539) CULCER-PETRESCU, MARIA
 • Opera
 • Imagini
CULCER-PETRESCU, MARIA
15813. ~ *Quelques considérations à propos d’un cas nouveau de dextrocardie congénitale. (Thèse pour le Doctorat d’Université). Paris, 1912. 8°. 107 p. (Rally I, p. 85)

Nu exista imagini
  2540) CULEA, APOSTOL D. (1882-1949)
 • Opera
 • Imagini
CULEA, APOSTOL D. (1882-1949)
15814. ~ Însemnări din Cultura Italiei. Veneţia. Florenţa. Roma. Renaşterea. Biserica şi Catolicizmul. Cultul Madonei. Ceva despre Italia muzicală. Socialism şi naţionalizm italian. Antonio Fogazzaro. Gabriele d’Annunzio. Pânze olandeze şi pânze italiene. Crâmpeie din viaţa poporului. [Pe copertă: Ediţie ilustrată]. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Tipografia Românească, 1914. (21,5 x 14,5). 242 p. 2 lei. (II 37620)
15815. ~ Învăţământul despre natură în şcoala primară, [de] Apostol D. Culea, Institutor la Şcoala de Aplicaţie a Şcolii Normale C. Negri din Galaţi. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (21,5 x 15,5). 559 p. 3,50 lei. (II 21502)
15816. ~ Povăţuitor şcolar sau Metodică teoretică şi practică pentru învăţătorii şcoalelor din Basarabia, scrisă de Apostol D. Culea, Institutor în Bucureşti. Chişinău (Inst. de Arte Grafice România Nouă), 1918. (23 x 15). 143 p. 7 lei. (II 53777)
Traduceri:
FÖRSTER, FR. W. Educaţia cetăţenească. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  2541) Culegere-Culegeri
 • Opera
 • Imagini
Culegere-Culegeri
• Culegerea articolelor din Condica Criminală. Vezi: BURCHE ŞT. Culegerea articolelor... Bucureşti, 1852
• Culegere de cântări bisericeşti de Un prieten al copiilor, Braşov, 1886. Vezi: ONIŢIU, VIRGIL
• Culegere de rogafiuni... de D.R.C. Vezi: CODRESCU, D. R.
• Culegere de tractate de pace, încheiate intre Înnaltele Curţi Otomană şi Rusească Vezi: KIFALOV, M. Culegere de tractate de pace... Bucureşti, 1850.
• Culegere împărtăşirilor a Prea Înălţatului Domn,... Vezi: STURZA, M. Culegere Împărtăşirilor... Recueil des Communications... Esii, 1840/1841.
• Culegere de Istorióre morale. Trad. de Un amicu alu literaturei române. Ed. II Sibiiu, 1876. Vezi: BARCIANU-POPOVICI, SAVA.
• Culegere de toate legiurile. Vezi: BURCLIE, ŞT. Culegere de toate legiurile. Bucureşti, 1853.
15817. • Culegere administrativă de feliurite dispoziţii atingâtoare de dregătorii ţinutali ai Moldovei, de privighitorii ocoalelor şi alor inda- toriri, de vornicei i pacinici şi îndatoririle lor. Povăţuiri de adreptul cătră locuitori precum şi regule atingătoare de cutiile săteşti şi de cisle. Culese şi înorănduite de o comisie din înaltul ordină al inălţimei sale principelui domnitoriu al Moldovei Grigorie A. Ghica V.V. (Publicate şi în tomul al II-lea al Manualului Administrativ faţa 615 şi înainte). Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1856. (28 x 22), 1 f., p. 615-692, IV p. (III 148093)
Cu alfabet de tranziţie.
15818. • Culegere a mai multe şi de suflet folositoare rugăciuni pentru folos fieşcăruia Creştin ce voeşte a o avea de mai uşurinţă la cetire culese, din alte sufleteşti cărţi şi tipărite acum a doa oară cu cheltuiala unui Iubitoru de îmulţirea cărţilor rumâneşti. S.l., 1836. (15 x 9,5). 108 p. (I 439845)
Cu alfabet de tranziţie.
15819. • Idem, şi acum atreia oară tipărită cu cheltuiala D. Iosif Romanov şi Popovici. [Bucureşti], 1843. (15 x 9,5). 128[-130] p. cu il. (I 439844)
Cu alfabet de tranziţie.
15820. • Culégere a mai multor rugăciuni pentru treaba Pruncilor celor Rumâneşti neuniţi, carii învaţă. Buda (La Crăiască Typografie a Universitatei Ungureşti), 1840. (17 x 10). 2 f., 25 p. (Bj Urechia- G I 1068)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. Cu o gravură.
15821. • Culegere de cele mai nuoi cântece sau Micul dor al inimei. Focşani, Edit. Librăriei Al. Codreanu (Tip. Alessandru Codreanu), 1894 [pe copertă: 1895]. (14,5 x 10). 32 p. (I 410761)
Edit., pe copertă.
15822. • Culegere de cântece de stea şi de irodi ce se cântă la Naşterea Domnului şi tot carnelegiu. Craiova (Tip. Română, Filip Lazăr), 1892. (14 x 10,5). 64 p. 60 bani. (I 410741)
15823. • Culegere de cântece poporale-naţionale. Ediţie nouă. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1891. (12 x 8,5). 196 p. 25 cr. (= 60 bani) (BCU-ClN 47991)
15824. • Idem. Ed. nouă. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1898. (15 x 10,5). XII, 220 p. 25 cr. (I 176948)
15825. • Culegere de doine, strigături şi chiuituri ce se obicinuesc la jocurile şi petrecerile nostre poporale. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1891. (12 x 8). 304 p. 40 cruceri. (BCU-ClN 202531)
Pe copertă: "1000 Doine, Strigături şi Chiuituri culese de Mai mulţi învăţători zeloşi".
15826. • Idem. Ed. II. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1904. (13,5 x 8,5). 304 p. 80 bani. (BCU-ClN 98776)
Pe copertă: "1000 Doine, Strigături şi Chiuituri ce să obicinuesc la jocurile şi petrecerile noastre poporale".
15827. • Idem. Ed. III. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (14 x 9). 304 p. 80 bani. (I 84658)
Culese de învăţătorii: Ioan Bota, Vasiliu Olariu, Nicol. Ştefan, P. Vancu, Damian Sebeşan, Ştefan Dolga, I. Pop-Reteganul, Ştefan Ţarina, I. Capetă, Zosim Dobre, Antoniu Minişanu, Vasilie Sala.
15828. • Culegere de fabule. A. Donici. G. Asachi. D. Tichindeal. I. Heliade Rădulescu. C. Bălăcescu. G. Creţeami. Anton Pann. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic, I. V. Socecu), 1895. (15,5 x 10,5). 159 p. 60 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani) (I 77065)
15829. • Idem. [Ed. II]. Ed. şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1900. (15,5 x 10,5). 159 p. 60 bani. (Autorii Români, Vechi şi Contimporani) (I 247180)
15830. • Idem. [Ed. III]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1905. (16,5 x 11). 159 p. 60 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani) (I 77145)
15831. • Idem. (Tichindeal, G. Asachi, Tăutu, G. V. Carp, D. Ralet, I. Eliad-Rădulescu, T. Stamati, A. Hrisoverghi, A. Pann, D. Guşti V. Alecsandri, C. Bălăcescu). Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [1909]. (15,5 x 10,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 404) (I 15310)
15832. • Culegere de jokuri shi de tururi care se facu prin numere, prin cârtzi sau prin mijlokulu luminei, aerului, kâldurei & prekum shi kîte-va din scenele de ventrilokie esekutate de D. Komte, traduse de L. Galle. Bucureşti (Impr. lui I. Kopainig), 1857. (14 x 11). V, 145 p. (I 410740)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi titlurile din text cu caractere latine.
15833. • Culegere de rugăciuni şi intăile noţiuni de calcul pentru Clasa I Primară, de N. V. Ed. a patra. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Danubiană), [1880]. (17,5 x 12,5). 36 p. 30 bani. (I 350047)
15834. • Idem. Ed. a noua. Corectată şi adăogită. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Ion G. Nebuneli), 1888. (19 x 13,5). 32 p. 30 bani. (I 411394)
15835. • Culegeri de tot felul de scrisoare obicinuită pînă acum în scoli şi în canţelaru pentru deprindere la citire a feluri de manuscrise. Tipărite în Trebuinţă scoalelor începătoare în Litografia lui Fr. Valbaum în Bucureşti, 1839. (19 x 11). 63 p. cu il. (I 523440)
În chirilică şi alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
15836. • *Idem. Bucureşti (Valbaum), [1843]. (Iarcu, p. 160)
15837. • Idem. Bucureşti (Litografia lui Fr. Valbaum), 1846. (18 x 11). 64 p. (BCU-Iaşi I 41711)
Lipsă coperta.
15838. • Idem. Bucureşti (Lit. lui Gheorghe Venrih), 1848. (17 x 10,5). 64 p. cu il. (I 101814)
Litografiat. în chirilică şi alf. de tranziţie
15839. • Idem. Bucureşti (În Lit. Dr. Bilz şi Danielis), 1855. (17,5 x 11). 63 p. (I 439815)
În caractere chirilice şi alf. de tranziţie.
15840. • Idem. Tipărite în trebuinţa scoalelor începetoare în lit. lui A. Bielz în Bucureşti, 1858. (17 x 11) 1 f., 61 p. 1/2 Sfan. (II 119796)
Cu alfabet de tranziţie şi chirilic.
15841. • Idem. Tipărite în Trebuinţa Scoalelor începetoare în lit. lui A. Bielz în Bucureşti, 1861. (18 x 12). 1 f., 61 p. cu il. 1/2 sfan. (I 523476)
Cu alfabet de tranziţie şi chirilic. Litografiat.
15842. • Idem. Tipărite pentru trebuinţa scoalelor începătoare în lit. lui A. Bielz în Bucureşti, 1863. (17 x 11). 1 f., 65 p. (I 176876)
Cu alfabet de tranziţie şi chirilic.
15843. • Idem. Bucureşti (Litografia lui A. Bielz), 1865. (17 x 11). 63 p. (BCU-ClN R 461)
Cu alfabet de tranziţie. Exemplar incomplet în BCU Cluj.
15844. • Culegeri din limba franceză dedicate femeilor romane de Domna C. C. G. Bucureşti (Tip. Universul), 1887. (19 x 13). 67 p. 1 leu. (I 411393)
Scrieri morale, fără indicarea autorilor.
15845. • Culegeri literare 1891. Partea I-II. Editiuae ilustrată. Bucureşti, Edit. Librărie Socecu & Co. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1891]. (20,5 x 14). 2 f., 178 p. cu il., 11 pl. (I); 1 f., 154 p. cu il., 4 pl. (II) (BCU-Iaşi II 34509)
Lipsă coperta. Partea I cuprinde versuri şi proză de: G. Bengescu, Carmen Sylva, I. Negruzzi, P. A. de Alarcon, A. Naum, Ion Creangă, V. Alecsandri, W. Humpel, Ioan Slavici, C. Bălăcescu, M. Eminescu, P. Ispirescu, B. P. Haşdeu, C. Negruzzi, Gr. M. Alexandrescu, I. Heliade Rădulescu, N. Gane, A. Vlahuţă, A. Bărseanu. Partea II: T. C. Văcărescu, Al. Papadopol Calimach, O. Carp, Carmen Sylva, M. Eminescu, A. Chibici-Râvneanu, V. Alecsandri, A. Vlahuţă, E. Baican, Ascanio, Bălcescu, Creangă, T. Maiorescu, D. C. Olănescu, C. A. Rosetti, V. A. Urechia, D. Zamfirescu, I. Negruzzi, I. Slavici, M. Greg. Bonachi, D. R. Rosetti, B. P. Hasdeu, De la Vrancea, G. Stephănescu, I. Văcărescu, T. Robeanu.
15846. • Idem. Ed. II ilustrată. Partea [I]-II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1891]. (21 x 14,5). 2 f., 178 p. cu il.,12 pl. (I); 1 f., 154 p. cu il., 4 f. pl., 4 f. note muzicale (II) (II 292585)
15847. • Idem. [Partea I-II]. Ed. III ilustrată. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Co. (Stab. grafic I. V. Socecu), [1891]. (21 x 14). 2f., 178 p. cu il., 12 pl. (I) ; 1 f., 154 p. cu il., 4 f. pl. (II). 3 lei. (Astra-S 23901)
15848. • Culegeri Morale şi Politice. Traduse din limba franceză de Hatmanul Teodor Neculai Balş, Cavaleriu a mai multor ordine. Iaşii (Tip. Româno-Franceză), 1855. (18 x 12,5). 184 p. (I 138295)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde: "Omul şi desăvârşirea lui", de F. Şoen ; "Despre nemurirea sufletului", de acelaşi ; "Sufletul şi cugetul", de Contele Seghiur ; "Culegeri din scrisorile Parisiene a D-nei Emilia Jirardin".

Nu exista imagini
  2542) CULEGGÂNDITORUL, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CULEGGÂNDITORUL, pseudonim
Vezi:
• Mărgăritare. De ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  2543) CULIANU, ALEXANDRU N. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CULIANU, ALEXANDRU N. (1871-?)
15849. ~ Expunere de titluri şi lucrări, [de] Dr. Alex. N. Culianu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (23 x 15,5). 11 p. (II 412512)
15850. ~ Une idée sur le traitement de la tuberculose. Par Le Dr. Alex. N. Culianu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (22,5 x 15). 15 p. (II 267096)
15851. ~ Lecţiune de deschidere a Cursului de Pathologie internă ţinută la Facultatea de Medicină din Iaşi în Aprilie 1900, de Dr. Alex. N. Culianu, Profesor suplinitor de pathologie internă la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iasi (Tipografia Naţională), 1901. (23 x 16). 26 p. (II 412951)
15852. ~ Quelques considérations d’ordre pratique sur le Traitement de l’Appendicite, [par] Le Dr. Alexandre-N. Culianu de l’Université de Paris. Ancien Externe des Hôpitaux de Paris. Paris (Henri Jouve, imprimeur de la Faculté de Médecine), 1897. (23 x 15). 109 p. (BCU-Iaşi III B 39954)
Bibliografie, la p. 61-109.

Nu exista imagini
  2544) CULIANU, NICOLAE (1832?-1915)
 • Opera
 • Imagini
CULIANU, NICOLAE (1832?-1915)
15853. ~ *Aplicaţiuni geometrice. Iaşi (Tip. Goldner), 1874. 8°. (Popescu. Siese ani p. 15)
15854. ~ *Curs de algebră. Iaşi, 1869. (Beleş, p. 251)
15855. ~ [Curs de] Cosmografie, predat de N. Culianu. [Semestru I-II]. [Jassy, 1876]. (25 x 20). 89 p. (I); p. 25-117 (II) (II 413629)
Loc. şi an, la finalul textului. Curs litografiat. Exemplar deteriorat (lipsesc paginile 1-24 din semestrul II). Autorul, identificat prin comparaţie cu ed. din 1893/95 şi după unele date biografice.
15856. ~ Idem, pentru usulu scoalelor secundare, de N. Culianu, Profesorù la Facultatea de Sciinţi din Iaşi şi la Institutele-unite [Pe copertă şi: Membru corespondentă al Academiei Române]. Iaşi (Tipografia Naţională), 1893 [pe copertă: 1895]. (23 x 15). 371 p. 5 lei. (II 412539)
15857. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională), 1902. (19 x 12,5). 369 p. 5 lei. (I 411482)
15858. ~ Cursu elementaru de Algebră, de N. Culianu, Profesorù la Facultatea de sciinţi din Iassi. Jassi (Tip. H. Goldner), 1872. (18 x 11). 3 f., 264 p. 3,25 lei. (I 411207)
15859. ~ Idem, de N. Culianu, profesor la[...] şi la Institutul-Academic din Iassi. Ed. II. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1879. (20 x 13). 4 f., 256 p. (I 411666)
15860. ~ Idem, de N. Culianu, profesor la[...] şi la Institutele-Unite din Iassi. Ed. III. Iassy (Tipo-Lit. Buciumului Roman), 1883 (21,5 x 14). 4 f., 256 p. (II 447857)
15861. ~ Idem. Ed. IV. Iassi (Tipografia Naţionala), 1890. (21,5 x 14). 4 f., 270 p. (II 267166)
15862. ~ Idem. Ed. V. Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (22 x 14). 8, 270 p. (Astra-S 22257)
Lipsă cop. 1-2.
15863. ~ Cursu elementaru de Trigonometrie plană, de N. Culianu, Profesor la Universitate şi la Institutul Academicu. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1875. (20,5 x 13). 3 f., 114 p. (II 408718)
15864. ~ Idem, şi sferică, de N. Culianu, Profesor la facultatea de sciinţi şi Institutele-Unite din Iassi. Ed. II. Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1886. (19,5 x 12). 4 f., 206 p. 3,50 lei. (I 411497)
15865. ~ Idem. Ed. III. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1894. (22 x 14). VII, 219 p. cu il. 3,50 lei. (Astra-S 25786)
15866. ~ Lecţiuni de Calculu diferenţialu şi integralu, de N. Culianu, profesoru la Universitatea din Iassi. Volumele ânteiu (Anteia fasciculă) (Cu figuri intercalate în tecstu). Iassi, Ediţia şi Tip. Societăţii Junimea, 1870. (24 x 15,5). 2 f., 210 p. [5 lei noi]. (II 379144)
15867. ~ Idem. Vol. ănteiu. (Cu figuri intercalate în tecstu). Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1874. (23 x 15). 2 f., 345 ,V[-VII] p. 6 lei. (II 350203)
În colaborare :
MAIORESCU, T. şi ~. Raporturi despre starea scoalelor publice din Iassi... 1866-67. Iassi, 1867.

Nu exista imagini
  2545) CULLERRE, A.
 • Opera
 • Imagini
CULLERRE, A.
Vezi:
• Hipnotizmul. După ~ ş.a. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  2546) CULLEY, R.-S.
 • Opera
 • Imagini
CULLEY, R.-S.
15868. ~ Manual de telegrafie practica, de R.-S. Culley. Tradus din englizesce adăogând şi nouile invenţiuni precum şi partea chimiei necesariă în telegrafie de D. N. Floru. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1884. (24 x 15,5). XI, 628, III p. cu fig., 9 pl. (II 379124)

Nu exista imagini
  2547) CULOGLU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
CULOGLU, EMANOIL
15869. ~ Discurs contra proiectului de reforma legei comunale pronunţat în şedinţa dela 5 Aprilie, de Em. Culoglu, deputat al Colegiului II Ilfov. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (20 x 13,5). 34 p. (I 6472)
15870. ~ Discursul rostit de D-nul Em. Culoglu în şedinţa dela 17 Fevruarie 1910 la Camera Deputaţilor cu ocaziunea discuţiunii legii contenciosului. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (20,5 x 16). 40 p. (II 22313)
15871. ~ Mediaţiunea în rectificarea graniţei Dobrogei de Em. Culoglu. Conferinţa ţinută la Cercul de studii al partidului Naţional-Liberal, în ziua de 22 Februarie. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (19 x 12). 58 p. 60 bani. (Biblioteca Politică, nr. 3) (I 32394)
15872. ~ Monopolul cârciumelor. Discursul Domnului Emanoil Culoglu, deputat, rostit în şedinţa dela 19 Februarie 1908. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1908. (24 x 16,5). 16 p. (II 9133)
15873. ~ Puterea Regală (Răspuns d-lui D.A. Sturdza) de Em. Culoglu, fost deputat. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (20 x 13). 30 p. (I 6421)
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului nalional-liberal. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  2548) CULOGLU, ION EM.
 • Opera
 • Imagini
CULOGLU, ION EM.
15874. ~ Despre obligaţiunile vînzătorulul. Thesa pentru licenţă (act public) Susţinut la ... de Jon Em. Cologlu [pe copertă corect: Culoglu]. (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 36 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 466063)

Nu exista imagini
  2549) Cultul eroilor la Palatul justiţiei din Craiova
 • Opera
 • Imagini
Cultul eroilor la Palatul justiţiei din Craiova
15875. • Cultul eroilor la Palatul justiţiei din Craiova. Solemnitatea desvelirei plăcei comemorative a avocaţilor Baroului de Dolj morţi pentru patrie în cursul anilor 1916-1918. Cuvântările d-lor: R. Săvulescu preot, Eugen Bănescu, magistrat, George Perticari, locotenent, N. Boboc, M. Policrat, Mitu Stoenescu, Nic. Iovipale, St. Boţoiu, G. D. Pencioiu. avocaţi. 25 Noembrie 1918. S.l., [1918]. (21 x 14). 41[-45] p. Preţ benevol. (II 52904)
Pe cop. 4: "Se vinde în beneficiul invalizilor din război".

Nu exista imagini
  2550) Cultul Ortodox din judeţul Botoşani
 • Opera
 • Imagini
Cultul Ortodox din judeţul Botoşani
15876. • Cultul Ortodox din judeţul Botoşani, 1906. [Album]. Botoşani (Tip. B. Seidmann), [1906]. (27 x 40). 7 f., 224 p. cu il. (Stampe)
Prefaţă de Iconom Vasile Pavelescu Protoereul Judeţului. Cuprinde monografiile tuturor bisericilor şi monastirilor din acest judeţ.

Nu exista imagini
  2551) Cultura arborilor roditori
 • Opera
 • Imagini
Cultura arborilor roditori
15877. • Cultura arborilor roditori. Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), [1906]. (16 x 10). 56 p. cu il., 1 f. 40 bani. (Biblioteca de popularizare a Gimnaziului din Slatina, nr. 1-2) (Gimnaziul din Slatina) (I 5665)
La finalul textului, semnat "E. C.". Cu următoarea menţiune: "Tradusă după o broşură de popularizare, editată de societatea pomicultorilor germani pentru poporul german. Colecţie editată de Corpul didactic al Gimnaziului din Slatina".

Nu exista imagini
  2552) Cultura ciupercilor în 6 săptămâni
 • Opera
 • Imagini
Cultura ciupercilor în 6 săptămâni
15878. • Cultura ciupercilor în 6 săptămâni [de Dr. E. C.]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., Societate Anonimă, 1908. (19,5 x 12,5). 35 p. cu il. 50 bani. (I 147431)
Iniţialele autorului, la p. 3 şi 35. În prefaţă: "am întocmit această cărticică de popularizare cu preţiosul concurs al D-lui Tiberiu Popescu, licenţiat în şt. naturale, profesor".

Nu exista imagini
  2553) Cultura dudului
 • Opera
 • Imagini
Cultura dudului
15879. • Cultura dudului cu 17 figuri în text. Traducere din limba italiană după opusculul staţiunei bacologice din Padova de G. Hogaş, Agronom, diplomat al staţiunei sericicole din Padova. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1910. (18,5 x 12). 38 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Societăţei agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902. Fascicula XXVI) (I 16568)
Cu o prefaţă de S. P. Radianu.

Nu exista imagini
  2554) Cultura lucernei
 • Opera
 • Imagini
Cultura lucernei
15880. • Cultura Lucernei. Roşiori-de-Vede (Tip. şi Libr. Şcoalelor M. Iliescu), 1908. (15 x 11,5). 26 p. 20 bani. (I 8830)

Nu exista imagini
  2555) Cultura porumbului
 • Opera
 • Imagini
Cultura porumbului
15881. • Cultura Porumbului. 30 de saci la pogon. Mijlocul de a-i obţine şi de-a face culesul cu o lună mai devreme. Brăila, Edit. Tip. Lucrătorii Asociaţi, [1909]. (20 x 14,5). 11 p. cu il., 2 f. reclame. 30 bani. (Biblioteca utilă. Revistă periodică, 1) (I 21781)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2556) Cum a fost prins Jack Spintecătorul
 • Opera
 • Imagini
Cum a fost prins Jack Spintecătorul
15882. • Cum a fost prins Jack Spinticatorul[!]. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista romanelor Criminale, nr. 2) (II 58447)
Descriere după titlul de la începutul textului. În BAR, volumul a fost legat cu coperta de la nr. 1 al colecţiei, volum care are titlul Bandiţii Londrei.

Nu exista imagini
  2557) Cum am luptat
 • Opera
 • Imagini
Cum am luptat
• Cum am luptat? Vezi: BIRĂUŢIU, D. Cum am luptat?. Budapesta, 1905.

Nu exista imagini
  2558) CUMBARY, ANA
 • Opera
 • Imagini
CUMBARY, ANA
În colaborare:
15883. ~ Dicţionar geografic al judeţului Doljiu, de Domnişórele Ana Cumbary şi Maria Manoil. Domnii Mihail Canianu şi Aureliu Candrea. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română în Martie 1892. (Tipărit cu cheltuiala A.S. Regale Prinţului Ferdinand). Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 16). 1 f., 701 p. (Societatea Geografică Română) (II 534194)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2559) Cum diavolul serbează secerişul
 • Opera
 • Imagini
Cum diavolul serbează secerişul
15884. • Cum diavolul serbează secerişul. Bucureşti, Edit. F. Berney (Tip. Concurenţa), [1909]. (28 x 20,5). 8 p. cu il. 15 bani. (Retipărit după revista "Buna-Vestire") (II 12892)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2560) Cum iubesc elevii de liceu
 • Opera
 • Imagini
Cum iubesc elevii de liceu
15885. • Cum iubesc elevii de liceu. Roman sensaţional-realist. Fasc. 1. Bucureşti, Edit. E. Gheorghiu (Inst. de arte grafice Eminescu), [1909]. (24,5 x 16,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca albă) (II 552917)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini