Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2521) CUCU, IULIAN
 • Opera
 • Imagini
CUCU, IULIAN
15761. ~ Politica administrativă. Studiu, de Iulian Cucu. Vol. I. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Turnătoria de Litere Dor. P. Cucu), 1898. (22 x 15). 67 p. (II 412104)
Prefeţe:
• Legea pentru organizarea comunelor rurale. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  2522) CUCU, P. M.
 • Opera
 • Imagini
CUCU, P. M.
Editări de texte:
ELIADE-RĂDULESCU, I. Curs de poesie generale. Dramaticele. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1878.

Nu exista imagini
  2523) CUCU STAROSTESCU, NICOLAE (1851-1912)
 • Opera
 • Imagini
CUCU STAROSTESCU, NICOLAE (1851-1912)
(N. Cucu St.)
15762. ~ Alimentarea cu apă a oraşului Bacău, de N. Cucu St[arostescu], inginer-cap, vechiu director de lucrări publice şi comunale. Memoriul justificativ al proiectului. Bucureşti (Inst de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (28 x 21,5). 71 p. cu il. (II 52043)
15763. ~ Alimentarea cu apă a Oraşului Constanţa, de N. Cucu St., ingenier-cap în corpul tecnic al Statului, director al lucrărilor tecnice ale oraşului Bucuresci. Memoriu Justificativ. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 20). 39 p. (II 52050)
15764. ~ Alimentarea cu apă a oraşului Giurgiu, de N. Cucu St., inginer cap. vechiu director de lucrări publice şi comunale. Memoriu justificativ al proiectului. Bucureşti (Inst. de Arte-Grafice Carol Göbl), 1898. (27 x 21). 69 p. cu il. (II 52042)
15765. ~ Alimentarea cu apă a oraşului Romnicul-Sărat, de N. Cucu St., inginer-cap, director al lucrărilor tecnice ale crasului Bucuresci, Memoriu justificativ. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26,5 x 20,5). 52 p. (III 413725)
15766. ~ Asupra unui nou sistem pentru alimentarea cu apă a oraşelor, aplicat la alimentarea. Bucurescilor. Conferinţă ţinută, la 6/18 Aprilie-1894, Înaintea Societăţii Politecnice a României, de N. Cucu St., inginer, Directorul Lucrărilor tecnice ale Oraşului Bucuresci. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 15,5). 22 p., 1 pl. (II 75365)
15767. ~ Chemins de fer secondaires en Roumanie. Notice sur la concession de la ligne de Bucarest à Cascioires par Bragadir et Bolintin. Trafic probable, Frais de construction et d’exploitation, Rendement de l’entreprise, [de: N. Coucou St.[arostescu], Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, en retraite, Ancien Directeur-des Travaux de la Ville de Bucarest]. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Eminescu), 1901. (26 x 20). 1 f., 20 p. (II 121188)
Autorul, la finalul textului.
15768. ~ Cuventare ţinuta în şedinţele de la 9/21 Nov. şi 12/24 Novembre 1892, de N. Cucu St., inginer civil [în] Comisiunea speciala pentru ameliorări în alimentarea cu apa a Oraşului Bucureşti. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23 x 16). 38 p. (II 75366)
15769. ~ Exploitations forestières en Roumanie. Notice sur l’exploitation de la forêt N-ro 2501, [par N. Coucou St., Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à la retraite]. Bucarest, 1901. (27 x 20,5). 11 p., 2 tab. (II 465863)^
15770. ~ Nouele ape alimentare ale oraşului Bucuresci, [de N. Cucu St.]. Memoriu justificativ şi ante-proiect. (Ediţiune oficială). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (36 x 24). 84 p., VIII h. (Primăria oraşului Bucuresci. Direcţiunea lucrărilor tecnice) (III 75504).
Pe copertă, titlul: "Aducerea de nouă ape alimentare în Bucuresci". La p. 84: "Făcut la Bucuresci ... de subsemnatul... N. Cucu St.".
15771. ~ Observaţiuni asupra proiectului admis pentru canalisarea oraşului Bucuresci, supuse domnului primar al Capitalei, de N. Cucu St., Ingenier, cap al Serviciului de Punţi şi Şiosele al oraşului. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1881. (23 x 15). 2 f., 38 p. (II 467931)
15772. ~ Petroleul, derivatele şi aplicaţiunile lui. Origine-Gisemente-Proprietăţi-Spluataţiune-Tratament industrial-Producte derivate-Aplica-ţiuni-Iluminat-Incaldit-Statistica şi economia. Pentru usul ingenierilor, spluatatorilor, distilatorilor, comerţianţilor, fabricanţilor de lampe, intreprindetorilor de iluminat, autorităţilor municipale, scoalelor profesionale şi or-carei persone care întrebuintèza petroleul. De N. Cucu St., Ingenier, vechiu elev al Scolei de punţi, şiosele şi de mine, cap al Serviţiului de punţi şi şiosele al oraşului Bucureşti ; inginier-controlor al iluminării publice prin gaz şi petroleu din Capitală. Cu 38 figuri în text. Bucureşti (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1881. (23,5 x 17). XI , 271 p. cu il. (II 296082)
15773. ~ Proiect pentru alimentarea cu apă a oraşului Constanţa presintat de N. Cucu St., Inginer. Raport preliminar. Bucureşti (Lito- Tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 20). 21[-23] p (II 413672)
Lipsă coperta.
15774. ~ Proiect pentru iluminarea prin gaz a oraşului Craiova, de N. Cucu St., vechiu elev al şcolei de punţi, şosele şi de mine, ingenier cap, director al lucrărilor tecnice ale oraşului Bucuresci. Memoriu. Bucureşti (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1884. (26,5 x 21). 1 f., 31 p. cu il. (II 413724)
15775. ~ Sistemaţiunea oraşului Turnul-Severin şi planul lui regulator, de N. Cucu St., Inginer-cap. Director al Lucrărilor tecnice ale oraşului Bucuresci. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26 x 20,5). 50 p. cu tab. (II 413656)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 51-56).
15776. ~ Sur le gaz naturel, par N. Coucou Starostescou, ingénieur, exploitant de pétrole. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1907. (24 x 16). 11 p. (Congrès International de pétrole. Troisième session. Bucarest, 1907) (II 7427)
Descriere după copertă.
15777. ~ Idem, par N. Coucou Starostescou, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussés à Bucarest. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1911. (13 x 16). P. 453-464. (Congrès international du pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 Septembre 1907. Tirage à part du 2-ème volume de Compte Rendu du Congrès) (II 22687)
Descriere după copertă.
15778. ~ Sur Les Pétroles de Roumanie. Communication faite au Congrès le 23 Août 1900 par N. Coucou St., Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Ancien Administrateur de la Société pour l’Industrie et le Commerce du Pétrole, Ancien Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et des Domaines de l’Etat Roumain, Député au Parlement. Paris (Nouvelle Imprimerie), 1900. (27 x 18,5). 21[-23] p. (Premier Congrès International du Pétrole, Paris 1900) (II 50816)
Descriere după copertă.
În colaborare:
SALIGNY, A. O. ş.a. Cercetări asupra pacurilor din Romania. Bucureşti, 1891.
Vezi de asemenea:
PRIMĂRIA Oraşului Bucuresci. Direcţiunea Lucrărilor Tecnice. Proiect pentru distribuţiunea apei în oraş... Bucureşti, 1885-1887.

Nu exista imagini
  2524) CUCULI, DEMOSTHENE ([1843?]-1918)
 • Opera
 • Imagini
CUCULI, DEMOSTHENE ([1843?]-1918)
15779. ~ Du droit de préférance entre les créanciers gagistes et hypothécaires en droit romain. Du délaissement hypothécaire en droit français [par] Demosthènes Cuculis. (Thèse). Paris, Pichon, Lamy et Dewey, 1870. 8°. 219 p. (Rally I, p. 85)
Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T.-Severin.
15780. ~ Procedura criminală dinaintea juraţilor. Memento de şedinţă al preşedintelui Curţei cu juraţi, de D. Cuculi, doctor în drept de la Facultatea din Paris, consilier la Curtea de Apel din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintila C.A. Rosetti), 1890. (26,5 x 18). VII -259 p. (II 260124)

Nu exista imagini
  2525) CUCUZEL, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CUCUZEL, IOAN
Vezi:
• Céle opt glasuri... Sibiiu, 1849.

Nu exista imagini
  2526) Cugetare politică
 • Opera
 • Imagini
Cugetare politică
• O cugetare politică. Vezi: GHICA, I. Uă cugetare politică. S.l., [1877].

Nu exista imagini
  2527) Cugetări asupra înaintării în armată
 • Opera
 • Imagini
Cugetări asupra înaintării în armată
15781. • Cugetări asupra înaintării în armată. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (19 x 12). 44 p. (Cercul Studiilor Militare. Cărţi şi broşuri militare periodice. Publicaţiunea No. 86. Anul al XIV-lea 31 Octombrie 1903) (II 122383)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2528) Cugetări serióse
 • Opera
 • Imagini
Cugetări serióse
• Cugetări serióse. Vezi: EGIDY, de. Cugetări serióse. Iaşi, 1891.

Nu exista imagini
  2529) Cugetări şi maxime
 • Opera
 • Imagini
Cugetări şi maxime
• Cugetări şi maxime. Vezi: GEORGETA. Cugetări şi maxime. Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  2530) CUGINO, MARIO PIETRO (1797-1850)
 • Opera
 • Imagini
CUGINO, MARIO PIETRO (1797-1850)
15782. ~ Disluşire asupra negoţului şi a legilor lui. De M. Cugino, Assesor întîiu al Tribunalului de Comerciu. Galaţ, 1848. (19 x 12). 2 f., 124 p. (1.372871)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini