Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2511) CSIKY, KALMAN
 • Opera
 • Imagini
CSIKY, KALMAN
15748. ~ *Elemente de Constituţia patriei şi cunoştinţe juridice pentru şcolile preparandiale şi învăţători. Trad. de Nicolae Mihalin. Arad (Tipografia Diecezană gr.or.rom.), 1913. 135 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 162)

Nu exista imagini
  2512) CSVANCSARA, ANTON IOHN
 • Opera
 • Imagini
CSVANCSARA, ANTON IOHN
15749. ~ Gramatică elementară (Desfacerea Propositiunei) pentru Clasa I primară de ambe-sexe de Anton Iohn Csvancsara, Profesor. Piteşti (Tip. Gheorghe Poppescu), 1886. (16 x 10,5). 8 p. (I 384756)

Nu exista imagini
  2513) CUARD
 • Opera
 • Imagini
CUARD
15750. ~ România, tara agenţilor sanitari de Cuard. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1912. (23,5 x 16,5). 7 p. (II 28968)
Adresată doctorului Proca.

Nu exista imagini
  2514) CUBOLTEANU, P.
 • Opera
 • Imagini
CUBOLTEANU, P.
Vezi: HALIPPA, PAN

Nu exista imagini
  2515) Cu cine trebuie să mergem
 • Opera
 • Imagini
Cu cine trebuie să mergem
• Cu cine trebue să mergem. Vezi: • România şi Războiul european. Cu cine trebue să mergem... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2516) CUCIURAN, GHEORGHE (1814-1886)
 • Opera
 • Imagini
CUCIURAN, GHEORGHE (1814-1886)
(Kuczuran, Georgio de)
15751. ~ De infanticidio ac de variis vitae infantis post partum argumentis. Dissertatio inauguralis medico-forensis, auctore Georgio de Kuczuran, medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctore Boltoschanensi, Moldova. Viennae (Typis Ulrici Klopf), 1837. (21 x 13,5). 1 f., 54[-59] p. (II 453892)
15752. ~ Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Germania, Englitera şi Franţia (spre introducerea planului pentru urzirea unui spital central în Iaşi, compusă de Gheorghie Cuciuran, a filosofiei, mediţinei şi hirurghiei doctor, agă, medic primăria Spitalului Sf. Spiridon, a Soţietăţei medic şi istoric naturale din Iaşi precum şi a celei politehnice din Rigatul Bavariei membru. Cu trii litografii. Iaşii (Inst. Albinei), 1842. (26 x 20,5). x, 110 p., 3 pl.,1 f. erata. (II 346626)
Cu alfabet de tranziţie.
15753. ~ Legiuirea pentru hultuire, [de Protomedicul Post. Gheorghie Cuciuranu]. Iaşii (Tip.: Inst. Albinei), 1847. (21 x 17,5). 24 p. (II 350150)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul identificat după Antonescu-Remuşi. Tratat, p. 140.
15754. ~ Povăluiri pentru sătenii Moldovei la Tâmplare de Holeră, [de G. Cuciuran]. Iaşii (Tip.: Inst. Albinei), 1848. (22,5 x 18). 1 f., 57 p. (II 55053)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 57, semnat: "G. Cuciuran".
15755. ~ Proectul înalt întărit pentru îndestularea Terei cu lipitori. [De dr. G. Cuciuran]. Iaşii (Tip.: Inst. Albinei), 1847. (20,5 x 14). 8 p. (I 106134)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Autorul, identificat după: Crăinicianu, p. 20 ; Anlonescu-Remuşi. Tratat, p. 140.

Nu exista imagini
  2517) CUCIURAN, MIHAIL (1819-1844)
 • Opera
 • Imagini
CUCIURAN, MIHAIL (1819-1844)
15756. ~ Poetice cercări a lui Mihail Cuciuran. Eşii (Tipografia Albinei), 1839. (18,5 x 12). 2 f., 40 p. (I 68606)
Cu caractere chirilice.
15757. ~ Poezii a lui Mich. Kuciuran. Iaşii, Cantora Daciei literare (Tip. Sf. Mitropolii), 1840. (16,5 x 11). 4 f., 64 p. (I 70405)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Lipsă coperta.

Vezi de asemenea:
MUMULEANU ş.a. Scrieri alese. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  2518) CUCIURANO, VICTOR (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CUCIURANO, VICTOR (1850-?)
15758. ~ [Dreptul Roman. Despre stingerea obligaţiunilor prin novaţiune, acceptilatiune, mutuus contrarius consensus, pactum de non petendo şi confusiune]. Tesă pentru licenţia de Victor Cuciurano. Iassy (Tip. H. Goldner), 1874. (23 x 15,5). 43 p. (Facultatea Juridică) (II 412739)
Titlul, la p. 7.

Nu exista imagini
  2519) Cucoana Marghioala şi Ianache Burtă-Verde la Expoziţia din Paris
 • Opera
 • Imagini
Cucoana Marghioala şi Ianache Burtă-Verde la Expoziţia din Paris
15759. • Cucoana Marghioala şi Ianache Burtă-Verde la Exposiţia din Paris. Bucuresci, H. Steinberg, Librar-Anticar, 1881. (15 x 10,5). 16 p. cu il. 30 bani. (I 410789)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2520) CUCU, CONSTANTIN GH.
 • Opera
 • Imagini
CUCU, CONSTANTIN GH.
15760. ~ Încercări pripite, [de] Const. Gh. Cucu. Versuri naţionale satirice umoristice ... Botoşani (Tip. Reînvierea), [1915]. (17 x 10.5). 22 p. 1 leu. (I 42501)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini