Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2501) CRUPENSKI, C. E.
 • Opera
 • Imagini
CRUPENSKI, C. E.
15729. ~ Notice sur l’état démographique de la Roumanie d’après le mouvement de la population, par C. Crupenski, directeur de la statistique du royaume de Roumanie. Rome (Impr. nationale de J. Bertero), 1895. (26,5 x 18,5). 1 f., 14 p. (Institut international de Statistique, Session de Berne (1895)) (Extrait du Bulletin de l’Institut international de statistique. Tome X. I-re livraison) (II 413752)
15730. ~ Raport asupra sesiunei a VIII-a a Congresului Internaţional de Higiena şi Demografie ţinut la Budapesta în 1894. Secţiunea de Demografie. Adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciulul şi Domenielor de C. Crupenski, Directorul Statisticei Generale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (27 x 18,5). p. 256-278. (Extras din Buletinul Statistic General al României. Anul III, nr. 3) (II 72655)
15731. ~ Statistica divorţurilor în România, 1864-1893 de C. Crupenski, Directorul Statisticei Generale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (28 x 19). p. 187-235. (Extras din Buletinul Statistic General al României. Anul III, nr. 3) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domenielor) (III 410382)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului.
În colaborare:
15732. ~ Asupra agriculturei României. Studiu statistic de C.E. Crupenski, directorul Statisticei Generale şi Gr. G. Turburi, şeful biroului Statisticei agricole în Direcţiunea Statisticei Generale. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (30 x 21). 4 f., 185 p. (III 66185)
Traduceri :
WHITMAN, S. Asupra Amintirilor Regelui României. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  2502) CRUSIUS, G. CH.
 • Opera
 • Imagini
CRUSIUS, G. CH.
Vezi:
GLODARIU, V. Vocabulariu completu pentru opurile lui Caiu Iuliu Cesare. După ~. Brasiovu, 1871.

Nu exista imagini
  2503) CRUŞEVAN, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
CRUŞEVAN, PAVEL
15733. ~ Бессарабiя. Географическій, историческій, статистическій, экономическій, этнографическій, литературный и справочный сборнкь. сь 224 иллюстраціями, портретами и краткой Бессарабской губерніи. Изданiе газеты Бессарабець. Под редакціей Крушевана. Москва (Типографія А. В. Васильева). 1903. (26 x 17,5). X, 520 p. cu il. , 1 h. (II 93965)
15734. ~ Isvorul vieţii şi Lupii, de Pavel Cruşevanu. Traducere din ruseşte de Alexis Nour. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (16,5 x 12,5). 30 p. 50 bani. (Biblioteca Răsăritul, nr. 2. 1 Ianuarie 1918) (I 51820)

Nu exista imagini
  2504) CRUŞOVANU, S. C.
 • Opera
 • Imagini
CRUŞOVANU, S. C.
15735. ~ Μανηματα της νεας Ελληνικης Γλοσσης. Σλλεχθεντα και εκδοθεντα μετα σημειωσεων, υπο Σ. Κ. Κρουσοβανου. Lecţiuni de limba gréca modernă. Culese şi adnotate de S. C. Cruşovanu. Pentru usulu tinerimii studióse din scólele de Comerciu ale Statului şi Institutele private. Bucuresci (Typ. Nationale Intreprindetoru: C. N. Rădulescu), 1871. (21,5 x 14,5). 2 f., 114 p. (II 65663
15736. ~ Στοιχεια γραμματικης της νεας Ελληνικης Γλοσσης, υπο Σ. Κ. Κρουσοβανου. Elemente de gramatică grécă modernă de S. C. Crusovanu. Pentru usulu tinerimii studióse din scólele de Comerciu ale Statului şi Institutele private. Bucuresci (Tip. Nationale, întrep. C. N. Rădulescu), 1871. (22 x 14,5). 102, II p. (BCU-ClN, S 17061)

Nu exista imagini
  2505) CRUTZESCU, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
CRUTZESCU, ALFRED
15737. ~ *Des donations entre concubins, [par] Alfred Crutzesco.(Thèse). Paris, Giard et Brière, 1912. 8°. 131 p. (Rally I, p. 85)

Nu exista imagini
  2506) CRUŢESCU, IOAN T. (1868?-1928)
 • Opera
 • Imagini
CRUŢESCU, IOAN T. (1868?-1928)
15738. ~ Calculator mixt coprinzând două părţi: Partea I. Arată cu înlesnire preţul diferitelor producte sau cereale. începând de la unu şi până la ună sută cinci D.D.L. socotit pe mai multe preţuri obişnuite. Trebuincios: pentru uzul vânzătorilor şi cumpărătorilor de cereale, pentru obtile săteşti, casele de comerţ, etc. etc. Partea II. Coprinde: Călăuza aflărei dobânzilor pe zile. De la 1-90 zile, cu procente de la 4% până la 12%, pentru un capital de la 1-6000 lei trebuincios băncilor de economie şi credit, etc. Lucrat de Ioan T. Cruţescu, Institutor definitiv, Fost Director de şcoală şi Revizor Şcolar al jud. Teleorman. Medaliat cu Răsplata muncii de aur. Cavaler al ordinului Coroana României. [Pe copertă: Ed. I.] Roşiori-de-Vede, Edit. Librăriei Şcoalelor, M. Iliescu (Tip. şi Leg. de Cărţi M. Iliescu & Co.), 1908. (20 x 13). 94[-105] p., 1 f. erata. 4 lei. (Biblioteca Săteanului şi a Comerciantului) (II 21433)
Pe copertă: "Calculator pentru aflarea preţului diferitelor producte sau cereale. Partea I. Coprinde: 1) Toate calculele gata pentru Cereale, începînd de la un Dublu-Decalitru, până la 105 D.D. litri şi pe H.-litri. 2) Măsurile vechi de capacitate din: Muntenia, Moldova, şi Dobrogea, transformate în măsuri noi ; precum şi monedele străine transformate în lei noi. Trebuincios: vânzătorilor şi cumpărătorilor de cereale, obştilor săteşti, caselor de comerţ; primăriilor rurale; urbane; poliţiilor, etc. lucrat de Ioan T. Cruţescu, fost revizor şcolar". La p. 95-104: "Urmează hărtie albă, destinată pentru socoteli".
În colaborare:
15739. ~ Abecedar. Partea I [şi] Partea II pentru clasa I primară urbană şi divizia I a şcoalelor rurale, întocmit de Ioan T. Cruţescu, institutor definitiv în Bucureşti la Şcoala No. 8 de băeţi, Revizor şcolar al jud. Ilfov, [şi] Elena Constantinescu-Dâmbeanu, profesoară în Bucureşti la Externatul secundar Carmen Sylva. Aprobat de Onor. Minister al Instuctiunii Publice cu ordinul No. 55250 din Iulie, 1913. Ed. I. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1913-1914. (20 x 13). 72 p. cu il. 50 bani. (I); 80 p. cu il. 60 bani (II) (II 38327)
15740. ~ Idem. Partea I pentru clasa I primară urbană şi divizia I a şcoalelor rurale, întocmit de Ioan T. Cruţescu, Institutor definitiv în Bucureşti la şcoala No. 1 [Pe copertă Nr. 8] de băeţi, fost Revizor şcolar al jud. Ilfov., Elena Constantinescu-Dâmbeanu, Profesoară în Bucureşti la Externatul secundar Carmen Sylva. Aprobat de Onor Minister al Instrucţiunii Publice cu ordinul No. 55250 din Iulie 1913. Ed. III. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu). 1915. (21 x 13,5). 72 p. cu il. 50 bani. (II 44126)
15740a. ~ Idem. Partea II pentru cl. I primară urbană şi divizia I a şcoalelor rurale, întocmit de Ioan T. Cruţescu, institutor definitiv în Bucureşti la Şcoala No. 1 [Pe copertă: No. 8] de băeţi, fost revizor şcolar al Jud. Ilfov, [şi] Elena Constantinescu-Dâmbeanu profesoară în Bucureşti la externatul secundar, Carmen Sylva. Aprobat de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu ord. No. 55250 din Iulie 1913. Ed. III. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916-1917. (21 x 13,5). 80 p. cu il.
Vezi şi:
GĂDINEANU, B. I. ş. a. Dascălul Poporului. Cartea I Ed. I. Ploesci, 1900.
IONESCU-LUNGU, C. ş.a. Dascălul Poporului. Ion Scurtu. Bucureşti, [190?].
~ Dascălul Poporului, Popa Vlad. Bucureşti [190?].
SCONDĂCESCU, I. ST. ş.a. Geografia jud. Teleorman, cl. II prim. şi div. II, an. I. Ed. II. Bucureşti, 1911-1912.

Nu exista imagini
  2507) CRUŢESCU, N. (1869?-1944)
 • Opera
 • Imagini
CRUŢESCU, N. (1869?-1944)
15741. ~ Căte-va cuvinte asupra ovarilelor microchistice şi în special asupra operaţiunilor lor conservative. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie, Prezentată şi susţinută la... Iunie 1894 de N. Cruţescu. Bucureşti (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24 x 16). 76[-79] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 354). II 413509)

Nu exista imagini
  2508) CRUŢIU DELASĂLIŞTE, DUMITRU (1885-1934)
 • Opera
 • Imagini
CRUŢIU DELASĂLIŞTE, DUMITRU (1885-1934)
(Demetriu D. Cruţiu; Dim. D. Cruţu-Sălişte)
15742. ~ Jalea Ardealului, [de] Cruţiu Delasălişte. [Bucureşti] (Tip. N. Stroilă), 1915. (23 x 15). 16 p. 30 bani. (II 44694)
15743. ~ Preludii. Zorele. Freamăt, Suspine. (1902-1908). Din Dorul meu. (Secunde). Versuri din Ardeal şi Ţara-Mumă, [de] Demetriu D. Cruţiu (Delasăliştej. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu). 1908. (22 x 14,5). 94[-96] p. 1,25 lei. (Pentru Ungaria: 60 cruceri) (II 11996)
15744. ~ Prime poesii, [de] Dimitrie D. Cruţu-Sălişte. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1902. (19 x 12). 31 p. 75 bani. (I 411307)

Nu exista imagini
  2509) CSATO, LUDOVIC de
 • Opera
 • Imagini
CSATO, LUDOVIC de
15745. ~ Câteva pagini, [de] Dr. Ludovic de Csato. Budapesta (Tip. Poporul român), 1905. (19,5 x 14). 85[-87] p., 1 f. erata. 1 cor. Pentru România, 1,20 fr. (BCU-ClN 94958)
15746. ~ Într’un mănunchiu. Schiţe, povestiri ş.a., [de] Dr. Ludovic Csato. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (18,5 x 12,5). 121 p. 2 lei. (I 45296)

Nu exista imagini
  2510) CSEH, CAROL
 • Opera
 • Imagini
CSEH, CAROL
15747. ~ Baiele de Borszék din punciu de vedere igienicu (sanatoriu) şi alu economiei natiunali. De Carolu Cseh, dr. în medicina şi chirurgia, magistru de obstetricia, fostu medicu la baiele din Borszek şi deputaţii dietale. Traducţiune dupa testulu magiaru de Augustu Horsia. Cu frontispiciulu Funtelui principale. Din cele 10 analise communicate, 7 analise suntu de la professorele Thau. Buda-Pesta (Tip. lui F. Buschmann), 1873. (19 x 12). 3 f., 251 p., 1 pl. (BCU-ClN 341814)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini