Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  251) CARAMAN, ŞTEFAN H.
 • Opera
 • Imagini
CARAMAN, ŞTEFAN H.
10149. ~ Ce ne povesteşte Codrul? [De] Ştefan Caraman. Focşani (Tip. Unite Poporul), 1916. (21 x 17). 24 p. (II 47910)
10150. ~ Cucoana Frosa. (Schiţe şi versuri), [de] Ştefan Caraman. Piatra-N. (Tip. şi Libr. Leo-pold Steinberg), 1912. (23 x 15,5). 37 p. (II 26050)
Descriere după copertă.
10151. ~ De-ale codrului. (Versuri), [de] Ştefan H. Caraman. Piatra-N. (Tip. şi Libr. Leopold Steinberg), 1911. (23,5 x 16). 16 p. 1 leu. (II 23573)
Descriere după copertă.
10152. ~ Stejarule! (Versuri), [de] Ştefan H. Caraman. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1909. (23 x 15,5). 21[-23] p. 1 leu. (II 15939)
Traduceri:
MARCHET, IULIUS. Construcţia şi utilizarea drumurilor alunecătoare. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  252) CARAMZULESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CARAMZULESCU, I.
10153. ~ Călăuză pentru alegerile consiliilor comunelor rurale, de I. Caramzulescu, funcţionar la Prefectura Judeţului Ilfov (Administraţia Judeţeană). Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1909. (21 x 13,5). 75 p. (II 17736)

Nu exista imagini
  253) CARANDA, ION (1882- ?)
 • Opera
 • Imagini
CARANDA, ION (1882- ?)
10154. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al nomei la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Februarie 1913 de Ion Caranda. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913. (24 x 16,5). 50 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 386) (II 33316)

Nu exista imagini
  254) CARANFIL, GEORGES A.
 • Opera
 • Imagini
CARANFIL, GEORGES A.
10155. ~ Comerciul României şi chestiunea zonelor libere, [de] Georges A. Caranfil. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1904. (24 x 16,5). 45 p. (II 1779)
10156. ~ Răspuns la broşura publicată de dl Primar G. Aslan asupra transacţiunei dintre comuna Galaţi şi Compania Apelor. (Exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin)

Nu exista imagini
  255) CARANFIL, GEORGE N.
 • Opera
 • Imagini
CARANFIL, GEORGE N.
10157. ~ Donaţiunile între soţi. Teză pentru licenţă de George N. Caranfil. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1897. (23 x 16). 120, 1 f., III p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 412841)

Nu exista imagini
  256) CARANFIL, N. A.
 • Opera
 • Imagini
CARANFIL, N. A.
10158. ~ Cântece populare de pre valea Prutului. Culese, corectate şi adnotate de N. A. Caranfilu. Huşi (Tip. Asociaţiloru), 1872. (19,5 x 14). 4 f, 94 p. (I 31802)

Nu exista imagini
  257) CARANFIL, NICOLAE G.
 • Opera
 • Imagini
CARANFIL, NICOLAE G.
10159. ~ Călăuza turistului în jud. Neamţu, [de] N. G. Caranfil. Cuprinsul: Noţiuni asupra turismului. Privire generală asupra jud Neamţu. Piatra-N. şi Târgu Neamţu. Toate Monăstirile. Locuri istorice. Escursii circulare. Masivul Ciahlăului, Grinţieşului. Escursiuni cu pluta de la Dorna la Piatra-N. Galaţi (Tip. Buciumul Român P. P. Stănescu), l913. (16,5 x 10,5). 98 p. (I 34458)

Nu exista imagini
  258) CARAPANCEA, DUMITRU GH.
 • Opera
 • Imagini
CARAPANCEA, DUMITRU GH.
10160. ~ *Bietul Gardist. Romanul plin de peripeţii şi mişcătoare povestiri ale unui bătrân sergent de oraş, [191?]. (Carapancea, cop. 4) (Apărută înainte de 1915)
10161. ~ Bune şi rele. Nuvele, [de] Mitică Carapancea. Bucureşti, Edit. Librăriei Theodosiu Ioniţiu Fii (Ploeşti, Tip. Aurora Max Braunstein), 1915. (20 x 13,5). 113[-115] p. 2 lei. (I 45348)
Cu o prefaţă de I. A. Bassarabescu.
10162. ~ Călăuza oraşului Ploieşti, [de] Dem. Gh. Carapancea. Comandantul Sergenţilor de Oraş. Ploeşti (Progresul), 1914. (18,5 x 12,5). 163 p. cu il., III p., 1 plan. 3 lei. (I 39492)
10163. ~ Curs complect de Jiu-Jitsu. Metodă practică de apărare şi atac. Mijloace d’a aresta, imobiliza, trânti, conduce şi ridica un rău făcător chiar armat de Dem. Gh. Carapancea, comandantul sergenţilor de oraş din Ploeşti. Cu 170 figuri în text. Bucureşti, Edit. Librăriei Theodosiu Ionniţiu Fii (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), [1912]. (21 x 13). 204 p. cu il. 3 lei. (II 27939)
Pe copertă: "Curs Complect de Jiu-Jitsu Sau felul cum trebue să te aperi şi să loveşti". Desenul de pe copertă: Murnu.
10164. ~ *Sergentul de oraş. Ce este. Ce ar trebui să fie. Studiu asupra reorganizărei corpului de sergenţi, [191?]. (Carapancea, Curs, cop. 4 ; Carapancea, cip. 4) (Apărută îneinte de 1912)

Nu exista imagini
  259) CARATAŞ, CONSTANTIN (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
CARATAŞ, CONSTANTIN (1860-?)
10165. ~ O călătorie prin America de Nord, [de] Colonel C. Carataş. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (18 x 12). 88 p. cu il., 1 h. (I 37853)
10166. ~ Memoriu relativ la vizitarea hergheliilor imperiale şi particulare din Rusia, de Maior Carataş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (21,5 x 14,5). 26 p. (II 9118)
10167. ~ Studiul relativ la creşterea cailor în România, de Maiorul C. Carataşu, comandantul hergheliei Armatei. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1907. (23,5 x 16). 92 p. (II 5839)

Nu exista imagini
  260) CARATAŞ. I.
 • Opera
 • Imagini
CARATAŞ. I.
10168. ~ Cugetări, [de] I. Carataş. Ed. I. Vol. I-II. Constanţa (Tip. D. Nicolaescu), 1907. (10 x 16,5). 2 f., [56] f. 2 lei (fiecare volum) (I 6283)
Catrene.

Nu exista imagini