Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2481) CRÎŞMARIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CRÎŞMARIU, NICOLAE
15697. ~ Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr.or. române. Ed. I. Arad, 1908. (Inst. Teol.-S)
15698. ~ *Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. romane. Ed. II. Arad. (Tipografia Diecezană gr. or.), 1911. 68 p. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), iun. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor... ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, 153)
15699. ~ Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr.-or. romane [de] Nicolae Crişmariu. Aprobat de Ven. Consistor gr. or. român din Arad prin rezoluţia de sub No. 1224/1914. Ed. III. Arad (Tiparul Tip. Diecezane gr. or. române), 1915. (20 x 13,5). 70 p. (II 467810)
Lipsă coperta.
15700. ~ *Idem. Ed. IV. Caransebeş (Tip. Diecezană gr. or. română, 1915. 71 p. 40 fil. Se află la librăriile diecezane gr. or. romane din Arad şi Caransebeş următoarele manuale, aprobate de Ven. Consistoare: din Arad, Oradea-Mare şi Caransebeş (Crişmariu, cop. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15701. ~ *Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare, aprob, de Ven. Conzistoare. Ed. II, cu 20 il. în text. Arad (Tipografia diecezană), 1910. 8°. 104 p. 45 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...; Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun.. p. 298: Public, rom. pe 1910)
15702. ~ *Idem. Ed. III. Arad (Tipografia Diecezană gr. or. română), 1913. 96 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15703. ~ Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. române [de] Nicolae Crişmariu. Aprobat de ven. Consistor gr. or. român din Arad prin rezoluţia Nr. 732/1914. Cu 20 il. în text. Ed. IV. Arad (Tiparul Tip. diecezane gr.or. rom.), 1914. (19,5 x 13,5). 98 p. cu il. 45 fileri. (I 467783)
15704. ~ *Idem. Ed. V. Caransebeş (Tipografia Diecezană), 1914. 103 p. (Crişmariu III, cop. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15705. ~ *Istorioare bisericeşti pentru clasa V şi VI elementară, aprobat de Ven. Consistor din Arad. [Ed. I?]. [Arad, 1911]. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...)
15706. ~ *Istorioare bisericeşti pentru elevii de a 5 şi 6-a clase a şcoalelor elementare gr.or.rom. Ed. II. Arad (Tip. Diocesana), 1913. 68 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15707. ~ Istorioare bisericeşti pentru elevii de V-a şi VI-a clasă a şcoalelor elementare gr. or. române. Ed. III. Manual aprobat de Ven. Conzistor din Caransebeş sub Nr. 3546/1914, precum şi de Ven. Consistoare din Arad şi Oradea-mare. Caransebeş (Tiparul tip. diecesane, gr.or. române), 1914. (21 x 13). 72 p. 40 fileri. (II 156646)
15708. ~ Idem. Ed. IV. Manual aprobat de Ven. Consistor din Arad sub Nr. 843/1918, precum şi de Ven. consistoare din Caransebeş, şi Oradea-mare. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr.-or. rom), 1918. (20 x 13). 76[-79] p. 1,4 0 cor. (I 486509)
15708. ~ Prelegeri metodice din Istorioare biblice, [de] Nicolae Crişmariu. Preparaţiuni la întreagă materia de învăţământ, prescrisă pentru clasele II, III şi IV ale şcoalelor primare: 74 lecţiuni. Arad, Edit. Autorului (Tiparul Tip. diecezane gr.-or române), [1908]. (22 x 15). 312 p. (BCU-ClN 393345)
Datat după anul referatului asupra lucrării făcut de Dr. P. Pipoş, profesor; vezi şi: VŞ, 2(1909), nr. 9, nov., p. 294-295: Recenzii; FD, 24(1909), nr. 1, ian. 4, p. 7: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2482) CROCE, ENRICO
 • Opera
 • Imagini
CROCE, ENRICO
15710. ~ România înaintea Europei de Enrico Croce (1878). Tradusă din italienesce de Eufrosina C. Hommoriceanu, Ex.-Redactóre a diarului literaro-sciinţific Aurora. Ex-membră efectivă în Comitetul din Iaşi pentru ajutorul ostaşilor Români răniţi, [cu medalia acestui Comitet şi Crucea Elisabeta], Membră în societatea pentru învăţătura poporului Român, Academiciană-Membră cu medalia de aur Cl. I a Academiei Christof Columb din Marsilia, Junele Italiane din Neapol, Membră de onóre şi Patronă medaliată a mai multor societăţi literaro-sciinţifice şi filantropice din Italia, si Francia etc.etc. Buzeu (Noua Typ. Română Al. Georgescu), 1879. (23 x 15,5). 47 p. (II 346358)

Nu exista imagini
  2483) CROCE, GIULIO CESARE
 • Opera
 • Imagini
CROCE, GIULIO CESARE
15711. ~ [Viaţa] lui Bertoldo şi alu Bertoldino feciorului lui. O istorie foarte desfătătoare, [de Giulio Cesare Croce]. Sibiiu (Tip. erezitoarei lui Gheorghie de Clozius), [1835?]. (18,5 x 11,5). 26 p. (I 395925)
Cu caractere chirilice. Autorul, identificat în: BRV II, p. 410-411 ; Cartojan II, p. 373. Pentru an, vezi: Iarcu, p. 34.
15712. ~ Viaţa lui Bertoldo, şi a lui Bertoldino. Feciorului lui; dinpreună şi aiui Cacasino Nepotului lui [de Julius Cesar Croce]. Acum adoa oară tipărit şi mai îndreptat. Bucureşti, Iosif Romanov, 1836. (16,5 x 10,5). 3 f., 41 p. (I 7127)
Cu caractere chirilice. Autorul, în prefaţă. Fără copertă.
Vezi de asemenea:
• Vicleniele Meşterului Perdaf. Galaţi, 1875.

Nu exista imagini
  2484) Croitoraşul viteaz
 • Opera
 • Imagini
Croitoraşul viteaz
15713. • Croitoraşul viteaz. Basmu. Pe limba românească de Anton. Ilustrat cu sése gravuri în culori după aquarelele originale ale Pictorului C. Offterdinger. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), [188?]. (25 x 18). 8 p. (Noua Bibliotecă ilustrată pentru Copii. Colecţiunea Haimann) (II 465879)
La exemplarul din BAR, lipsă coperta şi gravurile. Tip., la p. 2.

Nu exista imagini
  2485) CROITORU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CROITORU, GH.
15714. ~ Desertorul sau Consecinţele lipsei de la datorie. Nuvelă militară, de Gh. Croitoru. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (17 x 10,5). 64 p. 75 bani. (I 2617)

Nu exista imagini
  2486) CROIZAT, VITTORIO
 • Opera
 • Imagini
CROIZAT, VITTORIO
15715. ~ Memoriu presintat [de Vietor Croizat] Domnului Primar al Capitalei [privitor la iluminatul oraşului]. [Bucuresci] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1898]. (27,5 x 18,5). 24 p. (II 422492)
Datele editoriale, la p. 24. Autorul, dedus din anexe, p. 15.

Nu exista imagini
  2487) Cronica lui Huru
 • Opera
 • Imagini
Cronica lui Huru
• Cronica lui Huru.
Vezi:
• Fragment istoric scris în vechea limbă romană din 1495... Iaşii, 1856.
ARBORE, Campoducele. Fragment istoric al Moldo-Românilor. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  2488) Cronice
 • Opera
 • Imagini
Cronice
15716. • Cronice. [Perspectivele de pace. Prigoniri. Suprimarea grabnică a ziarelor Tribuna şi Foaia poporului]. Sibiiu (Institutul tipografic), [1894?]. (21 x 13,5). 12 p. (BCU-ClN 67750)
Descriere după p. de titlu falsă. Ultimul an menţionat în text: 1894 (p. 3).

Nu exista imagini
  2489) Cronologia istoriei antice
 • Opera
 • Imagini
Cronologia istoriei antice
15717. • Chronologia Istoriei antice. Întocmită de E. A. Craiova, Edit. Inst. Arnold (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (16,5 x 10,5). 59 p. (Din manuscriptele Institutului Arnold din Craiova, nr. 1) (Astra-S 7065)

Nu exista imagini
  2490) CROOKES, W.
 • Opera
 • Imagini
CROOKES, W.
Vezi: • În lumea fantomelor. Câmpulung, 1916.

Nu exista imagini
  2491) CROS, CH.
 • Opera
 • Imagini
CROS, CH.
Vezi:
BOGDAN, N. A. De a baba-oarba. Iaşi, 1903.

Nu exista imagini
  2492) CROTTA, G.
 • Opera
 • Imagini
CROTTA, G.
Vezi:
LEBLANC, M. Aventurile lui Arsène Lupin. Il. de ~. Bucureşti, 1915.
NĂDEJDE, I. Năzdrăvăniile lui Păcală. Il. de ~ ş.a. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  2493) Crucea de lemn
 • Opera
 • Imagini
Crucea de lemn
15718. • Crucea de lemn sau Mîngîiere în nenorociri. Istorie folositoare şi instructivă pentru copii. Tradusă din Franţozeşte de A. Creţescu. Bucureşti (Tipărit la Zaharia Carcalechi şi Fiul), 1842. (17 x 11). 42 p. (I 72262)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
15719. • Idem. Istorie folositoare şi instructivă pentru popor. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (18,5 x 11,5). 8 p. (BCU-ClN 146373)

Nu exista imagini
  2494) CRUCEANU, MIHAIL (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CRUCEANU, MIHAIL (1856-?)
15720. ~ Consideraţiuni asupra seroterapiei. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie susţinută de Mihail Cruceanu, Licenţiat în farmacie. Farmacist de regiment în rezervă. Fost asistent al cursului şi lucrărilor practice la catedra de Istololgie. Fost preparator onorific la institutul antirabic din Iaşi. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1895. (23 x 15,5). 4 f., 112[-114] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 55) (II 413116)

Nu exista imagini
  2495) CRUCEANU, MIHAIL (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
CRUCEANU, MIHAIL (1887-?)
15720. ~ Altare Nouă. în palatul de marmoră. Vitrinele însufleţite. Solii din urmă [de] Mihail Cruceanu. Bucureşti, Edit. Flacăra (Tip. Lumina, Fraţii Niculescu, T. Jiu), 1915. (20,5 x 14,5). 141[-144] p. (II 480022)
15721. ~ Spre Cetatea Zorilor. Peluze şi arcade. Poemele oglinzilor. Noaptea eternă, [de] Mihail Cruceanu. [Pe copertă, numai: Spre Cetatea Zorilor]. [Bucureşti], 1912. (16 x 12). 90[-94] p. 1,50 lei. (I 27401)
Pentru localitate, vezi: Adamescu II, p. 369.

Nu exista imagini
  2496) CRUCEANU, ŞTEFAN ([1872?]-?)
 • Opera
 • Imagini
CRUCEANU, ŞTEFAN ([1872?]-?)
15723. ~ *De la conduite á tenir par le médecin en cas de plaie thoracique et abdominale, [par] Etienne Cruceanu. (Thése). Paris, 1908. 8°. 73 p. [Rally I, p. 85).
15724. ~ Lacrime, de Ştefan Cruceanu. Iaşi, Edit. Tip. H. Goldner, 1898. (18,5 x 12,5). 142 p. 2,50 lei. (I 411392)
15725. ~ Idem. [Ediţie populară]. Iaşi, Edit. Tip. H. Goldner, 1898. (19,5 x 12,5). 142 p. 1 leu. (I 411391)
Ed., numai pe copertă.
Vezi de asemenea:
• Poesie şi Prosă. Culegeri din Convorbiri Literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  2497) CRUCEANU, VLAD G. (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
CRUCEANU, VLAD G. (1846-?)
15726. ~ Despre alimentaţiune în genere. Thesă pentru doctoratul în medicină Presentată şi susţinută la 23 Martie 1879 de Vlad G. Cruceanu, Doctor în Medicină şi Chirurgie. Intern al Spitalelor Civile. Absolvent al Facultăţei de Litere şi Filosofie din Iaşi. Fost Profesor la Scóla Normală Carol I din Bucuresci. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1879. (22,5 x 15,5). 36 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 60) (II 19359)
La p. 35-36, listă cu "Imprimatele Facultăţei de Medicină din Bucuresci".

Nu exista imagini
  2498) CRUCEANUL
 • Opera
 • Imagini
CRUCEANUL
15727. ~ Căte-va aprecieri economice, de Cruceanul. Bucuresci (Typ. Română-Italiană), 1885. (23,5 x 15,5), 16 p. (II 385044)
Pentru o bună organizare a comunelor rurale.

Nu exista imagini
  2499) CRUDU, TIBERIU V. (1882-1952)
 • Opera
 • Imagini
CRUDU, TIBERIU V. (1882-1952)
15728. ~ Consideraţiuni generale asupra politicei germane [de] Tiberiu Crudu, Profesor. Bucureşti (Dorohoi, Tip. şi Leg. Speranţa N. Mateescu), 1915. (24 x 16). 37[-40] p. 0,50 bani. (II 42237)
Tip., la p. 40.

Nu exista imagini
  2500) CRÜGER, F. E. J.
 • Opera
 • Imagini
CRÜGER, F. E. J.
Vezi:
ROSIU, T. Primulu invetiamentu de fisica. Cluşiu, 1873.

Nu exista imagini
  2501) CRUPENSKI, C. E.
 • Opera
 • Imagini
CRUPENSKI, C. E.
15729. ~ Notice sur l’état démographique de la Roumanie d’après le mouvement de la population, par C. Crupenski, directeur de la statistique du royaume de Roumanie. Rome (Impr. nationale de J. Bertero), 1895. (26,5 x 18,5). 1 f., 14 p. (Institut international de Statistique, Session de Berne (1895)) (Extrait du Bulletin de l’Institut international de statistique. Tome X. I-re livraison) (II 413752)
15730. ~ Raport asupra sesiunei a VIII-a a Congresului Internaţional de Higiena şi Demografie ţinut la Budapesta în 1894. Secţiunea de Demografie. Adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciulul şi Domenielor de C. Crupenski, Directorul Statisticei Generale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (27 x 18,5). p. 256-278. (Extras din Buletinul Statistic General al României. Anul III, nr. 3) (II 72655)
15731. ~ Statistica divorţurilor în România, 1864-1893 de C. Crupenski, Directorul Statisticei Generale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (28 x 19). p. 187-235. (Extras din Buletinul Statistic General al României. Anul III, nr. 3) (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domenielor) (III 410382)
Descriere după copertă şi după titlul de la începutul textului.
În colaborare:
15732. ~ Asupra agriculturei României. Studiu statistic de C.E. Crupenski, directorul Statisticei Generale şi Gr. G. Turburi, şeful biroului Statisticei agricole în Direcţiunea Statisticei Generale. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (30 x 21). 4 f., 185 p. (III 66185)
Traduceri :
WHITMAN, S. Asupra Amintirilor Regelui României. Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  2502) CRUSIUS, G. CH.
 • Opera
 • Imagini
CRUSIUS, G. CH.
Vezi:
GLODARIU, V. Vocabulariu completu pentru opurile lui Caiu Iuliu Cesare. După ~. Brasiovu, 1871.

Nu exista imagini
  2503) CRUŞEVAN, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
CRUŞEVAN, PAVEL
15733. ~ Бессарабiя. Географическій, историческій, статистическій, экономическій, этнографическій, литературный и справочный сборнкь. сь 224 иллюстраціями, портретами и краткой Бессарабской губерніи. Изданiе газеты Бессарабець. Под редакціей Крушевана. Москва (Типографія А. В. Васильева). 1903. (26 x 17,5). X, 520 p. cu il. , 1 h. (II 93965)
15734. ~ Isvorul vieţii şi Lupii, de Pavel Cruşevanu. Traducere din ruseşte de Alexis Nour. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (16,5 x 12,5). 30 p. 50 bani. (Biblioteca Răsăritul, nr. 2. 1 Ianuarie 1918) (I 51820)

Nu exista imagini
  2504) CRUŞOVANU, S. C.
 • Opera
 • Imagini
CRUŞOVANU, S. C.
15735. ~ Μανηματα της νεας Ελληνικης Γλοσσης. Σλλεχθεντα και εκδοθεντα μετα σημειωσεων, υπο Σ. Κ. Κρουσοβανου. Lecţiuni de limba gréca modernă. Culese şi adnotate de S. C. Cruşovanu. Pentru usulu tinerimii studióse din scólele de Comerciu ale Statului şi Institutele private. Bucuresci (Typ. Nationale Intreprindetoru: C. N. Rădulescu), 1871. (21,5 x 14,5). 2 f., 114 p. (II 65663
15736. ~ Στοιχεια γραμματικης της νεας Ελληνικης Γλοσσης, υπο Σ. Κ. Κρουσοβανου. Elemente de gramatică grécă modernă de S. C. Crusovanu. Pentru usulu tinerimii studióse din scólele de Comerciu ale Statului şi Institutele private. Bucuresci (Tip. Nationale, întrep. C. N. Rădulescu), 1871. (22 x 14,5). 102, II p. (BCU-ClN, S 17061)

Nu exista imagini
  2505) CRUTZESCU, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
CRUTZESCU, ALFRED
15737. ~ *Des donations entre concubins, [par] Alfred Crutzesco.(Thèse). Paris, Giard et Brière, 1912. 8°. 131 p. (Rally I, p. 85)

Nu exista imagini
  2506) CRUŢESCU, IOAN T. (1868?-1928)
 • Opera
 • Imagini
CRUŢESCU, IOAN T. (1868?-1928)
15738. ~ Calculator mixt coprinzând două părţi: Partea I. Arată cu înlesnire preţul diferitelor producte sau cereale. începând de la unu şi până la ună sută cinci D.D.L. socotit pe mai multe preţuri obişnuite. Trebuincios: pentru uzul vânzătorilor şi cumpărătorilor de cereale, pentru obtile săteşti, casele de comerţ, etc. etc. Partea II. Coprinde: Călăuza aflărei dobânzilor pe zile. De la 1-90 zile, cu procente de la 4% până la 12%, pentru un capital de la 1-6000 lei trebuincios băncilor de economie şi credit, etc. Lucrat de Ioan T. Cruţescu, Institutor definitiv, Fost Director de şcoală şi Revizor Şcolar al jud. Teleorman. Medaliat cu Răsplata muncii de aur. Cavaler al ordinului Coroana României. [Pe copertă: Ed. I.] Roşiori-de-Vede, Edit. Librăriei Şcoalelor, M. Iliescu (Tip. şi Leg. de Cărţi M. Iliescu & Co.), 1908. (20 x 13). 94[-105] p., 1 f. erata. 4 lei. (Biblioteca Săteanului şi a Comerciantului) (II 21433)
Pe copertă: "Calculator pentru aflarea preţului diferitelor producte sau cereale. Partea I. Coprinde: 1) Toate calculele gata pentru Cereale, începînd de la un Dublu-Decalitru, până la 105 D.D. litri şi pe H.-litri. 2) Măsurile vechi de capacitate din: Muntenia, Moldova, şi Dobrogea, transformate în măsuri noi ; precum şi monedele străine transformate în lei noi. Trebuincios: vânzătorilor şi cumpărătorilor de cereale, obştilor săteşti, caselor de comerţ; primăriilor rurale; urbane; poliţiilor, etc. lucrat de Ioan T. Cruţescu, fost revizor şcolar". La p. 95-104: "Urmează hărtie albă, destinată pentru socoteli".
În colaborare:
15739. ~ Abecedar. Partea I [şi] Partea II pentru clasa I primară urbană şi divizia I a şcoalelor rurale, întocmit de Ioan T. Cruţescu, institutor definitiv în Bucureşti la Şcoala No. 8 de băeţi, Revizor şcolar al jud. Ilfov, [şi] Elena Constantinescu-Dâmbeanu, profesoară în Bucureşti la Externatul secundar Carmen Sylva. Aprobat de Onor. Minister al Instuctiunii Publice cu ordinul No. 55250 din Iulie, 1913. Ed. I. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1913-1914. (20 x 13). 72 p. cu il. 50 bani. (I); 80 p. cu il. 60 bani (II) (II 38327)
15740. ~ Idem. Partea I pentru clasa I primară urbană şi divizia I a şcoalelor rurale, întocmit de Ioan T. Cruţescu, Institutor definitiv în Bucureşti la şcoala No. 1 [Pe copertă Nr. 8] de băeţi, fost Revizor şcolar al jud. Ilfov., Elena Constantinescu-Dâmbeanu, Profesoară în Bucureşti la Externatul secundar Carmen Sylva. Aprobat de Onor Minister al Instrucţiunii Publice cu ordinul No. 55250 din Iulie 1913. Ed. III. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu). 1915. (21 x 13,5). 72 p. cu il. 50 bani. (II 44126)
15740a. ~ Idem. Partea II pentru cl. I primară urbană şi divizia I a şcoalelor rurale, întocmit de Ioan T. Cruţescu, institutor definitiv în Bucureşti la Şcoala No. 1 [Pe copertă: No. 8] de băeţi, fost revizor şcolar al Jud. Ilfov, [şi] Elena Constantinescu-Dâmbeanu profesoară în Bucureşti la externatul secundar, Carmen Sylva. Aprobat de Onor. Minister al Instrucţiunii Publice cu ord. No. 55250 din Iulie 1913. Ed. III. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1916-1917. (21 x 13,5). 80 p. cu il.
Vezi şi:
GĂDINEANU, B. I. ş. a. Dascălul Poporului. Cartea I Ed. I. Ploesci, 1900.
IONESCU-LUNGU, C. ş.a. Dascălul Poporului. Ion Scurtu. Bucureşti, [190?].
~ Dascălul Poporului, Popa Vlad. Bucureşti [190?].
SCONDĂCESCU, I. ST. ş.a. Geografia jud. Teleorman, cl. II prim. şi div. II, an. I. Ed. II. Bucureşti, 1911-1912.

Nu exista imagini
  2507) CRUŢESCU, N. (1869?-1944)
 • Opera
 • Imagini
CRUŢESCU, N. (1869?-1944)
15741. ~ Căte-va cuvinte asupra ovarilelor microchistice şi în special asupra operaţiunilor lor conservative. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie, Prezentată şi susţinută la... Iunie 1894 de N. Cruţescu. Bucureşti (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (24 x 16). 76[-79] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 354). II 413509)

Nu exista imagini
  2508) CRUŢIU DELASĂLIŞTE, DUMITRU (1885-1934)
 • Opera
 • Imagini
CRUŢIU DELASĂLIŞTE, DUMITRU (1885-1934)
(Demetriu D. Cruţiu; Dim. D. Cruţu-Sălişte)
15742. ~ Jalea Ardealului, [de] Cruţiu Delasălişte. [Bucureşti] (Tip. N. Stroilă), 1915. (23 x 15). 16 p. 30 bani. (II 44694)
15743. ~ Preludii. Zorele. Freamăt, Suspine. (1902-1908). Din Dorul meu. (Secunde). Versuri din Ardeal şi Ţara-Mumă, [de] Demetriu D. Cruţiu (Delasăliştej. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu). 1908. (22 x 14,5). 94[-96] p. 1,25 lei. (Pentru Ungaria: 60 cruceri) (II 11996)
15744. ~ Prime poesii, [de] Dimitrie D. Cruţu-Sălişte. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1902. (19 x 12). 31 p. 75 bani. (I 411307)

Nu exista imagini
  2509) CSATO, LUDOVIC de
 • Opera
 • Imagini
CSATO, LUDOVIC de
15745. ~ Câteva pagini, [de] Dr. Ludovic de Csato. Budapesta (Tip. Poporul român), 1905. (19,5 x 14). 85[-87] p., 1 f. erata. 1 cor. Pentru România, 1,20 fr. (BCU-ClN 94958)
15746. ~ Într’un mănunchiu. Schiţe, povestiri ş.a., [de] Dr. Ludovic Csato. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (18,5 x 12,5). 121 p. 2 lei. (I 45296)

Nu exista imagini
  2510) CSEH, CAROL
 • Opera
 • Imagini
CSEH, CAROL
15747. ~ Baiele de Borszék din punciu de vedere igienicu (sanatoriu) şi alu economiei natiunali. De Carolu Cseh, dr. în medicina şi chirurgia, magistru de obstetricia, fostu medicu la baiele din Borszek şi deputaţii dietale. Traducţiune dupa testulu magiaru de Augustu Horsia. Cu frontispiciulu Funtelui principale. Din cele 10 analise communicate, 7 analise suntu de la professorele Thau. Buda-Pesta (Tip. lui F. Buschmann), 1873. (19 x 12). 3 f., 251 p., 1 pl. (BCU-ClN 341814)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2511) CSIKY, KALMAN
 • Opera
 • Imagini
CSIKY, KALMAN
15748. ~ *Elemente de Constituţia patriei şi cunoştinţe juridice pentru şcolile preparandiale şi învăţători. Trad. de Nicolae Mihalin. Arad (Tipografia Diecezană gr.or.rom.), 1913. 135 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 162)

Nu exista imagini
  2512) CSVANCSARA, ANTON IOHN
 • Opera
 • Imagini
CSVANCSARA, ANTON IOHN
15749. ~ Gramatică elementară (Desfacerea Propositiunei) pentru Clasa I primară de ambe-sexe de Anton Iohn Csvancsara, Profesor. Piteşti (Tip. Gheorghe Poppescu), 1886. (16 x 10,5). 8 p. (I 384756)

Nu exista imagini
  2513) CUARD
 • Opera
 • Imagini
CUARD
15750. ~ România, tara agenţilor sanitari de Cuard. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1912. (23,5 x 16,5). 7 p. (II 28968)
Adresată doctorului Proca.

Nu exista imagini
  2514) CUBOLTEANU, P.
 • Opera
 • Imagini
CUBOLTEANU, P.
Vezi: HALIPPA, PAN

Nu exista imagini
  2515) Cu cine trebuie să mergem
 • Opera
 • Imagini
Cu cine trebuie să mergem
• Cu cine trebue să mergem. Vezi: • România şi Războiul european. Cu cine trebue să mergem... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2516) CUCIURAN, GHEORGHE (1814-1886)
 • Opera
 • Imagini
CUCIURAN, GHEORGHE (1814-1886)
(Kuczuran, Georgio de)
15751. ~ De infanticidio ac de variis vitae infantis post partum argumentis. Dissertatio inauguralis medico-forensis, auctore Georgio de Kuczuran, medicinae, chirurgiae et artis obstetriciae doctore Boltoschanensi, Moldova. Viennae (Typis Ulrici Klopf), 1837. (21 x 13,5). 1 f., 54[-59] p. (II 453892)
15752. ~ Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Germania, Englitera şi Franţia (spre introducerea planului pentru urzirea unui spital central în Iaşi, compusă de Gheorghie Cuciuran, a filosofiei, mediţinei şi hirurghiei doctor, agă, medic primăria Spitalului Sf. Spiridon, a Soţietăţei medic şi istoric naturale din Iaşi precum şi a celei politehnice din Rigatul Bavariei membru. Cu trii litografii. Iaşii (Inst. Albinei), 1842. (26 x 20,5). x, 110 p., 3 pl.,1 f. erata. (II 346626)
Cu alfabet de tranziţie.
15753. ~ Legiuirea pentru hultuire, [de Protomedicul Post. Gheorghie Cuciuranu]. Iaşii (Tip.: Inst. Albinei), 1847. (21 x 17,5). 24 p. (II 350150)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul identificat după Antonescu-Remuşi. Tratat, p. 140.
15754. ~ Povăluiri pentru sătenii Moldovei la Tâmplare de Holeră, [de G. Cuciuran]. Iaşii (Tip.: Inst. Albinei), 1848. (22,5 x 18). 1 f., 57 p. (II 55053)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 57, semnat: "G. Cuciuran".
15755. ~ Proectul înalt întărit pentru îndestularea Terei cu lipitori. [De dr. G. Cuciuran]. Iaşii (Tip.: Inst. Albinei), 1847. (20,5 x 14). 8 p. (I 106134)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Autorul, identificat după: Crăinicianu, p. 20 ; Anlonescu-Remuşi. Tratat, p. 140.

Nu exista imagini
  2517) CUCIURAN, MIHAIL (1819-1844)
 • Opera
 • Imagini
CUCIURAN, MIHAIL (1819-1844)
15756. ~ Poetice cercări a lui Mihail Cuciuran. Eşii (Tipografia Albinei), 1839. (18,5 x 12). 2 f., 40 p. (I 68606)
Cu caractere chirilice.
15757. ~ Poezii a lui Mich. Kuciuran. Iaşii, Cantora Daciei literare (Tip. Sf. Mitropolii), 1840. (16,5 x 11). 4 f., 64 p. (I 70405)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Lipsă coperta.

Vezi de asemenea:
MUMULEANU ş.a. Scrieri alese. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  2518) CUCIURANO, VICTOR (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CUCIURANO, VICTOR (1850-?)
15758. ~ [Dreptul Roman. Despre stingerea obligaţiunilor prin novaţiune, acceptilatiune, mutuus contrarius consensus, pactum de non petendo şi confusiune]. Tesă pentru licenţia de Victor Cuciurano. Iassy (Tip. H. Goldner), 1874. (23 x 15,5). 43 p. (Facultatea Juridică) (II 412739)
Titlul, la p. 7.

Nu exista imagini
  2519) Cucoana Marghioala şi Ianache Burtă-Verde la Expoziţia din Paris
 • Opera
 • Imagini
Cucoana Marghioala şi Ianache Burtă-Verde la Expoziţia din Paris
15759. • Cucoana Marghioala şi Ianache Burtă-Verde la Exposiţia din Paris. Bucuresci, H. Steinberg, Librar-Anticar, 1881. (15 x 10,5). 16 p. cu il. 30 bani. (I 410789)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2520) CUCU, CONSTANTIN GH.
 • Opera
 • Imagini
CUCU, CONSTANTIN GH.
15760. ~ Încercări pripite, [de] Const. Gh. Cucu. Versuri naţionale satirice umoristice ... Botoşani (Tip. Reînvierea), [1915]. (17 x 10.5). 22 p. 1 leu. (I 42501)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini