Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2481) CRÎŞMARIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CRÎŞMARIU, NICOLAE
15697. ~ Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr.or. române. Ed. I. Arad, 1908. (Inst. Teol.-S)
15698. ~ *Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. romane. Ed. II. Arad. (Tipografia Diecezană gr. or.), 1911. 68 p. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), iun. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor... ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, 153)
15699. ~ Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr.-or. romane [de] Nicolae Crişmariu. Aprobat de Ven. Consistor gr. or. român din Arad prin rezoluţia de sub No. 1224/1914. Ed. III. Arad (Tiparul Tip. Diecezane gr. or. române), 1915. (20 x 13,5). 70 p. (II 467810)
Lipsă coperta.
15700. ~ *Idem. Ed. IV. Caransebeş (Tip. Diecezană gr. or. română, 1915. 71 p. 40 fil. Se află la librăriile diecezane gr. or. romane din Arad şi Caransebeş următoarele manuale, aprobate de Ven. Consistoare: din Arad, Oradea-Mare şi Caransebeş (Crişmariu, cop. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15701. ~ *Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare, aprob, de Ven. Conzistoare. Ed. II, cu 20 il. în text. Arad (Tipografia diecezană), 1910. 8°. 104 p. 45 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...; Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun.. p. 298: Public, rom. pe 1910)
15702. ~ *Idem. Ed. III. Arad (Tipografia Diecezană gr. or. română), 1913. 96 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15703. ~ Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. române [de] Nicolae Crişmariu. Aprobat de ven. Consistor gr. or. român din Arad prin rezoluţia Nr. 732/1914. Cu 20 il. în text. Ed. IV. Arad (Tiparul Tip. diecezane gr.or. rom.), 1914. (19,5 x 13,5). 98 p. cu il. 45 fileri. (I 467783)
15704. ~ *Idem. Ed. V. Caransebeş (Tipografia Diecezană), 1914. 103 p. (Crişmariu III, cop. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15705. ~ *Istorioare bisericeşti pentru clasa V şi VI elementară, aprobat de Ven. Consistor din Arad. [Ed. I?]. [Arad, 1911]. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...)
15706. ~ *Istorioare bisericeşti pentru elevii de a 5 şi 6-a clase a şcoalelor elementare gr.or.rom. Ed. II. Arad (Tip. Diocesana), 1913. 68 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15707. ~ Istorioare bisericeşti pentru elevii de V-a şi VI-a clasă a şcoalelor elementare gr. or. române. Ed. III. Manual aprobat de Ven. Conzistor din Caransebeş sub Nr. 3546/1914, precum şi de Ven. Consistoare din Arad şi Oradea-mare. Caransebeş (Tiparul tip. diecesane, gr.or. române), 1914. (21 x 13). 72 p. 40 fileri. (II 156646)
15708. ~ Idem. Ed. IV. Manual aprobat de Ven. Consistor din Arad sub Nr. 843/1918, precum şi de Ven. consistoare din Caransebeş, şi Oradea-mare. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr.-or. rom), 1918. (20 x 13). 76[-79] p. 1,4 0 cor. (I 486509)
15708. ~ Prelegeri metodice din Istorioare biblice, [de] Nicolae Crişmariu. Preparaţiuni la întreagă materia de învăţământ, prescrisă pentru clasele II, III şi IV ale şcoalelor primare: 74 lecţiuni. Arad, Edit. Autorului (Tiparul Tip. diecezane gr.-or române), [1908]. (22 x 15). 312 p. (BCU-ClN 393345)
Datat după anul referatului asupra lucrării făcut de Dr. P. Pipoş, profesor; vezi şi: VŞ, 2(1909), nr. 9, nov., p. 294-295: Recenzii; FD, 24(1909), nr. 1, ian. 4, p. 7: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2482) CROCE, ENRICO
 • Opera
 • Imagini
CROCE, ENRICO
15710. ~ România înaintea Europei de Enrico Croce (1878). Tradusă din italienesce de Eufrosina C. Hommoriceanu, Ex.-Redactóre a diarului literaro-sciinţific Aurora. Ex-membră efectivă în Comitetul din Iaşi pentru ajutorul ostaşilor Români răniţi, [cu medalia acestui Comitet şi Crucea Elisabeta], Membră în societatea pentru învăţătura poporului Român, Academiciană-Membră cu medalia de aur Cl. I a Academiei Christof Columb din Marsilia, Junele Italiane din Neapol, Membră de onóre şi Patronă medaliată a mai multor societăţi literaro-sciinţifice şi filantropice din Italia, si Francia etc.etc. Buzeu (Noua Typ. Română Al. Georgescu), 1879. (23 x 15,5). 47 p. (II 346358)

Nu exista imagini
  2483) CROCE, GIULIO CESARE
 • Opera
 • Imagini
CROCE, GIULIO CESARE
15711. ~ [Viaţa] lui Bertoldo şi alu Bertoldino feciorului lui. O istorie foarte desfătătoare, [de Giulio Cesare Croce]. Sibiiu (Tip. erezitoarei lui Gheorghie de Clozius), [1835?]. (18,5 x 11,5). 26 p. (I 395925)
Cu caractere chirilice. Autorul, identificat în: BRV II, p. 410-411 ; Cartojan II, p. 373. Pentru an, vezi: Iarcu, p. 34.
15712. ~ Viaţa lui Bertoldo, şi a lui Bertoldino. Feciorului lui; dinpreună şi aiui Cacasino Nepotului lui [de Julius Cesar Croce]. Acum adoa oară tipărit şi mai îndreptat. Bucureşti, Iosif Romanov, 1836. (16,5 x 10,5). 3 f., 41 p. (I 7127)
Cu caractere chirilice. Autorul, în prefaţă. Fără copertă.
Vezi de asemenea:
• Vicleniele Meşterului Perdaf. Galaţi, 1875.

Nu exista imagini
  2484) Croitoraşul viteaz
 • Opera
 • Imagini
Croitoraşul viteaz
15713. • Croitoraşul viteaz. Basmu. Pe limba românească de Anton. Ilustrat cu sése gravuri în culori după aquarelele originale ale Pictorului C. Offterdinger. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), [188?]. (25 x 18). 8 p. (Noua Bibliotecă ilustrată pentru Copii. Colecţiunea Haimann) (II 465879)
La exemplarul din BAR, lipsă coperta şi gravurile. Tip., la p. 2.

Nu exista imagini
  2485) CROITORU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CROITORU, GH.
15714. ~ Desertorul sau Consecinţele lipsei de la datorie. Nuvelă militară, de Gh. Croitoru. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (17 x 10,5). 64 p. 75 bani. (I 2617)

Nu exista imagini
  2486) CROIZAT, VITTORIO
 • Opera
 • Imagini
CROIZAT, VITTORIO
15715. ~ Memoriu presintat [de Vietor Croizat] Domnului Primar al Capitalei [privitor la iluminatul oraşului]. [Bucuresci] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1898]. (27,5 x 18,5). 24 p. (II 422492)
Datele editoriale, la p. 24. Autorul, dedus din anexe, p. 15.

Nu exista imagini
  2487) Cronica lui Huru
 • Opera
 • Imagini
Cronica lui Huru
• Cronica lui Huru.
Vezi:
• Fragment istoric scris în vechea limbă romană din 1495... Iaşii, 1856.
ARBORE, Campoducele. Fragment istoric al Moldo-Românilor. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  2488) Cronice
 • Opera
 • Imagini
Cronice
15716. • Cronice. [Perspectivele de pace. Prigoniri. Suprimarea grabnică a ziarelor Tribuna şi Foaia poporului]. Sibiiu (Institutul tipografic), [1894?]. (21 x 13,5). 12 p. (BCU-ClN 67750)
Descriere după p. de titlu falsă. Ultimul an menţionat în text: 1894 (p. 3).

Nu exista imagini
  2489) Cronologia istoriei antice
 • Opera
 • Imagini
Cronologia istoriei antice
15717. • Chronologia Istoriei antice. Întocmită de E. A. Craiova, Edit. Inst. Arnold (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (16,5 x 10,5). 59 p. (Din manuscriptele Institutului Arnold din Craiova, nr. 1) (Astra-S 7065)

Nu exista imagini
  2490) CROOKES, W.
 • Opera
 • Imagini
CROOKES, W.
Vezi: • În lumea fantomelor. Câmpulung, 1916.

Nu exista imagini