Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2471) CRIVEANU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CRIVEANU, GRIGORE
15670. ~ Calea Vieţii, [de] Gr. Criveanu, student în teologie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 61 p., 1 f. (I 32453)
15671. ~ Spre fericire, [de] Grigore Criveanu. În loc de prefaţă cu un referat al PCS Ec. Const. Nazarie, profesor universitar. Tipărită cu ajutorul Fundaţiunii Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24,5 x 16,5). VI-157 p. (II 37493)

Nu exista imagini
  2472) CRIVĚTZ, CORNELIU N. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVĚTZ, CORNELIU N. (1875-?)
15672. ~ Donaţiuni între soţi. Teza pentru licenţă susţinută de Corneliu N. Crivětz. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1900. (23,5 x 15,5). 59[-63] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413114)

Nu exista imagini
  2473) CRIVETZ, NICOLAE G. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, NICOLAE G. (1869-?)
15673. ~ Contribuţiuni la studiul nefritei palustre. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. (Prezentată şi susţinută la... 1894 de Nicolae G. Crivetz, bacalaureat în litere si sciinţe, intern al spitalelor civile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 16). 101[-104] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 347) (II 413115)
Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de chirurgie sub direcţia Prof. Assaky. Lucrări originale. vol. II. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  2474) CRIVETZ, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, NICOLAE I.
15674. ~ Geografia judeţului Tecuciu lucrată conform programei, pentru clasa II primara de Nicolai I. Crivetz, Institutor în Tecuciu. Ed. II. Tecuciu, Edit. Librăriei Ioan Săvescu (Bucuresci, Tip. Modernă, Grig. Luis), 1886. (20 x 13). 36 p., 1 h. 50 bani. (II 411872)
Carte aprobată în 1886. Nu se cunoaşte ed. I.
15675. ~ Idem. Ed. III. Tecuciu, Libr. Ioan Săvescu (Bucuresci, Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1889. (19 x 12,5). 36 p., 1 h. 45 bani. (I 411688)

Nu exista imagini
  2475) CRIVEŢ, PANAITE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVEŢ, PANAITE (1868-?)
15676. ~ Mihail Kogălniceanu, de Panaite Crivetz, profesor. Discurs rostit, ca delegat al Corpului didactic din Judeţul Neamţ, la desvălirea Statuii lui Mihail Kogălniceanu în ziua de 19 Mai 1913. Piatra-N. (Tip. Gheorghiu), 1913. (20,5 x 13). 15 p. 15 bani. (În folosul Bibliotecii Liceului) (II 33935)

Nu exista imagini
  2476) CRIVETZ, PAUL THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, PAUL THEODOR
15677. ~ De-ale vieţii. Piesă în trei acte, [de] Paul Theodor Crivetz. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (21,5 x 13,5). 72 p. 2 lei. (II 46695)

Nu exista imagini
  2477) CRIVEŢ, TEODOR (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVEŢ, TEODOR (1856-?)
15678. ~ Dota în Dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută la [25 Ianuarie] 1882 de Teodor Criveţ (Născut în Comuna Rădiu Judeţu Neamţu). Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (23 x 15,5). 81 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 117086)

Nu exista imagini
  2478) CRIVETZ, TEODOR (1861?-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, TEODOR (1861?-?)
15679. ~ Bătălia de la Bacova din Ianuar 1475, [de] Teodor Crivetz. (Cu o hartă anexă). Bucureşti (Tipogr. Cooperativa), 1912. (24,5 x 17). 40 p. 2,50 lei. (II 29169)
15680. ~ Biletul Băncei Naţionale [Pe copertă: Origina Băncei. Deprecierea Biletului. Reforma din 1890. Criza din 1899. Situaţiile Băncei. Convenţia din Mai 1901. Vorbe şi fapte. Incheere], de Teodor Crivetz, Licenţiat în Sc. Matematice. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Dor.P. Cucu), 1901. (21 x 13). 46 p. (II 116858)
15681. ~ O crimă. Studiu istoric, de Teodor Crivetz, Profesor, fost deputat. Bucureşti, Edit. Regele Carol, 1917. (25,5 x 18). 93 p. 2 lei. (II 48135)
15682. ~ Demonstraţia postulatului lui Euclide, de Teodor Crivetz, profesor. Octombrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sori. St. Rasidescu), 1918. (24 x 16). 16 p. (II 50348)
15983. ~ Idem. Ed. II. Noemvrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (23,5 x 15,5). 14 p. (II 52215)
15984. ~ Idem. Ed. III. Decemvrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (24 x 16). 8 p. (II 52216)
15985. ~ Din desbaterile senatului, [de] Teodor Crivetz. Două rapoarte. Recrutarea armatei. Şedinţa senatului de la 6 Aprilie 1913. împroprietărirea subofiţerilor în Dobrogea. Şedinţa senatului de la 4 Aprilie 1913. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (27 x 19). 12 p. (II 33078)
15986. ~ Discurs pronunţat în şedinţa Camerei de la 24 Februarie 1906 în discuţiunea budgetului general, de Teodor Criveţ, deputat. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 13 p. (II 11739)
15687. ~ Essai sur l'équidistante, par Theodor Crivetz, Licencié ès-sciences Mathématiques. Bucarest (L’Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl), 1900. (24 x 16,5). 50 p. cu fig. (II 117350)
15688. ~ Essai sur le postulat d'Euclide, par Théodore Crivetz, Licencié és-sciences Mathématiques. Bucarest (Etablissement graphique I. V. Socecu), 1895. (23 x 16). 40 p. (II 115798;
15689. ~ Expunere critică a unei proposiţii geometrice, de Teodor Crivetz. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1901. (17,5 x 11). 12 p. (I 116529)
15690. ~ Încercare asupra postulatului lui Euclide, de Teodor Crivetz, Licenţiat în Sc. Matematice. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (23,5 x 16). 1 f., 24 p. (II 117107)
15691. ~ Ofiţerii de trupă şi ofiţerii detaşaţi. Discurs pronunţat în şedinţa Senatului de la 28 Martie 1913 [de] Teodor Crivetz. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (23 x 16). 9 p. (II 33436)
15692. ~ Răsboiul european. Audaces fortuna juvat, de Teodor Crivetz, profesor, fost deputat, fost senator. 15 Septembrie 1914. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (18,5 x 12). 38 p. 1,50 lei. (I 39480)
15693. ~ Les Roumains. Leur nombre el retendue du territoire qu’ils occupent, par Teodor Crivetz. Bucurest (Ateliers graphiques Socec & Co.), 1910. (25 x 16). 16 p. (Extrait de la Revue de Roumanie) (II 17764)

Nu exista imagini
  2479) CRIVINEANU, I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVINEANU, I. (1859-?)
15694. ~ Instrucţiuni practice pentru Crescerea vermilor de mătasă de I. Crivineanu, Sub-Revisor Scolar Medaliat la Exposiţiunea din Craiova. T.-Severin (Tip. I. O. Niculescu), 1901. (19,5 x 14,5). 22 p., 4 f. pl. 50 bani. (I 411691)
15695. ~ Idem. Turnu-Severin (Tipo-lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (19 x 14). 20 p. (I 411337)

Nu exista imagini
  2480) Criza agricolă şi economică
 • Opera
 • Imagini
Criza agricolă şi economică
15696. • Criza agricolă şi economică. Memoriul agricultorilor-arendaşi adresat Majestăţii Sale Carol I, Rege al României, Dlui Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Dlui Preşedinte al Senatului şi Dlui Preşedinte al Camerei Deputaţilor. Bucureşti 1894, Noembre 7. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 15,5). 20 p. (II 393743)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini