Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2461) CRIŞAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, CONSTANTIN
15637. ~ Mijlócele d’a termina contestaţiunile internaţionale. Thesa susţinută la Scóla Liberă de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, Secţiunea juridică şi Administrativă în diua de... 1887 de Constantin Crisian. Bucureşti, (Tipo-lit. centrală Fraţii Popescu), 1887. (23 x 16,5). 1 f., 27 p., 1 f. (II 412250)
15638. ~ Nuvele, de Constantin Crisian. [Bucureşti], Edit. revistei România Literară (Tipo-Lit. Naţională Ascher & Klein), 1886. (19 x 13,5). 1 f., 37 p. 1 franc. (I 17930)
Loc., tip. şi preţ, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2462) CRIŞAN, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, GR.
În colaborare:
15639. ~ Expoziţia internaţională şi Congresul agricol şi silvic din Viena (1890). Dare de Seama prezintată D-lui I. Kalinderu, Administratorul Domeniului Coroanei de Gr. Crişan, A. Oneanu, A. Candale. Silvicultorii acelei administraţiuni. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (19 x 13). V-72 p. (I 156310)
Precuvântare de I. Kalenderu.

Nu exista imagini
  2463) CRIŞAN, ION (1853-1893)
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, ION (1853-1893)
15640. ~ Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Union der Romänen in Siebenbürgen unter Leopold I. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Leipzig von Johannes Crisian. Hermannstadt (Druck der Archidiöcesan-Druckerei), 1882. (22,5 x 14,5). 64 p. (BCU-ClN 25674)
Prefaţa semnată: "D. V.". Lipsă coperta şi p. 65 şi urm., în exemplarul din biblitecă.
15641. ~ Istoria desbinerii bisericei Românilor în Transilvania sub Leopold I 1698-1700, [de] Dr. Ioan Crisian. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1887/88. (21 x 14). 46 p. (Extras din Programa Institutului pedagogico-teologic, nr. III şi IV din Sibiiu) (BCU-Iaşi III 10454)
Fals extras; p. de titlu, cu cerneală.
În colaborare:
15642. ~ Carte de cetire maghiară acomodată la formele tractate în gramatica limbei maghiare, pentru şcoalele secundare, preparand şi pentru privaţi, de Dr. Ioan Crişian şi Nicolau Putnoky, profesori. Partea I. Sibiiu (Tipariul tipografiei archidiecesane), 1880. (20,5 x 13,5). VIII, 128 p. (Astra-S 1272)
15642a. ~ Idem, cu o introducere în sintacsa limbei maghiare, pentru şcoalele secundare, preparandu şi pentru privaţi, de Dr. Ioan Crişian şi Nicolau Putnoky, profesori. Partea II. Sibiiu (Tipariul Tip. archidiecesane), 1886. (20 x 13). VII, 183 p. (BCU-ClN 418729)
Lipsă coperta.
15643. ~ *Idem. Partea I, [1898]. 8°. 146 p. 1 fl. 70 cr. (Tr, 30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 226: Producţia noastră literară pe iul. 1898-iul. 1899; Putnoky, cop. 4)
15643a. ~ Idem. Partea II. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1898. (20 x 13). VII, 183 p. (BCU-ClN 38500).
Lipsă coperta.
15644. ~ Gramatica Limbei Maghiare. Curs practic, pentru şcoalele secundare, preparandu şi mai ales pentru privaţi, de Dr. Ioan Crisian şi Nicolau Putnoky, profesori. Sibiiu (Tipariul tip. arhiciecesane), 1885. (22 x 14,5). VIII, 171 p. 1 fiorin. (II 176442)
15645. ~ *Idem. [Ed. II?]. Sibiiu (Tip. archidiecesană), [1898?]. 8°. 168 p. 1 fl. (Tr, 30 (1899), nr. VII, iul.-aug., p. 226: Producţia noastră lit.... iul. 1898-iul. 1899)
15646. ~ *Idem. Curs practic pentru şcoalele secundare, preparandu şi mai ales privaţi. Partea I. Ed. III. Preţul 1 fl. (Putnoky, cop. 4)
15647. ~ Idem. Ed. IV. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1899. (21 x 13,5). VI[-VIII], 160 p. 2 cor. (1 fiorin) (BCU-ClN 151011)
Ed., numai pe p. de titlu. Reproduce şi prefaţa ed. I. din 1885.
15648. ~ Idem. Ed. V. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1903. (19,5 x 13). VI[-VIII], 160 p. 2 cor. (BCU-ClN 150328)
15649. ~ Magyar-român keziszotkr iskolai és magánhasználatra. Irta Dr. Crişián János. Saytó alá rendezte Putnoky Miklós áll. fogymnasiumi igazgató. Budapest, Lauffer Vilmos Kiadása (Nagy Sándor könyvnyomdájából), 1895. (20,5 x 14). 2 f., 348 p. (II 467835)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
ARANY, I. Toldi. Ed. de ~ ş.a. Sibiiu, 1890.

Nu exista imagini
  2464) CRIŞAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, IOAN
15650. ~ Călăuzul învăţătorului. Curs practic teoretic de metodică, de Ioan Crişianu. Arad (Tip. George Nichin), 1906. (23 x 16). 224 p. 2,50 Cor. (II 164070)
15651. ~ *Patimile Domnului. Evangelii, gândiri şi învăţături, aduse pe româneşte, după R. F. Clarke, de preotul Ioan Crişan din Cistelec. Arad (tip. Concordia), 1917, 1 cor. (Tr, 48(1917), nr. 7-12, dec. 1, p. 177: Bibliografie)
15652. ~ Terminologia studiilor fizico-chemice de Ioan Crişan, învăţător. Arad (Tiparul tipografiei române gr.or. a diecezei Aradului), 1907. (20 x 12,5). 22 p. (Astra-S 101512)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2465) CRIŞAN, IULIU
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, IULIU
15653. ~ Carierele vieţii. Partea I. Carierile economice, industriale şi comerciale, de Iuliu Crişan, înv. Sălişte. Sibiiu, Edit. şi propr. Reuniunii sodalilor români din Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1914. (16,5 x 11,5). 150 [-153] p. 60 bani. (Biblioteca Meseriaşilor Români, nr. 5) (Astra-S 19817)
Prefaţă, semnată: "Prezidentul Reuniunii Victor Em. Tordăşianu, esactor arhidiecezan".
15654. ~ A magyar beszélgetés a nem-magyar tannyelvü népiskolák I., II. es III. osztálya számára (Kézikönyv a tanitó részére). Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó, Szelistye. I. Kiadás. Nagyszeben, A szerzö saját kiadása (Nyomtatott W. Krafft Könyvnyomdájában), 1911. (21 x 13). 122 p. (BCU-ClN 131007)
15655. ~ Magyar olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák II. és III. osztálya számára. Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó. I Kiadás. Nagyszeben (Gör.-Kel. Román Foegyházmegyei Kónyvnyomda), 1911. (19 x 12). 88[-92] p. 40 fil. (Astra-S 3562)
15656. ~ *Idem. Atnézte Dr. Lupas János. I. Kiadás. Aprobată sub Nr 194014/1913 ministr. şi 7493/1914 consistorial. Nagyszeben, 1913. 50 cor. (Cd, 64(1915), p. II: Lista manualelor didactice).
15657. ~ Magyar olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák IV. osztálya számára. Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó. Atnézte és javitotta Dr. Lupas János, Górkel. román esperes, feleketi tanfelügyelö. I. Kiadás. Ez atankönyv a Nagyméltóságú, Vallas és Kózoktatásügyi M. Kir. Miniszter Ur 194, 012/1913 sz alatt kelt magas rendeletével a román tanitás nyelvü elemi népiskolák IV. osztálya számára, tankönyvül engedélyeztett. Aprobată de V. Consistor arhid. gr.-or. sub Nr. 7493-1914 Şcol. Nagyszeben, Gör.-Kel Román Föegyházmegyei kőnyvnyomda, 1913. (18,5 x 12). 134[-139] p. 80 fil. (BCU-ClN 419313)
15658. ~ *Magyar olvasókőnyv a román tannyelvü népiskolák számára, valamint a gazdasági ismétlö iskolák számára. Szerkesztette Crişan Gyula. Atnézte és javitotta Dr. Lupas János. I. kiadás. Aprobată sub nr. 7493/914 consist, şi 194013/1913 minist, [el. V]. Nagyszeben, 1913, 1,20 cor. (Cd, 64(1915), p. III: Lista manualelor didactice)
În colaborare:
STROIA, I. ş.a. Abecedar, anul prim. Ed. III. Sibiiu, 1912.
~ Carte de cetire, al doilea an, Nagyszeben (Sibiiu), 1907 ; ed. II. Sibiiu, 1908 ; ed. V, 1914.
~ Carte de cetire, al treilea an, ed. I, Nagyszeben, 1908 ; *ed. IV. Sibiiu, 1912 ; * al patrulea an, ed. II, Sibiiu, 1912 ; an V şi VI, ed. I. Nagyszeben, 1911.

Nu exista imagini
  2466) Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia
 • Opera
 • Imagini
Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia
• Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia. Vezi: COSMESCU, C. I. Critica... Bucuresci, 1898.

Nu exista imagini
  2467) CRITZ, D.
 • Opera
 • Imagini
CRITZ, D.
15660. ~ *Mişnaioth Tanchumin, de D. Critz, profesor. Craiova (Inst. de arte grafice Samitca S.A.), 1914. 8°. 224 p. 3 lei. (Este o lucrare utilă, care coprinde textele hebraice ale capitolelor ce se recitesc pentru morţi, în o traducere splendidă, călăuzită de comentatorii iluştri. E prima carte care încearcă a reda în românestie capitole din Talmud) (Eg, 25(1914), nr. 13, mart. 28, p. 103-104)
15661. ~ Prescurtare din istoria sfântă şi religia mosaică pentru usul şcoalelor primare israelite-române de ambele sexe din ţară de D. Critz, profesor şi institutor la scoalele Cultura din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1909. (20,5 x 13,5). 19 p. 40 bani. (I 17922)
15662. ~ Idem. Carte aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice, cu ordinul No. 42766 din 2 Iulie 1909. Reaprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice, cu ordinul No. 56635 din 5 Septemvrie 1909. Ed. III. Bucureşti (Tip. Providenţa, H. Steinberg), 1915. (20 x 13). 19 p. 50 bani. (I 42390)

Nu exista imagini
  2468) CRITZ, JACQUES A.
 • Opera
 • Imagini
CRITZ, JACQUES A.
15663. ~ Câte-va cuvinte asupra vieţei lui Solomon Nathan, licenţiat în sciinţele mathematice de la Facultatea de Sciinţe din Paris, fost elev al Observatorului din Paris şi din Bouzaréah (Algeria), încetat din viaţă, în Bucureşti la 17/29 Octombrie 1889, în etate de 26 de ani, de Jacques A. Critz. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1890. (30,5 x 21,5). 76 p. (III 413808)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 77 şi urm.).

Nu exista imagini
  2469) CRITZMAN, DANIEL
 • Opera
 • Imagini
CRITZMAN, DANIEL
15664. ~ Contribution à l’étude de Verysipèle à répétition, par Daniel Crytzman, Interne des hôpitaux. Paris (Typ. A. Davy), 1892. (23,5 x 14). 24 p. (II 37550)
Tip., la p. 24.
15665. ~ Essai sur la syringomyélie, par le Docteur Critzman, Ancien interne des hôpitaux de Paris, moniteur d’anatomie pathologique à la Faculté. Paris, G. Steinheil, éditeur, 1892. (23 x 15,5). 121 p. cu il., 4 f. pl. (II 37565)
A susţinut la Paris şi o teză cu acest titlu (Sp, 12(1892), [nr. 18, sept.], p. 496: Bibliografie).
15666. ~ Le traitement abortif de la syphilis. De l’excision du chancre induré, par Daniel Critzman. Paris (Imp. V. Goupy et Jourdan), [1891]. (21,5 x 14). 8 p. (Extrait de la Tribune médicale) (II 37643)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după: Critzman, p. 2.

Nu exista imagini
  2470) CRITZMAN, EMIL I.
 • Opera
 • Imagini
CRITZMAN, EMIL I.
15667. ~ Doctorul Iuliu Baraseli 1815-1863. Viaţa şi activitatea lui, de Emil Critzman. Bucureşti (Tip. Concurenţa Osias M. Klein), [1916]. (20,5 x 13,5). 28 p., 1 f. portr. (Doctor Iuliu Barasch. Societate de binefacere, susţinerea şi îngrijirea membrilor în caz de boală şi deces. Medaliată la Expoziţia Generală Română din anul 1906. Recunoscută ca persoană juridică. Fondată în anul 1872) (II 47919)
15668. ~ Un jubilar şi jubileul şcoalei primare Jacob şi Carolina Loebel 1873/74-1913/914, [de] Emil I. Critzman. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Providenţa, H. Steinberg), 1914. (27 x 21). 36 p.,8 pl. (II 37424)
15669. ~ Ronetti Roman. Amintiri. Opera lui, [de] Emil I. Critzmann. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), 1915. (19 x 12). 32 p., 1 f. pl. portr. 50 bani. (I 45210)

Nu exista imagini
  2471) CRIVEANU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CRIVEANU, GRIGORE
15670. ~ Calea Vieţii, [de] Gr. Criveanu, student în teologie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 61 p., 1 f. (I 32453)
15671. ~ Spre fericire, [de] Grigore Criveanu. În loc de prefaţă cu un referat al PCS Ec. Const. Nazarie, profesor universitar. Tipărită cu ajutorul Fundaţiunii Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24,5 x 16,5). VI-157 p. (II 37493)

Nu exista imagini
  2472) CRIVĚTZ, CORNELIU N. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVĚTZ, CORNELIU N. (1875-?)
15672. ~ Donaţiuni între soţi. Teza pentru licenţă susţinută de Corneliu N. Crivětz. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1900. (23,5 x 15,5). 59[-63] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413114)

Nu exista imagini
  2473) CRIVETZ, NICOLAE G. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, NICOLAE G. (1869-?)
15673. ~ Contribuţiuni la studiul nefritei palustre. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. (Prezentată şi susţinută la... 1894 de Nicolae G. Crivetz, bacalaureat în litere si sciinţe, intern al spitalelor civile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 16). 101[-104] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 347) (II 413115)
Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de chirurgie sub direcţia Prof. Assaky. Lucrări originale. vol. II. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  2474) CRIVETZ, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, NICOLAE I.
15674. ~ Geografia judeţului Tecuciu lucrată conform programei, pentru clasa II primara de Nicolai I. Crivetz, Institutor în Tecuciu. Ed. II. Tecuciu, Edit. Librăriei Ioan Săvescu (Bucuresci, Tip. Modernă, Grig. Luis), 1886. (20 x 13). 36 p., 1 h. 50 bani. (II 411872)
Carte aprobată în 1886. Nu se cunoaşte ed. I.
15675. ~ Idem. Ed. III. Tecuciu, Libr. Ioan Săvescu (Bucuresci, Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1889. (19 x 12,5). 36 p., 1 h. 45 bani. (I 411688)

Nu exista imagini
  2475) CRIVEŢ, PANAITE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVEŢ, PANAITE (1868-?)
15676. ~ Mihail Kogălniceanu, de Panaite Crivetz, profesor. Discurs rostit, ca delegat al Corpului didactic din Judeţul Neamţ, la desvălirea Statuii lui Mihail Kogălniceanu în ziua de 19 Mai 1913. Piatra-N. (Tip. Gheorghiu), 1913. (20,5 x 13). 15 p. 15 bani. (În folosul Bibliotecii Liceului) (II 33935)

Nu exista imagini
  2476) CRIVETZ, PAUL THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, PAUL THEODOR
15677. ~ De-ale vieţii. Piesă în trei acte, [de] Paul Theodor Crivetz. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (21,5 x 13,5). 72 p. 2 lei. (II 46695)

Nu exista imagini
  2477) CRIVEŢ, TEODOR (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVEŢ, TEODOR (1856-?)
15678. ~ Dota în Dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută la [25 Ianuarie] 1882 de Teodor Criveţ (Născut în Comuna Rădiu Judeţu Neamţu). Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (23 x 15,5). 81 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 117086)

Nu exista imagini
  2478) CRIVETZ, TEODOR (1861?-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, TEODOR (1861?-?)
15679. ~ Bătălia de la Bacova din Ianuar 1475, [de] Teodor Crivetz. (Cu o hartă anexă). Bucureşti (Tipogr. Cooperativa), 1912. (24,5 x 17). 40 p. 2,50 lei. (II 29169)
15680. ~ Biletul Băncei Naţionale [Pe copertă: Origina Băncei. Deprecierea Biletului. Reforma din 1890. Criza din 1899. Situaţiile Băncei. Convenţia din Mai 1901. Vorbe şi fapte. Incheere], de Teodor Crivetz, Licenţiat în Sc. Matematice. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Dor.P. Cucu), 1901. (21 x 13). 46 p. (II 116858)
15681. ~ O crimă. Studiu istoric, de Teodor Crivetz, Profesor, fost deputat. Bucureşti, Edit. Regele Carol, 1917. (25,5 x 18). 93 p. 2 lei. (II 48135)
15682. ~ Demonstraţia postulatului lui Euclide, de Teodor Crivetz, profesor. Octombrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sori. St. Rasidescu), 1918. (24 x 16). 16 p. (II 50348)
15983. ~ Idem. Ed. II. Noemvrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (23,5 x 15,5). 14 p. (II 52215)
15984. ~ Idem. Ed. III. Decemvrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (24 x 16). 8 p. (II 52216)
15985. ~ Din desbaterile senatului, [de] Teodor Crivetz. Două rapoarte. Recrutarea armatei. Şedinţa senatului de la 6 Aprilie 1913. împroprietărirea subofiţerilor în Dobrogea. Şedinţa senatului de la 4 Aprilie 1913. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (27 x 19). 12 p. (II 33078)
15986. ~ Discurs pronunţat în şedinţa Camerei de la 24 Februarie 1906 în discuţiunea budgetului general, de Teodor Criveţ, deputat. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 13 p. (II 11739)
15687. ~ Essai sur l'équidistante, par Theodor Crivetz, Licencié ès-sciences Mathématiques. Bucarest (L’Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl), 1900. (24 x 16,5). 50 p. cu fig. (II 117350)
15688. ~ Essai sur le postulat d'Euclide, par Théodore Crivetz, Licencié és-sciences Mathématiques. Bucarest (Etablissement graphique I. V. Socecu), 1895. (23 x 16). 40 p. (II 115798;
15689. ~ Expunere critică a unei proposiţii geometrice, de Teodor Crivetz. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1901. (17,5 x 11). 12 p. (I 116529)
15690. ~ Încercare asupra postulatului lui Euclide, de Teodor Crivetz, Licenţiat în Sc. Matematice. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (23,5 x 16). 1 f., 24 p. (II 117107)
15691. ~ Ofiţerii de trupă şi ofiţerii detaşaţi. Discurs pronunţat în şedinţa Senatului de la 28 Martie 1913 [de] Teodor Crivetz. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (23 x 16). 9 p. (II 33436)
15692. ~ Răsboiul european. Audaces fortuna juvat, de Teodor Crivetz, profesor, fost deputat, fost senator. 15 Septembrie 1914. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (18,5 x 12). 38 p. 1,50 lei. (I 39480)
15693. ~ Les Roumains. Leur nombre el retendue du territoire qu’ils occupent, par Teodor Crivetz. Bucurest (Ateliers graphiques Socec & Co.), 1910. (25 x 16). 16 p. (Extrait de la Revue de Roumanie) (II 17764)

Nu exista imagini
  2479) CRIVINEANU, I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVINEANU, I. (1859-?)
15694. ~ Instrucţiuni practice pentru Crescerea vermilor de mătasă de I. Crivineanu, Sub-Revisor Scolar Medaliat la Exposiţiunea din Craiova. T.-Severin (Tip. I. O. Niculescu), 1901. (19,5 x 14,5). 22 p., 4 f. pl. 50 bani. (I 411691)
15695. ~ Idem. Turnu-Severin (Tipo-lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (19 x 14). 20 p. (I 411337)

Nu exista imagini
  2480) Criza agricolă şi economică
 • Opera
 • Imagini
Criza agricolă şi economică
15696. • Criza agricolă şi economică. Memoriul agricultorilor-arendaşi adresat Majestăţii Sale Carol I, Rege al României, Dlui Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Dlui Preşedinte al Senatului şi Dlui Preşedinte al Camerei Deputaţilor. Bucureşti 1894, Noembre 7. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 15,5). 20 p. (II 393743)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2481) CRÎŞMARIU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CRÎŞMARIU, NICOLAE
15697. ~ Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr.or. române. Ed. I. Arad, 1908. (Inst. Teol.-S)
15698. ~ *Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. romane. Ed. II. Arad. (Tipografia Diecezană gr. or.), 1911. 68 p. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), iun. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor... ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, 153)
15699. ~ Catehism pentru elevii şcoalelor elementare gr.-or. romane [de] Nicolae Crişmariu. Aprobat de Ven. Consistor gr. or. român din Arad prin rezoluţia de sub No. 1224/1914. Ed. III. Arad (Tiparul Tip. Diecezane gr. or. române), 1915. (20 x 13,5). 70 p. (II 467810)
Lipsă coperta.
15700. ~ *Idem. Ed. IV. Caransebeş (Tip. Diecezană gr. or. română, 1915. 71 p. 40 fil. Se află la librăriile diecezane gr. or. romane din Arad şi Caransebeş următoarele manuale, aprobate de Ven. Consistoare: din Arad, Oradea-Mare şi Caransebeş (Crişmariu, cop. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15701. ~ *Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare, aprob, de Ven. Conzistoare. Ed. II, cu 20 il. în text. Arad (Tipografia diecezană), 1910. 8°. 104 p. 45 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...; Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun.. p. 298: Public, rom. pe 1910)
15702. ~ *Idem. Ed. III. Arad (Tipografia Diecezană gr. or. română), 1913. 96 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15703. ~ Istorioare biblice pentru elevii şcoalelor elementare gr. or. române [de] Nicolae Crişmariu. Aprobat de ven. Consistor gr. or. român din Arad prin rezoluţia Nr. 732/1914. Cu 20 il. în text. Ed. IV. Arad (Tiparul Tip. diecezane gr.or. rom.), 1914. (19,5 x 13,5). 98 p. cu il. 45 fileri. (I 467783)
15704. ~ *Idem. Ed. V. Caransebeş (Tipografia Diecezană), 1914. 103 p. (Crişmariu III, cop. 4 ; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15705. ~ *Istorioare bisericeşti pentru clasa V şi VI elementară, aprobat de Ven. Consistor din Arad. [Ed. I?]. [Arad, 1911]. 40 fil. (Rom-A, 1(1911), nr. 148, iul. 8/21, p. 13: Lista manualelor...)
15706. ~ *Istorioare bisericeşti pentru elevii de a 5 şi 6-a clase a şcoalelor elementare gr.or.rom. Ed. II. Arad (Tip. Diocesana), 1913. 68 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 153)
15707. ~ Istorioare bisericeşti pentru elevii de V-a şi VI-a clasă a şcoalelor elementare gr. or. române. Ed. III. Manual aprobat de Ven. Conzistor din Caransebeş sub Nr. 3546/1914, precum şi de Ven. Consistoare din Arad şi Oradea-mare. Caransebeş (Tiparul tip. diecesane, gr.or. române), 1914. (21 x 13). 72 p. 40 fileri. (II 156646)
15708. ~ Idem. Ed. IV. Manual aprobat de Ven. Consistor din Arad sub Nr. 843/1918, precum şi de Ven. consistoare din Caransebeş, şi Oradea-mare. Arad (Tiparul Tip. Diecezane Gr.-or. rom), 1918. (20 x 13). 76[-79] p. 1,4 0 cor. (I 486509)
15708. ~ Prelegeri metodice din Istorioare biblice, [de] Nicolae Crişmariu. Preparaţiuni la întreagă materia de învăţământ, prescrisă pentru clasele II, III şi IV ale şcoalelor primare: 74 lecţiuni. Arad, Edit. Autorului (Tiparul Tip. diecezane gr.-or române), [1908]. (22 x 15). 312 p. (BCU-ClN 393345)
Datat după anul referatului asupra lucrării făcut de Dr. P. Pipoş, profesor; vezi şi: VŞ, 2(1909), nr. 9, nov., p. 294-295: Recenzii; FD, 24(1909), nr. 1, ian. 4, p. 7: Bibliografie.

Nu exista imagini
  2482) CROCE, ENRICO
 • Opera
 • Imagini
CROCE, ENRICO
15710. ~ România înaintea Europei de Enrico Croce (1878). Tradusă din italienesce de Eufrosina C. Hommoriceanu, Ex.-Redactóre a diarului literaro-sciinţific Aurora. Ex-membră efectivă în Comitetul din Iaşi pentru ajutorul ostaşilor Români răniţi, [cu medalia acestui Comitet şi Crucea Elisabeta], Membră în societatea pentru învăţătura poporului Român, Academiciană-Membră cu medalia de aur Cl. I a Academiei Christof Columb din Marsilia, Junele Italiane din Neapol, Membră de onóre şi Patronă medaliată a mai multor societăţi literaro-sciinţifice şi filantropice din Italia, si Francia etc.etc. Buzeu (Noua Typ. Română Al. Georgescu), 1879. (23 x 15,5). 47 p. (II 346358)

Nu exista imagini
  2483) CROCE, GIULIO CESARE
 • Opera
 • Imagini
CROCE, GIULIO CESARE
15711. ~ [Viaţa] lui Bertoldo şi alu Bertoldino feciorului lui. O istorie foarte desfătătoare, [de Giulio Cesare Croce]. Sibiiu (Tip. erezitoarei lui Gheorghie de Clozius), [1835?]. (18,5 x 11,5). 26 p. (I 395925)
Cu caractere chirilice. Autorul, identificat în: BRV II, p. 410-411 ; Cartojan II, p. 373. Pentru an, vezi: Iarcu, p. 34.
15712. ~ Viaţa lui Bertoldo, şi a lui Bertoldino. Feciorului lui; dinpreună şi aiui Cacasino Nepotului lui [de Julius Cesar Croce]. Acum adoa oară tipărit şi mai îndreptat. Bucureşti, Iosif Romanov, 1836. (16,5 x 10,5). 3 f., 41 p. (I 7127)
Cu caractere chirilice. Autorul, în prefaţă. Fără copertă.
Vezi de asemenea:
• Vicleniele Meşterului Perdaf. Galaţi, 1875.

Nu exista imagini
  2484) Croitoraşul viteaz
 • Opera
 • Imagini
Croitoraşul viteaz
15713. • Croitoraşul viteaz. Basmu. Pe limba românească de Anton. Ilustrat cu sése gravuri în culori după aquarelele originale ale Pictorului C. Offterdinger. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), [188?]. (25 x 18). 8 p. (Noua Bibliotecă ilustrată pentru Copii. Colecţiunea Haimann) (II 465879)
La exemplarul din BAR, lipsă coperta şi gravurile. Tip., la p. 2.

Nu exista imagini
  2485) CROITORU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CROITORU, GH.
15714. ~ Desertorul sau Consecinţele lipsei de la datorie. Nuvelă militară, de Gh. Croitoru. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (17 x 10,5). 64 p. 75 bani. (I 2617)

Nu exista imagini
  2486) CROIZAT, VITTORIO
 • Opera
 • Imagini
CROIZAT, VITTORIO
15715. ~ Memoriu presintat [de Vietor Croizat] Domnului Primar al Capitalei [privitor la iluminatul oraşului]. [Bucuresci] (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1898]. (27,5 x 18,5). 24 p. (II 422492)
Datele editoriale, la p. 24. Autorul, dedus din anexe, p. 15.

Nu exista imagini
  2487) Cronica lui Huru
 • Opera
 • Imagini
Cronica lui Huru
• Cronica lui Huru.
Vezi:
• Fragment istoric scris în vechea limbă romană din 1495... Iaşii, 1856.
ARBORE, Campoducele. Fragment istoric al Moldo-Românilor. Focşani, 1879.

Nu exista imagini
  2488) Cronice
 • Opera
 • Imagini
Cronice
15716. • Cronice. [Perspectivele de pace. Prigoniri. Suprimarea grabnică a ziarelor Tribuna şi Foaia poporului]. Sibiiu (Institutul tipografic), [1894?]. (21 x 13,5). 12 p. (BCU-ClN 67750)
Descriere după p. de titlu falsă. Ultimul an menţionat în text: 1894 (p. 3).

Nu exista imagini
  2489) Cronologia istoriei antice
 • Opera
 • Imagini
Cronologia istoriei antice
15717. • Chronologia Istoriei antice. Întocmită de E. A. Craiova, Edit. Inst. Arnold (Tipo-Lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (16,5 x 10,5). 59 p. (Din manuscriptele Institutului Arnold din Craiova, nr. 1) (Astra-S 7065)

Nu exista imagini
  2490) CROOKES, W.
 • Opera
 • Imagini
CROOKES, W.
Vezi: • În lumea fantomelor. Câmpulung, 1916.

Nu exista imagini