Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2461) CRIŞAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, CONSTANTIN
15637. ~ Mijlócele d’a termina contestaţiunile internaţionale. Thesa susţinută la Scóla Liberă de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, Secţiunea juridică şi Administrativă în diua de... 1887 de Constantin Crisian. Bucureşti, (Tipo-lit. centrală Fraţii Popescu), 1887. (23 x 16,5). 1 f., 27 p., 1 f. (II 412250)
15638. ~ Nuvele, de Constantin Crisian. [Bucureşti], Edit. revistei România Literară (Tipo-Lit. Naţională Ascher & Klein), 1886. (19 x 13,5). 1 f., 37 p. 1 franc. (I 17930)
Loc., tip. şi preţ, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2462) CRIŞAN, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, GR.
În colaborare:
15639. ~ Expoziţia internaţională şi Congresul agricol şi silvic din Viena (1890). Dare de Seama prezintată D-lui I. Kalinderu, Administratorul Domeniului Coroanei de Gr. Crişan, A. Oneanu, A. Candale. Silvicultorii acelei administraţiuni. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (19 x 13). V-72 p. (I 156310)
Precuvântare de I. Kalenderu.

Nu exista imagini
  2463) CRIŞAN, ION (1853-1893)
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, ION (1853-1893)
15640. ~ Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Union der Romänen in Siebenbürgen unter Leopold I. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Leipzig von Johannes Crisian. Hermannstadt (Druck der Archidiöcesan-Druckerei), 1882. (22,5 x 14,5). 64 p. (BCU-ClN 25674)
Prefaţa semnată: "D. V.". Lipsă coperta şi p. 65 şi urm., în exemplarul din biblitecă.
15641. ~ Istoria desbinerii bisericei Românilor în Transilvania sub Leopold I 1698-1700, [de] Dr. Ioan Crisian. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1887/88. (21 x 14). 46 p. (Extras din Programa Institutului pedagogico-teologic, nr. III şi IV din Sibiiu) (BCU-Iaşi III 10454)
Fals extras; p. de titlu, cu cerneală.
În colaborare:
15642. ~ Carte de cetire maghiară acomodată la formele tractate în gramatica limbei maghiare, pentru şcoalele secundare, preparand şi pentru privaţi, de Dr. Ioan Crişian şi Nicolau Putnoky, profesori. Partea I. Sibiiu (Tipariul tipografiei archidiecesane), 1880. (20,5 x 13,5). VIII, 128 p. (Astra-S 1272)
15642a. ~ Idem, cu o introducere în sintacsa limbei maghiare, pentru şcoalele secundare, preparandu şi pentru privaţi, de Dr. Ioan Crişian şi Nicolau Putnoky, profesori. Partea II. Sibiiu (Tipariul Tip. archidiecesane), 1886. (20 x 13). VII, 183 p. (BCU-ClN 418729)
Lipsă coperta.
15643. ~ *Idem. Partea I, [1898]. 8°. 146 p. 1 fl. 70 cr. (Tr, 30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 226: Producţia noastră literară pe iul. 1898-iul. 1899; Putnoky, cop. 4)
15643a. ~ Idem. Partea II. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1898. (20 x 13). VII, 183 p. (BCU-ClN 38500).
Lipsă coperta.
15644. ~ Gramatica Limbei Maghiare. Curs practic, pentru şcoalele secundare, preparandu şi mai ales pentru privaţi, de Dr. Ioan Crisian şi Nicolau Putnoky, profesori. Sibiiu (Tipariul tip. arhiciecesane), 1885. (22 x 14,5). VIII, 171 p. 1 fiorin. (II 176442)
15645. ~ *Idem. [Ed. II?]. Sibiiu (Tip. archidiecesană), [1898?]. 8°. 168 p. 1 fl. (Tr, 30 (1899), nr. VII, iul.-aug., p. 226: Producţia noastră lit.... iul. 1898-iul. 1899)
15646. ~ *Idem. Curs practic pentru şcoalele secundare, preparandu şi mai ales privaţi. Partea I. Ed. III. Preţul 1 fl. (Putnoky, cop. 4)
15647. ~ Idem. Ed. IV. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1899. (21 x 13,5). VI[-VIII], 160 p. 2 cor. (1 fiorin) (BCU-ClN 151011)
Ed., numai pe p. de titlu. Reproduce şi prefaţa ed. I. din 1885.
15648. ~ Idem. Ed. V. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1903. (19,5 x 13). VI[-VIII], 160 p. 2 cor. (BCU-ClN 150328)
15649. ~ Magyar-român keziszotkr iskolai és magánhasználatra. Irta Dr. Crişián János. Saytó alá rendezte Putnoky Miklós áll. fogymnasiumi igazgató. Budapest, Lauffer Vilmos Kiadása (Nagy Sándor könyvnyomdájából), 1895. (20,5 x 14). 2 f., 348 p. (II 467835)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
ARANY, I. Toldi. Ed. de ~ ş.a. Sibiiu, 1890.

Nu exista imagini
  2464) CRIŞAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, IOAN
15650. ~ Călăuzul învăţătorului. Curs practic teoretic de metodică, de Ioan Crişianu. Arad (Tip. George Nichin), 1906. (23 x 16). 224 p. 2,50 Cor. (II 164070)
15651. ~ *Patimile Domnului. Evangelii, gândiri şi învăţături, aduse pe româneşte, după R. F. Clarke, de preotul Ioan Crişan din Cistelec. Arad (tip. Concordia), 1917, 1 cor. (Tr, 48(1917), nr. 7-12, dec. 1, p. 177: Bibliografie)
15652. ~ Terminologia studiilor fizico-chemice de Ioan Crişan, învăţător. Arad (Tiparul tipografiei române gr.or. a diecezei Aradului), 1907. (20 x 12,5). 22 p. (Astra-S 101512)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2465) CRIŞAN, IULIU
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, IULIU
15653. ~ Carierele vieţii. Partea I. Carierile economice, industriale şi comerciale, de Iuliu Crişan, înv. Sălişte. Sibiiu, Edit. şi propr. Reuniunii sodalilor români din Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1914. (16,5 x 11,5). 150 [-153] p. 60 bani. (Biblioteca Meseriaşilor Români, nr. 5) (Astra-S 19817)
Prefaţă, semnată: "Prezidentul Reuniunii Victor Em. Tordăşianu, esactor arhidiecezan".
15654. ~ A magyar beszélgetés a nem-magyar tannyelvü népiskolák I., II. es III. osztálya számára (Kézikönyv a tanitó részére). Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó, Szelistye. I. Kiadás. Nagyszeben, A szerzö saját kiadása (Nyomtatott W. Krafft Könyvnyomdájában), 1911. (21 x 13). 122 p. (BCU-ClN 131007)
15655. ~ Magyar olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák II. és III. osztálya számára. Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó. I Kiadás. Nagyszeben (Gör.-Kel. Román Foegyházmegyei Kónyvnyomda), 1911. (19 x 12). 88[-92] p. 40 fil. (Astra-S 3562)
15656. ~ *Idem. Atnézte Dr. Lupas János. I. Kiadás. Aprobată sub Nr 194014/1913 ministr. şi 7493/1914 consistorial. Nagyszeben, 1913. 50 cor. (Cd, 64(1915), p. II: Lista manualelor didactice).
15657. ~ Magyar olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák IV. osztálya számára. Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó. Atnézte és javitotta Dr. Lupas János, Górkel. román esperes, feleketi tanfelügyelö. I. Kiadás. Ez atankönyv a Nagyméltóságú, Vallas és Kózoktatásügyi M. Kir. Miniszter Ur 194, 012/1913 sz alatt kelt magas rendeletével a román tanitás nyelvü elemi népiskolák IV. osztálya számára, tankönyvül engedélyeztett. Aprobată de V. Consistor arhid. gr.-or. sub Nr. 7493-1914 Şcol. Nagyszeben, Gör.-Kel Román Föegyházmegyei kőnyvnyomda, 1913. (18,5 x 12). 134[-139] p. 80 fil. (BCU-ClN 419313)
15658. ~ *Magyar olvasókőnyv a román tannyelvü népiskolák számára, valamint a gazdasági ismétlö iskolák számára. Szerkesztette Crişan Gyula. Atnézte és javitotta Dr. Lupas János. I. kiadás. Aprobată sub nr. 7493/914 consist, şi 194013/1913 minist, [el. V]. Nagyszeben, 1913, 1,20 cor. (Cd, 64(1915), p. III: Lista manualelor didactice)
În colaborare:
STROIA, I. ş.a. Abecedar, anul prim. Ed. III. Sibiiu, 1912.
~ Carte de cetire, al doilea an, Nagyszeben (Sibiiu), 1907 ; ed. II. Sibiiu, 1908 ; ed. V, 1914.
~ Carte de cetire, al treilea an, ed. I, Nagyszeben, 1908 ; *ed. IV. Sibiiu, 1912 ; * al patrulea an, ed. II, Sibiiu, 1912 ; an V şi VI, ed. I. Nagyszeben, 1911.

Nu exista imagini
  2466) Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia
 • Opera
 • Imagini
Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia
• Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia. Vezi: COSMESCU, C. I. Critica... Bucuresci, 1898.

Nu exista imagini
  2467) CRITZ, D.
 • Opera
 • Imagini
CRITZ, D.
15660. ~ *Mişnaioth Tanchumin, de D. Critz, profesor. Craiova (Inst. de arte grafice Samitca S.A.), 1914. 8°. 224 p. 3 lei. (Este o lucrare utilă, care coprinde textele hebraice ale capitolelor ce se recitesc pentru morţi, în o traducere splendidă, călăuzită de comentatorii iluştri. E prima carte care încearcă a reda în românestie capitole din Talmud) (Eg, 25(1914), nr. 13, mart. 28, p. 103-104)
15661. ~ Prescurtare din istoria sfântă şi religia mosaică pentru usul şcoalelor primare israelite-române de ambele sexe din ţară de D. Critz, profesor şi institutor la scoalele Cultura din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1909. (20,5 x 13,5). 19 p. 40 bani. (I 17922)
15662. ~ Idem. Carte aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice, cu ordinul No. 42766 din 2 Iulie 1909. Reaprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice, cu ordinul No. 56635 din 5 Septemvrie 1909. Ed. III. Bucureşti (Tip. Providenţa, H. Steinberg), 1915. (20 x 13). 19 p. 50 bani. (I 42390)

Nu exista imagini
  2468) CRITZ, JACQUES A.
 • Opera
 • Imagini
CRITZ, JACQUES A.
15663. ~ Câte-va cuvinte asupra vieţei lui Solomon Nathan, licenţiat în sciinţele mathematice de la Facultatea de Sciinţe din Paris, fost elev al Observatorului din Paris şi din Bouzaréah (Algeria), încetat din viaţă, în Bucureşti la 17/29 Octombrie 1889, în etate de 26 de ani, de Jacques A. Critz. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1890. (30,5 x 21,5). 76 p. (III 413808)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 77 şi urm.).

Nu exista imagini
  2469) CRITZMAN, DANIEL
 • Opera
 • Imagini
CRITZMAN, DANIEL
15664. ~ Contribution à l’étude de Verysipèle à répétition, par Daniel Crytzman, Interne des hôpitaux. Paris (Typ. A. Davy), 1892. (23,5 x 14). 24 p. (II 37550)
Tip., la p. 24.
15665. ~ Essai sur la syringomyélie, par le Docteur Critzman, Ancien interne des hôpitaux de Paris, moniteur d’anatomie pathologique à la Faculté. Paris, G. Steinheil, éditeur, 1892. (23 x 15,5). 121 p. cu il., 4 f. pl. (II 37565)
A susţinut la Paris şi o teză cu acest titlu (Sp, 12(1892), [nr. 18, sept.], p. 496: Bibliografie).
15666. ~ Le traitement abortif de la syphilis. De l’excision du chancre induré, par Daniel Critzman. Paris (Imp. V. Goupy et Jourdan), [1891]. (21,5 x 14). 8 p. (Extrait de la Tribune médicale) (II 37643)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după: Critzman, p. 2.

Nu exista imagini
  2470) CRITZMAN, EMIL I.
 • Opera
 • Imagini
CRITZMAN, EMIL I.
15667. ~ Doctorul Iuliu Baraseli 1815-1863. Viaţa şi activitatea lui, de Emil Critzman. Bucureşti (Tip. Concurenţa Osias M. Klein), [1916]. (20,5 x 13,5). 28 p., 1 f. portr. (Doctor Iuliu Barasch. Societate de binefacere, susţinerea şi îngrijirea membrilor în caz de boală şi deces. Medaliată la Expoziţia Generală Română din anul 1906. Recunoscută ca persoană juridică. Fondată în anul 1872) (II 47919)
15668. ~ Un jubilar şi jubileul şcoalei primare Jacob şi Carolina Loebel 1873/74-1913/914, [de] Emil I. Critzman. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Providenţa, H. Steinberg), 1914. (27 x 21). 36 p.,8 pl. (II 37424)
15669. ~ Ronetti Roman. Amintiri. Opera lui, [de] Emil I. Critzmann. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), 1915. (19 x 12). 32 p., 1 f. pl. portr. 50 bani. (I 45210)

Nu exista imagini