Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2451) Cristianismul
 • Opera
 • Imagini
Cristianismul
• Cristianismul... Vezi: Creştinismul...

Nu exista imagini
  2452) CRISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CRISTIDE
Vezi: HRISTIDE

Nu exista imagini
  2453) CRISTODULO,G.A.
 • Opera
 • Imagini
CRISTODULO,G.A.
Vezi: CHRISTODULO, G.A.

Nu exista imagini
  2454) CRISTODULO, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CRISTODULO, VASILE
15629. ~ Despre Usufructu, usu şi abitaţiune în Dreptulu romanu şi românu. Tesa pentru Licenţia sustienută la... 1884, de Vasile Cristodulo, Avocatu. Iassy (Tipografia Naţională), 1884. (22,5 x 15,5). 1 f., 94 p. (Facultatea juridică din Iassi) (BCU-Iaşi III B 13579)

Nu exista imagini
  2455) CRISTOFOR, AURELIA
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, AURELIA
15630. ~ Istoria Gimnasticei, [de] Aurelia Cristofor, Absolventă a Şcoalei Normale şi Scoalei pregătitoare de Maestre de Gimnastică din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N.V. Ştefăniu), 1916. (22 x 14,5). 47 p. (II 46739)

Nu exista imagini
  2456) CRISTOFOR, GHEORGHE S. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, GHEORGHE S. (1863-?)
15631. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută în Martie 1885 de G. S. Cristofor. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1885. (22 x 14,5). 116 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 384978)

Nu exista imagini
  2457) CRISTOFOR, VICTOR G.
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, VICTOR G.
15632. ~ Idei răzleţe, [de] Victor G. Cristofor. Articole de ziar. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (20 x 15). 1 f., 44 p. (II 33923)

Nu exista imagini
  2458) CRISTOFOREANU, E.
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOREANU, E.
15633. ~ Consideraţiuni critice asupra energiei, [de] E. Cristoforeanu. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (19 x 12,5). 112 p. 2 lei. (I 47865)

Nu exista imagini
  2459) CRISTU, S.
 • Opera
 • Imagini
CRISTU, S.
Vezi: KRISTU, S.

Nu exista imagini
  2460) CRISTUREANU, GEORGE (1810-1874)
 • Opera
 • Imagini
CRISTUREANU, GEORGE (1810-1874)
(G. C.)
15634. ~ Alteţii Sale Prinţului Domnitor Alecsandru Cuza plecată scrisoare în anul 1865, sau o pagină pentru istoriea României, [de George Cristorianu]. Brasiovu (Tipăritu la Römer & Kamner), [1865]. (21,5 x 13). 2 f. (II 408714)
Semnat, la finalul textului, cu iniţialele "G. C. Căpitan de miliţie în pensiune (restul completat de mină)". Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale menţionate la finalul textului. Cu alfabet de tranziţie.
15635. ~ Ceasuri de petrecere. Coprinse în versuri de G. C. [=G. Cristureanu]. [Broşura I-III]. Editorii şi provăzătorii G. Cristureanu. Braşovu (Tip. lui Römer & Kamner), 1863. (18,5 x 12). 32 p. (I) ; 32 p. (II) ; 24 p. (III). (BCU-Iaşi I 7338 (I) şi II 66042 (II şi III))
Nr. broşurei, numai pe copertă. Cu alfabet de tranziţie.
15636. ~ O comedie sau Reformatorulu ruinătoru. Versificată în 20. Fevruarie, anulă 1866 de căpitanulu Gheorghe Cristurianu. Provăzătura autorului. Braşovu (Tipăritu la Römer & Kamner), 1866. (16 x 10). 15 p. (I 267483)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 15: "Acestu Cado se depune pe altarul patrii fără plată, precum şi tóte celelalte scrieri ale mele ce leam[!] dăruit româniloru până astăzi G. Cristurianu".

Nu exista imagini