Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2441) CRISTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GEORGE
15619. ~ Despre vinderi în dreptul roman şi în dreptul român. Teză pentru licenţă. Susţinută în... 1898 de George Cristescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1898. (23,5 x 16). 155 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412895)
15620. ~ Du droit des riverains à l’utilisation de la force motrice des cours d’eau non navigables ni flottables et des réformes législatives à introduire à cet égard (La Houille blanche). Thèse pour le doctorat ès-sciences juridiques. L’acte public sur les matières ci-dessus sera souteru îe 15 décembre 1902, par Georges Cristesco. Paris, Librairie nouvelle de Droit & de Jurisprudence Arthur Rousseau, éditeur (Buzançais (Indre). Imprimerie F. Deverdun), 1902. (24 x 16). XII, 639 p. (II 572357)
Lipsă coperta. La p. V-XII: "Bibliografie".

Nu exista imagini
  2442) CRISTESCU, GH. (1882-1973?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GH. (1882-1973?)
Vezi :
• Pace şi neutralitate. Bucureşti, 1915.
• Jos Războiul! (Italia şi România). Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2443) CRISTESCU, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GR.
15621. ~ Noţiuni de curse militare. Prelucrare de Locotenentul Gr. Cristescu din cavalerie. Călăraşi (Tip. Progresul V.R. Brăcăcescu), 1900. (21 x 15). 57[-59] p. cu il. (II 186962)

Nu exista imagini
  2444) CRISTESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GRIGORE
15622. ~ Gramatica română. Partea etimologică. Curs uşor şi metodic, pentru clasa II primară urbană şi a III rurală, de Grigore Cristescu, Institutor în Vaslui. Vaslui (Tip. George Caţafany & C. G. Onceanu), 1890. (19 x 12,5). 32 p. 35 bani. (I 411692)
15623. ~ Manual de istoria Românilor. Curs uşor şi metodic, pentru şcoalele primare, de Grigorie Cristescu, învăţător în comuna Dobrovăţ, judeţul Vasluiu. Iaşi, Editor: Dimitrie Daniel, librar (Tipografia Naţionala), 1877. (23,5 x 15,5). 187 p. 1 leu nou. (II 108697)
15624. ~ Metod de înveţăment geografic al comunelor urmat de Noţiuni fisice şi cosmografice, pentru usul şcoalelor primare, de Gr. Cristescu. Geografia comunei... Iaşi, Edit. Librăriei Petru C. Popovici, 1889. (19,5 x 12). VI-67 p. cu il. 40 bani. (BCU-Iaşi II 43691)
Anul, pe copertă.

Nu exista imagini
  2445) CRISTESCU, RADU (1884-1910)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, RADU (1884-1910)
15625. ~ Scrierile lui Radu Cristescu, publicate cu o prefaţă, date biografice şi note de Arhimandritul I. Scriban, Directorul Seminarului Central din Bucureşti. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc, Societate Cooperativă), 1911. (21,5 x 14,5). 2 f., VI, 166 p. (II 23966).
Cu 1 portret.

Nu exista imagini
  2446) CRISTESCU, TH. C.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, TH. C.
15626. ~ Era Principelui Nicolae. Cercetări asupra moravurilor noastre sociale. Scriere de Th.C. Cristescu, impiegat C.F.R. Brăila (Tip. Universală, Const. P. Nicolau), 1906. (19,5 x 13,5). 3 f., 158[-160] p., 9 f. pl. (I 13070)

Nu exista imagini
  2447) CRISTESCU, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, TRAIAN
Vezi:
CRĂCIUNESCU, C. D. Din scrierii unui visător. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  2448) CRISTESCU, VASILE (1869-1929)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, VASILE (1869-1929)
În colaborare:
IONESCU, I. ş.a. Culegere de probleme de aritmetică, geometrie, algebră şi trigonometrie. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  2449) CRISTESCU-OREZEANU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU-OREZEANU, TEODOR
15627. ~ Manualul tehnic al ofiţerului de căi ferate Redactat de Locotenentul Teodor Cristescu-Orezeanu, din Geniu. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (18,5 x 11). 2 f., 496 p.,10 f. cu il., 3 tab., 1 erată. (Ministerul de Răsboiu. Inspectoratul General al Geniului) (I 47839)

Nu exista imagini
  2450) CRISTI, ION
 • Opera
 • Imagini
CRISTI, ION
15628. ~ [Poezii, de Ion Cristi]. [Bucureşti, 190?]. (17,5 x 10,5). 12 f. [paginate diferit]. 1 leu nou. (I 7730)
Descriere după cuprins; majoritatea poeziilor, acrostihuri.

Nu exista imagini
  2451) Cristianismul
 • Opera
 • Imagini
Cristianismul
• Cristianismul... Vezi: Creştinismul...

Nu exista imagini
  2452) CRISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CRISTIDE
Vezi: HRISTIDE

Nu exista imagini
  2453) CRISTODULO,G.A.
 • Opera
 • Imagini
CRISTODULO,G.A.
Vezi: CHRISTODULO, G.A.

Nu exista imagini
  2454) CRISTODULO, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CRISTODULO, VASILE
15629. ~ Despre Usufructu, usu şi abitaţiune în Dreptulu romanu şi românu. Tesa pentru Licenţia sustienută la... 1884, de Vasile Cristodulo, Avocatu. Iassy (Tipografia Naţională), 1884. (22,5 x 15,5). 1 f., 94 p. (Facultatea juridică din Iassi) (BCU-Iaşi III B 13579)

Nu exista imagini
  2455) CRISTOFOR, AURELIA
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, AURELIA
15630. ~ Istoria Gimnasticei, [de] Aurelia Cristofor, Absolventă a Şcoalei Normale şi Scoalei pregătitoare de Maestre de Gimnastică din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N.V. Ştefăniu), 1916. (22 x 14,5). 47 p. (II 46739)

Nu exista imagini
  2456) CRISTOFOR, GHEORGHE S. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, GHEORGHE S. (1863-?)
15631. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută în Martie 1885 de G. S. Cristofor. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1885. (22 x 14,5). 116 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 384978)

Nu exista imagini
  2457) CRISTOFOR, VICTOR G.
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, VICTOR G.
15632. ~ Idei răzleţe, [de] Victor G. Cristofor. Articole de ziar. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (20 x 15). 1 f., 44 p. (II 33923)

Nu exista imagini
  2458) CRISTOFOREANU, E.
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOREANU, E.
15633. ~ Consideraţiuni critice asupra energiei, [de] E. Cristoforeanu. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (19 x 12,5). 112 p. 2 lei. (I 47865)

Nu exista imagini
  2459) CRISTU, S.
 • Opera
 • Imagini
CRISTU, S.
Vezi: KRISTU, S.

Nu exista imagini
  2460) CRISTUREANU, GEORGE (1810-1874)
 • Opera
 • Imagini
CRISTUREANU, GEORGE (1810-1874)
(G. C.)
15634. ~ Alteţii Sale Prinţului Domnitor Alecsandru Cuza plecată scrisoare în anul 1865, sau o pagină pentru istoriea României, [de George Cristorianu]. Brasiovu (Tipăritu la Römer & Kamner), [1865]. (21,5 x 13). 2 f. (II 408714)
Semnat, la finalul textului, cu iniţialele "G. C. Căpitan de miliţie în pensiune (restul completat de mină)". Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale menţionate la finalul textului. Cu alfabet de tranziţie.
15635. ~ Ceasuri de petrecere. Coprinse în versuri de G. C. [=G. Cristureanu]. [Broşura I-III]. Editorii şi provăzătorii G. Cristureanu. Braşovu (Tip. lui Römer & Kamner), 1863. (18,5 x 12). 32 p. (I) ; 32 p. (II) ; 24 p. (III). (BCU-Iaşi I 7338 (I) şi II 66042 (II şi III))
Nr. broşurei, numai pe copertă. Cu alfabet de tranziţie.
15636. ~ O comedie sau Reformatorulu ruinătoru. Versificată în 20. Fevruarie, anulă 1866 de căpitanulu Gheorghe Cristurianu. Provăzătura autorului. Braşovu (Tipăritu la Römer & Kamner), 1866. (16 x 10). 15 p. (I 267483)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 15: "Acestu Cado se depune pe altarul patrii fără plată, precum şi tóte celelalte scrieri ale mele ce leam[!] dăruit româniloru până astăzi G. Cristurianu".

Nu exista imagini
  2461) CRIŞAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, CONSTANTIN
15637. ~ Mijlócele d’a termina contestaţiunile internaţionale. Thesa susţinută la Scóla Liberă de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucureşti, Secţiunea juridică şi Administrativă în diua de... 1887 de Constantin Crisian. Bucureşti, (Tipo-lit. centrală Fraţii Popescu), 1887. (23 x 16,5). 1 f., 27 p., 1 f. (II 412250)
15638. ~ Nuvele, de Constantin Crisian. [Bucureşti], Edit. revistei România Literară (Tipo-Lit. Naţională Ascher & Klein), 1886. (19 x 13,5). 1 f., 37 p. 1 franc. (I 17930)
Loc., tip. şi preţ, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  2462) CRIŞAN, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, GR.
În colaborare:
15639. ~ Expoziţia internaţională şi Congresul agricol şi silvic din Viena (1890). Dare de Seama prezintată D-lui I. Kalinderu, Administratorul Domeniului Coroanei de Gr. Crişan, A. Oneanu, A. Candale. Silvicultorii acelei administraţiuni. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (19 x 13). V-72 p. (I 156310)
Precuvântare de I. Kalenderu.

Nu exista imagini
  2463) CRIŞAN, ION (1853-1893)
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, ION (1853-1893)
15640. ~ Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Union der Romänen in Siebenbürgen unter Leopold I. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Leipzig von Johannes Crisian. Hermannstadt (Druck der Archidiöcesan-Druckerei), 1882. (22,5 x 14,5). 64 p. (BCU-ClN 25674)
Prefaţa semnată: "D. V.". Lipsă coperta şi p. 65 şi urm., în exemplarul din biblitecă.
15641. ~ Istoria desbinerii bisericei Românilor în Transilvania sub Leopold I 1698-1700, [de] Dr. Ioan Crisian. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1887/88. (21 x 14). 46 p. (Extras din Programa Institutului pedagogico-teologic, nr. III şi IV din Sibiiu) (BCU-Iaşi III 10454)
Fals extras; p. de titlu, cu cerneală.
În colaborare:
15642. ~ Carte de cetire maghiară acomodată la formele tractate în gramatica limbei maghiare, pentru şcoalele secundare, preparand şi pentru privaţi, de Dr. Ioan Crişian şi Nicolau Putnoky, profesori. Partea I. Sibiiu (Tipariul tipografiei archidiecesane), 1880. (20,5 x 13,5). VIII, 128 p. (Astra-S 1272)
15642a. ~ Idem, cu o introducere în sintacsa limbei maghiare, pentru şcoalele secundare, preparandu şi pentru privaţi, de Dr. Ioan Crişian şi Nicolau Putnoky, profesori. Partea II. Sibiiu (Tipariul Tip. archidiecesane), 1886. (20 x 13). VII, 183 p. (BCU-ClN 418729)
Lipsă coperta.
15643. ~ *Idem. Partea I, [1898]. 8°. 146 p. 1 fl. 70 cr. (Tr, 30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 226: Producţia noastră literară pe iul. 1898-iul. 1899; Putnoky, cop. 4)
15643a. ~ Idem. Partea II. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1898. (20 x 13). VII, 183 p. (BCU-ClN 38500).
Lipsă coperta.
15644. ~ Gramatica Limbei Maghiare. Curs practic, pentru şcoalele secundare, preparandu şi mai ales pentru privaţi, de Dr. Ioan Crisian şi Nicolau Putnoky, profesori. Sibiiu (Tipariul tip. arhiciecesane), 1885. (22 x 14,5). VIII, 171 p. 1 fiorin. (II 176442)
15645. ~ *Idem. [Ed. II?]. Sibiiu (Tip. archidiecesană), [1898?]. 8°. 168 p. 1 fl. (Tr, 30 (1899), nr. VII, iul.-aug., p. 226: Producţia noastră lit.... iul. 1898-iul. 1899)
15646. ~ *Idem. Curs practic pentru şcoalele secundare, preparandu şi mai ales privaţi. Partea I. Ed. III. Preţul 1 fl. (Putnoky, cop. 4)
15647. ~ Idem. Ed. IV. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1899. (21 x 13,5). VI[-VIII], 160 p. 2 cor. (1 fiorin) (BCU-ClN 151011)
Ed., numai pe p. de titlu. Reproduce şi prefaţa ed. I. din 1885.
15648. ~ Idem. Ed. V. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1903. (19,5 x 13). VI[-VIII], 160 p. 2 cor. (BCU-ClN 150328)
15649. ~ Magyar-român keziszotkr iskolai és magánhasználatra. Irta Dr. Crişián János. Saytó alá rendezte Putnoky Miklós áll. fogymnasiumi igazgató. Budapest, Lauffer Vilmos Kiadása (Nagy Sándor könyvnyomdájából), 1895. (20,5 x 14). 2 f., 348 p. (II 467835)
Lipsă coperta.
Editări de texte:
ARANY, I. Toldi. Ed. de ~ ş.a. Sibiiu, 1890.

Nu exista imagini
  2464) CRIŞAN, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, IOAN
15650. ~ Călăuzul învăţătorului. Curs practic teoretic de metodică, de Ioan Crişianu. Arad (Tip. George Nichin), 1906. (23 x 16). 224 p. 2,50 Cor. (II 164070)
15651. ~ *Patimile Domnului. Evangelii, gândiri şi învăţături, aduse pe româneşte, după R. F. Clarke, de preotul Ioan Crişan din Cistelec. Arad (tip. Concordia), 1917, 1 cor. (Tr, 48(1917), nr. 7-12, dec. 1, p. 177: Bibliografie)
15652. ~ Terminologia studiilor fizico-chemice de Ioan Crişan, învăţător. Arad (Tiparul tipografiei române gr.or. a diecezei Aradului), 1907. (20 x 12,5). 22 p. (Astra-S 101512)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2465) CRIŞAN, IULIU
 • Opera
 • Imagini
CRIŞAN, IULIU
15653. ~ Carierele vieţii. Partea I. Carierile economice, industriale şi comerciale, de Iuliu Crişan, înv. Sălişte. Sibiiu, Edit. şi propr. Reuniunii sodalilor români din Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1914. (16,5 x 11,5). 150 [-153] p. 60 bani. (Biblioteca Meseriaşilor Români, nr. 5) (Astra-S 19817)
Prefaţă, semnată: "Prezidentul Reuniunii Victor Em. Tordăşianu, esactor arhidiecezan".
15654. ~ A magyar beszélgetés a nem-magyar tannyelvü népiskolák I., II. es III. osztálya számára (Kézikönyv a tanitó részére). Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó, Szelistye. I. Kiadás. Nagyszeben, A szerzö saját kiadása (Nyomtatott W. Krafft Könyvnyomdájában), 1911. (21 x 13). 122 p. (BCU-ClN 131007)
15655. ~ Magyar olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák II. és III. osztálya számára. Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó. I Kiadás. Nagyszeben (Gör.-Kel. Román Foegyházmegyei Kónyvnyomda), 1911. (19 x 12). 88[-92] p. 40 fil. (Astra-S 3562)
15656. ~ *Idem. Atnézte Dr. Lupas János. I. Kiadás. Aprobată sub Nr 194014/1913 ministr. şi 7493/1914 consistorial. Nagyszeben, 1913. 50 cor. (Cd, 64(1915), p. II: Lista manualelor didactice).
15657. ~ Magyar olvasókönyv a román tannyelvü népiskolák IV. osztálya számára. Szerkesztette Crişan Gyula, tanitó. Atnézte és javitotta Dr. Lupas János, Górkel. román esperes, feleketi tanfelügyelö. I. Kiadás. Ez atankönyv a Nagyméltóságú, Vallas és Kózoktatásügyi M. Kir. Miniszter Ur 194, 012/1913 sz alatt kelt magas rendeletével a román tanitás nyelvü elemi népiskolák IV. osztálya számára, tankönyvül engedélyeztett. Aprobată de V. Consistor arhid. gr.-or. sub Nr. 7493-1914 Şcol. Nagyszeben, Gör.-Kel Román Föegyházmegyei kőnyvnyomda, 1913. (18,5 x 12). 134[-139] p. 80 fil. (BCU-ClN 419313)
15658. ~ *Magyar olvasókőnyv a román tannyelvü népiskolák számára, valamint a gazdasági ismétlö iskolák számára. Szerkesztette Crişan Gyula. Atnézte és javitotta Dr. Lupas János. I. kiadás. Aprobată sub nr. 7493/914 consist, şi 194013/1913 minist, [el. V]. Nagyszeben, 1913, 1,20 cor. (Cd, 64(1915), p. III: Lista manualelor didactice)
În colaborare:
STROIA, I. ş.a. Abecedar, anul prim. Ed. III. Sibiiu, 1912.
~ Carte de cetire, al doilea an, Nagyszeben (Sibiiu), 1907 ; ed. II. Sibiiu, 1908 ; ed. V, 1914.
~ Carte de cetire, al treilea an, ed. I, Nagyszeben, 1908 ; *ed. IV. Sibiiu, 1912 ; * al patrulea an, ed. II, Sibiiu, 1912 ; an V şi VI, ed. I. Nagyszeben, 1911.

Nu exista imagini
  2466) Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia
 • Opera
 • Imagini
Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia
• Critica făcută asupra statului inspectorului din Macedonia. Vezi: COSMESCU, C. I. Critica... Bucuresci, 1898.

Nu exista imagini
  2467) CRITZ, D.
 • Opera
 • Imagini
CRITZ, D.
15660. ~ *Mişnaioth Tanchumin, de D. Critz, profesor. Craiova (Inst. de arte grafice Samitca S.A.), 1914. 8°. 224 p. 3 lei. (Este o lucrare utilă, care coprinde textele hebraice ale capitolelor ce se recitesc pentru morţi, în o traducere splendidă, călăuzită de comentatorii iluştri. E prima carte care încearcă a reda în românestie capitole din Talmud) (Eg, 25(1914), nr. 13, mart. 28, p. 103-104)
15661. ~ Prescurtare din istoria sfântă şi religia mosaică pentru usul şcoalelor primare israelite-române de ambele sexe din ţară de D. Critz, profesor şi institutor la scoalele Cultura din Bucureşti. [Pe copertă: Ed. II]. Bucureşti (Tip. Concurenţa), 1909. (20,5 x 13,5). 19 p. 40 bani. (I 17922)
15662. ~ Idem. Carte aprobată de Onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice, cu ordinul No. 42766 din 2 Iulie 1909. Reaprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei publice, cu ordinul No. 56635 din 5 Septemvrie 1909. Ed. III. Bucureşti (Tip. Providenţa, H. Steinberg), 1915. (20 x 13). 19 p. 50 bani. (I 42390)

Nu exista imagini
  2468) CRITZ, JACQUES A.
 • Opera
 • Imagini
CRITZ, JACQUES A.
15663. ~ Câte-va cuvinte asupra vieţei lui Solomon Nathan, licenţiat în sciinţele mathematice de la Facultatea de Sciinţe din Paris, fost elev al Observatorului din Paris şi din Bouzaréah (Algeria), încetat din viaţă, în Bucureşti la 17/29 Octombrie 1889, în etate de 26 de ani, de Jacques A. Critz. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1890. (30,5 x 21,5). 76 p. (III 413808)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 77 şi urm.).

Nu exista imagini
  2469) CRITZMAN, DANIEL
 • Opera
 • Imagini
CRITZMAN, DANIEL
15664. ~ Contribution à l’étude de Verysipèle à répétition, par Daniel Crytzman, Interne des hôpitaux. Paris (Typ. A. Davy), 1892. (23,5 x 14). 24 p. (II 37550)
Tip., la p. 24.
15665. ~ Essai sur la syringomyélie, par le Docteur Critzman, Ancien interne des hôpitaux de Paris, moniteur d’anatomie pathologique à la Faculté. Paris, G. Steinheil, éditeur, 1892. (23 x 15,5). 121 p. cu il., 4 f. pl. (II 37565)
A susţinut la Paris şi o teză cu acest titlu (Sp, 12(1892), [nr. 18, sept.], p. 496: Bibliografie).
15666. ~ Le traitement abortif de la syphilis. De l’excision du chancre induré, par Daniel Critzman. Paris (Imp. V. Goupy et Jourdan), [1891]. (21,5 x 14). 8 p. (Extrait de la Tribune médicale) (II 37643)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după: Critzman, p. 2.

Nu exista imagini
  2470) CRITZMAN, EMIL I.
 • Opera
 • Imagini
CRITZMAN, EMIL I.
15667. ~ Doctorul Iuliu Baraseli 1815-1863. Viaţa şi activitatea lui, de Emil Critzman. Bucureşti (Tip. Concurenţa Osias M. Klein), [1916]. (20,5 x 13,5). 28 p., 1 f. portr. (Doctor Iuliu Barasch. Societate de binefacere, susţinerea şi îngrijirea membrilor în caz de boală şi deces. Medaliată la Expoziţia Generală Română din anul 1906. Recunoscută ca persoană juridică. Fondată în anul 1872) (II 47919)
15668. ~ Un jubilar şi jubileul şcoalei primare Jacob şi Carolina Loebel 1873/74-1913/914, [de] Emil I. Critzman. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Providenţa, H. Steinberg), 1914. (27 x 21). 36 p.,8 pl. (II 37424)
15669. ~ Ronetti Roman. Amintiri. Opera lui, [de] Emil I. Critzmann. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), 1915. (19 x 12). 32 p., 1 f. pl. portr. 50 bani. (I 45210)

Nu exista imagini
  2471) CRIVEANU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CRIVEANU, GRIGORE
15670. ~ Calea Vieţii, [de] Gr. Criveanu, student în teologie. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (18,5 x 12). 61 p., 1 f. (I 32453)
15671. ~ Spre fericire, [de] Grigore Criveanu. În loc de prefaţă cu un referat al PCS Ec. Const. Nazarie, profesor universitar. Tipărită cu ajutorul Fundaţiunii Universitare Carol I. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (24,5 x 16,5). VI-157 p. (II 37493)

Nu exista imagini
  2472) CRIVĚTZ, CORNELIU N. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVĚTZ, CORNELIU N. (1875-?)
15672. ~ Donaţiuni între soţi. Teza pentru licenţă susţinută de Corneliu N. Crivětz. Bucureşti (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1900. (23,5 x 15,5). 59[-63] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413114)

Nu exista imagini
  2473) CRIVETZ, NICOLAE G. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, NICOLAE G. (1869-?)
15673. ~ Contribuţiuni la studiul nefritei palustre. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. (Prezentată şi susţinută la... 1894 de Nicolae G. Crivetz, bacalaureat în litere si sciinţe, intern al spitalelor civile. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 16). 101[-104] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 347) (II 413115)
Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de chirurgie sub direcţia Prof. Assaky. Lucrări originale. vol. II. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  2474) CRIVETZ, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, NICOLAE I.
15674. ~ Geografia judeţului Tecuciu lucrată conform programei, pentru clasa II primara de Nicolai I. Crivetz, Institutor în Tecuciu. Ed. II. Tecuciu, Edit. Librăriei Ioan Săvescu (Bucuresci, Tip. Modernă, Grig. Luis), 1886. (20 x 13). 36 p., 1 h. 50 bani. (II 411872)
Carte aprobată în 1886. Nu se cunoaşte ed. I.
15675. ~ Idem. Ed. III. Tecuciu, Libr. Ioan Săvescu (Bucuresci, Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1889. (19 x 12,5). 36 p., 1 h. 45 bani. (I 411688)

Nu exista imagini
  2475) CRIVEŢ, PANAITE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVEŢ, PANAITE (1868-?)
15676. ~ Mihail Kogălniceanu, de Panaite Crivetz, profesor. Discurs rostit, ca delegat al Corpului didactic din Judeţul Neamţ, la desvălirea Statuii lui Mihail Kogălniceanu în ziua de 19 Mai 1913. Piatra-N. (Tip. Gheorghiu), 1913. (20,5 x 13). 15 p. 15 bani. (În folosul Bibliotecii Liceului) (II 33935)

Nu exista imagini
  2476) CRIVETZ, PAUL THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, PAUL THEODOR
15677. ~ De-ale vieţii. Piesă în trei acte, [de] Paul Theodor Crivetz. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1915. (21,5 x 13,5). 72 p. 2 lei. (II 46695)

Nu exista imagini
  2477) CRIVEŢ, TEODOR (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVEŢ, TEODOR (1856-?)
15678. ~ Dota în Dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută la [25 Ianuarie] 1882 de Teodor Criveţ (Născut în Comuna Rădiu Judeţu Neamţu). Bucuresci (Tip. Alecsandru A. Grecescu), 1882. (23 x 15,5). 81 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 117086)

Nu exista imagini
  2478) CRIVETZ, TEODOR (1861?-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVETZ, TEODOR (1861?-?)
15679. ~ Bătălia de la Bacova din Ianuar 1475, [de] Teodor Crivetz. (Cu o hartă anexă). Bucureşti (Tipogr. Cooperativa), 1912. (24,5 x 17). 40 p. 2,50 lei. (II 29169)
15680. ~ Biletul Băncei Naţionale [Pe copertă: Origina Băncei. Deprecierea Biletului. Reforma din 1890. Criza din 1899. Situaţiile Băncei. Convenţia din Mai 1901. Vorbe şi fapte. Incheere], de Teodor Crivetz, Licenţiat în Sc. Matematice. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Dor.P. Cucu), 1901. (21 x 13). 46 p. (II 116858)
15681. ~ O crimă. Studiu istoric, de Teodor Crivetz, Profesor, fost deputat. Bucureşti, Edit. Regele Carol, 1917. (25,5 x 18). 93 p. 2 lei. (II 48135)
15682. ~ Demonstraţia postulatului lui Euclide, de Teodor Crivetz, profesor. Octombrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sori. St. Rasidescu), 1918. (24 x 16). 16 p. (II 50348)
15983. ~ Idem. Ed. II. Noemvrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (23,5 x 15,5). 14 p. (II 52215)
15984. ~ Idem. Ed. III. Decemvrie 1918. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (24 x 16). 8 p. (II 52216)
15985. ~ Din desbaterile senatului, [de] Teodor Crivetz. Două rapoarte. Recrutarea armatei. Şedinţa senatului de la 6 Aprilie 1913. împroprietărirea subofiţerilor în Dobrogea. Şedinţa senatului de la 4 Aprilie 1913. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (27 x 19). 12 p. (II 33078)
15986. ~ Discurs pronunţat în şedinţa Camerei de la 24 Februarie 1906 în discuţiunea budgetului general, de Teodor Criveţ, deputat. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 13 p. (II 11739)
15687. ~ Essai sur l'équidistante, par Theodor Crivetz, Licencié ès-sciences Mathématiques. Bucarest (L’Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl), 1900. (24 x 16,5). 50 p. cu fig. (II 117350)
15688. ~ Essai sur le postulat d'Euclide, par Théodore Crivetz, Licencié és-sciences Mathématiques. Bucarest (Etablissement graphique I. V. Socecu), 1895. (23 x 16). 40 p. (II 115798;
15689. ~ Expunere critică a unei proposiţii geometrice, de Teodor Crivetz. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1901. (17,5 x 11). 12 p. (I 116529)
15690. ~ Încercare asupra postulatului lui Euclide, de Teodor Crivetz, Licenţiat în Sc. Matematice. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (23,5 x 16). 1 f., 24 p. (II 117107)
15691. ~ Ofiţerii de trupă şi ofiţerii detaşaţi. Discurs pronunţat în şedinţa Senatului de la 28 Martie 1913 [de] Teodor Crivetz. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (23 x 16). 9 p. (II 33436)
15692. ~ Răsboiul european. Audaces fortuna juvat, de Teodor Crivetz, profesor, fost deputat, fost senator. 15 Septembrie 1914. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1914. (18,5 x 12). 38 p. 1,50 lei. (I 39480)
15693. ~ Les Roumains. Leur nombre el retendue du territoire qu’ils occupent, par Teodor Crivetz. Bucurest (Ateliers graphiques Socec & Co.), 1910. (25 x 16). 16 p. (Extrait de la Revue de Roumanie) (II 17764)

Nu exista imagini
  2479) CRIVINEANU, I. (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIVINEANU, I. (1859-?)
15694. ~ Instrucţiuni practice pentru Crescerea vermilor de mătasă de I. Crivineanu, Sub-Revisor Scolar Medaliat la Exposiţiunea din Craiova. T.-Severin (Tip. I. O. Niculescu), 1901. (19,5 x 14,5). 22 p., 4 f. pl. 50 bani. (I 411691)
15695. ~ Idem. Turnu-Severin (Tipo-lit. Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1902. (19 x 14). 20 p. (I 411337)

Nu exista imagini
  2480) Criza agricolă şi economică
 • Opera
 • Imagini
Criza agricolă şi economică
15696. • Criza agricolă şi economică. Memoriul agricultorilor-arendaşi adresat Majestăţii Sale Carol I, Rege al României, Dlui Preşedinte al Consiliului de Miniştri, Dlui Preşedinte al Senatului şi Dlui Preşedinte al Camerei Deputaţilor. Bucureşti 1894, Noembre 7. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23 x 15,5). 20 p. (II 393743)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini