Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2431) CRISTEA, O.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, O.
(Waldau)
15586. ~ *Weisse Rosen [von] Waldau (O. Cristea). Sibiu, Edit. libr. A. Schmiedeke, [1887]. 77 p. (Rom-B, 31(1887), oct. 9, p. 905)

Nu exista imagini
  2432) CRISTEA, PANAITE
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, PANAITE
15587. ~ Ecspunere atingătoare de Cassa municipală a capitaliei, publicată de Panaite Cristea. Iassii (Tip. Minervei), 1861. (28,5 x 22,5). IV, 62 p. (III 413806)
Cu alfabet de tranziţie.
15588. ~ Ecspunerea în chestia D. Bancher Cana cu printiul Alessandru Grigorie Ghica de la antrepriza importaţiei ş’a ecsportaţiei vitelor ,de Panaite Cristea. Partea I. Iassi (Tip. Minervei), 1860. (19 x 12,5). 54 p. (I 118218)
Cu alfabet de tranziţie.
15589. ~ Ecspunere la Pretenţia D. Gita Caliman asupra D. Mihail Căzlariu, de Panaite Cristea, împuternicitul D. Căzlariu. Iassi (Tipografia Minervei), 1860. (18,5 x 12). 16 p. (I 118220)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2433) CRISTEA, SOCOR M.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, SOCOR M.
15590. ~ Consideraţiuni asupra unei nouă întrebuinţări a Apiolinei în medicină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Iunie 1906 de Socor M. Cristea, Fost extern şi intern al Clinicei chirurgicale din Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi şi Intern al Spitalului Sf. Spiridon din Botoşani. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 45[-48] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 228) (II 5550)

Nu exista imagini
  2434) CRISTEANU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
15598. ~ Sur le traitement des ruptures utérines complètes par hystérectomie abdominale totale avec 3 observations, par Le Dr. Cornélius Cristeanu. Havre (Imprimerie A.G. Lemale), [1901]. (24 x 15,5). 21 p. (Extrait des Annales de Gynécologie et d’Obstétrique, avril 1901) (II 410072)
Pe copertă: "G. Steinheil, Editeur". Tip., la p. 21.
În colaborare:
DRĂGHIESCU, şi ~. Comunicări presentate în anul 1898-1899. Bucureşti, 1899.
~. Sur le traitement des ruptures utérines avec une statistique de 77 cas. Tours, 1902.

CRISTEANU, CORNELIU
15591. ~ Arthritisme et grossesse. Les Vomissements de la Grossesse. Leur nature et leur traitement, par Le Dr. Corneliu Cristeanu (de Bucarest). Paris (Impr. A. Jouandeaux), 1901. (25,5 x 18). 7 p. (Journal de Médecine Interne) (II 410045)
15592. ~ Considérations sur deux cas de symphy-séotomie. Par le Dr. Cornélius Cristeanu, de Bucarest. Paris, G. Steinheil (Tours, imp. E. Arrault et C-ie), 1902. (23,5 x 15). 16 p. (Extrait des Annales de Gynécologie et d’Obstétrique. Août 1902) (II 413427)
15593. ~ Consideraţiuni asupra Doue casuri de symphiseotomie, de Dr. Corneliu Cristeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 11 p. (II 413428)
15594. ~ Despre dilataţiunea Manuală metodică repede în obstetrică. Un nou procedeu, de D-rul Corneliu Cristeanu, Fost chirurg la Spitalul Colţea, mamoş secund la Institutul Maternitatea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălâşescu), 1899. (23,5 x 16). 1 f., 51 p. (II 412902)
15595. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări, [de] Dr. Corneliu Cristeanu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903?]. (24,5 x 16,5). 27 p. (II 65846)
Ultima dată menţionată: 1903.
15596. ~ Isterectomie şi Infecţiune puerperală acută, [de] Dr. Cristeanu. Lucrare presintată pentru obţinerea titlului de docent în specialitatea de obstetrică la Facultatea de medicină din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24,5 x 16,5). 107[-109] p. (II 410074)
15597. ~ Particularităţi ale unora din plagele copiilor. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezintată şi susţinută în iunie... 1889 de Corneliu Cristeanu, Preparator la cursul de Farmacologie. Fost intern. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (24 x 16,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 200) (II 413507)
Nu exista imagini
  2435) CRISTESCU, C., colonel
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, C., colonel
Vezi: CHRISTESCU, C.

Nu exista imagini
  2436) CRISTESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, CONSTANTIN
15599. ~ Diverse poezii, [de] C. Cristescu. Paris, 1910. (19,5 x 12,5). 1 f., 65[-67] f. (I 511614)
Descriere după p. de titlu falsă şi autograful autorului.
15600. ~ Noua mica poésie coprinzênd Cele mai noui Romanţe şi Cântece Populare, adunate şi coordonate de Const. Cristescu. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1896. (16,5 x 11,5). 32 p. 30 bani. (I 164647)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2437) CRISTESCU, CONSTANTIN P. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, CONSTANTIN P. (1874-?)
15601. ~ Despre societăţile comerciale. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin P. Cristescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412727)

Nu exista imagini
  2438) CRISTESCU, DEM. C.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, DEM. C.
15602. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Dem. C. Cristescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (23 x 15,5). 35, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412723)

Nu exista imagini
  2439) CRISTESCU, DIMA (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, DIMA (1878-?)
15603. ~ Necesitatea instrucţiunii şi educaţiunii în vieaţa socială. Teză pentru licenţă în ştiinţele de stat susţinută de Dima Cristescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice C. Sfetea), 1909. (23 x 15,5). 48 p. (II 14939)
15604. ~ Răspuns la un raport, [de] Dima Cristescu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), [1908]. (23,5 x 16). 16 p. (II 10811)
Răspuns la rapoartele privitoare la cărţile de citire propuse spre a fi premiate, publicate în numărul de pe Iunie al "Revistei generale a învăţământului".
În colaborare:
15605. ~ Geografia. Judeţului Ilfov. Text pentru clasa II-a urbană şi divizia II-a rurală anul I, lucrat de Dima Cristescu şi Florea Dumitrescu, institutori. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1913-1914. (22,5 x 15,5). 83 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 33647)
Anul, numai pe copertă.
15606. ~ Idem. Cu noţiuni despre România. Text pentru divizia II-a rurală, anul II lucrat de Dima Cristescu, Institutor şcoala Calist din Bucureşti şi Revizor şcolar al jud. Ilfov şi Florea Dumitrescu, Directorul şcoalei Calist din Bucureşti şi Casierul Casei de Economie, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic. Carte reaprobată de Onor Minister al Instrucţiunii cu ordinul Seria A. No. 50634 din 3 Iulie 1913. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (23 x 15,5). 62 p. cu il., 3 h. 1 leu. (II 38632)
Anul, pe copertă.
15607. ~ Idem. Text pentru clasa II-a urbană şi divizia II-a rurală anul I, lucrat de Dima Cristescu, Institutor la şcoala Calist Bucureşti, Revizor şcolar jud. Ilfov şi Florea Dumitrescu, Directorul şcoalei Calist Bucureşti, Casierul Casei de Credit a Corpului Didactic. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (22,5 x 15). 83 p. cu il., 2 h. 1 leu. (II 466671)
Vezi şi:
DULFU, P. ş.a. Carte de citire, div. II rur., an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1912 ; div. III rur, an. II. Ed. II. Bucureşti, 1916.
~ Carte de geografie, div. II a şc. rur. (An. II). Ed. II. Bucureşti, 1908 ; ed. V, 1910.
~ Geografia continentelor, cl. IV prim. urb. şi div. III a şc. rur. (Anul II). Bucureşti, 1908 ; ed. IV, 1910 ; ed. V, 1912.
~ Geografia României şi a ţărilor locuite de Români, cl. III prim. urb. şi div. III a şc. rur. (an I). Ed. I. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1908 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1910.
DUMITRESCU, F. ş.a. Carte de aritmetică, cl. I prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; ed. II, 1912 ; div. I rurală. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; div. II rur (an I şi II). S.l., 1911 ; ed. III. Bucureşti, 1912.
~ Geografia judeţului Ialomiţa, cl. II prim. urb. şi div. II rur, an I. şi II. Ed. III. Bucureşti, 1910-1911.
LUPU-ANTONESCU, A. ş.a. Exerciţii gradate de gramatică şi compoziţiuni... cl. III urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV urb. Bucureşti, 1911 ; div. III, an. I. Bucureşti, 1911 ; an. II. Bucureşti, 1913.
ŞARU, I. G. ş.a. Carte de Aritmetică, cl. II prim. urb. Bucureşti, 1911.
ŞARU, I. G ş.a. Carte de aritmetică şi geometrie, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1911.
ŞARU, I. G ş.a. Carte de aritmetică şi geometrie, div. III prim. rur. an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; 1911.
ŞARU, I. G., ~ şi Florea Dumitrescu. Geografia jud. Ialomiţa, cl. II prim. urb. şi div. II rur., an. I. Ed. I. Bucureşti, 1909-1910.
SIMIONESCU, G. şi ~. Abecedar. Partea I, cl. I prim. urb. şi div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; ed. III, 1915-1916 ; Partea II, cl. I prim. urb. şi div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; ed. II. Bucureşti, 1914-1915.

Nu exista imagini
  2440) CRISTESCU, FLORIAN (1884-1949)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, FLORIAN (1884-1949)
15608. ~ Carte pentru copii, [de] Fl.Cristescu. Versuri de: Coşbuc, Dulfu, Vulovici şi alţii. Desemnuri de: Stoica. Bucureşti (Imprimeria Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), 1909. (19 x 13) 87 p. cu il. 1,20 lei. (I 12397)
15609. ~ Chirchirel şi puiul de rândunică. Două povestiri duioase, scrise de Florian Cristescu. Bucureşti (Noua Tip. W. Brozer & A. Parzer), 1910. (18,5 x 12). 16 p. cu il. 15 bani. (I 20209)
15610. ~ *Două surde. Comedie populară în 2 acte, pentru copii, [1911]. 40 bani. (Luc, 10(1911), nr. 7, cop. 2 ; Cristescu. însemnări, cop. 4 ; Cristescu. Familia, ultima foaie)
15611. ~ Familia Roademult, [de] Florian Cristescu. Carte pentru copii. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă G. Stoicescu S-sori), 1912. (18 x 12). 113 p. 1,20 lei. (I 31789)
15612. ~ Idem. Bucureşti, 1918. 112 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15613. ~ În mijlocul horelor. Chiuituri sau strigăte la horă. Adunate din Judeţul Teleorman, de Florian Cristescu. Craiova (Tip. Fulgerul), 1910. (15,5 x 12). 64 p. 30 bani. (Biblioteca Folcloristica, nr. 7) (I 18417)
Pe copertă: "În mijlocul horelor. Strigăte adunate din popor de Florian Cristescu".
15614. ~ Însemnări asupra învăţământului popular românesc din Transilvania şi Ungaria, [de] Florian Cristescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1912. (24,5 x 16,5). 31 p. 40 bani. (Extras din revista "Albina") (II 29159)
15615. ~ Învăţământul popular în Bulgaria. A). Învăţământul primar. B). Învăţământul normal. C). Cultura socială a poporului bulgar. D). Românii care trăiesc în Bulgaria. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1910. (23,5 x 16,5). 64 p. 80 bani. (II 17694)
15616. ~ Mai ad’una. Piesă într’un act, de Florian Cristescu, normalist cl. VI, Bucureşti. Bucureşti (Stab, de Arte Grafice Universala), 1904 [pe copertă: 1905]. (19,5 x 12,5). 20 p. 15 bani. (Biblioteca Asociaţiei învăţătorilor, nr. 1. Teatru sătesc) (I 5147)
15167. ~ Pagini din Istoria Neamului Românesc, [de] Fl. Cristescu. Lucrare dedicată ASR Principelui Nicolae al României. Bucureşti, 6 Decemvrie, 1910. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1910. (26 x 20,5). 31 p. cu il. 1,20 lei. (II 22918)
În colaborare:
15618. ~ Metodica Învăţământului primar, [de] Fl. Cristescu şi I. G. Bratu, institutori la şcoala primară de aplicaţie a Societăţii Bucureşti, însoţită de o scrisoare a D-lui P. Dulfu, Profesor de pedagogie şi director al şcoalelor de aplicaţie de pe lângă şcoalele normale a Societăţii şi Elena Doamna din Bucureşti. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1911. (24,5 x 16,5). 652[-655] p. 6 lei. (II 32161)
Vezi şi:
BRATU, I. G. şi ~. Dor de primăvară. Bucureşti 1910.
DULFU, P. şi ~. Abecedar, partea I, cl. I pri. urb. şi div. I a şc. rur. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; partea II. Bucureşti, 1911 ; idem, Bucureşti, [191?].
~. Carte de cetire, div. III rur. (an II). Ed. II. Bucureşti, 1916.
DULFU, P. ş.a. Carte de geografie, div. II a şc. rur. (An. II). Ed. II. Bucureşti, 1908 ; ed. V, 1910.
~. Geografia continentelor, cl. IV prim. urb. şi div. III a şc. rur. (an II). Bucureşti, 1908 ; ed. IV, 1910; ed. V, 1912.
~ Geografia României şi a ţărilor locuite de Români, cl. III pri. urb. şi div. III a şc. rur. (An I). Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1908; ed. III, 1909; ed. IV, 1910.
Prefeţe :
NOUR, A. M. Descântece şi vrăji din popor. Pref. de ~. Turnu-Măgurele, 1912.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1908.

Nu exista imagini
  2441) CRISTESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GEORGE
15619. ~ Despre vinderi în dreptul roman şi în dreptul român. Teză pentru licenţă. Susţinută în... 1898 de George Cristescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1898. (23,5 x 16). 155 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412895)
15620. ~ Du droit des riverains à l’utilisation de la force motrice des cours d’eau non navigables ni flottables et des réformes législatives à introduire à cet égard (La Houille blanche). Thèse pour le doctorat ès-sciences juridiques. L’acte public sur les matières ci-dessus sera souteru îe 15 décembre 1902, par Georges Cristesco. Paris, Librairie nouvelle de Droit & de Jurisprudence Arthur Rousseau, éditeur (Buzançais (Indre). Imprimerie F. Deverdun), 1902. (24 x 16). XII, 639 p. (II 572357)
Lipsă coperta. La p. V-XII: "Bibliografie".

Nu exista imagini
  2442) CRISTESCU, GH. (1882-1973?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GH. (1882-1973?)
Vezi :
• Pace şi neutralitate. Bucureşti, 1915.
• Jos Războiul! (Italia şi România). Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  2443) CRISTESCU, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GR.
15621. ~ Noţiuni de curse militare. Prelucrare de Locotenentul Gr. Cristescu din cavalerie. Călăraşi (Tip. Progresul V.R. Brăcăcescu), 1900. (21 x 15). 57[-59] p. cu il. (II 186962)

Nu exista imagini
  2444) CRISTESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, GRIGORE
15622. ~ Gramatica română. Partea etimologică. Curs uşor şi metodic, pentru clasa II primară urbană şi a III rurală, de Grigore Cristescu, Institutor în Vaslui. Vaslui (Tip. George Caţafany & C. G. Onceanu), 1890. (19 x 12,5). 32 p. 35 bani. (I 411692)
15623. ~ Manual de istoria Românilor. Curs uşor şi metodic, pentru şcoalele primare, de Grigorie Cristescu, învăţător în comuna Dobrovăţ, judeţul Vasluiu. Iaşi, Editor: Dimitrie Daniel, librar (Tipografia Naţionala), 1877. (23,5 x 15,5). 187 p. 1 leu nou. (II 108697)
15624. ~ Metod de înveţăment geografic al comunelor urmat de Noţiuni fisice şi cosmografice, pentru usul şcoalelor primare, de Gr. Cristescu. Geografia comunei... Iaşi, Edit. Librăriei Petru C. Popovici, 1889. (19,5 x 12). VI-67 p. cu il. 40 bani. (BCU-Iaşi II 43691)
Anul, pe copertă.

Nu exista imagini
  2445) CRISTESCU, RADU (1884-1910)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, RADU (1884-1910)
15625. ~ Scrierile lui Radu Cristescu, publicate cu o prefaţă, date biografice şi note de Arhimandritul I. Scriban, Directorul Seminarului Central din Bucureşti. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc, Societate Cooperativă), 1911. (21,5 x 14,5). 2 f., VI, 166 p. (II 23966).
Cu 1 portret.

Nu exista imagini
  2446) CRISTESCU, TH. C.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, TH. C.
15626. ~ Era Principelui Nicolae. Cercetări asupra moravurilor noastre sociale. Scriere de Th.C. Cristescu, impiegat C.F.R. Brăila (Tip. Universală, Const. P. Nicolau), 1906. (19,5 x 13,5). 3 f., 158[-160] p., 9 f. pl. (I 13070)

Nu exista imagini
  2447) CRISTESCU, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, TRAIAN
Vezi:
CRĂCIUNESCU, C. D. Din scrierii unui visător. Vălenii-de-Munte, 1910.

Nu exista imagini
  2448) CRISTESCU, VASILE (1869-1929)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, VASILE (1869-1929)
În colaborare:
IONESCU, I. ş.a. Culegere de probleme de aritmetică, geometrie, algebră şi trigonometrie. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  2449) CRISTESCU-OREZEANU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU-OREZEANU, TEODOR
15627. ~ Manualul tehnic al ofiţerului de căi ferate Redactat de Locotenentul Teodor Cristescu-Orezeanu, din Geniu. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (18,5 x 11). 2 f., 496 p.,10 f. cu il., 3 tab., 1 erată. (Ministerul de Răsboiu. Inspectoratul General al Geniului) (I 47839)

Nu exista imagini
  2450) CRISTI, ION
 • Opera
 • Imagini
CRISTI, ION
15628. ~ [Poezii, de Ion Cristi]. [Bucureşti, 190?]. (17,5 x 10,5). 12 f. [paginate diferit]. 1 leu nou. (I 7730)
Descriere după cuprins; majoritatea poeziilor, acrostihuri.

Nu exista imagini
  2451) Cristianismul
 • Opera
 • Imagini
Cristianismul
• Cristianismul... Vezi: Creştinismul...

Nu exista imagini
  2452) CRISTIDE
 • Opera
 • Imagini
CRISTIDE
Vezi: HRISTIDE

Nu exista imagini
  2453) CRISTODULO,G.A.
 • Opera
 • Imagini
CRISTODULO,G.A.
Vezi: CHRISTODULO, G.A.

Nu exista imagini
  2454) CRISTODULO, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CRISTODULO, VASILE
15629. ~ Despre Usufructu, usu şi abitaţiune în Dreptulu romanu şi românu. Tesa pentru Licenţia sustienută la... 1884, de Vasile Cristodulo, Avocatu. Iassy (Tipografia Naţională), 1884. (22,5 x 15,5). 1 f., 94 p. (Facultatea juridică din Iassi) (BCU-Iaşi III B 13579)

Nu exista imagini
  2455) CRISTOFOR, AURELIA
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, AURELIA
15630. ~ Istoria Gimnasticei, [de] Aurelia Cristofor, Absolventă a Şcoalei Normale şi Scoalei pregătitoare de Maestre de Gimnastică din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N.V. Ştefăniu), 1916. (22 x 14,5). 47 p. (II 46739)

Nu exista imagini
  2456) CRISTOFOR, GHEORGHE S. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, GHEORGHE S. (1863-?)
15631. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă. Susţinută în Martie 1885 de G. S. Cristofor. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1885. (22 x 14,5). 116 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 384978)

Nu exista imagini
  2457) CRISTOFOR, VICTOR G.
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOR, VICTOR G.
15632. ~ Idei răzleţe, [de] Victor G. Cristofor. Articole de ziar. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (20 x 15). 1 f., 44 p. (II 33923)

Nu exista imagini
  2458) CRISTOFOREANU, E.
 • Opera
 • Imagini
CRISTOFOREANU, E.
15633. ~ Consideraţiuni critice asupra energiei, [de] E. Cristoforeanu. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1916. (19 x 12,5). 112 p. 2 lei. (I 47865)

Nu exista imagini
  2459) CRISTU, S.
 • Opera
 • Imagini
CRISTU, S.
Vezi: KRISTU, S.

Nu exista imagini
  2460) CRISTUREANU, GEORGE (1810-1874)
 • Opera
 • Imagini
CRISTUREANU, GEORGE (1810-1874)
(G. C.)
15634. ~ Alteţii Sale Prinţului Domnitor Alecsandru Cuza plecată scrisoare în anul 1865, sau o pagină pentru istoriea României, [de George Cristorianu]. Brasiovu (Tipăritu la Römer & Kamner), [1865]. (21,5 x 13). 2 f. (II 408714)
Semnat, la finalul textului, cu iniţialele "G. C. Căpitan de miliţie în pensiune (restul completat de mină)". Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale menţionate la finalul textului. Cu alfabet de tranziţie.
15635. ~ Ceasuri de petrecere. Coprinse în versuri de G. C. [=G. Cristureanu]. [Broşura I-III]. Editorii şi provăzătorii G. Cristureanu. Braşovu (Tip. lui Römer & Kamner), 1863. (18,5 x 12). 32 p. (I) ; 32 p. (II) ; 24 p. (III). (BCU-Iaşi I 7338 (I) şi II 66042 (II şi III))
Nr. broşurei, numai pe copertă. Cu alfabet de tranziţie.
15636. ~ O comedie sau Reformatorulu ruinătoru. Versificată în 20. Fevruarie, anulă 1866 de căpitanulu Gheorghe Cristurianu. Provăzătura autorului. Braşovu (Tipăritu la Römer & Kamner), 1866. (16 x 10). 15 p. (I 267483)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 15: "Acestu Cado se depune pe altarul patrii fără plată, precum şi tóte celelalte scrieri ale mele ce leam[!] dăruit româniloru până astăzi G. Cristurianu".

Nu exista imagini