Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2431) CRISTEA, O.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, O.
(Waldau)
15586. ~ *Weisse Rosen [von] Waldau (O. Cristea). Sibiu, Edit. libr. A. Schmiedeke, [1887]. 77 p. (Rom-B, 31(1887), oct. 9, p. 905)

Nu exista imagini
  2432) CRISTEA, PANAITE
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, PANAITE
15587. ~ Ecspunere atingătoare de Cassa municipală a capitaliei, publicată de Panaite Cristea. Iassii (Tip. Minervei), 1861. (28,5 x 22,5). IV, 62 p. (III 413806)
Cu alfabet de tranziţie.
15588. ~ Ecspunerea în chestia D. Bancher Cana cu printiul Alessandru Grigorie Ghica de la antrepriza importaţiei ş’a ecsportaţiei vitelor ,de Panaite Cristea. Partea I. Iassi (Tip. Minervei), 1860. (19 x 12,5). 54 p. (I 118218)
Cu alfabet de tranziţie.
15589. ~ Ecspunere la Pretenţia D. Gita Caliman asupra D. Mihail Căzlariu, de Panaite Cristea, împuternicitul D. Căzlariu. Iassi (Tipografia Minervei), 1860. (18,5 x 12). 16 p. (I 118220)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2433) CRISTEA, SOCOR M.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, SOCOR M.
15590. ~ Consideraţiuni asupra unei nouă întrebuinţări a Apiolinei în medicină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Iunie 1906 de Socor M. Cristea, Fost extern şi intern al Clinicei chirurgicale din Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi şi Intern al Spitalului Sf. Spiridon din Botoşani. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 45[-48] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 228) (II 5550)

Nu exista imagini
  2434) CRISTEANU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
15598. ~ Sur le traitement des ruptures utérines complètes par hystérectomie abdominale totale avec 3 observations, par Le Dr. Cornélius Cristeanu. Havre (Imprimerie A.G. Lemale), [1901]. (24 x 15,5). 21 p. (Extrait des Annales de Gynécologie et d’Obstétrique, avril 1901) (II 410072)
Pe copertă: "G. Steinheil, Editeur". Tip., la p. 21.
În colaborare:
DRĂGHIESCU, şi ~. Comunicări presentate în anul 1898-1899. Bucureşti, 1899.
~. Sur le traitement des ruptures utérines avec une statistique de 77 cas. Tours, 1902.

CRISTEANU, CORNELIU
15591. ~ Arthritisme et grossesse. Les Vomissements de la Grossesse. Leur nature et leur traitement, par Le Dr. Corneliu Cristeanu (de Bucarest). Paris (Impr. A. Jouandeaux), 1901. (25,5 x 18). 7 p. (Journal de Médecine Interne) (II 410045)
15592. ~ Considérations sur deux cas de symphy-séotomie. Par le Dr. Cornélius Cristeanu, de Bucarest. Paris, G. Steinheil (Tours, imp. E. Arrault et C-ie), 1902. (23,5 x 15). 16 p. (Extrait des Annales de Gynécologie et d’Obstétrique. Août 1902) (II 413427)
15593. ~ Consideraţiuni asupra Doue casuri de symphiseotomie, de Dr. Corneliu Cristeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 11 p. (II 413428)
15594. ~ Despre dilataţiunea Manuală metodică repede în obstetrică. Un nou procedeu, de D-rul Corneliu Cristeanu, Fost chirurg la Spitalul Colţea, mamoş secund la Institutul Maternitatea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălâşescu), 1899. (23,5 x 16). 1 f., 51 p. (II 412902)
15595. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări, [de] Dr. Corneliu Cristeanu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903?]. (24,5 x 16,5). 27 p. (II 65846)
Ultima dată menţionată: 1903.
15596. ~ Isterectomie şi Infecţiune puerperală acută, [de] Dr. Cristeanu. Lucrare presintată pentru obţinerea titlului de docent în specialitatea de obstetrică la Facultatea de medicină din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24,5 x 16,5). 107[-109] p. (II 410074)
15597. ~ Particularităţi ale unora din plagele copiilor. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezintată şi susţinută în iunie... 1889 de Corneliu Cristeanu, Preparator la cursul de Farmacologie. Fost intern. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (24 x 16,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 200) (II 413507)
Nu exista imagini
  2435) CRISTESCU, C., colonel
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, C., colonel
Vezi: CHRISTESCU, C.

Nu exista imagini
  2436) CRISTESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, CONSTANTIN
15599. ~ Diverse poezii, [de] C. Cristescu. Paris, 1910. (19,5 x 12,5). 1 f., 65[-67] f. (I 511614)
Descriere după p. de titlu falsă şi autograful autorului.
15600. ~ Noua mica poésie coprinzênd Cele mai noui Romanţe şi Cântece Populare, adunate şi coordonate de Const. Cristescu. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1896. (16,5 x 11,5). 32 p. 30 bani. (I 164647)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2437) CRISTESCU, CONSTANTIN P. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, CONSTANTIN P. (1874-?)
15601. ~ Despre societăţile comerciale. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin P. Cristescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412727)

Nu exista imagini
  2438) CRISTESCU, DEM. C.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, DEM. C.
15602. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Dem. C. Cristescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (23 x 15,5). 35, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412723)

Nu exista imagini
  2439) CRISTESCU, DIMA (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, DIMA (1878-?)
15603. ~ Necesitatea instrucţiunii şi educaţiunii în vieaţa socială. Teză pentru licenţă în ştiinţele de stat susţinută de Dima Cristescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice C. Sfetea), 1909. (23 x 15,5). 48 p. (II 14939)
15604. ~ Răspuns la un raport, [de] Dima Cristescu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), [1908]. (23,5 x 16). 16 p. (II 10811)
Răspuns la rapoartele privitoare la cărţile de citire propuse spre a fi premiate, publicate în numărul de pe Iunie al "Revistei generale a învăţământului".
În colaborare:
15605. ~ Geografia. Judeţului Ilfov. Text pentru clasa II-a urbană şi divizia II-a rurală anul I, lucrat de Dima Cristescu şi Florea Dumitrescu, institutori. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1913-1914. (22,5 x 15,5). 83 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 33647)
Anul, numai pe copertă.
15606. ~ Idem. Cu noţiuni despre România. Text pentru divizia II-a rurală, anul II lucrat de Dima Cristescu, Institutor şcoala Calist din Bucureşti şi Revizor şcolar al jud. Ilfov şi Florea Dumitrescu, Directorul şcoalei Calist din Bucureşti şi Casierul Casei de Economie, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic. Carte reaprobată de Onor Minister al Instrucţiunii cu ordinul Seria A. No. 50634 din 3 Iulie 1913. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (23 x 15,5). 62 p. cu il., 3 h. 1 leu. (II 38632)
Anul, pe copertă.
15607. ~ Idem. Text pentru clasa II-a urbană şi divizia II-a rurală anul I, lucrat de Dima Cristescu, Institutor la şcoala Calist Bucureşti, Revizor şcolar jud. Ilfov şi Florea Dumitrescu, Directorul şcoalei Calist Bucureşti, Casierul Casei de Credit a Corpului Didactic. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (22,5 x 15). 83 p. cu il., 2 h. 1 leu. (II 466671)
Vezi şi:
DULFU, P. ş.a. Carte de citire, div. II rur., an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1912 ; div. III rur, an. II. Ed. II. Bucureşti, 1916.
~ Carte de geografie, div. II a şc. rur. (An. II). Ed. II. Bucureşti, 1908 ; ed. V, 1910.
~ Geografia continentelor, cl. IV prim. urb. şi div. III a şc. rur. (Anul II). Bucureşti, 1908 ; ed. IV, 1910 ; ed. V, 1912.
~ Geografia României şi a ţărilor locuite de Români, cl. III prim. urb. şi div. III a şc. rur. (an I). Ed. I. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1908 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1910.
DUMITRESCU, F. ş.a. Carte de aritmetică, cl. I prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; ed. II, 1912 ; div. I rurală. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; div. II rur (an I şi II). S.l., 1911 ; ed. III. Bucureşti, 1912.
~ Geografia judeţului Ialomiţa, cl. II prim. urb. şi div. II rur, an I. şi II. Ed. III. Bucureşti, 1910-1911.
LUPU-ANTONESCU, A. ş.a. Exerciţii gradate de gramatică şi compoziţiuni... cl. III urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV urb. Bucureşti, 1911 ; div. III, an. I. Bucureşti, 1911 ; an. II. Bucureşti, 1913.
ŞARU, I. G. ş.a. Carte de Aritmetică, cl. II prim. urb. Bucureşti, 1911.
ŞARU, I. G ş.a. Carte de aritmetică şi geometrie, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1911.
ŞARU, I. G ş.a. Carte de aritmetică şi geometrie, div. III prim. rur. an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; 1911.
ŞARU, I. G., ~ şi Florea Dumitrescu. Geografia jud. Ialomiţa, cl. II prim. urb. şi div. II rur., an. I. Ed. I. Bucureşti, 1909-1910.
SIMIONESCU, G. şi ~. Abecedar. Partea I, cl. I prim. urb. şi div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; ed. III, 1915-1916 ; Partea II, cl. I prim. urb. şi div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; ed. II. Bucureşti, 1914-1915.

Nu exista imagini
  2440) CRISTESCU, FLORIAN (1884-1949)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, FLORIAN (1884-1949)
15608. ~ Carte pentru copii, [de] Fl.Cristescu. Versuri de: Coşbuc, Dulfu, Vulovici şi alţii. Desemnuri de: Stoica. Bucureşti (Imprimeria Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), 1909. (19 x 13) 87 p. cu il. 1,20 lei. (I 12397)
15609. ~ Chirchirel şi puiul de rândunică. Două povestiri duioase, scrise de Florian Cristescu. Bucureşti (Noua Tip. W. Brozer & A. Parzer), 1910. (18,5 x 12). 16 p. cu il. 15 bani. (I 20209)
15610. ~ *Două surde. Comedie populară în 2 acte, pentru copii, [1911]. 40 bani. (Luc, 10(1911), nr. 7, cop. 2 ; Cristescu. însemnări, cop. 4 ; Cristescu. Familia, ultima foaie)
15611. ~ Familia Roademult, [de] Florian Cristescu. Carte pentru copii. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă G. Stoicescu S-sori), 1912. (18 x 12). 113 p. 1,20 lei. (I 31789)
15612. ~ Idem. Bucureşti, 1918. 112 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15613. ~ În mijlocul horelor. Chiuituri sau strigăte la horă. Adunate din Judeţul Teleorman, de Florian Cristescu. Craiova (Tip. Fulgerul), 1910. (15,5 x 12). 64 p. 30 bani. (Biblioteca Folcloristica, nr. 7) (I 18417)
Pe copertă: "În mijlocul horelor. Strigăte adunate din popor de Florian Cristescu".
15614. ~ Însemnări asupra învăţământului popular românesc din Transilvania şi Ungaria, [de] Florian Cristescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1912. (24,5 x 16,5). 31 p. 40 bani. (Extras din revista "Albina") (II 29159)
15615. ~ Învăţământul popular în Bulgaria. A). Învăţământul primar. B). Învăţământul normal. C). Cultura socială a poporului bulgar. D). Românii care trăiesc în Bulgaria. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1910. (23,5 x 16,5). 64 p. 80 bani. (II 17694)
15616. ~ Mai ad’una. Piesă într’un act, de Florian Cristescu, normalist cl. VI, Bucureşti. Bucureşti (Stab, de Arte Grafice Universala), 1904 [pe copertă: 1905]. (19,5 x 12,5). 20 p. 15 bani. (Biblioteca Asociaţiei învăţătorilor, nr. 1. Teatru sătesc) (I 5147)
15167. ~ Pagini din Istoria Neamului Românesc, [de] Fl. Cristescu. Lucrare dedicată ASR Principelui Nicolae al României. Bucureşti, 6 Decemvrie, 1910. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1910. (26 x 20,5). 31 p. cu il. 1,20 lei. (II 22918)
În colaborare:
15618. ~ Metodica Învăţământului primar, [de] Fl. Cristescu şi I. G. Bratu, institutori la şcoala primară de aplicaţie a Societăţii Bucureşti, însoţită de o scrisoare a D-lui P. Dulfu, Profesor de pedagogie şi director al şcoalelor de aplicaţie de pe lângă şcoalele normale a Societăţii şi Elena Doamna din Bucureşti. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1911. (24,5 x 16,5). 652[-655] p. 6 lei. (II 32161)
Vezi şi:
BRATU, I. G. şi ~. Dor de primăvară. Bucureşti 1910.
DULFU, P. şi ~. Abecedar, partea I, cl. I pri. urb. şi div. I a şc. rur. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; partea II. Bucureşti, 1911 ; idem, Bucureşti, [191?].
~. Carte de cetire, div. III rur. (an II). Ed. II. Bucureşti, 1916.
DULFU, P. ş.a. Carte de geografie, div. II a şc. rur. (An. II). Ed. II. Bucureşti, 1908 ; ed. V, 1910.
~. Geografia continentelor, cl. IV prim. urb. şi div. III a şc. rur. (an II). Bucureşti, 1908 ; ed. IV, 1910; ed. V, 1912.
~ Geografia României şi a ţărilor locuite de Români, cl. III pri. urb. şi div. III a şc. rur. (An I). Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1908; ed. III, 1909; ed. IV, 1910.
Prefeţe :
NOUR, A. M. Descântece şi vrăji din popor. Pref. de ~. Turnu-Măgurele, 1912.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1908.

Nu exista imagini