Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2421) CRISTEA, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
15559. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţa de Constantin Cristea, absolvent al facultatei de litere şi filosofie din Bucuresci. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1893. (23,5 x 15,5). 61[-64] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 76500)
15560. ~ La morale d’Auguste Comte par C. Cristea. Dissertation pour l’obtention du titre de docteur en philosophie de l’université de Leipzig. Focchany (Typographie Alessandru Codreanu), 1896. (23,5 x 16). 1 f., 215 p., 1 pl. (Université de Leipzig) (II 412896)
Curriculum Vitae, la p. 215. Datele editoriale, pe copertă.

CRISTEA, CONSTANTIN (1866-?)
Nu exista imagini
  2422) CRISTEA, COSTACHI
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, COSTACHI
Editări de texte:
• Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta Liman Partea I. Ed. de ~. Iaşi, 1855.

Nu exista imagini
  2423) CRISTEA, DONIC T.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, DONIC T.
15561. ~ Căsătoria în raport cu unele afecţiuni Hereditare şi Contagioase. Studiu de Socio-Dentologie Medicală. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Decembrie 1907 de Donic T.-Cristea. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24,5 x 17). 5 f., 53[-58] p. (Documente de Medicină legală şi Criminologie) (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 289) (II 9064)
15562. Cercetări pentru determinarea caseinei nedigerate. Studiu de coprologie clinică. Lucrare prezentată pentru abilitarea ca Docent al Universităţii din Iaşi, de Dr. D. T. Cristea, Asistent Prof. Combe. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1916. (23 x 15,5). 31 p. (Laboratorul Clinicei infantile din Lausanne) (II 46990)
15563. ~ Le traitament de la Dyspepsie organique chez les nourrissons, par le Dr. Cristea, assistant privé du professeur Combe. Lausanne (Impr. réunies S. A.), 1913. (25 x 16). 73 p., 3 f.pl., 8 tab. (Clinique infantile de Lausanne) (II 34220)

Nu exista imagini
  2424) CRISTEA, ELIE Miron (1868-1939)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, ELIE Miron (1868-1939)
Vezi: CRISTEA, MIRON (1868-1939)

Nu exista imagini
  2425) CRISTEA, GEORGE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, GEORGE (1868-?)
15564. ~ Studiu asupra pulsului capilar în insuficienţa aortică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de George Cristea, Intern al Spitalului Brancovenesc. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23 x 15,5). 100 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 320) (II 76469)

Nu exista imagini
  2426) CRISTEA, GHEORGHE TH.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, GHEORGHE TH.
15565. ~ Despre ipoteci în dreptul roman şi român. Tesă de licenţă susţinută de Gheorghe Th. Cristea. Bucuresci (Tip. diarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (23,5 x 16). 55 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 3759)
În colaborare:
NICA, N. C. şi ~ Dicţionarul mărfuri lor. Ed. II. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2427) CRISTEA, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, GR.
În colaborare:
15566. ~ Asupra obesităţei hypophysäre infantile, [de] Docent Dr. Gr. Cristea şi intern C. Cioc. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23 x 15,5). 15 p. (Extras din "Revista de Chirurgie", nr. 3-4, anul 1915) (II 46715)

Nu exista imagini
  2428) CRISTEA, MIRON (1868-1939)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, MIRON (1868-1939)
(Ilie (Elie) Dinurseni)
15567. ~ Alexandru Roman 1826-1897. Material pentru biografia şi activitatea lui, de Ilie Dinurseni. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1897. (22 x 14,5). 31 p. (II 150079)
15568. ~ Archiepiscopul şi metropolitul Dr. Miron Romanul. Date adunate şi edate de Ilie Dinurseni [= Dr. Ilie Cristea, Secretariu archidiecesan]. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (20,5 x 13,5). 2 f., 66 p., lf. portr. [Extras din Calendariul archidiecesan pe 1899]. (II 156505)
Pe p. de titlu falsă, titlul: "Biografia scurtă, bóla, mórtea şi înmormântarea înalt Prea-sânţitului archiepiscop şi metropolit al Românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria Dr. Miron Romanul".
15569. ~ Cuvântare contra beţiei, [de] Dr. Elie Cristea, archidiacon. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1902. (19 x 13,5). 23 p. (I 156295)
Cuvîntare rostită în biserica ortodoxă română din Cristian (lîngă Sibiiu) cu ocasiunea escursiunii aranjate din partea despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român la 12/25 Maiu 1902.
15569. ~ *Cuvântare funebrală rostită la 15/28 Martie 1906 la înmormântarea parohului Ioan Vinţeleriu din Ocna-de-sus. De Dr. Elie Miron Cristea, asesor consistorial. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1906. [Drap, 6(1906), nr. 85, aug. 3/16, p. 3: Bibliografie).
15570. ~ Cuvântare ocasionala la demolarea bisericei din Sibiiu-cetate, [de] Dr. Miron E. Cristea, archidiacon. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1902. (20 x 14). 20 p. (I 156423)
Tip., la p. 2.
15572. ~ Cuvântarea pentru votul universal, egal şi secret rostită de P. S. Sa Episcopul Dr. E. Miron Cristea al Caransebeşului, în Casa Magnaţilor, în şedinţa dela 8/21 Iunie 1917. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1917. (19,5 x 14). 8 p. (I 156371)
Cuprinde şi: "Voci de presă asupra vorbirii episcopului Dr. E. Miron Cristea".
15573. ~ Cuvântarea archidiaconului Dr. Miron E. Cristea, rostită la 30 Martie 1903 (Dumineca Floriilor) în biserica cea mare din Reşinari, cu ocasiunea parastasului celebrat pentru asesorul consistorial Dr. Daniii Popovici Rarcianu. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1903. (20 x 14). 10 p., 1 f. (I 156419)
Descriere după titlul de la începutul textului; datele editoriale, pe ultima filă.
15574. ~ Dotaţiunea clerului. Aprecierea Proiectului de lege despre întregirea veniturilor preotesei, de Ilie Dinurseni [= Dr. Elie Cristea]. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (19,5 x 12,5). 147 p. (Retipărire din Telegraful Român) (I 156360)
Lipsă coperta. Autorul, identificat după dedicaţia autografă de pe p. de titlu a exemplarului din BAR.
15575. ~ Două Cuvântări ale Prea S. Sale Domnului Dr. Miron E. Cristea. Episcopul ortodox român al Caransebeşului [Ţinute la hirotonirea sa de Episcop, la Sibiu la 20 apr. st. v. 1910 şi la 25 apr.st.v. 1910, cu prilejul instalării sale în scaunul episcopesc]. Caransebeş (Tipografia archiecezană), 1910. (21 x 14,5). 30 p. (II 149946)
15576. ~ Eminescu élete és müvei tanulmány az újabb román irodalom köréböl, irta Cristea Illes. Szamosujvártt (Todorán Endre Aurora Konyvnyomdája), 1895. (20,5 x 12,5). 78 p. (II 411908)
15577. ~ Iconografia şi întocmirile din internul bisericei răsăritene cu 123 figuri de Dr. Elie Miron Cristea, ieromonah. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1905. (23,5 x 16). XVIII, 297[-300] p. cu il., 30 f. pl. (II 5559)
15578. ~ *Ordinaţiunea ministr. p. art. de lege XIV: 1898. Ed. I. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), [1899]. 8°. 24 p. (Tr, 30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 224: Producţia noastră lit.... iul. 1898-iul. 1899).
15580. ~ Predică despre sudalme, rostită de Dr. E. Miron Cristea, asesor consistorial în calitate de director al Despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii etc. cu ocaziunea adunării generale cercuale, ţinute în Ocna-de-sus la 18 Maiu (1908. Sibiiu, Edit. Despărţământului Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1908. (24 x 17). 10 p. (Biblioteca Despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român) (Astra-S 7146)
15581. ~ Proverbe, maxime, asemenări şi idiotisme, colectate din graiul Românilor din Transilvania şi Ungaria, de Dr. Elie Cristea, ierodiacon, secretar consistorial. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1901. (14,5 x 10,5). XXIV, 279 p. (I 445826)
15582. ~ Vorbirea delegatului comitetului central al Asociaţiunii la esamenele şcolei civile române de fete din Sibiiu, de Dr. M. E. Cristea. [Sibiiu] (Tipografia archidiecesanâ), [1904]. (18,5 x 12). 14 p., 1 f. (I 5156)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la finalul textului.
În colaborare:
PUŞCARIU, I. ş.a. Biserica catedrală dela Mitropolia Ortodoxă Romană în Sibiiu. Sibiiu, 1908.
Vezi de asemenea:
• Sfaturi bune... ; 2. Despre beţie, de Dr. ~. Sibiiu, 1902.

Nu exista imagini
  2429) CRISTEA, NICOLAE (1834-1902)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, NICOLAE (1834-1902)
15582. ~ Despre simtieminte. Prelegere publica de Nicolau Cristea. Sabiiu (Tipografia archidiecesană), 1871. (19 x 12). 22 p. (I 423989)
15583. ~ Din trecut, pentru viitor. Repriviri politice recente, [de Nicolae Cristea]. [Pe copertă: Articole politice]. Sibiiu (Tipografia), 1899. (20 x 12). 1 f.,107 p. 3 cr. (Retipărire din Tribuna, nr. 251-următorii din 1898) (I 17908)
Autorul, identificat după: Bariţ II, p. 168, nota 4.
15584. ~ La ţintă. Meditaţiune politică de N. Cristea, Ases. Cons. Sibiiu (Inst. Tip. T. Liviu Albini), 1895. (22,5 x 15,5). IV, 73 p. 40 cr. (II 7334)

Nu exista imagini
  2430) CRISTEA, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, NICOLAE (1870-?)
15585. ~ Imobilitatea la specia cabalină. (Hydropisia cronica a ventriculilor cerebrali. Hydrocefalia interna cronica). Teză pentru obţinerea titlul de medic veterinar de Nicolai Cristea. Presentata şi susţinută în ziua de... Noembrie 1896. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1896. (23,5 x 15,5). 94[-96] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 100) (II 412897)

Nu exista imagini