Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2411) Crimă şi război
 • Opera
 • Imagini
Crimă şi război
15544. • Crimă şi răsboiu, de Fiul unui mort în răsboiu. Manuscris găsit. [Bucureşti, 1912]. (24 x 16). 14 p. 20 bani. (II 30951)

Nu exista imagini
  2412) Crimă şi virtute sau Inocenţa condamnată
 • Opera
 • Imagini
Crimă şi virtute sau Inocenţa condamnată
15545. • Crimă şi virtute sau Inocenţa condamnată. [Bucureşti (Tip. Adeverul), 1910-1911]. (23,5 x 16,5). 1702 p. (144 fascicole). 5 bani fascicola. Prima fascicolă, gratis. (I 24440)

Nu exista imagini
  2413) Crima unui student
 • Opera
 • Imagini
Crima unui student
15546. • Crima unui student. Cu doue ilustraţii: Victima şi Studentul. Excrocul Sever Albulescu. Zgomotul crimei. Vînătoarea de zestre. Familia Schapira. Amorul excrocului. Logodna. Pretexte de retragere. 2000 lei excrocaţi. Planul crimei. Tratamentul cu mercur. Refuzul de a aduce medic. Ameninţările. Planul criminalului. Opunerea familiei. D-nii d-ri Stoicescu, Racoviceanu, Buicliu şi Schachman. Refuzul criminalului de a face reţetele. Mortea victimei. Triumful criminalului. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1898. (18 x 12). 16 p., 2 f. portr. (Extras din ziarul "Lumea Nouă") (I 138301)

Nu exista imagini
  2414) Crimele haiducului Boris zis şi Teroarea Boemiei sau Fortăreaţa infernală
 • Opera
 • Imagini
Crimele haiducului Boris zis şi Teroarea Boemiei sau Fortăreaţa infernală
15547. • Crimele haiducului Boris zis şi Teroarea Boemiei sau Fortăreaţa infernală. Bucureşti, Biroul de Edit. Heller, [1909]. (23,5 x 16). 2624 p. (186 fascicole). 5 bani fascicola; prima fascicolă gratis. (II 21897)

Nu exista imagini
  2415) CRINESCU, THEODOR (1856-1897)
 • Opera
 • Imagini
CRINESCU, THEODOR (1856-1897)
15548. ~ Despre resecţia genunchiului. Thesa pentru doctorat în mediciră presentată şi susţinută de Theodor Crinescu, bacalaureat în litere şi ştiinţe, intern al Spitalelor Civile din Bucureşti, fost medic al plasei Mostiştea, districtul Ilfov, medic al noului spital Şuici, districtul Argeşiu. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (24 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 113) (II 19331)
15549. ~ Noţiuni clinice asupra a trei casuri rari de luxaţii scapulo-umerale. Studiu de Theodor Crinescu, doctor în medicină. Bucureşti (Tip. Curţii regale, Proprietari Göbl Fii), 1884. (23 x 15,5). 31 p., 6 f. pl. (Publucaţiuni medicale) (II 164134)

Nu exista imagini
  2416) CRISTANOVSCHI, ADELAIDA
 • Opera
 • Imagini
CRISTANOVSCHI, ADELAIDA
Traduceri:
THIERRY, J. Adelaida. Trad. de ~. Sibiu, 1850.

Nu exista imagini
  2417) CRISTE, VASILIU
 • Opera
 • Imagini
CRISTE, VASILIU
15550. ~ Predice pentru dominecile de preste anu compuse şi elucrate dupa Catechismulu lui Deharbe, de Vasiliu Criste, preotulu Zalnocului. Tomul I. Dela Dominec’a Vamesiului si a fariseului pana la dominec’a a X. dupa Rosalie. Gherl’a (Tipografia diecesana), 1884. (22,5 x 15,5). 1 f., V, 275 p. (II 156695)
15551. ~ Idem, compuse şi elucrate dupa Catechismul lui Deharbe, de Vasiliu Criste, preotul S. Giurtelecului şi al Lompertului. Tomul II. Dela Domenica a XI. după S. Rosalie până la Domenica Vameşului. Aprobat prin Ven. Ordinariat diecesan gr. cat. de Gherla. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1897. (22,5 x 15,5). 169 p. 80 cr. (II 156695)

Nu exista imagini
  2418) CRISTE GHEORGHIAN, G. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTE GHEORGHIAN, G. (1868-?)
Vezi: GHEORGHIAN CRISTE, G. (1868-?)

Nu exista imagini
  2419) CRISTEA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, ALEXANDRU
15552. ~ Colecţiune de predici populare ţinute la sărbătorile domneşti şi ale sfinţilor în Biserica Sf. M.M. Gheorghe din Târgu Iveşti de Parchul Iconom A. Cristea, licenţiat în teologie. Partea I-II. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906-1907. (23,5 x 16,5). 56 p. (I); 52 p. (II) (II 7381)
15552a. ~ Idem, ţinute la duminicile postului mare şi la duminicile până la Rusalii în Biserica Sf. M.M. Gheorghe din Târgu Iveşti de Parohul Iconom A. Cristea. Partea III. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (23,5 x 16,5). 76 p.
15553. ~ Episcopia Ramanului. Teză pentru licenţă Susţinută la 24 Noembrie 1901 de Preotul Alexandru Cristea, parohul Tergului Ivesci (Tecuciu). Bucureşti (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1901. (24 x 17). 100, XXIII p.,2 f. portr. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 105181)
15554. ~ Mănunchiu cuprinzând rugăciunele ce trebue şi este dator a şti pe de rost Adevăratul Creştin Ortodox estrase din Sfintele cărţi bisericeşti de Icon. Stavr. Alex. Cristea, Licenţiat în Teologie, parohul Parohiei Tg. Iveşti. 1913 aprilie. Iveşti, Librăria şi Tip. Ştefan D. Nicolau, [1913]. (16,5 x 10). 20 p. 20 bani. (BSS I 2034)
15555. ~ Raport general de starea materială şi morală în timp de zece ani de epitropie 1894/95-1903/904, alcătuit de Preotul Paroh Icon. Alexandru Cristea, licenţiat în teologie, pentru Biserica parohială Sf. M.M. Gheorghe Parohia Tîrgu Iveşti, Judeţul Tecuciu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 15,5). 60 p. (II 15856)
15556. ~ Trei ani de protoierie. Raport de Starea Religioasă, Morală şi Materială a parohiilor şi bisericilor urbane şi rurale din Judeţul Bacău. 1 Mai 1907-30 Aprilie 1910 de Icon. stavr. Alexandru Cristea, licenţiat în teologie, protoiereu şi parchul târgului Iveşti. (Cu o Anexă şi un Catalog), 1910. [Bacău, 1910]. 3 f., 59 p., 22 f., 1 pl. (II 28426)
15557. ~ Vieaţa şi activitatea episcopilor eparhiei Romanului din secolul al XIX de Preotul Paroch Alexandru Cristea, licenţiat în teologie. Bucureşti (Tip. Societăţii Tiparul), 1901. (24,5 x 17). 76 p., 12 f. pl. portr. (II 105176)

Nu exista imagini
  2420) CRISTEA, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, ANDREI
15558. ~ Din zilele mele. Poezii din resbel de Andrei Cristea, subofic. ces. şi reg. în Reg. de Inf. 31 şi Viersul soldatului la departiré de locurile cunoscute şi altele. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1918. (16 x 12). 32 p. cu 1 portr. (I 147335)
Tip., la p. 2.

Nu exista imagini