Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2401) CRETZULESCO, R.
 • Opera
 • Imagini
CRETZULESCO, R.
(Pseudonyme: Rodolphe de Vézelay)
15533. ~ *En Espagne. Paris, Dentu et C-ie, 1887, in-8° carré, 43 p. (Rally I, p. 333)
15534. ~ Madame de Presmes, par Rodolphe de Vézelay. Paris, E. Dentu, Éditeur, Libraire de la Société des Gens de Lettres (Soc. d’Imp. Paul Dupont), 1887. (17,5 x 11). 1 f., 373 p. (I 578084)
Lipsă coperta.
15535. ~ *Le Portugal politique. Paris, Dentu, 1890, în 8°. 154 p. (Rally I, p. 333)

Nu exista imagini
  2402) CRICOVIANU, I. G. FOTACHE
 • Opera
 • Imagini
CRICOVIANU, I. G. FOTACHE
Vezi: FOTACHE, IOAN G. CRICOVIANU

Nu exista imagini
  2403) Cri-cri
 • Opera
 • Imagini
Cri-cri
15536. • *Cri-cri. Câte-va versuri. Galaţi, 1884. (21 x 13). 40 p. 1 leu. (BR, 7-9 (1885-1887), p. 18)

Nu exista imagini
  2404) CRIDIM
 • Opera
 • Imagini
CRIDIM
Vezi: DIMITRESCU, CHRIST. N.

Nu exista imagini
  2405) CRIGHEL, D.
 • Opera
 • Imagini
CRIGHEL, D.
15537. ~ Manual pentru cultivarea sfeclei de Zahăr şi nutreţ în ţară, de D. Crichel, Galbeni (Catargiu) Judeţul Roman. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1898. (22 x 14,5). 25 p. cu il. 1 leu. (II 412181)

Nu exista imagini
  2406) CRIHAN, AL. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CRIHAN, AL. (1865-?)
15538. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. însoţit de istoricul acestei Instituţiuni. Tesa pentru licenţa de Al. Crihan. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1891. (24 x 17). IX-55[-58] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413354)
15539. ~ Micul codice comunal conţinend legi şi regulamente importante privitóre pe Stat, Judeţ şi comună, colectate de Al. Crihan, licenţiat în drept, secretar general al primăriei Bucureşti. Ed. I. Bucureşti (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1898. (20,5 x 14). 2 f., 684[-687] p. (II 255070)

Nu exista imagini
  2407) Crima de la Sosea
 • Opera
 • Imagini
Crima de la Sosea
15540. • Crima de la Sosea [Pe copertă: întâmplarea unei cucoane sau Crima de la Şosea]. Locul Crimei. Descoperirea cadavrului. Ancheta judecătorescă: Interogatorul. Procesul-verbal. Epilog. Bucuresci, 1886. (13,5 x 9,5). 29 p. 30 bani. (I 410731)

Nu exista imagini
  2408) Crima din Calea Moşilor
 • Opera
 • Imagini
Crima din Calea Moşilor
15540. • Crima din Calea Moşilor. Roman original. Bucureşti, Edit. Tip. Universul L. Cazzavillan, 1887. (19 x 13,5). 151 p. 2 lei. (I 522437)

Nu exista imagini
  2409) Crima din strada Teatrului
 • Opera
 • Imagini
Crima din strada Teatrului
15542. • Crima din strada Teatrului. Bucureşti (Tip. Miulescu), 1903. (17 x 12). 32 p. 10 bani. (I 408821)
Pe copertă, subtitlul: "Asasinarea Agapiei Străchinescu".

Nu exista imagini
  2410) O crimă în ţara Mormonilor
 • Opera
 • Imagini
O crimă în ţara Mormonilor
15543. • O crimă în tara Mormonilor. Roman de sensaţie. Tradus din limba americană. Bucureşti, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 106[-110] p. 35 bani. (Biblioteca Economică a di arului Universul, [nr. 33]) (I 411302)
Cuprinde şi: "Furtună într-un pahar cu...".

Nu exista imagini
  2411) Crimă şi război
 • Opera
 • Imagini
Crimă şi război
15544. • Crimă şi răsboiu, de Fiul unui mort în răsboiu. Manuscris găsit. [Bucureşti, 1912]. (24 x 16). 14 p. 20 bani. (II 30951)

Nu exista imagini
  2412) Crimă şi virtute sau Inocenţa condamnată
 • Opera
 • Imagini
Crimă şi virtute sau Inocenţa condamnată
15545. • Crimă şi virtute sau Inocenţa condamnată. [Bucureşti (Tip. Adeverul), 1910-1911]. (23,5 x 16,5). 1702 p. (144 fascicole). 5 bani fascicola. Prima fascicolă, gratis. (I 24440)

Nu exista imagini
  2413) Crima unui student
 • Opera
 • Imagini
Crima unui student
15546. • Crima unui student. Cu doue ilustraţii: Victima şi Studentul. Excrocul Sever Albulescu. Zgomotul crimei. Vînătoarea de zestre. Familia Schapira. Amorul excrocului. Logodna. Pretexte de retragere. 2000 lei excrocaţi. Planul crimei. Tratamentul cu mercur. Refuzul de a aduce medic. Ameninţările. Planul criminalului. Opunerea familiei. D-nii d-ri Stoicescu, Racoviceanu, Buicliu şi Schachman. Refuzul criminalului de a face reţetele. Mortea victimei. Triumful criminalului. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1898. (18 x 12). 16 p., 2 f. portr. (Extras din ziarul "Lumea Nouă") (I 138301)

Nu exista imagini
  2414) Crimele haiducului Boris zis şi Teroarea Boemiei sau Fortăreaţa infernală
 • Opera
 • Imagini
Crimele haiducului Boris zis şi Teroarea Boemiei sau Fortăreaţa infernală
15547. • Crimele haiducului Boris zis şi Teroarea Boemiei sau Fortăreaţa infernală. Bucureşti, Biroul de Edit. Heller, [1909]. (23,5 x 16). 2624 p. (186 fascicole). 5 bani fascicola; prima fascicolă gratis. (II 21897)

Nu exista imagini
  2415) CRINESCU, THEODOR (1856-1897)
 • Opera
 • Imagini
CRINESCU, THEODOR (1856-1897)
15548. ~ Despre resecţia genunchiului. Thesa pentru doctorat în mediciră presentată şi susţinută de Theodor Crinescu, bacalaureat în litere şi ştiinţe, intern al Spitalelor Civile din Bucureşti, fost medic al plasei Mostiştea, districtul Ilfov, medic al noului spital Şuici, districtul Argeşiu. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (24 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 113) (II 19331)
15549. ~ Noţiuni clinice asupra a trei casuri rari de luxaţii scapulo-umerale. Studiu de Theodor Crinescu, doctor în medicină. Bucureşti (Tip. Curţii regale, Proprietari Göbl Fii), 1884. (23 x 15,5). 31 p., 6 f. pl. (Publucaţiuni medicale) (II 164134)

Nu exista imagini
  2416) CRISTANOVSCHI, ADELAIDA
 • Opera
 • Imagini
CRISTANOVSCHI, ADELAIDA
Traduceri:
THIERRY, J. Adelaida. Trad. de ~. Sibiu, 1850.

Nu exista imagini
  2417) CRISTE, VASILIU
 • Opera
 • Imagini
CRISTE, VASILIU
15550. ~ Predice pentru dominecile de preste anu compuse şi elucrate dupa Catechismulu lui Deharbe, de Vasiliu Criste, preotulu Zalnocului. Tomul I. Dela Dominec’a Vamesiului si a fariseului pana la dominec’a a X. dupa Rosalie. Gherl’a (Tipografia diecesana), 1884. (22,5 x 15,5). 1 f., V, 275 p. (II 156695)
15551. ~ Idem, compuse şi elucrate dupa Catechismul lui Deharbe, de Vasiliu Criste, preotul S. Giurtelecului şi al Lompertului. Tomul II. Dela Domenica a XI. după S. Rosalie până la Domenica Vameşului. Aprobat prin Ven. Ordinariat diecesan gr. cat. de Gherla. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1897. (22,5 x 15,5). 169 p. 80 cr. (II 156695)

Nu exista imagini
  2418) CRISTE GHEORGHIAN, G. (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTE GHEORGHIAN, G. (1868-?)
Vezi: GHEORGHIAN CRISTE, G. (1868-?)

Nu exista imagini
  2419) CRISTEA, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, ALEXANDRU
15552. ~ Colecţiune de predici populare ţinute la sărbătorile domneşti şi ale sfinţilor în Biserica Sf. M.M. Gheorghe din Târgu Iveşti de Parchul Iconom A. Cristea, licenţiat în teologie. Partea I-II. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906-1907. (23,5 x 16,5). 56 p. (I); 52 p. (II) (II 7381)
15552a. ~ Idem, ţinute la duminicile postului mare şi la duminicile până la Rusalii în Biserica Sf. M.M. Gheorghe din Târgu Iveşti de Parohul Iconom A. Cristea. Partea III. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (23,5 x 16,5). 76 p.
15553. ~ Episcopia Ramanului. Teză pentru licenţă Susţinută la 24 Noembrie 1901 de Preotul Alexandru Cristea, parohul Tergului Ivesci (Tecuciu). Bucureşti (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1901. (24 x 17). 100, XXIII p.,2 f. portr. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 105181)
15554. ~ Mănunchiu cuprinzând rugăciunele ce trebue şi este dator a şti pe de rost Adevăratul Creştin Ortodox estrase din Sfintele cărţi bisericeşti de Icon. Stavr. Alex. Cristea, Licenţiat în Teologie, parohul Parohiei Tg. Iveşti. 1913 aprilie. Iveşti, Librăria şi Tip. Ştefan D. Nicolau, [1913]. (16,5 x 10). 20 p. 20 bani. (BSS I 2034)
15555. ~ Raport general de starea materială şi morală în timp de zece ani de epitropie 1894/95-1903/904, alcătuit de Preotul Paroh Icon. Alexandru Cristea, licenţiat în teologie, pentru Biserica parohială Sf. M.M. Gheorghe Parohia Tîrgu Iveşti, Judeţul Tecuciu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (23 x 15,5). 60 p. (II 15856)
15556. ~ Trei ani de protoierie. Raport de Starea Religioasă, Morală şi Materială a parohiilor şi bisericilor urbane şi rurale din Judeţul Bacău. 1 Mai 1907-30 Aprilie 1910 de Icon. stavr. Alexandru Cristea, licenţiat în teologie, protoiereu şi parchul târgului Iveşti. (Cu o Anexă şi un Catalog), 1910. [Bacău, 1910]. 3 f., 59 p., 22 f., 1 pl. (II 28426)
15557. ~ Vieaţa şi activitatea episcopilor eparhiei Romanului din secolul al XIX de Preotul Paroch Alexandru Cristea, licenţiat în teologie. Bucureşti (Tip. Societăţii Tiparul), 1901. (24,5 x 17). 76 p., 12 f. pl. portr. (II 105176)

Nu exista imagini
  2420) CRISTEA, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, ANDREI
15558. ~ Din zilele mele. Poezii din resbel de Andrei Cristea, subofic. ces. şi reg. în Reg. de Inf. 31 şi Viersul soldatului la departiré de locurile cunoscute şi altele. Brassó, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1918. (16 x 12). 32 p. cu 1 portr. (I 147335)
Tip., la p. 2.

Nu exista imagini
  2421) CRISTEA, CONSTANTIN (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
15559. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Thesa pentru licenţa de Constantin Cristea, absolvent al facultatei de litere şi filosofie din Bucuresci. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1893. (23,5 x 15,5). 61[-64] p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 76500)
15560. ~ La morale d’Auguste Comte par C. Cristea. Dissertation pour l’obtention du titre de docteur en philosophie de l’université de Leipzig. Focchany (Typographie Alessandru Codreanu), 1896. (23,5 x 16). 1 f., 215 p., 1 pl. (Université de Leipzig) (II 412896)
Curriculum Vitae, la p. 215. Datele editoriale, pe copertă.

CRISTEA, CONSTANTIN (1866-?)
Nu exista imagini
  2422) CRISTEA, COSTACHI
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, COSTACHI
Editări de texte:
• Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta Liman Partea I. Ed. de ~. Iaşi, 1855.

Nu exista imagini
  2423) CRISTEA, DONIC T.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, DONIC T.
15561. ~ Căsătoria în raport cu unele afecţiuni Hereditare şi Contagioase. Studiu de Socio-Dentologie Medicală. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Decembrie 1907 de Donic T.-Cristea. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24,5 x 17). 5 f., 53[-58] p. (Documente de Medicină legală şi Criminologie) (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 289) (II 9064)
15562. Cercetări pentru determinarea caseinei nedigerate. Studiu de coprologie clinică. Lucrare prezentată pentru abilitarea ca Docent al Universităţii din Iaşi, de Dr. D. T. Cristea, Asistent Prof. Combe. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1916. (23 x 15,5). 31 p. (Laboratorul Clinicei infantile din Lausanne) (II 46990)
15563. ~ Le traitament de la Dyspepsie organique chez les nourrissons, par le Dr. Cristea, assistant privé du professeur Combe. Lausanne (Impr. réunies S. A.), 1913. (25 x 16). 73 p., 3 f.pl., 8 tab. (Clinique infantile de Lausanne) (II 34220)

Nu exista imagini
  2424) CRISTEA, ELIE Miron (1868-1939)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, ELIE Miron (1868-1939)
Vezi: CRISTEA, MIRON (1868-1939)

Nu exista imagini
  2425) CRISTEA, GEORGE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, GEORGE (1868-?)
15564. ~ Studiu asupra pulsului capilar în insuficienţa aortică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie de George Cristea, Intern al Spitalului Brancovenesc. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23 x 15,5). 100 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 320) (II 76469)

Nu exista imagini
  2426) CRISTEA, GHEORGHE TH.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, GHEORGHE TH.
15565. ~ Despre ipoteci în dreptul roman şi român. Tesă de licenţă susţinută de Gheorghe Th. Cristea. Bucuresci (Tip. diarului Cronica, Thoma Basilescu), 1904. (23,5 x 16). 55 p. (Facultatea juridică din Bucureşti) (II 3759)
În colaborare:
NICA, N. C. şi ~ Dicţionarul mărfuri lor. Ed. II. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  2427) CRISTEA, GR.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, GR.
În colaborare:
15566. ~ Asupra obesităţei hypophysäre infantile, [de] Docent Dr. Gr. Cristea şi intern C. Cioc. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (23 x 15,5). 15 p. (Extras din "Revista de Chirurgie", nr. 3-4, anul 1915) (II 46715)

Nu exista imagini
  2428) CRISTEA, MIRON (1868-1939)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, MIRON (1868-1939)
(Ilie (Elie) Dinurseni)
15567. ~ Alexandru Roman 1826-1897. Material pentru biografia şi activitatea lui, de Ilie Dinurseni. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1897. (22 x 14,5). 31 p. (II 150079)
15568. ~ Archiepiscopul şi metropolitul Dr. Miron Romanul. Date adunate şi edate de Ilie Dinurseni [= Dr. Ilie Cristea, Secretariu archidiecesan]. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (20,5 x 13,5). 2 f., 66 p., lf. portr. [Extras din Calendariul archidiecesan pe 1899]. (II 156505)
Pe p. de titlu falsă, titlul: "Biografia scurtă, bóla, mórtea şi înmormântarea înalt Prea-sânţitului archiepiscop şi metropolit al Românilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria Dr. Miron Romanul".
15569. ~ Cuvântare contra beţiei, [de] Dr. Elie Cristea, archidiacon. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1902. (19 x 13,5). 23 p. (I 156295)
Cuvîntare rostită în biserica ortodoxă română din Cristian (lîngă Sibiiu) cu ocasiunea escursiunii aranjate din partea despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român la 12/25 Maiu 1902.
15569. ~ *Cuvântare funebrală rostită la 15/28 Martie 1906 la înmormântarea parohului Ioan Vinţeleriu din Ocna-de-sus. De Dr. Elie Miron Cristea, asesor consistorial. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1906. [Drap, 6(1906), nr. 85, aug. 3/16, p. 3: Bibliografie).
15570. ~ Cuvântare ocasionala la demolarea bisericei din Sibiiu-cetate, [de] Dr. Miron E. Cristea, archidiacon. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1902. (20 x 14). 20 p. (I 156423)
Tip., la p. 2.
15572. ~ Cuvântarea pentru votul universal, egal şi secret rostită de P. S. Sa Episcopul Dr. E. Miron Cristea al Caransebeşului, în Casa Magnaţilor, în şedinţa dela 8/21 Iunie 1917. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1917. (19,5 x 14). 8 p. (I 156371)
Cuprinde şi: "Voci de presă asupra vorbirii episcopului Dr. E. Miron Cristea".
15573. ~ Cuvântarea archidiaconului Dr. Miron E. Cristea, rostită la 30 Martie 1903 (Dumineca Floriilor) în biserica cea mare din Reşinari, cu ocasiunea parastasului celebrat pentru asesorul consistorial Dr. Daniii Popovici Rarcianu. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1903. (20 x 14). 10 p., 1 f. (I 156419)
Descriere după titlul de la începutul textului; datele editoriale, pe ultima filă.
15574. ~ Dotaţiunea clerului. Aprecierea Proiectului de lege despre întregirea veniturilor preotesei, de Ilie Dinurseni [= Dr. Elie Cristea]. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (19,5 x 12,5). 147 p. (Retipărire din Telegraful Român) (I 156360)
Lipsă coperta. Autorul, identificat după dedicaţia autografă de pe p. de titlu a exemplarului din BAR.
15575. ~ Două Cuvântări ale Prea S. Sale Domnului Dr. Miron E. Cristea. Episcopul ortodox român al Caransebeşului [Ţinute la hirotonirea sa de Episcop, la Sibiu la 20 apr. st. v. 1910 şi la 25 apr.st.v. 1910, cu prilejul instalării sale în scaunul episcopesc]. Caransebeş (Tipografia archiecezană), 1910. (21 x 14,5). 30 p. (II 149946)
15576. ~ Eminescu élete és müvei tanulmány az újabb román irodalom köréböl, irta Cristea Illes. Szamosujvártt (Todorán Endre Aurora Konyvnyomdája), 1895. (20,5 x 12,5). 78 p. (II 411908)
15577. ~ Iconografia şi întocmirile din internul bisericei răsăritene cu 123 figuri de Dr. Elie Miron Cristea, ieromonah. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1905. (23,5 x 16). XVIII, 297[-300] p. cu il., 30 f. pl. (II 5559)
15578. ~ *Ordinaţiunea ministr. p. art. de lege XIV: 1898. Ed. I. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), [1899]. 8°. 24 p. (Tr, 30(1899), nr. VII, iul.-aug., p. 224: Producţia noastră lit.... iul. 1898-iul. 1899).
15580. ~ Predică despre sudalme, rostită de Dr. E. Miron Cristea, asesor consistorial în calitate de director al Despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii etc. cu ocaziunea adunării generale cercuale, ţinute în Ocna-de-sus la 18 Maiu (1908. Sibiiu, Edit. Despărţământului Sibiiu (Tiparul tip. arhidiecezane), 1908. (24 x 17). 10 p. (Biblioteca Despărţământului Sibiiu al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român) (Astra-S 7146)
15581. ~ Proverbe, maxime, asemenări şi idiotisme, colectate din graiul Românilor din Transilvania şi Ungaria, de Dr. Elie Cristea, ierodiacon, secretar consistorial. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1901. (14,5 x 10,5). XXIV, 279 p. (I 445826)
15582. ~ Vorbirea delegatului comitetului central al Asociaţiunii la esamenele şcolei civile române de fete din Sibiiu, de Dr. M. E. Cristea. [Sibiiu] (Tipografia archidiecesanâ), [1904]. (18,5 x 12). 14 p., 1 f. (I 5156)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale, la finalul textului.
În colaborare:
PUŞCARIU, I. ş.a. Biserica catedrală dela Mitropolia Ortodoxă Romană în Sibiiu. Sibiiu, 1908.
Vezi de asemenea:
• Sfaturi bune... ; 2. Despre beţie, de Dr. ~. Sibiiu, 1902.

Nu exista imagini
  2429) CRISTEA, NICOLAE (1834-1902)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, NICOLAE (1834-1902)
15582. ~ Despre simtieminte. Prelegere publica de Nicolau Cristea. Sabiiu (Tipografia archidiecesană), 1871. (19 x 12). 22 p. (I 423989)
15583. ~ Din trecut, pentru viitor. Repriviri politice recente, [de Nicolae Cristea]. [Pe copertă: Articole politice]. Sibiiu (Tipografia), 1899. (20 x 12). 1 f.,107 p. 3 cr. (Retipărire din Tribuna, nr. 251-următorii din 1898) (I 17908)
Autorul, identificat după: Bariţ II, p. 168, nota 4.
15584. ~ La ţintă. Meditaţiune politică de N. Cristea, Ases. Cons. Sibiiu (Inst. Tip. T. Liviu Albini), 1895. (22,5 x 15,5). IV, 73 p. 40 cr. (II 7334)

Nu exista imagini
  2430) CRISTEA, NICOLAE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, NICOLAE (1870-?)
15585. ~ Imobilitatea la specia cabalină. (Hydropisia cronica a ventriculilor cerebrali. Hydrocefalia interna cronica). Teză pentru obţinerea titlul de medic veterinar de Nicolai Cristea. Presentata şi susţinută în ziua de... Noembrie 1896. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1896. (23,5 x 15,5). 94[-96] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 100) (II 412897)

Nu exista imagini
  2431) CRISTEA, O.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, O.
(Waldau)
15586. ~ *Weisse Rosen [von] Waldau (O. Cristea). Sibiu, Edit. libr. A. Schmiedeke, [1887]. 77 p. (Rom-B, 31(1887), oct. 9, p. 905)

Nu exista imagini
  2432) CRISTEA, PANAITE
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, PANAITE
15587. ~ Ecspunere atingătoare de Cassa municipală a capitaliei, publicată de Panaite Cristea. Iassii (Tip. Minervei), 1861. (28,5 x 22,5). IV, 62 p. (III 413806)
Cu alfabet de tranziţie.
15588. ~ Ecspunerea în chestia D. Bancher Cana cu printiul Alessandru Grigorie Ghica de la antrepriza importaţiei ş’a ecsportaţiei vitelor ,de Panaite Cristea. Partea I. Iassi (Tip. Minervei), 1860. (19 x 12,5). 54 p. (I 118218)
Cu alfabet de tranziţie.
15589. ~ Ecspunere la Pretenţia D. Gita Caliman asupra D. Mihail Căzlariu, de Panaite Cristea, împuternicitul D. Căzlariu. Iassi (Tipografia Minervei), 1860. (18,5 x 12). 16 p. (I 118220)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  2433) CRISTEA, SOCOR M.
 • Opera
 • Imagini
CRISTEA, SOCOR M.
15590. ~ Consideraţiuni asupra unei nouă întrebuinţări a Apiolinei în medicină. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Susţinută în Iunie 1906 de Socor M. Cristea, Fost extern şi intern al Clinicei chirurgicale din Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi şi Intern al Spitalului Sf. Spiridon din Botoşani. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (23 x 15,5). 45[-48] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 228) (II 5550)

Nu exista imagini
  2434) CRISTEANU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
15598. ~ Sur le traitement des ruptures utérines complètes par hystérectomie abdominale totale avec 3 observations, par Le Dr. Cornélius Cristeanu. Havre (Imprimerie A.G. Lemale), [1901]. (24 x 15,5). 21 p. (Extrait des Annales de Gynécologie et d’Obstétrique, avril 1901) (II 410072)
Pe copertă: "G. Steinheil, Editeur". Tip., la p. 21.
În colaborare:
DRĂGHIESCU, şi ~. Comunicări presentate în anul 1898-1899. Bucureşti, 1899.
~. Sur le traitement des ruptures utérines avec une statistique de 77 cas. Tours, 1902.

CRISTEANU, CORNELIU
15591. ~ Arthritisme et grossesse. Les Vomissements de la Grossesse. Leur nature et leur traitement, par Le Dr. Corneliu Cristeanu (de Bucarest). Paris (Impr. A. Jouandeaux), 1901. (25,5 x 18). 7 p. (Journal de Médecine Interne) (II 410045)
15592. ~ Considérations sur deux cas de symphy-séotomie. Par le Dr. Cornélius Cristeanu, de Bucarest. Paris, G. Steinheil (Tours, imp. E. Arrault et C-ie), 1902. (23,5 x 15). 16 p. (Extrait des Annales de Gynécologie et d’Obstétrique. Août 1902) (II 413427)
15593. ~ Consideraţiuni asupra Doue casuri de symphiseotomie, de Dr. Corneliu Cristeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (24 x 16,5). 11 p. (II 413428)
15594. ~ Despre dilataţiunea Manuală metodică repede în obstetrică. Un nou procedeu, de D-rul Corneliu Cristeanu, Fost chirurg la Spitalul Colţea, mamoş secund la Institutul Maternitatea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălâşescu), 1899. (23,5 x 16). 1 f., 51 p. (II 412902)
15595. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări, [de] Dr. Corneliu Cristeanu. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), [1903?]. (24,5 x 16,5). 27 p. (II 65846)
Ultima dată menţionată: 1903.
15596. ~ Isterectomie şi Infecţiune puerperală acută, [de] Dr. Cristeanu. Lucrare presintată pentru obţinerea titlului de docent în specialitatea de obstetrică la Facultatea de medicină din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (24,5 x 16,5). 107[-109] p. (II 410074)
15597. ~ Particularităţi ale unora din plagele copiilor. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Prezintată şi susţinută în iunie... 1889 de Corneliu Cristeanu, Preparator la cursul de Farmacologie. Fost intern. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (24 x 16,5). 62[-64] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 200) (II 413507)
Nu exista imagini
  2435) CRISTESCU, C., colonel
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, C., colonel
Vezi: CHRISTESCU, C.

Nu exista imagini
  2436) CRISTESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, CONSTANTIN
15599. ~ Diverse poezii, [de] C. Cristescu. Paris, 1910. (19,5 x 12,5). 1 f., 65[-67] f. (I 511614)
Descriere după p. de titlu falsă şi autograful autorului.
15600. ~ Noua mica poésie coprinzênd Cele mai noui Romanţe şi Cântece Populare, adunate şi coordonate de Const. Cristescu. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1896. (16,5 x 11,5). 32 p. 30 bani. (I 164647)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2437) CRISTESCU, CONSTANTIN P. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, CONSTANTIN P. (1874-?)
15601. ~ Despre societăţile comerciale. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin P. Cristescu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1899. (23 x 15,5). 74 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412727)

Nu exista imagini
  2438) CRISTESCU, DEM. C.
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, DEM. C.
15602. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Dem. C. Cristescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1902. (23 x 15,5). 35, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412723)

Nu exista imagini
  2439) CRISTESCU, DIMA (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, DIMA (1878-?)
15603. ~ Necesitatea instrucţiunii şi educaţiunii în vieaţa socială. Teză pentru licenţă în ştiinţele de stat susţinută de Dima Cristescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice C. Sfetea), 1909. (23 x 15,5). 48 p. (II 14939)
15604. ~ Răspuns la un raport, [de] Dima Cristescu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), [1908]. (23,5 x 16). 16 p. (II 10811)
Răspuns la rapoartele privitoare la cărţile de citire propuse spre a fi premiate, publicate în numărul de pe Iunie al "Revistei generale a învăţământului".
În colaborare:
15605. ~ Geografia. Judeţului Ilfov. Text pentru clasa II-a urbană şi divizia II-a rurală anul I, lucrat de Dima Cristescu şi Florea Dumitrescu, institutori. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1913-1914. (22,5 x 15,5). 83 p. cu il., 1 h. 1 leu. (II 33647)
Anul, numai pe copertă.
15606. ~ Idem. Cu noţiuni despre România. Text pentru divizia II-a rurală, anul II lucrat de Dima Cristescu, Institutor şcoala Calist din Bucureşti şi Revizor şcolar al jud. Ilfov şi Florea Dumitrescu, Directorul şcoalei Calist din Bucureşti şi Casierul Casei de Economie, Credit şi Ajutor a Corpului Didactic. Carte reaprobată de Onor Minister al Instrucţiunii cu ordinul Seria A. No. 50634 din 3 Iulie 1913. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (23 x 15,5). 62 p. cu il., 3 h. 1 leu. (II 38632)
Anul, pe copertă.
15607. ~ Idem. Text pentru clasa II-a urbană şi divizia II-a rurală anul I, lucrat de Dima Cristescu, Institutor la şcoala Calist Bucureşti, Revizor şcolar jud. Ilfov şi Florea Dumitrescu, Directorul şcoalei Calist Bucureşti, Casierul Casei de Credit a Corpului Didactic. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, 1914-1915. (22,5 x 15). 83 p. cu il., 2 h. 1 leu. (II 466671)
Vezi şi:
DULFU, P. ş.a. Carte de citire, div. II rur., an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1912 ; div. III rur, an. II. Ed. II. Bucureşti, 1916.
~ Carte de geografie, div. II a şc. rur. (An. II). Ed. II. Bucureşti, 1908 ; ed. V, 1910.
~ Geografia continentelor, cl. IV prim. urb. şi div. III a şc. rur. (Anul II). Bucureşti, 1908 ; ed. IV, 1910 ; ed. V, 1912.
~ Geografia României şi a ţărilor locuite de Români, cl. III prim. urb. şi div. III a şc. rur. (an I). Ed. I. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1908 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1910.
DUMITRESCU, F. ş.a. Carte de aritmetică, cl. I prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; ed. II, 1912 ; div. I rurală. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; div. II rur (an I şi II). S.l., 1911 ; ed. III. Bucureşti, 1912.
~ Geografia judeţului Ialomiţa, cl. II prim. urb. şi div. II rur, an I. şi II. Ed. III. Bucureşti, 1910-1911.
LUPU-ANTONESCU, A. ş.a. Exerciţii gradate de gramatică şi compoziţiuni... cl. III urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV urb. Bucureşti, 1911 ; div. III, an. I. Bucureşti, 1911 ; an. II. Bucureşti, 1913.
ŞARU, I. G. ş.a. Carte de Aritmetică, cl. II prim. urb. Bucureşti, 1911.
ŞARU, I. G ş.a. Carte de aritmetică şi geometrie, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1911 ; cl. IV prim. urb. Bucureşti, 1911.
ŞARU, I. G ş.a. Carte de aritmetică şi geometrie, div. III prim. rur. an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; 1911.
ŞARU, I. G., ~ şi Florea Dumitrescu. Geografia jud. Ialomiţa, cl. II prim. urb. şi div. II rur., an. I. Ed. I. Bucureşti, 1909-1910.
SIMIONESCU, G. şi ~. Abecedar. Partea I, cl. I prim. urb. şi div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; ed. III, 1915-1916 ; Partea II, cl. I prim. urb. şi div. I rur. Ed. I. Bucureşti, 1913 ; ed. II. Bucureşti, 1914-1915.

Nu exista imagini
  2440) CRISTESCU, FLORIAN (1884-1949)
 • Opera
 • Imagini
CRISTESCU, FLORIAN (1884-1949)
15608. ~ Carte pentru copii, [de] Fl.Cristescu. Versuri de: Coşbuc, Dulfu, Vulovici şi alţii. Desemnuri de: Stoica. Bucureşti (Imprimeria Librăriei Şcoalelor C. Sfetea), 1909. (19 x 13) 87 p. cu il. 1,20 lei. (I 12397)
15609. ~ Chirchirel şi puiul de rândunică. Două povestiri duioase, scrise de Florian Cristescu. Bucureşti (Noua Tip. W. Brozer & A. Parzer), 1910. (18,5 x 12). 16 p. cu il. 15 bani. (I 20209)
15610. ~ *Două surde. Comedie populară în 2 acte, pentru copii, [1911]. 40 bani. (Luc, 10(1911), nr. 7, cop. 2 ; Cristescu. însemnări, cop. 4 ; Cristescu. Familia, ultima foaie)
15611. ~ Familia Roademult, [de] Florian Cristescu. Carte pentru copii. Turnu-Măgurele (Tip. Modernă G. Stoicescu S-sori), 1912. (18 x 12). 113 p. 1,20 lei. (I 31789)
15612. ~ Idem. Bucureşti, 1918. 112 p. (Exemplar existent la Biblioteca Judeţeană T. Severin)
15613. ~ În mijlocul horelor. Chiuituri sau strigăte la horă. Adunate din Judeţul Teleorman, de Florian Cristescu. Craiova (Tip. Fulgerul), 1910. (15,5 x 12). 64 p. 30 bani. (Biblioteca Folcloristica, nr. 7) (I 18417)
Pe copertă: "În mijlocul horelor. Strigăte adunate din popor de Florian Cristescu".
15614. ~ Însemnări asupra învăţământului popular românesc din Transilvania şi Ungaria, [de] Florian Cristescu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Comp.), 1912. (24,5 x 16,5). 31 p. 40 bani. (Extras din revista "Albina") (II 29159)
15615. ~ Învăţământul popular în Bulgaria. A). Învăţământul primar. B). Învăţământul normal. C). Cultura socială a poporului bulgar. D). Românii care trăiesc în Bulgaria. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1910. (23,5 x 16,5). 64 p. 80 bani. (II 17694)
15616. ~ Mai ad’una. Piesă într’un act, de Florian Cristescu, normalist cl. VI, Bucureşti. Bucureşti (Stab, de Arte Grafice Universala), 1904 [pe copertă: 1905]. (19,5 x 12,5). 20 p. 15 bani. (Biblioteca Asociaţiei învăţătorilor, nr. 1. Teatru sătesc) (I 5147)
15167. ~ Pagini din Istoria Neamului Românesc, [de] Fl. Cristescu. Lucrare dedicată ASR Principelui Nicolae al României. Bucureşti, 6 Decemvrie, 1910. Bucureşti (Inst. de Arte grafice C. Sfetea), 1910. (26 x 20,5). 31 p. cu il. 1,20 lei. (II 22918)
În colaborare:
15618. ~ Metodica Învăţământului primar, [de] Fl. Cristescu şi I. G. Bratu, institutori la şcoala primară de aplicaţie a Societăţii Bucureşti, însoţită de o scrisoare a D-lui P. Dulfu, Profesor de pedagogie şi director al şcoalelor de aplicaţie de pe lângă şcoalele normale a Societăţii şi Elena Doamna din Bucureşti. Bucureşti, Edit. şi Inst. de Arte Grafice C. Sfetea, 1911. (24,5 x 16,5). 652[-655] p. 6 lei. (II 32161)
Vezi şi:
BRATU, I. G. şi ~. Dor de primăvară. Bucureşti 1910.
DULFU, P. şi ~. Abecedar, partea I, cl. I pri. urb. şi div. I a şc. rur. Ed. I. Bucureşti, 1911 ; partea II. Bucureşti, 1911 ; idem, Bucureşti, [191?].
~. Carte de cetire, div. III rur. (an II). Ed. II. Bucureşti, 1916.
DULFU, P. ş.a. Carte de geografie, div. II a şc. rur. (An. II). Ed. II. Bucureşti, 1908 ; ed. V, 1910.
~. Geografia continentelor, cl. IV prim. urb. şi div. III a şc. rur. (an II). Bucureşti, 1908 ; ed. IV, 1910; ed. V, 1912.
~ Geografia României şi a ţărilor locuite de Români, cl. III pri. urb. şi div. III a şc. rur. (An I). Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1908; ed. III, 1909; ed. IV, 1910.
Prefeţe :
NOUR, A. M. Descântece şi vrăji din popor. Pref. de ~. Turnu-Măgurele, 1912.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1908.

Nu exista imagini