Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2381) CREŢIESCU, AL. (1825-1885)
 • Opera
 • Imagini
CREŢIESCU, AL. (1825-1885)
(Creţescu, Al.)
15494. ~ Aşiediămentulu actelor statului civile, de Al. Creţiescu, Judicătorul la Curtea de Casatiune. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (21,5 x 15). 44 p. (II 57860)
15495. ~ Comentariu alu Codiciloru României Alecsandru Ioan I., de Alex. Creţiescu, Consiliariu de Statu. [Pe copertă: Tomu I]. Codicele civile. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22,5 x 15). 324 p. [12 sf.]. (II 73224)
15495a. ~ Idem. (Codice penale), de Alex. Creţiescu, Judicatorii la Curtea de Casatiune. A şesea făscióră. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (23,5 x 15). XII, 168 p. 7 sfanţi.
15495b. ~ Idem. A şeptea făscióră. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (24 x 16). p. 97 - 180. [3 sfanţi]. (II 73224)
Descriere după copertă. Ac. fasc. a apărut înaintea fasc. 6.
15496. ~ Comentariu alu legii electorale din 6/28 Iuliu de Al. Creţiescu, judicător la Curtea de Casatiune. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1866. (22 x 15). 62, VI p. (II 57861)
15497. ~ Comentariu asupra legii electorale din 1866. A doua ediţiune cu corecţiuni şi multe adause între cari legea interpretativă din 22 Aprilie 1878 şi jurisprudenţa Curţii de Casaţiune, [de Al. Creţescu]. Bucuresci (Stab. pentru Artele Grafice Socecu, Sander & Teclu), 1878. (20 x 13,5). 125 p. 3 franci. (II 274340)
Autorul, la p. 3.
15498. ~ [Jus romanum. De duobus reis constituendis. Droit français. De obligations solidaires. Des obligations divisibles et indivisibles]. Thèse pour la licence. Présentée et soutenue le 1-er août 1860 par Alexandre Cretzescu. Roumain, né à Cronstadt (Transylvanie). Sceaux (Impr. de E. Dépée), [1860]. (18 x 12). XIX, 97 p. (Faculté de Droit de Paris) (I 28742)
15499. ~ Noulu asiediămîntu pentru Actele stării civile dupe Codicele civile Alecsandru Ioan I. De Alex. Creţiescu, Consiliariu de Statu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1865. (22 x 15). p. 201-324. (BCU-Iaşi III B 3736)
Descriere după copertă.
15500. ~ Strămutarea Curţii de Cassatiune la Iassi [de Alex. Creţiescu, judecător la Curtea de Casatiune]. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), ‘1866. (20 x 12,5). 16 p. 1/2 sfantiu. (I 380028)
Autorul, identificat după: Creţiescu, cop. 4.
15501. ~ Idem. A doua ediţiune îndreptată şi adăogită. Bucuresci (Typographia Naţionale), 1866. (23,5 x 16). 25 p. (II 259273)
Descriere după copertă. Fără menţionarea autorului, ca şi la ed. I.
Vezi de asemenea:
FILITTI, G. Discursul... cu ocasiunea redeschiderii Curţii pe anul judecătoresc 1876-77 şi Respunsul Preşedintelui ~ Bucureşti, 1876 ; pe anul 1880-81. Bucureşti, 1880 ; pe anul 1877-78. Bucureşti, 1877 ; pe anul 1879-1880. Bucureşti, 1879.

Nu exista imagini
  2382) CREŢIESCU, GEORGE (?-1858?)
 • Opera
 • Imagini
CREŢIESCU, GEORGE (?-1858?)
Traduceri:
THOMAS, M. Lauda lui Marcu Aureliu. Trad. de ~. Bucureşti, 1859.

Nu exista imagini
  2383) CREŢESCU, GRIGORE (1853-1933)
 • Opera
 • Imagini
CREŢESCU, GRIGORE (1853-1933)
15502. ~ Cântecele mele, mici poeme în prosă, de Gr. Cretescu. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1891. (22 x 14). 55 p. 2 lei. (II 156666)
15503. ~ De la 1848. Schiţă, [de] Grigore Cretescu. Galaţi (Tip. Buciumul Român Spiridon Gheorghiu), 1915. (16,5 x 10,5). 18 p. 30 bani. (I 38125)
15504. ~ Din viaţa moşului meu Trohin Creţul poreclit şi Mocanul. Nuvelă originală, [de] Grigorie Creţescu. Galaţi (Tip. Dacia), 1883. (18,5 x 13,5). 23 p. 35 bani. (I 411428)
15505. ~ Dreptatea divină, [de] Gr. Creţescu. Bucuresci (Typ. Theodor Michaiescu), 1880. (21 x 13,5). 89 p., 1 f. erata. 1,50 lei. (II 411927)
15506. ~ Şcolarii. Schiţă, de Grigore Cretescu. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1900. (16 x 11). 58 p. 50 bani. (Biblioteca Populară) (I 523501)

Nu exista imagini
  2384) CREŢESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CREŢESCU, I.
15507. ~ Mic tratat teoretic şi practic despre asigurări asupra vieţei, de I. Creţescu, şeful Serviciului de Asigurări asupra vieţei la Soc. d’Asig. Generala. Bucuresci (Tip. Dacia), 1902. (23,5 x 16). 198 p. (II 413001)

Nu exista imagini
  2385) CRETZIANU, GEORGE (1829-1887)
 • Opera
 • Imagini
CRETZIANU, GEORGE (1829-1887)
15508. ~ Melodii intime. De George Cretzianu. Bukureşti (Impr. Santei Metropolie), 1854. (14 x 10). 206 p., II p. (I 102943)
P. de titlu şi titlurile poeziilor, cu caractere latine. Textul, cu alfabet de tranziţie.
15509. ~ Idem. Bucureşti (Impr. Santei Metropolie), 1855. (14 x 10,5). 206, II p. (I 349150)
Textul, Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
15510. ~ Patrie şi libertate (Poesii vechi şi nuoi), [de] George Cretzianu. Bucuresci (Typ. Curţii, Propr. F. Göbl), 1879. (19,5 x 12,5). IV p., p. 3-364, 1 f. erata. (I 60554)
Descriere după copertă.
15511. ~ Poesii alese, [de] Gh. Creţeanu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1908 [pe copertă: 1909]. (14,5 x 8,5). 114 p. 60 bani. (I 13499)
Cu o pref. de N. Iorga (p. 3-12).
Vezi de asemenea:
ARICESCU, C. D. Satire politice [Culegere]. Bucuresci, 1884.
BERGAMENTER, FR. Poesii patriotice de autori romani. Bucureşti. 1900.
• Collecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Broş. I-II. Bucureşti, 1855.
• Culegere de fabule. Bucureşti, 1895 ; ed. II, 1900; ed. II, 1905.
• Mica colecţiune de poesii şi fabule. Ed. II. Craiova, 1890.
POP-FLORANTIN, I. Horea. Bucureşti, [188?].
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Dichtungen. Ed. II. Bonn, 1884 ; ed. III, 1889.

Nu exista imagini
  2386) CREŢOIU, EUGEN
 • Opera
 • Imagini
CREŢOIU, EUGEN
15512. ~ Recidiva în dreptul penal. Lucrare pentru licenţa, de Eugen Creţoiu. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (23 x 16). 60, IIIp. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3655)

Nu exista imagini
  2387) CREŢOIU, ROMULUS B. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CREŢOIU, ROMULUS B. (1883-?)
15513. ~ Cistite cu retentie incomplectă de urină. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Februarie 1912 de Romulus B. Creţoiu din Institutul medico-militar. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte grafice Ţaranu & Co.), 1912. (23,5 x 15,5). 45 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1217) (II 27640)

Nu exista imagini
  2388) CREŢU, CONSTANTIN GR.
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, CONSTANTIN GR.
15514. ~ Dota în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Constantin Gr. Creţu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (23,5 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3788)

Nu exista imagini
  2389) CREŢU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, GEORGE
15515. ~ Morala evdemonistă. Teză pentru licenţă de George Creţu. Bucureşti (Tip. Regală), 1906. (24 x 16). 93[-95] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 3167)
În colaborare:
EUNCEANU, N. ş.a. Lădiţa cu munitiuni sufleteşti. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  2390) CREŢU, GR. (1848-1919)
 • Opera
 • Imagini
CREŢU, GR. (1848-1919)
15516. ~ Cel mai vechia dicţionar latino-romînesc[!], de Todor Corbea (Manuscript de pe la 1700). Notiţă de prof. Gr. Creţu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1905. (16,5 x 10). 10 p. 50 bani. (Extras din Voinţa Naţională, anul XXII, nr. 6135 din 15 Octomvrie 1905) (I 11513)
15517. ~ Codicele voroneţean cu un vocabulariu şi studiu asupra lui, de I. al lui G. Sbiera. Critică de Gr. Creţu, Profesor de limba română la liceul Mateiù Basarab (cursul inferior). Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1886. (27 x 19). 1 f., 17 p. (II 55447)
Extrase din "Revista pentru Istorie, Archeologie şi Filologie", vol. VI, Anul III.
15518. ~ O nouă etimologie a numeralului românesc 0, de Gr. Creţu, Profesor de limba română la liceul Mateiu Basarab. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1889. (26,5 x 18,5). 1 f., 17 p. (Extras din Revista pentru Istorie, Archeologie şi Philologie, vol. VI, anul III) (II 55446)
15519. ~ Tipografiile din România dela 1801 până astăzi, [de] Gr. Creţu, profesor. (Extract, cu îndreptări şi adause, din Prefaţa ultimă (1909) a cărţii Tipografiile, Xilografiile, Librăriile şi Legătoriile din Bârlad de Antonovici şi Creţu). Ed. II din 1907 a Prefeţei citate se anexează la sfârşit. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (24 x 16,5). 34 p. (recte 36), 32 p. 1 leu. (II 21536)
Ed. a II-a a Prefeţei, cu p. de titlu separată: "Cercetări despre tipografiile, xilografiile, librăriile şi legătoriile de cărţi din oraşul Bârlad, judeţul Tutova... Ed. II. Bucureşti, Imprimeria Statului, 1907. (Extras din Buletinul expoziţiei gener. rom. din 1906, nr. 15, p. 571-579)".
În colaborare:
ANTONOVICI, I. şi ~ Tipografiile... din Bârlad. Bucureşti, 1909 ; Bucureşti, 1909/1910.
Editări de texte:
MARDARIE COZIANUL. [Lexicon slavo-romăn]. Ed. ~. S.l., 1893.
~. Lexicon slavo-romănesc.. Ed. ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini