Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  2361) CREDE, C.
 • Opera
 • Imagini
CREDE, C.
În colaborare:
15475. ~ Esaminarea obstreticală. Instrucţiune scurtă pentru medici, studenţi în medicina, moaşe şi eleve în moşit cu 5 planşe. De Prof. Doctor C. Credă, Consilier medic-secret. în Lipsea şi Prof. Doctor Leopold, Consilier med. secret, şi directorul Maternitatei în Dresda, Tradusă de Dr. L. Ettinger, Mamoş. Bucureşti (Stab, grafic J. V. Socecu), 1896. (24 x 16,5). 30 p. cu il. 2 lei. (II 257121)

Nu exista imagini
  2362) Credinciosu numai Credinciosu
 • Opera
 • Imagini
Credinciosu numai Credinciosu
15476. • Credinciosu numai Credinciosu. Sa(sic!) datu în tipariu de societatea tratateloru Creştine din Bucuresci. Bucuresci, [1864]. (12 x 9). 16 p., 2 f.pl. (I 7214)
Publicată împreună cu alte povestiri morale sub o copertă comună: "Istorii pentru tinereţe cu dece illustraţiuni. S’a dat în tipar de Societatea tractatelor Chrestine din Bucureşti, 1865. Bucureşti, Typ. Th. Vaidescu". Pentru an, vezi: Iarcu, p. 105.

Nu exista imagini
  2363) Credinţa deplina
 • Opera
 • Imagini
Credinţa deplina
15477. • Credinţa deplina. [Ebr. 10,22]. [Editor:] Societatea internaţională de tratate Hamburg, London, Battle-Creck, Mich. St. Unite. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (19,5 x 12,5). 16 p. (I 411519)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2364) Credinţa, nădejdea şi îndurarea
 • Opera
 • Imagini
Credinţa, nădejdea şi îndurarea
• Credinţa, nădejdea şi îndurarea. Vezi: ROSIER, J.-B. Credinţa... Iaşii, 1851

Nu exista imagini
  2365) Credinţa omului către Dumnezeu şi Buna voinţă a lui Dumnezeu către omenire
 • Opera
 • Imagini
Credinţa omului către Dumnezeu şi Buna voinţă a lui Dumnezeu către omenire
15478. • Credinţa omului către Dumnezeu şi Buna voinţă a lui Dumnezeu către omenire. Rugăciuni folositoare creştinilor. învăţătura unui părinte ce o lasă fiilor săi. Scrisă de Un creştin evlavios din zilele noastre. Tecuci (Tip. H. G. Movileanu), 1914. (19 x 13). 36 p. (I 42392)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2366) Credinţa, speranţa şi caritatea
 • Opera
 • Imagini
Credinţa, speranţa şi caritatea
• Credinţa, speranţa şi caritatea. Vezi: ROSIER, J.-B.. Credinţa... Bucureşti, 1852.

Nu exista imagini
  2367) CREDITUL AGRICOL
 • Opera
 • Imagini
CREDITUL AGRICOL
15479. ~ Legea Băncilor populare săteşti şi a Casei lor Centrale dimpreună cu Regulamentul pentru aplicarea art. 13 şi 36 din legea Băncilor populare săteşti, în privinţa urmărirei creanţelor lor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. Ion St. Rasidescu), 1904. (18 x 12). 23 p. (Creditul Agricol şi Casa centrală a Băncilor Populare) (I 166275)
15480. ~ Legea băncilor populare săteşti şi a Casei lor centrale Cu adausele şi modificările făcute prin legile din 1 şi 8 Decembre 1904, 15 Martie şi 6 Aprilie 1905. Dimpreună cu Regulamentul pentru aplicarea Art. 13 şi 36 din legea băncilor populare săteşti în privinţa urmărirei creanţelor lor. Lege Privitoare la constituirea şi controlul societăţilor cooperative săteşti de producţie şi consumaţie. Bucureşti (Atel. grafice I. V. Socecu), 1905. (18 x 12). 28 p. (Creditul agricol şi Casa Centrală a Băncilor populare) (I 15567)

Nu exista imagini
  2368) CREDITUL FUNCIAR ROMÂN
 • Opera
 • Imagini
CREDITUL FUNCIAR ROMÂN
15481. ~ *Projet de loi. Bucarest (Impr. de la Cour (Ouvriers Associés)), 1870. (31,5 x 24). 19 p. (Crédit Foncier de Roumanie) (A 15328)
Descriere după titlul dela începutul textului. La finalul textului, semnează: "Directorul Creditului Funciar Urban din Bucureşti, C. A. Panaitescu". În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  2369) CREDITUL VITICOL
 • Opera
 • Imagini
CREDITUL VITICOL
15482. ~ Legea pentru înfiinţarea unei case de credit viticol şi Regulamentul de aplicaţiune. Ediţiune oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23 x 15,5). 34 p. (Creditul Viticol) (II 521310)

Nu exista imagini
  2370) CRÉMER, HENRI-H.
 • Opera
 • Imagini
CRÉMER, HENRI-H.
15483. ~ Etudes sur la richesse minérale de la Roumanie, par Henri-H. Crémer, Ingénieur des mines, électricien, membre de la société géographique de Paris, ingénieur aux chemins de fer de Roumanie.2-me éd. S.l, 1890. (22,5 x 15,5). 72 p. cu il., 2 tab. 3 fres. (II 563029)
15484. ~ Notice sur L’exploitation des pétroles roumains présentée au Jury de la classe 63 par H. Crémer, Ingénieur des Mines. Paris (Nouvelle Imprimerie, E. Lasnier), [1900]. (20,5 x 13,5). 12 p. (Exposition Universelle de 1900. Paris) (II 512223)
Descriere după copertă.
15485. ~ Notice sur l’exploitation du Gisement de Sel gemme de la Roumanie présentée au Jury de la classe 63 par H. Crémer, Ingénieur des Mines. Paris (Nouvelle Impr. E. Lasnier), 1900. (22 x 13,5). 12 p. eu tab. (Exposition Universelle de 1900 Paris) (II 412223)
Descriere după copertă. Impr., la p. 12.
15486. ~ Richesse minérale de la Roumanie par Henri-H. Crémer, Ingénieur des mines. Liège (Impr. H. Vaillant-Carmanne), 1888. (26,5 x 18). 72 p. cu il., 1 tab. (II 87061)
15487. ~ Statistica Comparativă şi lista complectă a Premianţilor României de la Exposiţiunea Universală din Paris, 1900 de Henri Crémer, inginer, fost membru în juriul international. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (27 x 21). 26 p. 1,25 lei. (II 413766)

Nu exista imagini